[GA4] Google Analytics-hierarkiet

Finn ut mer om Google Analytics 4-hierarkiet og konfigurering av kontoer, områder og organisasjoner.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt over Google Analytics-hierarkiet

Google Analytics er organisert i et hierarki:

 • Organisasjon (valgfritt)
  • Analytics-konto
   • Analytics-område

Du kan tilordne brukere til konto-, område- og organisasjonsnivå, og du kan gi dem tillatelser på hvert nivå.

Finn ut hvordan du kan administrere brukere på henholdsvis organisasjonsnivå og konto- og områdenivå.

Konfigurering av organisasjonen

Produkter og brukere samles i organisasjoner. En organisasjon representerer en bedrift. Via organisasjonen din har du tilgang til produktkontoene bedriften din har (f.eks. Analytics, Optimize og Tag Manager), og du kan administrere integrasjoner mellom forskjellige produkter og produktspesifikke tillatelser for brukere. Du kan se organisasjonene dine på marketingplatform.google.com/home .

En organisasjon kan for eksempel ha denne konfigurasjonen:

 • Organisasjon
  • Analytics-konto
   • Analytics-område
  • Google Tag Manager-konto
  • Google Optimize-konto

Du velger selv om du vil opprette organisasjoner, men vi anbefaler at du gjør det på grunn av alle fordelene de har. Finn ut mer om organisasjoner.

Analytics-konto

Kontoen er inngangsporten til Analytics og utgangspunktet for beholderen til Analytics-områdene dine. Du kan ha én eller flere Analytics-kontoer (maks 100). Hver konto kan inneholde opptil 2000 områder.

Det er opp til deg hvordan du administrerer forholdet mellom kontoer og områder. Du kan ha et én-til-én-forhold, altså én konto og ett område, eller et én-til-mange-forhold, altså én konto og mange områder.

Finn ut mer om hvordan du kan strukturere kontoer.

Når du oppretter en konto, kan du velge å legge den til i en eksisterende organisasjon.

Analytics-brukere identifiseres ved hjelp av Google-e-postadressene sine, for eksempel Gmail-adresser og adresser for Google Workspace-kontoer som brukes av enkeltbedrifter.

Logg på Analytics på google.com/analytics med e-postadressen og passordet for den aktuelle Google-kontoen. Når du logger på, har du tilgang til alle kontoene og områdene e-postadressen er tilknyttet.

Hvis du har tillatelser på kontonivå, kan du se alle områdene i den aktuelle kontoen. Hvis tillatelsene du er gitt, bare omfatter et undersett av områder, får du bare se disse områdene samt de tilhørende datastrømmene.

Analytics-område

Områder er beholdere for rapportene dine som er basert på dataene du samler inn fra appene og nettstedene dine. Du kan opprette opptil 2000 områder per konto. Områder kan være en hvilken som helst kombinasjon av Google Analytics 4-områder og Universal Analytics-områder.

Google Analytics 4

Et Google Analytics 4-område representerer en app og/eller et nettsted. Du har for eksempel en spillapp du selger via Google Play-butikken og App Store, og du har kanskje et markedsføringsnettsted for denne appen. Du kan da opprette et område som representerer bare appen eller både appen og nettstedet.

Når du bruker et område til å representere en app, bør det representere én enkelt logisk appenhet, for eksempel ett spill. Denne appenheten kan være identisk på ulike plattformer (f.eks. på iOS og Android).

I Google Analytics 4-områder brukes det separate datastrømmer (se nedenfor) for de ulike kundekontaktpunktene som overfører data til området.

360-områder

Hvis du er Analytics 360-kunde, kan du opprette to ekstra typer områder:

 • Underområder: henter data fra ett annet område. Dataene i underområder er vanligvis (men ikke alltid) et delsett av dataene i det tilhørende kildeområdet. Finn ut mer om underområder
 • Sammendragsområder: henter data fra flere andre områder. Med sammendragsområder kan du danne deg et bedre bilde av bedriften din, inndelt i produkter, merkevarer eller regioner, ved at data fra flere kildeområder samles i ett sammendragsområde. Finn ut mer om sammendragsområder

Universal Analytics

Universal Analytics-områder kan bare brukes i forbindelse med nettsteder. Slike områder har rapporteringsvisninger i stedet for datastrømmer.

Finn ut hvordan du kan legge til områder i Analytics-kontoer.

Datastrømmer (Google Analytics 4-områder)

Hvert Google Analytics 4-område kan ha opptil 50 datastrømmer (enhver kombinasjon av app- og nettdatastrømmer, med en øvre grense på 30 appdatastrømmer).

En datastrøm er en strøm av data fra et kontaktpunkt for kunder (f.eks. en app eller et nettsted) til Analytics.

Når du oppretter en datastrøm, genererer Analytics en kodebit du må legge til i appen din eller på nettstedet ditt for å få samlet inn disse dataene. Dataene samles inn fra tidspunktet du legger til koden på, og disse dataene danner grunnlaget for rapportene dine.

Hvis du samler inn data om én enkelt logisk appenhet fra flere plattformer, for eksempel iOS og Android, oppretter du én datastrøm for hver plattform (f.eks. én datastrøm for spillappen på Google Play og en annen datastrøm for spillappen i App Store).

Hvis du sletter datastrømmer, bevarer Analytics de historiske dataene, men de aktuelle dataene blir ikke lenger behandlet, og du kan heller ikke bruke dem i rapportfiltre.

Finn ut hvordan du kan legge til strømmer i Analytics-områder.

Sånn kan du bytte mellom kontoer og områder

I Analytics kan du enkelt bytte mellom de ulike kontoene og områdene du har tilgang til, via en enkel meny i brukergrensesnittet. Finn ut mer

Sammenlign Analytics- og Firebase-hierarkiet

Analytics Firebase
Konto (kan ikke sammenlignes)
Område Prosjekt
Datastrøm App

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
14408532251123548591
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256