[GA4] Google Analytics-structuur

Ontdek meer over de Google Analytics 4-structuur en organisatie-, account- en propertyinstellingen.
In dit artikel:

Overzicht van de Google Analytics-structuur

Google Analytics is hiërarchisch geordend:

 • Organisatie (optioneel)
  • Analytics-account
   • Analytics-property

U kunt gebruikers toewijzen aan het organisatie-, account- en propertyniveau. U kunt ze op elk niveau rechten geven.

Ontdek meer over het beheer van gebruikers op organisatieniveau en op account-/propertyniveau.

Organisatieconfiguratie

Producten en gebruikers worden verzameld in organisaties. Een organisatie vertegenwoordigt een bedrijf en geeft u toegang tot de productaccounts van uw bedrijf (bijv. Analytics, Tag Manager, Optimize). Daarnaast kunt u integraties beheren van meerdere producten en productspecifieke gebruikersrechten. U heeft toegang tot uw organisaties op marketingplatform.google.com/home.

Een organisatie kan bijvoorbeeld op de volgende manier ingesteld zijn:

 • Organisatie
  • Analytics-account
   • Analytics-property
  • Google Tag Manager-account
  • Google Optimize-account

Organisaties zijn optioneel, maar worden aanbevolen vanwege de voordelen die ze bieden. Bekijk meer informatie over organisaties.

Analytics-account

Het account is de toegangspoort naar Analytics en levert de container voor uw Analytics-property's. U kunt een of meer Analytics-accounts hebben (maximaal 100). Elk account kan maximaal 2000 property's bevatten.

U kunt zelf bepalen hoe u de relatie tussen accounts en property's beheert. U kunt een één-op-één relatie van 1 account/1 property hanteren, maar ook een één-op-veel relatie van 1 account/meerdere property's.

Meer informatie waarmee u uw account kunt structureren.

Als u een account maakt, kunt u het toevoegen aan een bestaande organisatie.

Analytics-gebruikers zijn herkenbaar aan e-mailadressen van Google. Dat kunnen adressen zijn voor Google-accounts zoals Gmail of voor Google Workspace-accounts die zijn gekoppeld aan afzonderlijke bedrijven.

U logt in bij Analytics op google.com/analytics met uw e-mailadres en wachtwoord van Google. Als u inlogt, heeft u toegang tot alle accounts en property's waaraan uw e-mailadres is gekoppeld.

Als u rechten op accountniveau heeft, kunt u alle property's in dat account bekijken. Als u alleen rechten heeft voor een subset van property's, ziet u alleen die property's en de bijbehorende gegevensstreams.

Analytics-property

Property's zijn de containers voor uw rapporten op basis van de gegevens die u verzamelt uit uw apps en sites. U kunt maximaal 2000 property's maken in een account. Property's kunnen bestaan uit een combinatie van Google Analytics 4-property's en Universal Analytics-property's.

Google Analytics 4

Een Google Analytics 4-property vertegenwoordigt een app en/of website. Stel u heeft een game-app die u verkoopt via Google Play en de App Store, en dat u een marketingwebsite heeft voor die app. U kunt een property maken die alleen de app vertegenwoordigt of de app en de website.

Als u een property gebruikt om een app te vertegenwoordigen, moet dit 1 logische app zijn, zoals 1 game. Die ene logische app kan dezelfde game zijn op verschillende platforms (bijvoorbeeld Android en iOS).

Voor Google Analytics 4-property's wordt het concept gebruikt van afzonderlijke gegevensstreams (zie hieronder) voor de klantcontactpunten die gegevens versturen naar de property.

360-property's

Als u een Analytics 360-klant bent, kunt u 2 extra soorten property's maken:

 • Subproperty's: Een subproperty haalt gegevens uit één andere property. De gegevens in een subproperty zijn meestal (maar niet per definitie) een subset van de gegevens in de bronproperty. Bekijk meer informatie over subproperty's.
 • Overzichtsproperty's: Een overzichtsproperty haalt gegevens uit meerdere andere property's. Overzichtsproperty's bieden een uitgebreid beeld van uw bedrijf voor verschillende producten, merken of regio's door gegevens van meerdere bronproperty's samen te voegen in één overzichtsproperty. Bekijk meer informatie over overzichtsproperty's.

Universal Analytics

Een Universal Analytics-property kan alleen worden gebruikt voor een website. Een Universal Analytics-property heeft weergaven in plaats van gegevensstreams.

Meer informatie over hoe u property's aan uw Analytics-account toevoegt.

Gegevensstreams (Google Analytics 4-property's)

Elke Google Analytics 4-property kan maximaal 50 gegevensstreams bevatten (elke combinatie van app- en webgegevensstreams, inclusief maximaal 30 app-gegevensstreams).

Een gegevensstream is een stroom van gegevens van een klantcontactpunt (zoals een app of website) naar Analytics.

Als u een gegevensstream maakt, genereert Analytics een codefragment dat u aan uw app of site toevoegt om die gegevens te verzamelen. Gegevens worden verzameld vanaf het moment dat u de code toevoegt. Die gegevens vormen de basis van uw rapporten.

Als u gegevens verzamelt voor 1 logische app op meerdere platforms zoals Android en iOS, maakt u een gegevensstream voor elk platform (bijvoorbeeld 1 gegevensstream voor uw game-app op Google Play en 1 (andere) gegevensstream voor uw game-app op App Store).

Als u een gegevensstream verwijdert, bewaart Analytics de historische gegevens, maar die gegevens worden niet verder verwerkt en u kunt deze gegevens ook niet gebruiken in rapportfilters.

Meer informatie over hoe u streams kunt toevoegen aan uw Analytics-property's.

Schakelen tussen accounts en property's

Analytics biedt een eenvoudige manier om te schakelen tussen de verschillende accounts en property's waartoe u toegang heeft via een eenvoudig menu in de gebruikersinterface. Bekijk meer informatie.

De structuur van Analytics en Firebase vergelijken

Analytics Firebase
Account (geen vergelijkbaar niveau)
Property Project
Gegevensstream App

 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu