[GA4] Hijerarhija Google Analyticsa

Saznajte više o hijerarhiji Google Analyticsa 4 i konfiguracijama organizacije, računa i entiteta.
U ovom članku:

Pregled hijerarhije Google Analyticsa

Google Analytics organiziran je u sljedećoj hijerarhiji:

 • Organizacija (neobavezno)
  • Analytics račun
   • Analytics entitet

Korisnike možete dodijeliti na razini organizacije, računa i entiteta te im možete dodijeliti dopuštenja na svakoj razini.

Saznajte više o upravljanju korisnicima na razini organizacije i na razini računa/entiteta.

Konfiguracija organizacije

Proizvodi i korisnici prikupljaju se zajedno u organizacijama. Organizacija predstavlja tvrtku i omogućuje vam pristup računima proizvoda tvrtke (npr. Analyticsa, Upravitelja oznaka, Optimizea) te upravljanje integracijama s različitim proizvodima i dopuštenjima korisnika proizvoda. Organizacijama možete pristupiti na adresi marketingplatform.google.com/home.

Na primjer, organizacija može imati sljedeću konfiguraciju:

 • Organizacija
  • Analytics račun
   • Analytics entitet
  • Račun Google upravitelja oznaka
  • Google Optimize račun

Organizacije su neobavezne, no preporučuju se zbog prednosti koje pružaju. Saznajte više o organizacijama.

Analytics račun

Račun predstavlja ulaz u Analytics i omogućuje spremnik za Analytics entitete. Možete imati jedan ili više Analytics računa (najviše njih 100). Svaki račun može sadržavati do 2000 entiteta.

O vama ovisi kako ćete upravljati odnosima među računima i entitetima. Možete se odlučiti za odnos "jedan-jedan" (jedan račun/ jedan entitet) ili za odnos "jedan-više" (jedan račun/više entiteta).

Saznajte više o tome kako strukturirati svoj račun.

Nakon izrade računa možete ga dodati u postojeću organizaciju.

Korisnici Analyticsa identificiraju se Google e-adresama. Te adrese mogu biti za Google račune poput Gmaila ili za Google Workspace račune koji su povezani s pojedinačnim tvrtkama.

Na Analytics se pomoću svoje Google e-adrese i zaporke prijavljujete na web-adresi google.com/analytics. Kada se prijavite, imate pristup svim računima i entitetima s kojima je povezana vaša e-adresa.

Ako imate dopuštenja na razini računa, možete vidjeti sve entitete na tom računu. Ako imate dopuštenja samo za podskup entiteta, možete vidjeti samo te entitete i njihove streamove podataka.

Analytics entitet

Entiteti su spremnici za izvješća na temelju podataka koje prikupljate iz aplikacija i s web-lokacija. Na računu možete izraditi do 2000 entiteta. Entiteti mogu biti bilo koja kombinacija Google Analytics 4 entiteta i Universal Analytics entiteta.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 entitet predstavlja aplikaciju i/ili web-lokaciju. Na primjer, možda imate aplikaciju za igru koju prodajete putem Google Playa i App Storea ili imate marketinšku web-lokaciju za tu aplikaciju. Možete izraditi entitet koji predstavlja samo aplikaciju ili aplikaciju i web-lokaciju.

Kada upotrebljavate entitet za predstavljanje aplikacije, on bi trebao predstavljati jedinstvenu logičku aplikaciju poput jedne igre. Ta jedinstvena logička aplikacija može biti ista igra na različitim platformama (npr. Android i iOS).

Google Analytics 4 entiteti upotrebljavaju koncept zasebnih streamova podataka (pogledajte u nastavku) za korisnikove dodirne točke koje šalju podatke u entitet.

Entiteti usluge 360

Ako ste korisnik Analyticsa 360, možete izraditi dvije dodatne vrste entiteta:

Universal Analytics

Universal Analytics entitet može se upotrebljavati samo za web-lokaciju. Universal Analytics entitet sadrži stranice za pregled izvješća umjesto streamova podataka.

Saznajte više o dodavanju entiteta u Analytics račun.

Streamovi podataka (Google Analytics 4 entiteti)

Svaki Google Analytics 4 entitet može imati do 50 streamova podataka (bilo koju kombinaciju streamova podataka s aplikacije i weba, uključujući ograničenje od 30 streamova podataka s aplikacije).

Stream podataka tijek je podataka od dodirne točke korisnika (npr. aplikacije, web-lokacije) do Analyticsa.

Kada izradite stream podataka, Analytics generira isječak koda koji dodajete u aplikaciju ili na web-lokaciju radi prikupljanja tih podataka. Podaci se prikupljaju od trenutka dodavanja koda i predstavljaju temelj za vaša izvješća.

Ako prikupljate podatke za jedinstvenu logičku aplikaciju na više platformi kao što su Android i iOS, izradite stream podataka za svaku platformu (npr. jedan stream podataka za aplikaciju za igre u Google Playu i drugi stream podataka za aplikaciju za igre u App Storeu).

Ako izbrišete stream podataka, Analytics zadržava povijesne podatke, no nema buduće obrade tih podataka i ne možete ih koristiti u filtrima izvješća.

Saznajte više o tome kako dodavati streamove u Analytics entitete.

Prebacivanje između računa i entiteta

Analytics pruža jednostavan način prebacivanja između različitih računa i entiteta kojima imate pristup putem jednostavnog izbornika na korisničkom sučelju. Saznajte više.

Usporedba hijerarhija Analyticsa i Firebasea

Analytics Firebase
Račun (ne postoji usporediva razina)
Entitet Projekt
Stream podataka Aplikacija

 

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
18071572757541855533
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
69256