[GA4] Google Analytics-hierarki

Få flere oplysninger om Google Analytics 4-hierarkiet, og få flere oplysninger om organisations-, konto- og ejendomskonfigurationer.
I denne artikel kan du læse om følgende:

Oversigt over Google Analytics-hierarkiet

Google Analytics er organiseret i et hierarki:

 • Organisation (valgfrit)
  • Analytics-konto
   • Analytics-ejendom

Du kan tilføje brugere på organisations-, konto- og ejendomsniveau, og du kan give dem tilladelser på hvert niveau.

Få flere oplysninger om administration af brugere på organisationsniveau og på konto-/ejendomsniveau.

Konfiguration af organisation

Produkter og brugere samles i organisationer. En organisation repræsenterer en virksomhed og giver dig adgang til din virksomheds produktkonti (f.eks. Analytics, Tag Manager, Optimize) og mulighed for at administrere integrationer på tværs af produkter og brugernes produktspecifikke tilladelser. Du får adgang til dine organisationer på marketingplatform.google.com/home.

En organisation kan f.eks. have følgende konfiguration:

 • Organisation
  • Analytics-konto
   • Analytics-ejendom
  • Google Tag Manager-konto
  • Google Optimize-konto

Det er valgfrit, om du vil bruge organisationer, men de anbefales på grund af de fordele, de giver. Få flere oplysninger om organisationer.

Analytics-konto

Kontoen er din indgangsport til Analytics, og via den får du adgang til containeren til dine Analytics-ejendomme. Du kan have flere Analytics-konti (op til 100). Hver konto kan indeholde op til 2000 ejendomme.

Du bestemmer selv, hvordan du administrerer sammenhængen mellem konti og ejendomme. Du kan bruge et én-til-én-forhold bestående af én konto/én ejendom, eller du kan bruge et én-til-mange-forhold bestående af én konto/mange ejendomme.

Få flere oplysninger om, hvordan du strukturerer din konto

Når du opretter en konto, kan du føje den til en eksisterende organisation.

Analytics-brugere identificeres af Google-mailadresser. Disse adresser kan være til Google-konti såsom Gmail, eller de kan være til Google Workspace-konti, der er knyttet til individuelle virksomheder.

Du logger ind på Analytics på google.dk/analytics med din Google-mailadresse og -adgangskode. Når du logger ind, har du adgang til alle de konti og ejendomme, som din mailadresse er knyttet til.

Hvis du har tilladelser på kontoniveau, kan du se alle ejendommene på den pågældende konto. Hvis du kun har tilladelser til en undergruppe af ejendommene, kan du kun se disse ejendomme og deres datastrømme.

Analytics-ejendom

Ejendomme er containere for dine rapporter baseret på de data, du indsamler fra dine apps og websites. Du kan oprette op til 2.000 ejendomme på en konto. Ejendomme kan være en hvilken som helst kombination af Google Analytics 4-ejendomme og Universal Analytics-ejendomme.

Google Analytics 4

En Google Analytics 4-ejendom repræsenterer en app og/eller et website. Du kan f.eks. have en spilapp, som du sælger via Google Play og App Store, og du kan have et marketingwebsite for den pågældende app. Du kan oprette en ejendom, der kun repræsenterer appen eller både appen og websitet.

Når du bruger en ejendom til at repræsentere en app, skal den repræsentere en enkelt logisk app, f.eks. et enkelt spil. Den enkelte logiske app kan være det samme spil på forskellige platforme (f.eks. Android og iOS).

Google Analytics 4-ejendomme bruger et koncept med separate datastrømme (se nedenfor) til de kundeberøringspunkter, der sender data til ejendommen.

360-ejendomme

Hvis du er Analytics 360-kunde, kan du oprette to yderligere typer ejendomme:

Universal Analytics

En Universal Analytics-ejendom kan kun bruges til et website. En Universal Analytics-ejendom har visninger i stedet for datastrømme.

Få flere oplysninger om, hvordan du føjer ejendomme til din Analytics-konto.

Datastrømme (Google Analytics 4-ejendomme)

Hver Google Analytics 4-ejendom kan have op til 50 datastrømme (alle kombinationer af app- og webdatastrømme, herunder en grænse på 30 appdatastrømme.

En datastrøm er en strøm af data fra et kundeberøringspunkt (f.eks. en app eller et website) til Analytics.

Når du opretter en datastrøm, genererer Analytics et kodestykke, som du føjer til din app eller dit website for at indsamle disse data. Data indsamles fra det tidspunkt, hvor du tilføjer koden, og de pågældende data danner grundlaget for dine rapporter.

Hvis du indsamler data for en enkelt logisk app på flere platforme, f.eks. Android og iOS, skal der oprettes en datastrøm for hver platform (f.eks. én datastrøm for din spilapp i Google Play og en anden datastrøm til din spilapp på App Store).

Hvis du sletter en datastrøm, bevarer Analytics de historiske data, men dataene behandles ikke yderligere, og du kan heller ikke bruge disse data i rapportfiltre.

Få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer strømme i dine Analytics-ejendomme.

Skift mellem konti og ejendomme

Analytics giver dig mulighed for nemt at skifte mellem de forskellige konti og ejendomme, du har adgang til, via en enkel menu på brugerfladen. Få flere oplysninger.

Sammenlign hierarkier i Analytics og Firebase

Analytics Firebase
Konto (intet sammenligneligt niveau)
Ejendom Projekt
Datastrøm App

 

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
11665492710546779124
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
69256