[GA4] Jerarquia de Google Analytics

Descobrir la jerarquia de Google Analytics 4 i obtenir informació sobre les configuracions d'organització, de compte i de propietat
Contingut d'aquest article:

Informació general sobre la jerarquia de Google Analytics

Google Analytics s'organitza en una jerarquia:

 • Organització (opcional)
  • Compte d'Analytics
   • Propietat d'Analytics

Podeu assignar usuaris als nivells d'organització, de compte i de propietat, i donar-los permisos en cada nivell.

Obteniu més informació sobre com podeu gestionar els usuaris al nivell d'organització i al nivell de compte o de propietat.

Configuració d'organització

Els productes i els usuaris s'agrupen en organitzacions. Una organització representa una empresa i permet accedir als comptes de producte de l'empresa (p. ex., Analytics, Tag Manager o Optimize), així com gestionar les integracions multiproducte i els permisos que tenen els usuaris als productes. Podeu accedir a les vostres organitzacions des de marketingplatform.google.com/home.

Per exemple, una organització podria tenir la configuració següent:

 • Organització
  • Compte d'Analytics
   • Propietat d'Analytics
  • Compte de Google Tag Manager
  • Compte de Google Optimize

Les organitzacions són opcionals, si bé recomanables pels avantatges que ofereixen. Obteniu més informació sobre les organitzacions.

Compte d'Analytics

El compte és la passarel·la a Analytics i proporciona el contenidor de les propietats d'Analytics. Podeu tenir un o diversos comptes d'Analytics (fins a un màxim de 100). Cada compte pot contenir fins a 2.000 propietats.

La manera de gestionar la relació entre els comptes i les propietats és cosa vostra. Podeu utilitzar una relació d'un a un (un compte amb una propietat) o bé una relació d'un a molts (un compte amb moltes propietats).

Obteniu més informació sobre com podeu estructurar el compte.

Quan creeu un compte, teniu l'opció d'afegir-lo a una organització que ja tingueu.

Els usuaris d'Analytics s'identifiquen mitjançant adreces electròniques de Google. Aquestes adreces poden ser per a comptes de Google, com ara Gmail, o per als comptes de Google Workspace associats a empreses concretes.

Inicieu la sessió a Analytics des de google.com/analytics amb la vostra adreça electrònica i contrasenya de Google. En iniciar la sessió, teniu accés a tots els comptes i propietats als quals està associada l'adreça electrònica.

Si teniu permisos al nivell de compte, podreu veure totes les propietats d'aquest compte. Si només teniu permisos per a un subconjunt de propietats, només podreu veure aquestes propietats i els fluxos de dades corresponents.

Propietat d'Analytics

Les propietats són els contenidors dels vostres informes, que es basen en les dades que recolliu dels vostres llocs web i aplicacions. Podeu crear fins a 2.000 propietats en un compte. Les propietats poden ser qualsevol combinació de propietats de Google Analytics 4 i propietats de Universal Analytics.

Google Analytics 4

Una propietat de Google Analytics 4 representa una aplicació o un lloc web. Per exemple, si teniu una aplicació de joc que veneu a través de Google Play i de l'App Store, és possible que tingueu un lloc web de màrqueting per a l'aplicació. Podeu crear una propietat que representi només l'aplicació o bé l'aplicació i el lloc web.

Quan utilitzeu una propietat per representar una aplicació, hauria de representar una única aplicació lògica, com ara un únic joc. Aquesta aplicació lògica pot ser la mateixa en plataformes diferents (p. ex., Android i iOS).

Les propietats de Google Analytics 4 utilitzen el concepte de fluxos de dades independents (vegeu la secció corresponent a sota) per als punts de contacte amb el client que envien dades a la propietat.

Propietats de 360

Si sou client d'Analytics 360, podeu crear dos tipus addicionals de propietats:

 • Subpropietats: una subpropietat obté les dades d'una altra propietat. En general (tot i que no necessàriament), les dades d'una subpropietat solen ser un subconjunt de les dades de la seva propietat font. Més informació sobre les subpropietats
 • Propietats d'agrupació: una propietat d'agrupació obté les dades de diverses propietats. Les propietats d'agrupació proporcionen una visió àmplia de la vostra empresa quant a productes, marques o regions. Per fer-ho, combinen les dades de diverses propietats font en una única propietat d'agrupació. Més informació sobre les propietats d'agrupació

Universal Analytics

Una propietat de Universal Analytics només es pot fer servir per a un lloc web i té visualitzacions en comptes de fluxos de dades.

Obteniu més informació sobre com podeu afegir propietats al vostre compte d'Analytics.

Fluxos de dades (propietats de Google Analytics 4)

Cada propietat de Google Analytics 4 pot tenir fins a 50 fluxos de dades (qualsevol combinació de fluxos de dades d'aplicacions i web, amb un límit de 30 fluxos de dades d'aplicacions).

Un flux de dades és la informació que es transmet d'un punt de contacte amb el client (per exemple, una aplicació o un lloc web) a Analytics.

Quan creeu un flux de dades, Analytics genera un fragment de codi que afegiu a l'aplicació o al lloc web per recollir aquestes dades. Les dades es recullen des del moment en què afegiu el codi i són la base per elaborar els informes.

Si recolliu dades d'una única aplicació lògica en diverses plataformes, com ara Android i iOS, creeu un flux de dades per a cada plataforma (p. ex., un per a l'aplicació de joc a Google Play i un altre per a l'aplicació de joc a l'App Store).

Si suprimiu un flux de dades, Analytics en conservarà un historial, però no es continuaran processant les dades en qüestió ni les podreu fer servir als filtres d'informe.

Obteniu més informació sobre com podeu afegir fluxos a les vostres propietats d'Analytics.

Canviar entre comptes i propietats

Analytics permet canviar fàcilment entre els diversos comptes i propietats als quals teniu accés, gràcies a un menú senzill de la interfície d'usuari. Obteniu més informació.

Comparació de jerarquies d'Analytics i de Firebase

Analytics Firebase
Compte No hi ha cap nivell comparable
Propietat Projecte
Flux de dades Aplicació

 

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal