[GA4] Sự kiện đề xuất

Khi thêm những sự kiện này vào trang web hoặc ứng dụng di động của mình, bạn có thể đo lường các tính năng và hành vi khác, cũng như tạo thêm nhiều báo cáo hữu ích. Những sự kiện này cần thêm bối cảnh thì mới có ý nghĩa nên chúng không được gửi tự động.

Hãy sử dụng những đường liên kết trong bài viết này để xem các thông số được quy định cho mỗi sự kiện. Bạn nên gửi sự kiện được đề xuất cùng với thông số được quy định cho sự kiện đó để nhận được nhiều thông tin chi tiết nhất trong báo cáo, và để khai thác lợi ích từ các tính năng cũng như công cụ tích hợp sẽ ra mắt trong tương lai.

Để tìm hiểu cách thiết lập một sự kiện được đề xuất trên trang web của bạn, hãy xem bài viết Thiết lập sự kiện. Đối với dự án ứng dụng, hãy xem bài viết Ghi nhật ký sự kiện. Dữ liệu từ những sự kiện này sẽ tự động cập nhật các phương diện và chỉ số được xác định trước để bạn có thể phân tích dữ liệu trong báo cáo của mình.

Đo lường hoạt động của người dùng bằng sự kiện được đề xuất trong Google Analytics

Dành cho mọi tài sản

Tất cả khách hàng ở mọi ngành nghề kinh doanh đều nên sử dụng những sự kiện sau. Các mục bên dưới trong bài viết này có nêu một số sự kiện khi chúng tôi đề xuất gửi các sự kiện cho trường hợp sử dụng cụ thể.

Sự kiện Kích hoạt khi người dùng...
ad_impression thấy một quảng cáo, chỉ dành cho ứng dụng
earn_virtual_currency kiếm được tiền ảo (xu, ngọc, mã, v.v.)
generate_lead gửi một biểu mẫu hoặc yêu cầu cung cấp thông tin
join_group tham gia một nhóm
login đăng nhập
purchase hoàn tất một giao dịch mua
refund nhận tiền hoàn lại
search tìm kiếm trang web hoặc ứng dụng của bạn
select_content chọn nội dung trên trang web hoặc ứng dụng của bạn
share chia sẻ nội dung từ trang web hoặc ứng dụng của bạn
sign_up đăng ký tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng của bạn
spend_virtual_currency tiêu tiền ảo (xu, ngọc, mã, v.v.)
tutorial_begin bắt đầu xem hướng dẫn trong quá trình giới thiệu
tutorial_complete xem xong hướng dẫn trong quá trình giới thiệu

Đối với hoạt động bán hàng trên mạng

Bạn nên sử dụng những sự kiện sau khi muốn đo lường doanh số trên trang web hoặc ứng dụng của mình. Chúng sẽ hữu ích cho các ngành bán lẻ, thương mại điện tử, giáo dục, bất động sảndu lịch. Khi được gửi, chúng sẽ được đưa vào báo cáo Giao dịch mua hàng thương mại điện tử. Để tìm hiểu thêm về những sự kiện này, hãy xem bài viết Đo lường hoạt động thương mại điện tử cho trang web của bạn. Xem bài viết Đo lường hoạt động thương mại điện tử (ứng dụng) cho các sự kiện trong dự án ứng dụng của bạn.

Sự kiện Kích hoạt khi người dùng...
add_payment_info gửi thông tin thanh toán của họ trong quy trình thanh toán
add_shipping_info gửi thông tin giao hàng của họ trong quy trình thanh toán
add_to_cart thêm mặt hàng vào giỏ hàng
add_to_wishlist thêm mặt hàng vào danh sách yêu thích
begin_checkout bắt đầu quy trình thanh toán
purchase hoàn tất một giao dịch mua
refund nhận tiền hoàn lại
remove_from_cart bỏ mặt hàng khỏi giỏ hàng
select_item chọn một mặt hàng trong danh sách các mặt hàng hoặc sản phẩm/dịch vụ
select_promotion chọn một chương trình khuyến mãi
view_cart xem giỏ hàng của họ
view_item xem một mặt hàng
view_item_list xem danh sách các mặt hàng hoặc sản phẩm/dịch vụ
view_promotion xem chương trình khuyến mãi trên trang web hoặc ứng dụng của bạn

Đối với trò chơi

Chúng tôi đề xuất các sự kiện sau cho tài sản trò chơi. Khi được gửi, các sự kiện này sẽ được đưa vào báo cáo trò chơi.

Sự kiện Kích hoạt khi người dùng...
earn_virtual_currency kiếm được tiền ảo (xu, ngọc, mã, v.v.)
join_group tham gia một nhóm
level_end hoàn thành một cấp độ trong trò chơi
level_start bắt đầu một cấp độ mới trong trò chơi
level_up lên cấp trong trò chơi
post_score đăng điểm số của họ
select_content chọn nội dung
spend_virtual_currency tiêu tiền ảo (xu, ngọc, mã, v.v.)
tutorial_begin bắt đầu xem hướng dẫn trong quá trình giới thiệu
tutorial_complete xem xong hướng dẫn trong quá trình giới thiệu
unlock_achievement mở khoá một thành tích

Xác minh các sự kiện của bạn

Theo dõi các sự kiện đề xuất sau khi thiết lập bằng công cụ DebugView. Bạn cũng có thể xem Báo cáo theo thời gian thực để biết các sự kiện đến từ người dùng thực tế khi các sự kiện đó được kích hoạt.

Đề xuất về sự kiện trong Analytics

Báo cáo Sự kiện đưa ra các đề xuất về sự kiện cần thu thập dựa trên dữ liệu mà bạn đã thu thập hoặc danh mục ứng dụng trong Cửa hàng Google Play hoặc iOS App Store (ví dụ: thương mại điện tử, du lịch). Theo mặc định, có 3 đề xuất sẽ xuất hiện ở đầu bảng Sự kiện.

  • Để xem thêm các đề xuất khác, hãy nhấp vào Hiện tất cả.
  • Nếu bạn muốn xem đoạn mã dùng để thu thập một sự kiện, hãy nhấp vào hàng của sự kiện đó.
  • Để loại bỏ một đề xuất, hãy di chuột qua tên sự kiện bạn muốn rồi nhấp vào biểu tượng Xoá.

 

Những điều cần lưu ý khi cập nhật SDK lên phiên bản dành cho Android 17.2.5 trở lên và/hoặc iOS 16.20.0 trở lên

Bạn nên lưu ý những điều sau nếu đã sử dụng phiên bản SDK cũ và dự định nâng cấp lên Android 17.2.5 (trở lên) và/hoặc iOS 16.20.0 (trở lên):

  • Kể từ thời điểm nâng cấp trở đi, bạn chỉ có thể truy cập vào dữ liệu mặt hàng trong các mảng mặt hàng lặp lại; dữ liệu mặt hàng sẽ không còn nằm trong các thông số sự kiện chuẩn vì dữ liệu đó đã có trước các phiên bản SDK này.
  • Chúng tôi thực hiện thay đổi này để hỗ trợ bạn phân tích nhiều sản phẩm.
  • Do đó, bạn có thể sẽ phải điều chỉnh việc tham chiếu đến dữ liệu mặt hàng/sản phẩm.

Trong quá trình nâng cấp này, định dạng lược đồ BigQuery sẽ thay đổi. Dữ liệu mặt hàng/sản phẩm sẽ bắt đầu xuất hiện trong trường lặp lại, nhờ đó, bạn có thể phân tích nhiều sản phẩm trong cùng một sự kiện. Bạn nên cẩn thận khi điều chỉnh những truy vấn tham chiếu đến các trường dữ liệu mặt hàng/sản phẩm trong quá trình nâng cấp này

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
110759488415773309
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256