Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Препоръчани събития

Добавянето на тези събития към уебсайта или мобилното приложение Ви помага да измервате допълнителни функции и поведение, както и да генерирате по-полезни отчети. Тъй като за тези събития се изисква допълнителен контекст, за да бъдат значими, те не се изпращат автоматично.

Използвайте връзките в тази статия, за да видите предписаните параметри за всяко събитие. Трябва да изпращате препоръчаните събития с предписаните им параметри, за да получавате възможно най-много подробности в отчетите си и да се възползвате от бъдещи функции и интегрирания, когато станат достъпни.

За да научите как да настроите препоръчано събитие на уебсайта или приложението си, вижте Настройване на събития.

За всички собствености

Препоръчваме тези събития на всички клиенти във всички бизнес сектори. По-старите раздели в тази статия включват някои от тези събития, когато препоръчваме изпращането на събитията за конкретния случай на употреба.

Събитие Задействане, когато:
ad_impression потребител види рекламна импресия, само за приложение
earn_virtual_currency потребителят печели виртуална валута (монети, скъпоценни камъни, жетони и т.н.)
join_group потребител се присъединява към група, за да се измерва популярността на всяка група
login потребител влезе в профила си
purchase потребител завърши покупка
refund потребител получи възстановяване на средства
search потребител търси в съдържанието Ви
select_content потребител избира съдържание
share потребител споделя съдържание
sign_up потребител регистрира профил, за да се измерва популярността на всеки метод за регистрация
spend_virtual_currency потребител използва виртуална валута (монети, скъпоценни камъни, жетони и т.н.)
tutorial_begin потребител започва урок
tutorial_complete потребител завърши урок

За онлайн продажби

Препоръчваме тези събития, когато искате да измервате продажбите на сайта или приложението си. Те са полезни за търговия на дребно, електронна търговия, образование, недвижими имоти и пътувания. При изпращането на събитията се попълва отчетът „Покупки от електронна търговия“,. За да научите повече за тези събития, вижте Измерване на електронната търговия.

Събитие Задействане, когато:
add_payment_info потребител изпраща данните си за плащане
add_shipping_info потребител изпрати информацията си за доставка
add_to_cart потребител добави елементи към кошницата
add_to_wishlist потребител добави елементи към списък с желания
begin_checkout потребител започне плащане
generate_lead потребител изпрати формуляр или заявка за информация
purchase потребител завърши покупка
refund потребител получи възстановяване на средства
remove_from_cart потребител премахне елементи от кошница
select_item потребител избира артикул от списък
select_promotion потребител избира промоция
view_cart потребител преглежда кошницата си
view_item потребител преглежда артикул
view_item_list потребител прегледа списък с артикулил/предложения
view_promotion потребител види промоция

За игри

Препоръчваме тези събития за собствености за игри. При изпращането на тези събития се попълват отчетите за игри.

Събитие Задействане, когато:
earn_virtual_currency потребителят печели виртуална валута (монети, скъпоценни камъни, жетони и т.н.)
join_group потребител се присъединява към група, за да се измерва популярността на всяка група
level_end потребител завърши ниво в играта
level_start потребител започне ново ниво в играта
level_up потребител достигне следващо ниво в играта
post_score потребител публикува резултата си
select_content потребител избира съдържание
spend_virtual_currency потребител използва виртуална валута (монети, скъпоценни камъни, жетони и т.н.)
tutorial_begin потребител започва урок
tutorial_complete потребител завърши урок
unlock_achievement потребител отключи постижение

Препоръки за събития в Анализ

Отчетът Събития предоставя препоръки за събития, които да събирате, въз основа на данните, които вече събирате, или категорията на приложението в Google Play Магазин или App Store за iOS (напр. електронна търговия, пътувания). По подразбиране в горната част на таблицата „Събития“ се показват три препоръки.

  • За да видите още препоръки, кликнете върху Показване на всички.
  • За да се покаже фрагментът от кода за събиране на събитие, кликнете върху реда за събитието.
  • За да отхвърлите препоръка, задръжте курсора на мишката върху името на събитието и кликнете върху Изтриване.

 

Съображения за актуализиране на SDK до Android 17.2.5 (или по-нова версия) и/или iOS 16.20.0 (или по-нова версия)

Ако сте използвали предишни версии на SDK и планирате да надстроите до Android 17.2.5 (или по-нова версия) и/или iOS 16.20.0 (или по-нова версия), трябва да вземете предвид следното:

  • След надстройването ще имате достъп до данните за елементите само в рамките на масива с повтарящи се елементи; данните за елементите вече няма да са налице в стандартните параметри за събития, както преди тези версии на SDK.
  • Тази промяна бе извършена, за да се поддържа анализ на няколко продукта.
  • В резултат може да се наложи да коригирате препратките си към данните за елементите/продуктите.

По време на надстройването има промяна във формата на схемата в BigQuery. Данните за артикулите/продуктите ще започнат да се показват в повтарящо се поле, което активира анализ на няколко продукта в рамките на едно събитие. Трябва да коригирате всички заявки, които препращат към полета с данни за артикули/продукти по време на надстройването.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false