Inaktivera annonseringsfunktioner dynamiskt i Google Analytics

Om du har aktiverat Google-signaler inaktiveras de automatiskt när du inaktiverar annonseringsfunktioner.

Den rekommenderade metoden för att aktivera och inaktivera annonseringsfunktioner, däribland remarketing och annonsrapportfunktioner, är att ändra dina egendomsinställningar.

Det kan dock finnas tillfällen när det är bättre att inaktivera dessa funktioner dynamiskt för en viss sidhämtning eller session, till exempel när användaren har angett att han eller hon inte vill att denna data används för att anpassa annonser. Du kan göra detta genom att ändra någon version av Analytics-spårningskoden som annonseringsfunktionerna är tillgängliga för.

I följande avsnitt beskriver vi hur du inaktiverar dessa funktioner programmatiskt, oavsett om du har aktiverat dem via egendomsinställningarna eller via spårningskoden. Motsvarande programmatiska anvisningar för aktivering, som även finns på annat håll i vår dokumentation, finns här som referens.

Inaktivera med Google Taggstyrning

Inaktivera annonseringsfunktioner när Google Analytics-taggarna har konfigurerats i Google Taggstyrning genom att ge fältet allowAdFeatures värdet false i Fält att ange i tagg- eller inställningsvariabeln:

  1. Öppna alla relevanta Universal Analytics-taggar eller inställningsvariabler för Google Analytics. Om taggen använder en inställningsvariabel för Google Analytics behöver du bara göra denna ändring i inställningsvariabeln om du inte vill åsidosätta den för varje enskild tagg.
  2. Välj Fler inställningar > Fält att ange och klicka på + Lägg till fält.
  3. Ange allowAdFeatures som Fältnamn.
  4. Ange false som värde (eller välj en variabel som returnerar falskt baserat på villkor).

Inaktivera med gtag.js

Inaktivera annonseringsfunktioner med gtag.js genom att ge allow_ad_personalization_signals värdet false:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'allow_ad_personalization_signals': false });

Aktivera med gtag.js

Det går för närvarande inte att aktivera remarketing och annonsrapportfunktioner i Display-nätverket via kod med gtag.js. Om du använder gtag.js och vill aktivera remarketing och annonsrapportfunktioner i Display-nätverket ska du ändra egendomsinställningarna i Analytics.

Inaktivera med analytics.js

Så här åsidosätter du egendomsinställningarna för att inaktivera annonsrapportfunktioner:

Lägg till ga('set', 'allowAdFeatures', false); efter kommandot create och innan träffen skickas.

Om du aktiverade annonseringsfunktioner via spårningskoden:

Ta bort raden ga('require', 'displayfeatures');.

Aktivera med analytics.js

För att aktivera funktionerna för Universal Analytics ska du infoga den fetstilta raden i den befintliga spårningskoden, mellan kommandona 'create' och 'send' enligt exemplet nedan:

<script>:
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>

Inaktivera med ga.js

Så här åsidosätter du egendomsinställningarna för att inaktivera annonsrapportfunktioner:

Lägg till _gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]); efter kommandot create och innan träffen skickas.

Aktivera med ga.js

Om du fortfarande använder ga.js kan du aktivera remarketing och annonsrapportfunktioner för Standard Analytics genom att ersätta texten i fetstil i exemplet nedan:

Standardspårningskod

&nbsp;&lt;script type="text/javascript"
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

 

med den fetstilta texten i detta exempel:

Modifierad kod för att aktivera funktionerna

&nbsp;&lt;script type="text/javascript"
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?