Inaktivera annonseringsfunktioner dynamiskt i Google Analytics

Den rekommenderade metoden för att aktivera och inaktivera annonseringsfunktioner, däribland funktioner för remarketing och annonseringsrapportering, är att ändra dina egendomsinställningar.

Det kan dock finnas tillfällen när det är bättre att inaktivera dessa funktioner dynamiskt för en viss sidhämtning eller session, till exempel när användaren har angett att han eller hon inte vill att denna data används för att anpassa annonser. Du kan göra detta genom att ändra någon version av Analytics-spårningskoden som annonseringsfunktionerna är tillgängliga för.

I följande avsnitt beskriver vi hur du inaktiverar dessa funktioner programmatiskt, oavsett om du har aktiverat dem via egendomsinställningarna eller via spårningskoden. Motsvarande programmatiska anvisningar för aktivering, som även finns på annat håll i vår dokumentation, finns här som referens.

Inaktivera med Google Taggstyrning

Om du vill inaktivera annonseringsfunktioner när dina Google Analytics-taggar har konfigurerats i Google Taggstyrning ställer du in fältet allowAdFeaturesfalskt i Fält att ange i din tagg eller inställningsvariabel:

  1. Öppna alla relevanta Universal Analytics-taggar eller inställningsvariabler för Google Analytics. Om din tagg använder en inställningsvariabel för Google Analytics behöver du bara göra den här ändringen i inställningsvariabeln om du inte vill åsidosätta den tagg för tagg.
  2. Under Fler inställningar > Fält att ange väljer du + Lägg till fält.
  3. Som Fältnamn anger du allowAdFeatures.
  4. Som Värde anger du falskt (eller väljer en variabel som returnerar falskt villkorligt).

Inaktivera med gtag.js

Om du vill inaktivera visningsfunktioner med hjälp av gtag.js ställer du in parametern allow_display_featuresfalse i egendomens konfiguration:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'allow_display_features': false });

Aktivera med gtag.js

Det går för närvarande inte att aktivera funktionerna för remarketing i Display-nätverket och annonsrapportering via kod med gtag.js. Om du använder gtag.js och vill aktivera funktionerna för remarketing i Display-nätverket och annonsrapportering ändrar du egendomsinställningarna i Analytics.

Inaktivera med analytics.js

Om du vill åsidosätta egendomsinställningarna för att inaktivera annonsrapporteringsfunktioner:

Lägg till ga('set', 'allowAdFeatures', false); efter kommandot create och innan träffen skickas.

Om du aktiverade annonseringsfunktioner via din spårningskod:

Ta bort raden ga('require', 'displayfeatures');.

Aktivera med analytics.js

När du vill aktivera funktionerna för Universal Analytics ska du infoga den fetstilta raden i den befintliga spårningskoden, mellan kommandona 'create' och 'send' enligt exemplet nedan:

<script>:
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>

Inaktivera med ga.js

Om du vill åsidosätta egendomsinställningarna för att inaktivera annonsrapporteringsfunktioner:

Lägg till _gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]); efter kommandot create och innan träffen skickas.

Aktivera med ga.js

Om du fortfarande använder ga.js kan du aktivera funktionerna för remarketing och annonsrapportering för Standard Analytics genom att ersätta texten i fetstil i exemplet nedan:

Standardspårningskod

&nbsp;&lt;script type="text/javascript"
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

 

med den fetstilta texten i det här exemplet:

Modifierad kod för att aktivera funktionerna

&nbsp;&lt;script type="text/javascript"
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?