Inaktivera Annonseringsfunktioner eller annonsanpassning dynamiskt i Google Analytics

Den rekommenderade metoden för att aktivera och inaktivera Annonseringsfunktioner, däribland Remarketing och Annonsrapportfunktioner, och annonsanpassning är att ändra egendomsinställningarna.

Det kan dock finnas tillfällen när det är bättre att inaktivera dessa funktioner dynamiskt för en viss sidhämtning eller session, till exempel när användaren har angett att han eller hon inte vill att denna data används för att anpassa annonser. Du kan göra detta genom att ändra alla versioner av Analytics-spårningskoden som Annonseringsfunktioner är tillgängliga för.

Om du har aktiverat Google-signaler inaktiveras Google-signaler om du inaktiverar Annonseringsfunktioner.

I följande avsnitt beskriver vi hur du inaktiverar dessa funktioner programmatiskt, oavsett om du har aktiverat dem via egendomsinställningarna eller via spårningskoden. Motsvarande programmatiska anvisningar för aktivering, som även finns på annat håll i vår dokumentation, finns här som referens. Om du har aktiverat Annonseringsfunktioner i en app kan du även styra om Annonseringsfunktioner eller annonsanpassning ska aktiveras genom att följa dessa anvisningar.

Före 16 juli 2020 inaktiveras alla annonseringsfunktioner om du ställer in allow_ad_personalization_signalsfalse. Om du ställer in allowAdPersonalizationSignalsfalse för Universal Analytics-egendomar eller allow_ad_personalization_signalsfalse för app- och webbegendomar efter 16 juli 2020 påverkas inte längre de annonsrapportfunktioner som är aktiverade i din Google Analytics-egendom. Den här inställningen markerar i stället relevanta träffar med ett fält som instruerar Google Analytics att utesluta motsvarande data från funktionerna för Personliga annonspreferenser.

Inaktivera med Google Taggstyrning

Inaktivera Annonseringsfunktioner eller annonsanpassning när Google Analytics-taggarna har konfigurerats i Google Taggstyrning genom att ge fältet allowAdFeatures eller allowAdPersonalizationSignals värdet false i Fält att ange i tagg- eller inställningsvariabeln.

Inaktivera annonsanpassning

Universal Analytics-implementeringar

 1. Öppna alla relevanta Universal Analytics-taggar eller inställningsvariabler för Google Analytics. Om taggen använder en inställningsvariabel för Google Analytics behöver du bara göra denna ändring i inställningsvariabeln om du inte vill åsidosätta den för varje enskild tagg.
 2. Välj Fler inställningar > Fält att ange och klicka på + Lägg till fält.
 3. Ange allowAdPersonalizationSignals vid Fältnamn.
 4. Ange false vid Värde (eller välj en variabel som returnerar falskt baserat på villkor).

App och webb-implementeringar

 1. Öppna alla relevanta App- och webb-konfigurationstaggar.
 2. Välj Fler inställningar > Fält att ange och klicka på + Lägg till fält.
 3. Ange allow_ad_personalization_signals vid Fältnamn.
 4. Ange false vid Värde (eller välj en variabel som returnerar falskt baserat på villkor).

Inaktivera alla annonseringsfunktioner

Universal Analytics-implementeringar

 1. Öppna alla relevanta Universal Analytics-taggar. Om taggen använder en inställningsvariabel för Google Analytics behöver du bara göra denna ändring i inställningsvariabeln om du inte vill åsidosätta den för varje enskild tagg.
 2. Välj Fler inställningar > Fält att ange och klicka på + Lägg till fält.
 3. Ange allowAdFeatures vid Fältnamn.
 4. Ange false vid Värde (eller välj en variabel som returnerar falskt baserat på villkor).

App och webb-implementeringar

 1. Öppna alla relevanta App- och webb-konfigurationstaggar.
 2. Välj Fler inställningar > Fält att ange och klicka på + Lägg till fält.
 3. Ange allow_google_signals vid Fältnamn.
 4. Ange false vid Värde (eller välj en variabel som returnerar falskt baserat på villkor).
Aktivera med Google Taggstyrning

För att aktivera Remarketing och Annonsrapportunktioner i Display-nätverket ska du ändra egendomsinställningarna i Analytics.

Om du har aktiverat växlingsknappen i egendomsinställningarna men har inaktiverat annonseringsfunktioner i taggen och sedan vill aktivera dem på nytt (till exempel efter att fått kundens samtycke) kan du helt enkelt avbryta inaktiveringen på taggnivå. Detta återaktiverar Annonseringsfunktioner för kunden.

Inaktivera med gtag.js

För att enbart inaktivera annonsanpassning med gtag.js ska du ange allow_ad_personalization_signals till false före eventuella config-kommandon:

gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

För att inaktivera alla annonseringsfunktioner med gtag.js anger du allow_google_signals till false före eventuella config-kommandon:

gtag('set', 'allow_google_signals', false);

Mer information finns i utvecklardokumentationen, bland annat om hur du inaktiverar annonsanpassning för specifika produkter.

Aktivera med gtag.js

Det går för närvarande inte att aktivera Remarketing och Annonsrapportfunktioner i Display-nätverket via kod med gtag.js. Om du använder gtag.js och vill aktivera Remarketing och Annonsrapportfunktioner i Display-nätverket ska du ändra egendomsinställningarna i Analytics.

Om du har aktiverat växlingsknappen i egendomsinställningarna men har inaktiverat Annonseringsfunktioner i taggen och sedan vill aktivera dem på nytt (till exempel efter att fått kundens samtycke) kan du helt enkelt avbryta inaktiveringen på taggnivå. Detta återaktiverar Annonseringsfunktioner för kunden.

Inaktivera med analytics.js

För att enbart inaktivera annonsanpassning med analytics.js anger du allowAdPersonalizationSignals till false:

Lägg till ga('set', 'allowAdPersonalizationSignals', false); efter kommandot create och innan träffen skickas.

För att inaktivera alla annonseringsfunktioner med analytics.js anger du allowAdFeatures till false:

Lägg till ga('set', 'allowAdFeatures', false); efter kommandot create och innan träffen skickas.

Aktivera med analytics.js

Aktivera dessa funktioner för Universal Analytics genom att infoga den markerade raden i den befintliga spårningskoden, mellan kommandona 'create' och 'send' enligt exemplet nedan:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>

Inaktivera med ga.js

Så här åsidosätter du egendomsinställningarna för att inaktivera Annonsrapportfunktioner:

Lägg till _gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]); efter kommandot create och innan träffen skickas.

Aktivera med ga.js

Om du fortfarande använder ga.js kan du aktivera Remarketing och Annonsrapportfunktioner för Standard Analytics genom att ersätta den markerade texten i exemplet nedan:

Standardspårningskod

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

 

med den markerade koden i exemplet nedan:

Modifierad kod för att aktivera funktionerna

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Inaktivera med Measurement Protocol

Om du använder Measurement Protocol för att skicka data till Google Analytics kan du flagga att denna data inte ska användas för annonsanpassning. Läs mer i utvecklardokumentationen för Measurement Protocol.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?