Eksport konwersji na różnych urządzeniach do Google Ads

Konwersja na różnych urządzeniach

Konwersje na różnych urządzeniach występują, gdy użytkownik kliknie reklamę na jednym urządzeniu, a następnie dokończy konwersję (transakcję e-commerce lub realizację celu) na innym urządzeniu. Na przykład użytkownik klika reklamę Google Ads w przeglądarce mobilnej w drodze do pracy, a gdy wraca wieczorem do domu kupuje reklamowany przedmiot w przeglądarce na komputerze.

Analytics tworzy oddzielne modele niestandardowe dla transakcji e-commerce i realizacji celów w Twojej witrynie na podstawie danych o konwersjach na różnych urządzeniach od użytkowników, którzy są zalogowani na swoje konto Google i którzy włączyli Personalizację reklam. Dzięki danym o logowaniu modele wykonują ekstrapolację danych o konwersjach na różnych urządzeniach wszystkich użytkowników Twojej witryny. Następnie Analytics eksportuje modelowane konwersje na różnych urządzeniach wraz z konwersjami na tych samych urządzeniach do Google Ads. Możesz je wykorzystać do ustalania stawek.

Poszerzanie wiedzy o konwersjach na różnych urządzeniach pozwoli Ci skuteczniej wykorzystywać te dane do umieszczania reklam w witrynie i ustalania stawek. Na przykład jeśli raport Różne urządzenia > Ścieżki urządzeń pokazuje, że ścieżka Telefon > Komputer ma najwyższy współczynnik konwersji, możesz umieścić reklamy przeznaczone na początek ścieżki na telefony i ustalić dla nich wyższe stawki.

Dowiedz się więcej o transakcjach i celach e-commerce.

Korzyści

 • Dostęp do informacji o zachowaniach użytkowników na różnych urządzeniach.
 • Automatyczny eksport danych o konwersjach na różnych urządzeniach do połączonych kont Google Ads.
 • Uwzględnianie danych o konwersjach na różnych urządzeniach w ustalaniu stawek w Google Ads.

Wymagania

 • Obowiązkowe
 • Opcjonalne
  • W Google Ads używasz zaimportowanych z Analytics konwersji do ustalania stawek.

Automatyczne eksportowanie konwersji

Aby automatycznie eksportować konwersje na różnych urządzeniach do Google Ads:

 1. Aktywuj Google Signals
 2. Zaimportuj do Google Ads realizacje celów lub transakcje e-commerce z Analytics

Jeśli zaimportujesz konwersje na różnych urządzeniach do Google Ads, możesz uwzględnić je w ustalaniu stawek. Więcej informacji

Wykluczanie konwersji na różnych urządzeniach z eksportu

Jeśli chcesz wykluczyć konwersje na różnych urządzeniach z eksportu, możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • W Google Ads wyłącz opcję „Uwzględnij w Konwersjach” dla działania powodującego konwersję, do którego zaimportowano z Analytics konwersje na różnych urządzeniach. Więcej informacji
 • Dezaktywuj Google Signals. Pamiętaj, że jeśli to zrobisz, stracisz wszystkie powiązane z tą funkcją ulepszenia.

Gdzie wyświetlają się dane w Google Ads

Konwersje na różnych urządzeniach Analytics pojawiają się w następujących kolumnach raportów Google Ads:

Ograniczenia

Eksport konwersji na różnych urządzeniach jest dostępny w przypadku konwersji w przeglądarkach mobilnych i komputerowych. Konwersje w aplikacji nie są obecnie obsługiwane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?