Oppbevaring av data

Ved hjelp av kontrollene for oppbevaring av data i Google Analytics kan du angi hvor lenge data på brukernivå og hendelsesnivå skal lagres i Google Analytics før de slettes fra Analytics-tjenerne.

Oppbevaring av bruker- og hendelsesdata

Oppbevaringsperioden gjelder for data på bruker- og hendelsesnivå som er knyttet til informasjonskapsler, brukeridentifikatorer (f.eks. User ID) og annonseringsidentifikatorer (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, annonserings-ID-en for Android, Apple-identifikatoren for annonsører).

Vær oppmerksom på at standard akkumulerte Google Analytics-rapporter ikke berøres. Du trenger bare bruker- og hendelsesdataene som administreres ved hjelp av denne innstillingen, hvis du bruker enkelte avanserte funksjoner, for eksempel når tilpassede segmenter brukes i rapporter eller uvanlige tilpassede rapporter opprettes.

Du kan velge hvor lenge data skal beholdes i Analytics før de slettes automatisk:

  • 14 måneder
  • 26 måneder
  • 38 måneder
  • 50 måneder
  • Ikke løp ut automatisk

Når data når slutten av oppbevaringsperioden, slettes de automatisk på månedlig basis.

Hvis du endrer oppbevaringsperioden, slettes eventuelle berørte data i løpet av den neste månedlige prosessen. Hvis du for eksempel endrer fra 26 måneder til 14 måneder, blir alle data som er eldre enn 14 måneder, slettet i løpet av den neste månedlige prosessen.

Når du endrer oppbevaringsperioden, venter Analytics i 24 timer før endringen implementeres. I løpet av denne perioden på 24 timer kan du tilbakestille endringen, slik at dataene dine ikke påvirkes.

Tilbakestill ved ny aktivitet

Slå dette alternativet for å tilbakestille oppbevaringsperioden for brukeridentifikatoren for hver nye hendelse fra brukeren (slik at utløpsdatoen settes til nåværende tidspunkt pluss oppbevaringsperioden). Hvis oppbevaring av data for eksempel er satt til 14 måneder, men en bruker starter en ny økt hver måned, blir identifikatoren for denne brukeren lastet inn på nytt hver måned og når aldri utløpstiden på 14 måneder. Hvis brukeren ikke starter en ny økt før oppbevaringsperioden utløper, blir dataene for denne brukeren slettet.

Hvis du ikke vil at oppbevaringsperioden for en brukeridentifikator skal tilbakestilles ved ny aktivitet fra brukeren, setter du dette alternativet til AV. Data knyttet til brukeridentifikatoren slettes automatisk etter oppbevaringsperioden.

Angi alternativene

Du må ha redigeringstillatelse for området for å angi disse alternativene.

  1. Logg på Google Analytics..
  2. Klikk på Administrator, og naviger til området du ønsker å endre.
  3. Klikk på Sporingsinfo > Oppbevaring av data i OMRÅDE-kolonnen.
  4. Oppbevaring av brukerdata: Velg oppbevaringsperioden du ønsker.
  5. Tilbakestill ved ny aktivitet: Slå bryteren på eller av.

Dataoppbevaring og Brukere-beregningen

I februar 2018 la vi til Brukere-beregningen i mange flere rapporter. Ettersom denne beregningen er ny i disse rapportene, har vi ikke innsamlede data for denne beregningen for alle disse rapportene gjennom all tid. Dette kan ha innvirkning på den tidlige rapporteringen din: Det kan hende du ser at antallet brukere fra tiden før vi samlet inn data for den aktuelle beregningen, er null.

Vi begynte å samle inn data for 360-områder 1. mai 2016 og for standardområder 1. september 2016.

Dette har imidlertid ingen innvirkning på Oversikt over målgrupper-rapporten, som inneholder innsamlede brukerdata fra en mye lengre tidsperiode.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?