Oppbevaring av data

Ved hjelp av kontrollene for oppbevaring av data i Google Analytics kan du angi hvor lenge data på brukernivå og hendelsesnivå skal lagres i Google Analytics før de slettes fra Analytics-tjenerne.

Oppbevaring av bruker- og hendelsesdata

Oppbevaringsperioden gjelder for data på bruker- og hendelsesnivå som er knyttet til informasjonskapsler, brukeridentifikatorer (f.eks. User ID) og annonseringsidentifikatorer (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, annonserings-ID-en for Android, Apple-identifikatoren for annonsører).

Vær oppmerksom på at standard akkumulerte Google Analytics-rapporter ikke berøres. Du trenger bare bruker- og hendelsesdataene som administreres ved hjelp av denne innstillingen, hvis du bruker enkelte avanserte funksjoner, for eksempel når tilpassede segmenter brukes i rapporter eller uvanlige egendefinerte rapporter opprettes.

Selv om lagringsperioden og tilbakestillingskontrollene for brukeraktivitet dekker data på hendelses- og brukernivå som lagres i Google Analytics, finnes det visse brukerrelaterte data som Google Analytics som standard sletter etter at en gitt bruker har vært inaktiv i seks måneder.

Du kan velge hvor lenge Analytics skal beholde data før de automatisk slettes: For nettområder kan du velge

 • 14 måneder
 • 26 måneder
 • 38 måneder
 • 50 måneder
 • Utløper ikke automatisk

For app- og nettområder kan du velge 2 måneder eller 14 måneder.

14 måneders oppbevaring av hendelsesdata er fortsatt under utvikling for app- og nettområder (beta). Foreløpig kan hendelsesdata bare oppbevares i to måneder. Hvis du velger 14 måneders oppbevaring av hendelsesdata, trer denne innstillingen i kraft for hendelsesdata som er aktive i systemet når funksjonen blir tilgjengelig.

Når data når slutten av lagringsperioden, slettes de automatisk på månedlig basis.

Hvis du reduserer oppbevaringsperioden, slettes eventuelle berørte data i løpet av den neste månedlige prosessen. Hvis du for eksempel endrer fra 26 måneder til 14 måneder, blir alle data som er eldre enn 14 måneder, slettet i løpet av den neste månedlige prosessen.

Hvis du derimot øker oppbevaringsperioden eller endrer den til Utløper ikke automatisk, påvirkes ikke data som du allerede har samlet inn. Data som ble samlet inn da 14 måneder var den angitte perioden, blir for eksempel likevel slettet 14 måneder etter at de ble samlet inn, selv om du endrer oppbevaringsperioden til 26 måneder.

Når du endrer oppbevaringsperioden, venter Analytics i 24 timer før endringen implementeres. I løpet av denne perioden på 24 timer kan du tilbakestille endringen, slik at dataene dine ikke påvirkes.

Hvis du i enkeltstående rapporter bruker en datoperiode som overgår lagringsperioden din, fremgår ikke data fra denne overskytende perioden i rapportene. Hvis du for eksempel angir lagringsperioden som 14 måneder og bruker en datoperiode på 14 måneder og én dag, vises det ikke data om denne ekstra dagen i rapportene.

Tilbakestill ved ny aktivitet

Slå dette alternativet for å tilbakestille oppbevaringsperioden for brukeridentifikatoren for hver nye hendelse fra brukeren (slik at utløpsdatoen settes til nåværende tidspunkt pluss oppbevaringsperioden). Hvis oppbevaring av data for eksempel er satt til 14 måneder, men en bruker starter en ny økt hver måned, blir identifikatoren for denne brukeren lastet inn på nytt hver måned og når aldri utløpstiden på 14 måneder. Hvis brukeren ikke starter en ny økt før oppbevaringsperioden utløper, blir dataene for denne brukeren slettet.

Hvis du ikke vil at oppbevaringsperioden for en brukeridentifikator skal tilbakestilles ved ny aktivitet fra brukeren, setter du dette alternativet til AV. Data knyttet til brukeridentifikatoren slettes automatisk etter oppbevaringsperioden.

Angi alternativene

Du må ha redigeringstillatelse for området for å angi disse alternativene.

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil endre.
 3. For nettområder: Klikk på Sporingsinformasjon > Oppbevaring av data i OMRÅDE-kolonnen.
  For app- og nettområder: Klikk på Datainnstillinger > Oppbevaring av data i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Oppbevaring av brukerdata: Velg lagringsperioden du ønsker.
 5. Tilbakestill ved ny aktivitet: Slå bryteren på eller av.
 6. Klikk på Lagre.

Oppbevaring av data og Brukere-beregningen

I februar 2018 la vi til Brukere-beregningen i mange flere rapporter. Ettersom denne beregningen er ny i disse rapportene, har vi ikke innsamlede data for denne beregningen for alle disse rapportene gjennom all tid. Dette kan ha innvirkning på den tidlige rapporteringen din: Det kan hende du ser at antallet brukere fra tiden før vi samlet inn data for den aktuelle beregningen, er null.

Vi begynte å samle inn data for 360-områder 1. mai 2016 og for standardområder 1. september 2016.

Dette har imidlertid ingen innvirkning på Oversikt over målgrupper-rapporten, som inneholder innsamlede brukerdata fra en mye lengre tidsperiode.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?