Gegevensbehoud

Met de beheeropties voor gegevensbehoud van Google Analytics kunt u de tijdsduur instellen voordat de gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die zijn opgeslagen door Google Analytics worden verwijderd van de servers van Analytics.

Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen

De bewaarperiode is van toepassing op gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android, Identifier for Advertisers van Apple).

Houd er rekening mee dat standaard verzamelde Google Analytics-rapportage niet wordt beïnvloed. De gebruikers- en gebeurtenisgegevens die met deze instelling worden beheerd, zijn alleen nodig wanneer u bepaalde geavanceerde functies gebruikt en u bijvoorbeeld aangepaste segmenten toepast op rapporten of ongebruikelijke custom rapporten maakt.

De bewaarperiode en de opties voor het resetten van gebruikersactiviteit dekken gegevens op gebeurtenis- en gebruikersniveau die worden opgeslagen door Google Analytics. Bepaalde door gebruikers ingevoerde gegevens worden echter standaard door Google Analytics verwijderd als een bepaalde gebruiker zes maanden inactief is geweest.

U kunt selecteren hoelang Analytics gegevens bewaart voordat deze automatisch worden verwijderd. Voor webproperty's kunt u kiezen uit:

 • 14 maanden
 • 26 maanden
 • 38 maanden
 • 50 maanden
 • Niet automatisch verwijderen

Voor app & webproperty's kunt u kiezen uit twee maanden of veertien maanden.

Gebeurtenisgegevensbehoud van veertien maanden voor app & webproperty's (bèta) is nog in ontwikkeling. Op dit moment kunnen gebeurtenisgegevens slechts twee maanden worden bewaard. Als u ervoor kiest om gebeurtenisgegevens veertien maanden te bewaren, treedt deze instelling in werking voor gebeurtenisgegevens die actief zijn in het systeem wanneer de functie beschikbaar is.

Aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Als u de bewaarperiode verkort, worden de betreffende gegevens tijdens de volgende maandelijkse verwerking verwijderd. Als u de periode bijvoorbeeld wijzigt van 26 maanden naar 14 maanden, worden alle gegevens ouder dan 14 maanden tijdens de volgende maandelijkse verwerking verwijderd.

Als u de bewaarperiode verlengt of deze wijzigt naar Niet automatisch verwijderen, is dat niet van invloed op gegevens die u al heeft verzameld. Zo worden gegevens die zijn verzameld toen de instelling 14 maanden was, nog steeds na 14 maanden verwijderd, zelfs als u de bewaarperiode wijzigt naar 26 maanden.

Wanneer u de bewaarperiode wijzigt, wacht Analytics 24 uur voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Tijdens deze periode van 24 uur kunt u uw wijziging ongedaan maken zonder gevolgen voor uw gegevens.

Als u voor niet-geaggregeerde rapporten een periode gebruikt die langer is dan uw bewaarperiode, zijn gegevens voor die extra tijd niet zichtbaar in rapporten. Als u de bewaartijd bijvoorbeeld instelt op veertien maanden en een periode van veertien maanden plus één dag gebruikt, zijn gegevens voor die extra dag niet beschikbaar in uw rapporten.

Resetten op nieuwe activiteit

Stel deze optie in op AAN om de bewaarperiode van de gebruikers-ID te resetten voor elke nieuwe gebeurtenis van die gebruiker (de vervaldatum wordt dus ingesteld op de huidige tijd plus de bewaarperiode). Als gegevensbehoud bijvoorbeeld is ingesteld op 14 maanden, maar een gebruiker elke maand een nieuwe sessie start, wordt de ID van die gebruiker elke maand vernieuwd en bereikt deze nooit de vervaldatum van 14-maanden. Als de gebruiker geen nieuwe sessie start voordat de bewaarperiode is verlopen, worden de gegevens van die gebruiker verwijderd.

Als u niet wilt dat de bewaarperiode voor een gebruikers-ID wordt gereset wanneer die gebruiker nieuwe activiteit heeft, schakelt u deze optie UIT. Gegevens die zijn gekoppeld aan de gebruikers-ID worden na de bewaarperiode automatisch verwijderd.

Opties instellen

U moet over bewerkingsrechten voor de property beschikken om deze opties in te stellen.

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheer en ga naar de property die u wilt bewerken.
 3. Voor webproperty's: klik in de kolom PROPERTY op Trackinginfo > Gegevensbehoud.
  Voor app & webproperty's: klik in de kolom PROPERTY op Gegevensinstellingen > Gegevensbehoud.
 4. Behoud van gebruikersgegevens: selecteer de gewenste bewaarperiode.
 5. Resetten op nieuwe activiteit: zet de schakelaar aan of uit.
 6. Klik op Opslaan.

Gegevensbehoud en de statistiek Gebruikers

Sinds februari 2018 is de statistiek Gebruikers toegevoegd aan veel aanvullende rapporten. Aangezien deze statistiek in deze rapporten nieuw is, hebben we geen verzamelde gegevens voor deze statistiek in deze rapporten. Dit kan van invloed zijn op uw historische rapportage. U ziet mogelijk nullen voor aantallen gebruikers van vóór de periode waarvoor we voor deze statistiek gegevens hebben verzameld.

Sinds 1 mei 2016 verzamelen we gegevens voor 360-property's en sinds 1 september 2016 voor standaardproperty's.

Dit heeft echter geen invloed op het rapport Doelgroepoverzicht. Voor dat rapport worden al veel langer gebruikersgegevens verzameld.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?