Bewaring van gegevens

Met de Google Analytics-beheeropties voor het bewaren van gegevens, kunt u de tijdsduur instellen voordat de gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die zijn opgeslagen door Google Analytics, worden verwijderd van de servers van Analytics.

Gegevens bewaren voor gebruikers en gebeurtenissen

De bewaarperiode geldt voor gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld User-ID) en advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, de advertentie-ID van Android [AAID of AdID] of de ID van Apple voor adverteerders [IDFA]).

De bewaarperiode en de opties om gebruikersactiviteit te resetten, dekken gegevens op gebeurtenis- en gebruikersniveau die worden opgeslagen door Google Analytics. Bepaalde door gebruikers ingevulde gegevens (zoals leeftijd, geslacht en interesses) worden echter standaard door Google Analytics verwijderd na 6 maanden inactiviteit voor een bepaalde gebruiker voor een Universal Analytics-property of na 2 maanden voor een Google Analytics 4-property.

U kunt selecteren hoelang Analytics gegevens bewaart voordat deze automatisch worden verwijderd.

Analytics bewaart gegevens van Google-signalen maximaal 26 maanden, ongeacht uw instellingen. Gegevens van bij Google ingelogde gebruikers verlopen standaard na 26 maanden. Als de Analytics-instelling Bewaring van gegevens is ingesteld op een periode die korter is dan 26 maanden, worden de gegevens van op Google ingelogde gebruikers bewaard voor die kortere termijn.

Google Analytics 4-property's

Voor Google Analytics 4-property's (anders dan de Analytics 360-versie) kan de bewaarperiode van gegevens op gebruikersniveau, inclusief conversies, worden ingesteld op maximaal 14 maanden. Voor alle andere gebeurtenisgegevens kunt u de duur van de bewaarperiode kiezen:

 • 2 maanden
 • 14 maanden

Meer informatie over opties voor bewaring van gegevens in Analytics 360

De bewaarperiode van 2 maanden wordt altijd toegepast op gegevens over leeftijd, gender en interesses, ongeacht uw instellingen.

Als u de bewaarperiode verlengt, wordt deze toegepast op gegevens die u al heeft verzameld.

Voor XL-property's geldt een maximale bewaarperiode van 2 maanden.

De instelling voor de bewaarperiode van gegevens is niet van invloed op standaard verzamelrapporten in de Google Analytics 4-property, zelfs niet als u vergelijkingen maakt in de rapporten. De instelling voor de bewaarperiode is alleen van invloed op verkenningsrapporten.  

Universal Analytics-property's

Voor Universal Analytics-property's is de instelling van toepassing op gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • 14 maanden
 • 26 maanden
 • 38 maanden
 • 50 maanden
 • Niet automatisch verwijderen
Als u de bewaarperiode verlengt of deze wijzigt naar Niet automatisch verwijderen, is dat echter niet van invloed op gegevens die u al heeft verzameld. Zo worden gegevens die zijn verzameld toen de instelling 14 maanden was, nog steeds na 14 maanden verwijderd, zelfs als u de bewaarperiode wijzigt naar 26 maanden.

Standaard Google Analytics-verzamelrapporten worden niet beïnvloed. De gebruikers- en gebeurtenisgegevens die met deze instelling worden beheerd, zijn alleen nodig als u bepaalde geavanceerde functies gebruikt en u bijvoorbeeld aangepaste segmenten toepast op rapporten of ongebruikelijke aangepaste rapporten maakt.

De bewaarperiode verkorten of verlengen

Aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Als u de bewaarperiode verkort, worden de betreffende gegevens tijdens de volgende maandelijkse verwerking verwijderd. Als u de periode bijvoorbeeld wijzigt van 26 maanden naar 14 maanden, worden alle gegevens ouder dan 14 maanden tijdens de volgende maandelijkse verwerking verwijderd.

Als u de bewaarperiode voor een Universal Analytics-property verlengt of deze wijzigt naar Niet automatisch verwijderen, is dit niet van invloed op gegevens die u al heeft verzameld. Zo worden gegevens die zijn verzameld toen de instelling 14 maanden was, nog steeds na 14 maanden verwijderd, zelfs als u de bewaarperiode wijzigt naar 26 maanden. Als u de bewaarperiode voor een Google Analytics 4-property verlengt, wordt de wijziging toegepast op gegevens die u al heeft verzameld.

Wanneer u de bewaarperiode wijzigt, wacht Analytics 24 uur voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Tijdens deze periode van 24 uur kunt u uw wijziging ongedaan maken zonder gevolgen voor uw gegevens.

Als u voor niet-verzamelde rapporten (bijvoorbeeld verkenningsrapporten in Google Analytics 4) een periode gebruikt die langer is dan de bewaarperiode, zijn gegevens voor die extra tijd niet zichtbaar in rapporten. Als u de bewaartijd bijvoorbeeld instelt op 14 maanden en een periode van 14 maanden + 1 dag gebruikt, zijn gegevens voor die extra dag niet beschikbaar in uw rapporten.

Resetten op nieuwe activiteit

Stel deze optie in op AAN om de bewaarperiode van de gebruikers-ID te resetten voor elke nieuwe gebeurtenis van die gebruiker (de vervaldatum wordt dus ingesteld op de huidige tijd plus de bewaarperiode). Als de bewaring van gegevens bijvoorbeeld is ingesteld op 14 maanden, maar een gebruiker elke maand een nieuwe sessie start, wordt de ID van die gebruiker elke maand vernieuwd en bereikt deze nooit de vervaldatum van 14 maanden. Als de gebruiker geen nieuwe sessie start voordat de bewaarperiode is verlopen, worden de gegevens van die gebruiker verwijderd.

Als u niet wilt dat de bewaarperiode voor een gebruikers-ID wordt gereset wanneer die gebruiker nieuwe activiteit heeft, schakelt u deze optie UIT. Gegevens die zijn gekoppeld aan de gebruikers-ID worden na de bewaarperiode automatisch verwijderd.

De resetfunctie is alleen van toepassing op gegevens op gebruikersniveau.

Opties instellen

U heeft de rol Bewerker nodig om deze optie in te stellen voor een Google Analytics-property.
 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de property die u wilt bewerken.
 3. Voor webproperty's: klik in de kolom PROPERTY op Trackinginfo > Bewaring van .
  Voor Google Analytics 4-property's: klik in de kolom PROPERTY op Gegevensinstellingen > Gegevensbehoud.
 4. Voor webproperty's: Behoud van gebruikers- en gebeurtenisgegevens: selecteer de gewenste bewaarperiode.
  Voor Google Analytics 4-property's: Behoud van gebeurtenisgegevens: selecteer de gewenste bewaarperiode.
 5. Voor webproperty's: Resetten op nieuwe activiteit: zet de schakelaar aan of uit.
  Voor Google Analytics 4-property's: Gebruikersgegevens voor nieuwe activiteit resetten: zet de schakelaar aan of uit.
 6. Klik op Opslaan.

Bewaring van gegevens en de gebruikersstatistiek

Sinds februari 2018 is de gebruikersstatistiek toegevoegd aan veel aanvullende rapporten. Aangezien deze statistiek in deze rapporten nieuw is, hebben we geen verzamelde gegevens voor deze statistiek in deze rapporten. Dit kan van invloed zijn op uw historische rapportage. U ziet mogelijk nullen voor aantallen gebruikers van vóór de periode waarvoor we voor deze statistiek gegevens hebben verzameld.

Sinds 1 mei 2016 verzamelen we gegevens voor 360-property's en sinds 1 september 2016 voor standaardproperty's.

Dit heeft echter geen invloed op het rapport Doelgroepoverzicht. Voor dat rapport worden al veel langer gebruikersgegevens verzameld.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false