[UA] Aktivera Google-signaler

Förbättra remarketing och rapportering
I den här artikeln beskriver vi hur du aktiverar Google-signaler i Universal Analytics. Information om hur du aktiverar Google-signaler i Google Analytics 4 finns i [GA4] Aktivera Google-signaler för Google Analytics 4-egendomar.
Innehåll i artikeln:

Inledning

När du aktiverar Google-signaler uppdateras följande befintliga Google Analytics-funktioner så att de även inkluderar samlad data från Google-användare som har samtyckt till Annonsanpassning:

Befintlig Google Analytics-funktion När Google-signaler har aktiverats

Remarketing med Google Analytics

Skapa remarketingmålgrupper med data från Google Analytics och dela dem med länkade annonseringskonton.

Målgrupper som du skapar i Google Analytics och publicerar i Google Ads och andra annonseringsprodukter på Google Marketing Platform kan användas för att visa annonser i kampanjer där det går att använda remarketing över flera enheter. Annonserna kan visas för Google-användare som har samtyckt till Annonsanpassning.

Obs! Du måste aktivera Google-signaler för att fylla målgrupper som du exporterar till YouTube.

Analytics skapar separata anpassade modeller för e-handelstransaktioner och slutförda mål på din webbplats utifrån data om konverteringar över flera enheter från användare som har loggat in på sina Google-konton och som har samtyckt till Annonsanpassning.

Läs mer om hur du exporterar konverteringar över flera enheter.

Annonsrapportfunktioner

Google Analytics samlar in information enligt din konfiguration av mätningskoden och befintliga Google-annonscookies.

Google Analytics samlar in ytterligare information om användare som har samtyckt till Annonsanpassning.

Läs mer

Demografi- och intresserapporter

Google Analytics samlar in ytterligare information från DoubleClick-cookien (webbaktivitet) och från enhetens reklam-id:n

Google Analytics samlar in ytterligare information om användare som har samtyckt till Annonsanpassning.

Läs mer

Obs! Om du inaktiverar Google-signaler slutar Analytics att samla in denna ytterligare information. Om du inaktiverar och sedan återaktiverar Google-signaler får du ingen demografisk information eller intresseinformation för den period då Google-signaler var inaktiverade.

Rapportering över flera enheter (beta)

Koppla samman data om enheter med aktiviteter från olika sessioner för att få en bättre bild av vad användarna gör längs varje steg i konverteringsprocessen, från den första kontakten till en långsiktig relation.

Utifrån samlad data från användare som har samtyckt till Annonsanpassning skapar Google Analytics modeller över vad hela användarbasen gör på olika enheter. Informationen är användarbaserad, inte sessionsbaserad. Det krävs inga User-ID-vyer för att skapa dessa modeller.

 

Du kan dessutom vara kvalificerad för Besök i butik i Analytics. Läs mer om behörighetskraven.

Data från användare som har aktiverat Annonsanpassning

När användare har aktiverat Annonsanpassning kan Google visa en helhetsbild av hur dessa användare interagerar med en onlineegendom i olika webbläsare och på olika enheter. Du kan till exempel ser hur många användare som tittar på produkter på din webbplats via en telefon och senare kommer tillbaka för att köpa något via en surfplatta eller dator.

Användare som har aktiverat Annonsanpassning genererar stora datavolymer, och utifrån denna data kan Google uppskatta vad hela din användarbas gör på olika enheter.

Som standard raderas data från inloggade Google-användare efter 26 månader. Om datalagring är inställd på en kortare period än 26 månader respekteras detta även för data från inloggade Google-användare.

Rapporterna över flera enheter innehåller endast samlad data. De visar ingen data om enskilda användare.

Datadelning med andra Google-produkter

Aktivering av Google-signaler leder inte till att data delas med andra Google-produkter. Inställningarna för datadelning och produktlänkning i ditt Analytics-konto avgör om din data delas med andra produkter från Google.

Användningsfall

Som … Vill jag … Så att jag kan …
Utgivare Skapa rapporter om antal användare över flera enheter (inklusive aktiva per dag, vecka och månad) Skapa exakta rapporter om antal användare i stället för antal enheter
Utgivare Skapa rapporter om och ta reda på mer om olika användargrupper baserat på vilka kombinationer av enheter de använder Fokusera resurser och arbete på de användare som genererar störst värde/har störst potential
Utgivare Förstå kundresan över flera enheter genom att analysera användarbaserade rapporter (aktiva användare, trattar, sökvägar) Optimera användarupplevelsen för hela kundresan på olika enheter
Marknadsförare Skapa rapporter om och ta reda på marknadsföringsresultatet över flera enheter (till exempel kanaler, kampanjer) Optimera annonsutgifterna baserat på användningsdata över flera enheter
Marknadsförare Rikta remarketing till användare över flera enheter Erbjuda mycket relevanta annonser baserat på användning över flera enheter

Använda samlade rapporter med aktiverade Google-signaler

Om du vill använda samlade rapporter måste du först aktivera Google-signaler i egendomen för samlad visning och minst en källegendom. Säkerställ att datamodellerna blir så bra som möjligt genom att aktivera Google-signaler i egendomen för samlad visning och alla källegendomar.

När du använder samlade rapporter med Google-signaler aktivt dedupliceras användarna över flera enheter och över domänerna i dina källegendomar.

Så här aktiverar du Google-signaler med samlade rapporter:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör.
 3. Välj kontot som egendomen för samlad visning tillhör under Konto.
 4. Välj egendomen för samlad visning under Egendom.
 5. Välj Insamling av data på listan Egendom.
 6. Slå reglaget i avsnittet Datainsamling för Google-signaler.
 7. Gå till varje källegendom där du vill aktivera Google-signaler och slå reglaget i avsnittet Datainsamling för Google-signaler.
Obs! När du har aktiverat Google-signaler för en egendom för samlad visning och en eller flera källegendomar visas aktiveringsreglaget inte längre i avsnittet Datainsamling för Google-signaler i inställningarna för egendomen för samlad visning. Om du vill inaktivera Google-signaler går du till inställningarna för den källegendom där datainsamling med Google-signaler är aktiverad och slår Av reglaget.

Läs mer om samlade rapporter.

Funktioner som inte stöds

Följande funktioner stöds inte för egendomar där Google-signaler har aktiverats:

Google Analytics-funktion Funktion som inte stöds
BigQuery Export Ytterligare data som samlas in av Google-signaler exporteras inte till BigQuery.
Översikter Det går inte att använda data som har samlats in med Google-signaler i översikter.
Anpassade rapporter Det går inte att använda data som har samlats in med Google-signaler i anpassade rapporter.
Anpassade tabeller Det går inte att använda data som har samlats in med Google-signaler i anpassade tabeller.
Användar-id-vyer Det går inte att komma åt Google-signaler i användar-id-vyer.
Segment Det går inte att segmentera rapportering över flera enheter.
Databehandling varje timme under en enskild dag Rapportering över flera enheter visar inte data för en viss enskild dag.
Appegendomar Rapportering över flera enheter kan inte användas för appegendomar.
Reporting API Det går inte att använda data som har samlats in med Google-signaler i Reporting API.
Looker Studio Det går inte att använda data som har samlats in med Google-signaler i Looker Studio-rapporter.
Smarta listor Det går inte att använda data som har samlats in med Google-signaler för att skapa smarta listor.

Aktivera Google-signaler

Du måste aktivera Google-signaler för att kunna skapa rapporter om användarresor över flera enheter och/eller använda remarketing på inloggade Google-användare.

Du måste ha rollen Redigerare för den valda egendomen för att kunna aktivera Google-signaler.

 1. Logga in på Google Analytics..
 2. Klicka på Administratör och gå till egendomen där du vill aktivera Google-signaler.
 3. Gå till kolumnen Egendom och klicka på Spårningsinformation och sedan på Datainsamling.
 4. Klicka på Kom igång i den blå aviseringsbannern högst upp på sidan och följ anvisningarna i den blå dialogrutan.

  Klicka vidare till informations- och aktiveringspanelerna.
 5. Läs informationen om Google-signaler och klicka på Fortsätt.
 6. Aktivera Google-signaler.
 7. Välj egendomarna där du vill aktivera Google-signaler (alla egendomar i kontot, endast denna egendom eller en viss undergrupp med egendomar i kontot).
 8. Klicka på Aktivera om du vill aktivera Google-signaler omedelbart.
 9. Klicka på Bestäm senare om du vill aktivera senare.
Innan du aktiverar Google-signaler visas även ett meddelande i Analytics (”Aktivera Google-signaler”) som du kan ignorera. Där finns samma information och aktiveringspaneler. Om du avvisar meddelandet innan du aktiverar eller bestämmer dig för att aktivera senare följer du föregående steg.

När du har aktiverat Google-signaler är reglaget för funktionen .

När Google-signaler är aktiverat kan du

 • visa remarketingannonser över flera enheter för Google-användare som har aktiverat Annonsanpassning
 • se ny användarbaserad data i rapporter över flera enheter. Tänk på att ny data är tillgänglig från det datum då du aktiverade Google-signaler.

Om du vill ändra inställningen kan du gå till kolumnen Egendom > Spårningsinformation > Datainsamling.

När du aktiverar Google-signaler ersätts reglagen för remarketing och Annonseringsfunktioner av det här reglaget.

Inställningar för Annonsanpassning

Du kan aktivera eller inaktivera Annonsanpassning proaktivt för egendomar. Inställningen gäller oavsett om Google-signaler har aktiverats eller inte. Insamlingen av data under Google-signaler påverkas inte av att du ändrar inställningen för Annonsanpassning. När det här alternativet är inaktiverat samlas data för Google-signaler endast in för mätning. Den används inte för annonsanpassning. Läs mer

Nästa steg

Ta en titt på rapportering över flera enheter.

Tips för att tolka data i rapporter över flera enheter.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3569845485811465337
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true