Aktywowanie Google Signals

Ulepsz remarketing i raportowanie
Tematy w tym artykule:

Wstęp

Gdy aktywujesz Google Signals, obecne funkcje Google Analytics zostaną zaktualizowane tak, by uwzględniały zagregowane dane od użytkowników Google, którzy włączyli Personalizację reklam:

Istniejąca funkcja Google Analytics Po aktywowaniu Google Signals

Remarketing w Google Analytics

Twórz listy odbiorców remarketingu na podstawie danych Google Analytics i udostępniaj je połączonym kontom reklamowym.

Listy odbiorców utworzone w Google Analytics i opublikowane w Google Ads i innych usługach Google Marketing Platform mogą wyświetlać reklamy w kampaniach remarketingowych prowadzonych na różnych urządzeniach użytkownikom Google, którzy włączyli Personalizację reklam.

Uwaga: aby zapełniać listy odbiorców, które eksportujesz do YouTube, musisz aktywować Google Signals.

Analytics tworzy oddzielne modele niestandardowe dla transakcji e-commerce i realizacji celów w Twojej witrynie na podstawie danych o konwersjach na różnych urządzeniach. Informacje te pochodzą od użytkowników, którzy są zalogowani na swoje konto Google i włączyli Personalizację reklam.

Więcej informacji o eksportowaniu danych o konwersjach na różnych urządzeniach

Funkcje raportowania o reklamach

Google Analytics zbiera informacje (zgodnie z konfiguracją kodu pomiarowego) oraz pliki cookie Google dotyczące reklam, jeśli są dostępne.

Google Analytics zbiera dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy włączyli Personalizację reklam.

Więcej informacji

Raporty Dane demograficzne i Zainteresowania

Google Analytics zbiera dodatkowe informacje z pliku cookie DoubleClick (o aktywności w witrynie) i z identyfikatorów wyświetlania reklam na urządzeniach.

Google Analytics zbiera dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy włączyli Personalizację reklam.

Więcej informacji

UWAGA: jeśli zdezaktywujesz Google Signals, Analytics przestanie zbierać te dodatkowe informacje.Jeśli zdezaktywujesz i ponownie aktywujesz Google Signals, nie będziesz mieć żadnych danych demograficznych ani informacji o zainteresowaniach za okres, w którym narzędzie Google Signals było wyłączone.

Raportowanie działań użytkowników na różnych urządzeniach (wersja beta)

Połącz dane o urządzeniach i aktywności z różnych sesji, by lepiej rozumieć zachowanie użytkowników na każdym etapie procesu konwersji: od pierwszego kontaktu do długofalowego zatrzymywania.

Na podstawie zbiorczych danych od użytkowników, którzy włączyli Personalizację reklam, Google Analytics modeluje zachowania dla wszystkich użytkowników korzystających z różnych rodzajów urządzeń. Dane są oparte na użytkownikach, a nie na sesji. Takie modelowanie zachowań nie wymaga korzystania z widoków danych User ID.

 

Możesz też mieć dostęp w Analytics do opcji wizyt w sklepie stacjonarnym. Więcej informacji na temat wymagań.

Dane od użytkowników, którzy włączyli Personalizację reklam

Gdy użytkownicy włączą Personalizację reklam, Google może uzyskać całościowy obraz interakcji tych użytkowników z usługami online w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach. Możesz na przykład zobaczyć, że użytkownicy przeglądają produkty na Twojej stronie na telefonie, a później wracają na tę samą stronę na tablecie lub laptopie, by dokonać zakupu.

Ze względu na dużą ilość danych generowanych przez użytkowników, którzy włączyli Personalizację reklam, Google może oszacować na podstawie tych danych zachowanie wszystkich użytkowników korzystających z różnych urządzeń.

Domyślnie dane logowania w usługach Google wygasają po 26 miesiącach. Jeśli jednak ustawienie przechowywania danych zostanie ustawione na czas krótszy niż 26 miesięcy, dane logowania w usługach Google będą uwzględniać ten krótszy okres.

Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach zawierają tylko dane zbiorcze, a nie dane poszczególnych użytkowników.

Udostępnianie danych innym usługom Google

Dane nie są udostępniane innym usługom Google w wyniku aktywacji Google Signals: wprowadzone na Twoim koncie Analytics ustawienia udostępniania danych i łączenia usług określają, czy Twoje dane są udostępniane innym usługom Google.

Przypadki użycia

Jako... Chcę... Aby móc...
Wydawca Otrzymywać raporty o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń (w tym aktywności 1-dniowej, 7-dniowej i 30-dniowej) Dokładnie raportować liczbę użytkowników, a nie urządzeń
Wydawca Otrzymywać raporty i analizy dotyczące różnych grup użytkowników oparte na różnych kombinacjach urządzeń, z których korzystają Wykorzystywać zasoby i przeznaczyć więcej czasu na obsługę najbardziej wartościowych/obiecujących grup użytkowników
Wydawca Zrozumieć przebieg ścieżki klienta do zakupu na różnych urządzeniach dzięki analizie raportów opartych na użytkownikach (aktywni użytkownicy, ścieżki, tworzenie ścieżek) Optymalizować wygodę użytkowników w czasie całej ścieżki klienta na różnych urządzeniach
Marketer Otrzymywać raporty i analizy skuteczności moich działań marketingowych na różnych urządzeniach (np. kanały, kampanie itp.) Optymalizować wydatki na reklamy na podstawie danych o korzystaniu z różnych urządzeń
Marketer Prowadzić działania remarketingowe skierowane na użytkowników korzystających z różnych urządzeń Wyświetlać trafne reklamy na podstawie danych o korzystaniu z różnych urządzeń

Używanie raportów zbiorczych z aktywowanym narzędziem Google Signals

Aby korzystać z raportów zbiorczych, musisz aktywować Google Signals w usłudze o pełnym zakresie oraz przynajmniej jednej usłudze źródłowej. Aby uzyskać jak najlepsze modele danych, należy aktywować Google Signals w usłudze o pełnym zakresie i we wszystkich usługach źródłowych.

Gdy korzystasz z raportowania zbiorczego z aktywowanym narzędziem Google Signals, usuwane są duplikaty użytkowników na różnych urządzeniach, a także w domenach Twoich usług źródłowych.

Więcej informacji o raportach zbiorczych

Nieobsługiwane funkcje

Poniższe funkcje nie są obsługiwane w przypadku usług, dla których aktywowano Google Signals:

Funkcja Google Analytics Nieobsługiwane funkcje
BigQuery Export Dodatkowe dane zbierane przez Google Signals nie są eksportowane do BigQuery.
Panele W panelach nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Raportowanie niestandardowe W raportach niestandardowych nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Tabele niestandardowe W tabelach niestandardowych nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Widoki User ID Nie można jeszcze uzyskać dostępu do Google Signals w widokach User-ID.
Segmenty Nie można stosować segmentów w raportach na temat działań użytkowników na różnych urządzeniach.
Przetwarzanie danych co godzinę w ciągu dnia Raporty o różnych urządzeniach nie wyświetlają danych z przebiegu dnia.
Usługi w aplikacjach mobilnych Raporty o różnych urządzeniach nie obsługują usług w aplikacjach.
Reporting API W interfejsie API do raportowania nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Studio danych W raportach Studia danych nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Listy inteligentne Nie można wykorzystywać danych zbieranych przez Google Signals do generowania list inteligentnych.

Aktywowanie Google Signals

Aby generować raporty dotyczące ścieżek użytkowników na różnych urządzeniach lub prowadzić remarketing w stosunku do zalogowanych użytkowników Google, musisz aktywować Google Signals.

Aby aktywować Google Signals, musisz mieć uprawnienia do edycji w odpowiedniej usłudze.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz aktywować Google Signals.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Informacje o śledzeniuZbieranie danych.
 4. Kliknij ROZPOCZNIJ na niebieskim pasku powiadomień u góry strony i postępuj zgodnie z instrukcjami w niebieskim oknie.

  Klikaj panele informacyjne i aktywacyjne.
 5. Przeczytaj informacje o Google Signals i kliknij DALEJ.
 6. Aktywuj Google Signals.
 7. Wybierz usługi, dla których chcesz aktywować Google Signals (wszystkie usługi na koncie, tylko ta usługa lub określony podzbiór usług na koncie).
 8. Kliknij AKTYWUJ, jeśli chcesz aktywować Google Signals od razu.
 9. Kliknij ZDECYDUJ PÓŹNIEJ, by aktywować to narzędzie w późniejszym czasie.
Zanim aktywujesz Google Signals, pojawi CI się w Analytics komunikat „Aktywuj Google Signals”, który możesz odrzucić. Zapewnia on dostęp do tych samych paneli informacyjnych i aktywacyjnych. Jeśli odrzucisz tę wiadomość przed aktywacją lub zdecydujesz się na późniejszą aktywację, wykonaj wcześniejsze czynności.

Po aktywacji Google Signals przełącznik przy tej funkcji będzie ustawiony w pozycji .

Po aktywacji Google Signals możesz:

 • Wyświetlać reklamy remarketingowe na różnych urządzeniach użytkownikom Google, którzy włączyli Personalizację reklam.
 • Wyświetlać nowe dane na temat użytkowników w raportach o różnych urządzeniach. Pamiętaj, że te nowe dane są dostępne od daty aktywacji Google Signals.

Aby zmienić to ustawienie, kliknij kolumnę Usługa > Informacje o śledzeniu > Zbieranie danych.

Po aktywacji Google Signals narzędzie to zastąpi narzędzie do zarządzania remarketingiem i funkcjami reklamowymi.

Ustawienia personalizacji reklam

W każdej usłudze możesz włączyć lub wyłączyć personalizację reklam. Ustawienie to obowiązuje niezależnie od tego, czy włączone jest narzędzie Google Signals. Zmiana ustawienia personalizacji reklam nie ma wpływu na zbieranie danych przez Google Signals. Gdy wyłączysz personalizację reklam, Google Signals zbiera dane tylko do celów pomiarowych, a zgromadzone informacje nie będą służyć do personalizacji reklam. Więcej informacji

Dalsze kroki

Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach z danymi użytkowników, którzy mają włączoną Personalizację reklam

Wskazówki, jak interpretować dane w raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem