[UA] Aktywowanie Google Signals

Ulepsz remarketing i raportowanie
Z tego artykułu dowiesz się, jak w Universal Analytics aktywować Google Signals. Informacje o aktywowaniu Google Signals w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Aktywacja Google Signals w usługach Google Analytics 4.
Tematy w tym artykule:

Wstęp

Gdy aktywujesz Google Signals, obecne funkcje Google Analytics zostaną zaktualizowane tak, aby uwzględniać zagregowane dane od użytkowników Google, którzy wyrazili zgodę na personalizację reklam:

Obecna funkcja Google Analytics Po aktywowaniu Google Signals

Remarketing w Google Analytics

Twórz listy odbiorców remarketingu na podstawie danych Google Analytics i udostępniaj je połączonym kontom reklamowym.

Użytkownicy Google, którzy wyrazili zgodę na personalizację reklam, mogą widzieć reklamy z kampanii remarketingowych prowadzonych na różnych urządzeniach wyświetlane na podstawie list odbiorców utworzonych w Google Analytics i opublikowanych w Google Ads i innych usługach Google Marketing Platform.

Uwaga: aby dodawać odbiorców do list, które eksportujesz do YouTube, musisz aktywować Google Signals.

Analytics tworzy oddzielne modele niestandardowe dla transakcji e-commerce i realizacji celów w Twojej witrynie na podstawie danych o konwersjach na różnych urządzeniach. Informacje te pochodzą od użytkowników, którzy są zalogowani na swoje konto Google i wyrazili zgodę na personalizację reklam.

Więcej informacji o eksportowaniu danych o konwersjach na różnych urządzeniach.

Funkcje raportowania o reklamach

Google Analytics zbiera informacje (zgodnie z konfiguracją kodu pomiarowego) oraz pliki cookie Google dotyczące reklam, jeśli są dostępne.

Google Analytics zbiera dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy wyrazili zgodę na personalizację reklam.

Więcej informacji

Raporty Dane demograficzne i Zainteresowania

Google Analytics zbiera dodatkowe informacje z pliku cookie DoubleClick (o aktywności w witrynie) i z identyfikatorów wyświetlania reklam na urządzeniach.

Google Analytics zbiera dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy wyrazili zgodę na personalizację reklam.

Więcej informacji

UWAGA: jeśli zdezaktywujesz Google Signals, Analytics przestanie zbierać te dodatkowe informacje. Jeśli zdezaktywujesz i ponownie aktywujesz Google Signals, nie będziesz mieć żadnych danych demograficznych ani informacji o zainteresowaniach za okres, w którym narzędzie Google Signals było wyłączone.

Raportowanie działań użytkowników na różnych urządzeniach (wersja beta)

Połącz dane o urządzeniach i aktywności z różnych sesji, by lepiej rozumieć zachowanie użytkowników na każdym etapie procesu konwersji: od pierwszego kontaktu do długofalowego zatrzymywania.

Na podstawie danych zbiorczych od użytkowników, którzy wyrazili zgodę na personalizację reklam, Google Analytics modeluje zachowania wszystkich użytkowników korzystających z różnych rodzajów urządzeń. Dane są oparte na użytkownikach, a nie na sesji. Takie modelowanie zachowań nie wymaga korzystania z widoków danych User ID.

 

Możesz też mieć dostęp w Analytics do opcji wizyt w sklepie stacjonarnym. Więcej informacji na temat wymagań.

Dane od użytkowników, którzy mają włączoną Personalizację reklam

Gdy użytkownicy mają włączoną Personalizację reklam, Google może uzyskać całościowy obraz interakcji tych użytkowników z usługami online w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach. Możesz np. zobaczyć, że użytkownicy przeglądają produkty na Twojej stronie na telefonie, a później wracają na tę samą stronę na tablecie lub laptopie, aby dokonać zakupu.

Ze względu na dużą ilość danych generowanych przez użytkowników, którzy pozostawili włączoną Personalizację reklam, Google może oszacować na podstawie tych danych informacje o działaniach wszystkich użytkowników na różnych urządzeniach.

Domyślnie dane zalogowanych użytkowników Google wygasają po 26 miesiącach. Jeśli jednak przechowywanie danych ustawiono na czas krótszy niż 26 miesięcy, dane logowania w usługach Google będą uwzględniać ten krótszy okres.

Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach zawierają tylko dane zbiorcze, a nie dane poszczególnych użytkowników.

Udostępnianie danych innym usługom Google

Dane nie są udostępniane innym usługom Google w wyniku aktywacji Google Signals: ustawienia udostępniania danych i łączenia usług na Twoim koncie Analytics określają, czy dane są udostępniane innym usługom Google.

Przypadki użycia

Jako... Chcę... Aby móc...
Wydawca Otrzymywać raporty o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń (w tym aktywności 1-dniowej, 7-dniowej i 30-dniowej) Dokładnie raportować liczbę użytkowników, a nie urządzeń
Wydawca Otrzymywać raporty i analizy dotyczące różnych grup użytkowników oparte na różnych kombinacjach urządzeń, z których korzystają Wykorzystywać zasoby i przeznaczyć więcej czasu na obsługę najbardziej wartościowych/obiecujących grup użytkowników
Wydawca Zrozumieć przebieg ścieżki klienta do zakupu na różnych urządzeniach dzięki analizie raportów opartych na użytkownikach (aktywni użytkownicy, ścieżki, tworzenie ścieżek) Optymalizować wygodę użytkowników w czasie całej ścieżki klienta na różnych urządzeniach
Marketer Otrzymywać raporty i analizy skuteczności moich działań marketingowych na różnych urządzeniach (np. kanały, kampanie itp.) Optymalizować wydatki na reklamy na podstawie danych o korzystaniu z różnych urządzeń
Marketer Prowadzić działania remarketingowe skierowane na użytkowników korzystających z różnych urządzeń Wyświetlać trafne reklamy na podstawie danych o korzystaniu z różnych urządzeń

Używanie raportów zbiorczych z aktywowanym narzędziem Google Signals

Aby korzystać z raportów zbiorczych, musisz aktywować Google Signals w usłudze o pełnym zakresie oraz przynajmniej jednej usłudze źródłowej. Aby uzyskać jak najlepsze modele danych, należy aktywować Google Signals w usłudze o pełnym zakresie i we wszystkich usługach źródłowych.

Gdy korzystasz z raportowania zbiorczego z aktywowanym narzędziem Google Signals, usuwane są duplikaty użytkowników na różnych urządzeniach, a także w domenach Twoich usług źródłowych.

Aby aktywować Google Signals w przypadku korzystania z raportów zbiorczych:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W sekcji Konto wybierz konto, do którego należy dana usługa o pełnym zakresie.
 4. W sekcji Usługa wybierz usługę o pełnym zakresie.
 5. Z listy Usługa wybierz Gromadzenie danych.
 6. W sekcji Zbieranie danych w ramach Google Signals ustaw przełącznik w pozycji Wł.
 7. Przejdź po kolei do każdej usługi źródłowej, w której chcesz włączyć Google Signals, i w sekcji Zbieranie danych w ramach Google Signals ustaw przełącznik w pozycji Wł.
Uwaga: po aktywacji Google Signals w usłudze o pełnym zakresie i co najmniej jednej usłudze źródłowej przełącznik nie będzie już widoczny w sekcji Zbieranie danych w ramach Google Signals na stronie konfiguracji usługi o pełnym zakresie. Aby dezaktywować Google Signals, otwórz stronę konfiguracji usługi źródłowej, gdzie jest włączone zbieranie danych przez Google Signals, i przesuń przełącznik na pozycję Wył.

Więcej informacji o raportach zbiorczych

Nieobsługiwane funkcje

Poniższe funkcje nie są obsługiwane w przypadku usług, dla których aktywowano Google Signals:

Funkcja Google Analytics Nieobsługiwane funkcje
BigQuery Export Dodatkowe dane zbierane przez Google Signals nie są eksportowane do BigQuery.
Panele W panelach nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Raportowanie niestandardowe W raportach niestandardowych nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Tabele niestandardowe W tabelach niestandardowych nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Widoki User ID Nie można jeszcze uzyskać dostępu do Google Signals w widokach User-ID.
Segmenty Nie można stosować segmentów w raportach na temat działań użytkowników na różnych urządzeniach.
Przetwarzanie danych co godzinę w ciągu dnia Raporty o różnych urządzeniach nie wyświetlają danych z przebiegu dnia.
Usługi w aplikacjach mobilnych Raporty o różnych urządzeniach nie obsługują usług w aplikacjach.
Reporting API W interfejsie API do raportowania nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Looker Studio W raportach narzędzia Looker Studio nie można używać danych zbieranych przez Google Signals.
Listy inteligentne Nie można wykorzystywać danych zbieranych przez Google Signals do generowania list inteligentnych.

Aktywowanie Google Signals

Aby generować raporty dotyczące ścieżek użytkowników na różnych urządzeniach lub prowadzić remarketing w stosunku do zalogowanych użytkowników Google, musisz aktywować Google Signals.

Aby aktywować Google Signals, musisz mieć rolę edytora w odpowiedniej usłudze.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz aktywować Google Signals.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Informacje o śledzeniu i Zbieranie danych.
 4. Kliknij ROZPOCZNIJ na niebieskim pasku powiadomień u góry strony i postępuj zgodnie z instrukcjami w niebieskim oknie.

  Klikaj panele informacyjne i aktywacyjne.
 5. Przeczytaj informacje o Google Signals i kliknij DALEJ.
 6. Aktywuj Google Signals.
  • Wybierz usługi, dla których chcesz aktywować Google Signals (wszystkie usługi na koncie, tylko ta usługa lub określony podzbiór usług na koncie).
  • Kliknij AKTYWUJ, jeśli chcesz aktywować Google Signals od razu.
  • Kliknij ZDECYDUJ PÓŹNIEJ, aby aktywować je w późniejszym terminie.
Zanim aktywujesz Google Signals, zobaczysz w Analytics komunikat „Aktywuj Google Signals”, który możesz odrzucić. Zapewnia on dostęp do tych samych paneli informacyjnych i aktywacyjnych. Jeśli odrzucisz tę wiadomość przed aktywacją lub zdecydujesz się na późniejszą aktywację, wykonaj wcześniejsze czynności.

Po aktywacji Google Signals przełącznik przy tej funkcji będzie ustawiony w pozycji .

Po aktywacji Google Signals możesz:

 • Wyświetlać reklamy remarketingowe na różnych urządzeniach użytkownikom Google, którzy pozostawili włączoną Personalizację reklam.
 • Wyświetlać nowe dane na temat użytkowników w raportach o działaniach użytkowników na różnych urządzeniach. Pamiętaj, że te nowe dane są dostępne od daty aktywacji Google Signals.

Aby zmienić to ustawienie, kliknij kolumnę Usługa > Informacje o śledzeniu > Zbieranie danych.

Po aktywacji Google Signals narzędzie to zastąpi narzędzie do zarządzania remarketingiem i funkcjami reklamowymi.

Ustawienia personalizacji reklam

W każdej usłudze możesz włączyć lub wyłączyć personalizację reklam. Ustawienie to obowiązuje niezależnie od tego, czy włączone jest narzędzie Google Signals. Zmiana ustawienia personalizacji reklam nie ma wpływu na zbieranie danych przez Google Signals. Gdy wyłączysz personalizację reklam, Google Signals zbiera dane tylko do celów pomiarowych, a zgromadzone informacje nie będą służyć do personalizacji reklam. Więcej informacji

Dalsze kroki

Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach z danymi użytkowników, którzy mają włączoną Personalizację reklam

Wskazówki, jak interpretować dane w raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne