[UA] Slå på Google-signaler

Gi remarketingen og rapporteringen et løft
Denne artikkelen forklarer hvordan du slår på Google-signaler i Universal Analytics. Du finner informasjon om hvordan du slår på Google-signaler i Google Analytics 4, i artikkelen [GA4] Aktivér Google-signaler for Google Analytics 4-områder.
I denne artikkelen:

Innledning

Når du aktiverer Google-signaler, oppdateres disse eksisterende Google Analytics-funksjonene slik at de også omfatter samlede data fra Google-brukere som har samtykket i personlig tilpasning av annonser:

Eksisterende Google Analytics-funksjoner Når Google-signaler er aktivert

Remarketing med Google Analytics

Opprett remarketingmålgrupper ut fra Google Analytics-dataene dine, og del disse målgruppene med de tilknyttede annonseringskontoene dine.

Med målgrupper du oppretter i Google Analytics og publiserer i Google Ads og andre Google Marketing Platform-annonseringsprodukter, kan du vise annonser i remarketingkampanjer som kan vises på flere enheter, til Google-brukere som har samtykket i personlig tilpasning av annonser.

Merk: Du må slå på Google-signalene for å kunne forhåndsutfylle målgruppene du eksporterer til YouTube.

Analytics oppretter separate tilpassede modeller for netthandelstransaksjoner og målfullføringer på nettstedet ditt. Dette gjøres med utgangspunkt i data om konverteringer via flere enheter fra brukere som har logget på Google-kontoen sin og samtykket i personlig tilpasning av annonser.

Finn ut mer om eksportering av konverteringer via flere enheter

Rapporteringsfunksjoner for annonsering

Google Analytics samler inn informasjon i henhold til konfigurasjonen av målingskoden din samt eventuelle informasjonskapsler for Google-annonsering som er til stede.

Det samles inn tilleggsinformasjon i Google Analytics om brukere som har samtykket i personlig tilpasning av annonser.

Finn ut mer

Demografi- og Interesser-rapportene

I Google Analytics samles det inn tilleggsinformasjon fra DoubleClick-informasjonskapselen (nettaktivitet) og annonserings-ID-ene for enheter.

Det samles inn tilleggsinformasjon i Google Analytics om brukere som har samtykket i personlig tilpasning av annonser.

Finn ut mer

MERK: Hvis du slår av Google-signaler, slutter Analytics å samle inn denne tilleggsinformasjonen. Hvis du slår av Google-signalene og så slår dem på igjen, får du ingen informasjon om interesser eller demokratiske kategorier i perioden der Google-signalene var slått av.

Rapporter for flere enheter (i betaversjon)

Knytt sammen data om enheter og aktiviteter fra ulike økter, slik at du kan få en bedre forståelse av brukeratferden i hvert trinn i konverteringsprosessen – fra den første kontakten til langsiktig kundebevaring.

Ut fra samlede data fra brukere som har samtykket i personlig tilpasning av annonser, modellerer Google Analytics atferden til hele brukerbasen din på flere typer enheter. Dataene er brukerbaserte – ikke øktbaserte. Det kreves ikke User-ID-rapporteringsvisninger for denne atferdsmodelleringen.

 

Du er kanskje også kvalifisert for å bruke butikkbesøk i Analytics. Finn ut mer om kvalifikasjonskravene.

Data fra brukere som har slått på personlig tilpasning av annonser

Når brukere har slått på personlig tilpasning av annonser, kan Google utforme en helhetlig visning av interaksjonene disse brukerne har med et nettområde via flere enheter og nettlesere. Du kan for eksempel se hvordan brukerne blar gjennom produkter på nettstedet ditt på telefon og senere kommer tilbake for å fullføre kjøp via nettbrett eller bærbar datamaskin.

På grunn av den store datamengden som genereres av brukere som har slått på personlig tilpasning av annonser, kan Google anslå hele brukerbasens atferd på flere typer enheter ut fra de aktuelle dataene.

Som standard utløper data fra Google-påloggede brukere etter 26 måneder. Hvis innstillingen for oppbevaring av data derimot er kortere enn 26 måneder, respekteres dette også for data fra påloggede Google-brukere.

Rapportene for flere enheter inneholder bare innsamlede data. Det eksponeres aldri data om enkeltbrukere.

Datadeling med andre Google-produkter

Aktivering av Google-signaler fører ikke automatisk til at data deles med andre Google-produkter. Hvorvidt dataene dine deles med andre Google-produkter eller ikke, avgjøres av innstillingene for kontoendeling og sammenknytting av produkter.

Bruksmønstre

Som Ønsker jeg å … Slik at jeg kan …
Publisist rapportere om brukerkontoer over flere enheter (innbefattet kontoer som har vært aktive den siste dagen, de siste sju dagene og de siste 30 dagene) rapportere om antallet brukere i stedet for antallet enheter på en nøyaktig måte
Publisist rapportere og forstå ulike brukergrupper ut fra de forskjellige enhetskombinasjonene de bruker fokusere ressursene mine og innsatsen min på de mest verdifulle eller lovende brukerne
Publisist forstå kundereisen på flere typer enheter ved å analysere brukerbaserte rapporter (aktive brukere, trakter og baner) optimalisere brukeropplevelsen for hele kundereisen på flere typer enheter
Markedsfører rapportere om og forstå resultatene fra markedsføringen via flere enheter (f.eks. kanaler, kampanjer osv.) optimalisere annonseforbruket ut fra bruken av flere typer enheter
Markedsfører benytte remarketing mot brukere på flere typer enheter tilby svært relevante annonser ut fra bruken av flere typer enheter

Bruk av kombinert rapportering når Google-signalene er slått på

Hvis du vil bruke kombinert rapportering, må du slå på Google-signaler for det aktuelle sammendragsområdet og minst ett kildeområde. For å sikre at de beste datamodellene brukes, må du aktivere Google-signaler for det aktuelle sammendragsområdet og alle kildeområdene.

Når du bruker kombinert rapportering og har slått på Google-signaler, blir brukerne deduplisert på alle enhetene samt på alle domenene i kildeområdene dine.

Slik kan du slå på Google-signaler når du bruker kombinert rapportering:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator.
 3. Velg kontoen som sammendragsområdet tilhører, under KONTO.
 4. Velg sammendragsområdet under OMRÅDE.
 5. Velg Datainnsamling i Område-listen.
 6. Sett bryteren til i Datainnsamling for Google-signaler-delen.
 7. Naviger til kildeområdene du vil slå på Google-signaler for, og sett bryteren til i Datainnsamling for Google-signaler-delen.
Merk: Når du har slått på Google-signaler for et sammendragsområde og ett eller flere kildeområder, vises ikke lenger aktiveringsbryteren i Datainnsamling for Google-signaler-delen i konfigurasjonen for sammendragsområdet. Du kan slå av Google-signaler ved å åpne konfigurasjonene for kildeområdene som datainnsamling for Google-signaler er slått på for, og så sette bryteren til Av.

Finn ut mer om kombinert rapportering

Funksjoner som ikke støttes

Følgende funksjoner støttes ikke for områdene Google signals er aktivert for:

Google Analytics-funksjon Funksjonalitet som ikke støttes
BigQuery Export Tilleggsdata som samles inn av Google Signals, eksporteres ikke til BigQuery.
Oversikter Du kan for øyeblikket ikke bruke data som er samlet inn av Google-signaler, i oversikter.
Egendefinert rapportering Du kan for øyeblikket ikke bruke data som er samlet inn av Google-signaler, i egendefinerte rapporter.
Egendefinerte tabeller Du kan for øyeblikket ikke bruke data som er samlet inn av Google-signaler, i egendefinerte tabeller.
User-ID-rapporteringsvisninger Du kan for øyeblikket ikke få tilgang til Google-signaler i User-ID-rapporteringsvisninger.
Segmenter Du kan for øyeblikket ikke ta i bruk segmenter i rapportene for flere enheter.
Databehandling hver time samme dag Rapportene for flere enheter inneholder for øyeblikket ikke data for samme dag.
Områder for mobilapper Rapportene for flere enheter er for øyeblikket ikke slått på for appområder.
Programmeringsgrensesnitt for rapporter Du kan for øyeblikket ikke bruke data som er samlet inn av Google-signaler, i Reporting API.
Looker Studio Du kan foreløpig ikke bruke data som er samlet inn av Google-signaler, i Looker Studio-rapporter.
Smarte lister Du kan inntil videre ikke generere Smarte lister på bakgrunn av data samlet inn av Google-signaler.

Slå på Google-signaler

Hvis du ønsker å rapportere om brukerreiser via flere enheter og/eller bruke remarketing mot påloggede Google-brukere, må du slå på Google-signalene.

For å aktivere Google-signaler må du ha redigeringstilgang til det aktuelle området.

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil slå på Google-signaler for.
 3. Klikk på Sporingsinformasjon og så på Datainnsamling i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på KOM I GANG i det blå varselbanneret øverst på siden, og følg veiledningen i den blå dialogboksen.

  Klikk deg gjennom informasjonen og aktiveringspanelene.
 5. Les informasjonen om Google-signaler, og klikk deretter på FORTSETT.
 6. Slå på Google-signaler.
  • Velg områdene du vil slå på Google-signalene for (alle områdene i kontoen, bare dette området eller et bestemt delsett av områdene i kontoen).
  • Klikk på AKTIVER hvis du ønsker å aktivere Google signals umiddelbart.
  • Klikk på BESTEM DEG SENERE om du vil aktivere dette på et senere tidspunkt.
Før du slår på Google-signaler, ser du også en melding du kan avvise (om å aktivere Google-signaler) i Analytics, som gir tilgang til den samme informasjonen og de samme aktiveringspanelene. Hvis du avviser meldingen før du aktiverer signalene, eller om du bestemmer deg for å aktivere dem senere, kan du følge den foregående fremgangsmåten.

Når du har aktivert Google-signaler, er bryteren for funksjonen satt i -posisjon.

Du kan gjøre følgende etter at Google-signalene er aktivert:

 • Vis remarketingannonser på flere enheter til Google-brukere som har slått på personlig tilpasning av annonser.
 • Se nye brukerbaserte data i rapportene for flere enheter. Vær oppmerksom på at de nye dataene er tilgjengelige fra og med datoen da du aktiverer Google-signaler

For å endre innstillingen navigerer du til Område-kolonnen > Sporingsinformasjon > Datainnsamling.

Når du slår på Google-signaler, erstattes den aktuelle kontrollen med kontrollene for remarketing og annonseringsfunksjoner.

Innstillinger for personlig tilpasning av annonser

Du kan slå av eller på personlig tilpasning av annonser i et hvilket som helst område på et senere tidspunkt. Denne innstillingen gjelder uansett om Google-signalene er slått på eller ikke. At du endrer innstillingen for personlig tilpasning av annonser, påvirker ikke innsamlingen av data via Google-signaler. Når innstillingen er slått av, blir data som er samlet inn via Google-signaler bare brukt til målingsformål. Dataene brukes ikke til personlig tilpasning av annonser. Finn ut mer

Fremgangsmåten videre

Ta en titt på rapportene for flere enheter

Tips om tolking av data fra rapportering for flere enheter

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Velg din egen kursplan

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny ressurs du kan bruke for å få mest mulig ut av Google Analytics 4. Det nye nettstedet inneholder videoer, artikler og veiledninger samt linker til Discord, YouTube-kanalen, bloggen og GitHub-repositoriet for Google Analytics.

Kom i gang med læringen allerede i dag!

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny