Dit artikel gaat over Universal Analytics-property's, die vanaf 1 juli 2023 geen gegevens meer verwerken (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's). Ga aan de slag met een Google Analytics 4-property als u dat nog niet heeft gedaan.

Google-signalen activeren

Remarketing en rapportage verbeteren
In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Inleiding

Als u Google-signalen activeert, worden deze bestaande Google Analytics-functies geüpdatet, zodat ze ook verzamelde gegevens gebruiken van Google-gebruikers bij wie Advertenties personaliseren aanstaat:

Bestaande Google Analytics-functie Met geactiveerde Google-signalen

Remarketing met Google Analytics

Maak remarketingdoelgroepen met uw Google Analytics-gegevens en deel deze doelgroepen met uw gekoppelde advertentieaccounts.

Met doelgroepen die u in Google Analytics maakt en in Google Ads en andere Google Marketing Platform-advertentieproducten publiceert, kunt u in remarketingcampagnes die geschikt zijn voor verschillende apparaten advertenties weergeven aan Google-gebruikers bij wie Advertenties personaliseren aanstaat.

Opmerking: U moet Google-signalen activeren om doelgroepen in te vullen die u naar YouTube exporteert.

Analytics maakt afzonderlijke gepersonaliseerde modellen voor e-commercetransacties en behaalde doelen op uw site op basis van de gegevens van conversies via verschillende apparaten van gebruikers die zijn ingelogd op hun Google-account en bij wie Advertenties personaliseren aanstaat.

Bekijk meer informatie over de export van conversies via verschillende apparaten.

Rapportagefuncties voor advertenties

Google Analytics verzamelt informatie op basis van uw configuratie van de meetcode en eventueel aanwezige advertentiecookies van Google.

Google Analytics verzamelt aanvullende informatie over gebruikers bij wie Advertenties personaliseren aanstaat.

Meer informatie

Demografische en interesserapporten

Google Analytics verzamelt aanvullende informatie van de DoubleClick-cookie (webactiviteit) en van apparaatadvertentie-ID's

Google Analytics verzamelt aanvullende informatie over gebruikers bij wie Advertenties personaliseren aanstaat.

Meer informatie

OPMERKING: Als u Google-signalen uitzet, verzamelt Analytics deze aanvullende informatie niet meer. Als u Google-signalen uitzet en vervolgens weer aanzet, beschikt u niet over demografische gegevens of interessegegevens voor de periode waarin Google-signalen uitstonden.

Rapporten voor verschillende apparaten (in bèta)

Koppel gegevens over apparaten en activiteiten uit verschillende sessies, zodat u bij elke stap van het conversieproces meer inzicht krijgt in het gebruikersgedrag, van het eerste contact tot op de lange termijn.

Op basis van verzamelde gegevens van gebruikers bij wie Advertenties personaliseren aanstaat, modelleert Google Analytics gedrag voor uw hele gebruikersbestand op verschillende apparaattypen. De gegevens zijn gebaseerd op gebruikers in plaats van sessies. Voor deze gedragsmodellering zijn geen weergaven op basis van gebruikers-ID vereist.

 

U kunt ook in aanmerking komen voor Winkelbezoeken in Analytics. Bekijk meer informatie over de deelnamevereisten.

Gegevens van gebruikers bij wie Advertenties personaliseren aanstaat

Als bij gebruikers Advertenties personaliseren aanstaat, kan Google een breed beeld geven van de manier waarop deze gebruikers via meerdere browsers en meerdere apparaten met een online property omgaan. U kunt bijvoorbeeld zien hoe gebruikers op uw site producten bekijken via hun telefoon en later terugkeren om een aankoop te doen via een tablet of laptop.

Door het grote aantal gegevens dat wordt aangeleverd over gebruikers bij wie Advertenties personaliseren aanstaat, kan Google aan de hand van die gegevens het gedrag van uw hele gebruikersbestand schatten voor verschillende apparaten.

Gegevens van bij Google ingelogde gebruikers verlopen standaard na 26 maanden. Als de instelling Bewaring van gegevens is ingesteld op een periode die korter is dan 26 maanden, worden de gegevens van bij Google ingelogde gebruikers bewaard voor die kortere termijn.

In de rapporten voor verschillende apparaten worden alleen verzamelde gegevens opgenomen. Er worden nooit gegevens van individuele gebruikers getoond.

Gegevens delen met andere Google-producten

Gegevens worden niet gedeeld met andere Google-producten als u Google-signalen activeert. De instellingen voor gegevens delen en producten koppelen voor uw Analytics-account bepalen of uw gegevens met andere Google-producten worden gedeeld.

Toepassingen

Als wil ik graag... zodat ik het volgende kan:
Uitgever Rapporteren over gebruikersaantallen voor verschillende apparaten (inclusief activiteit voor 1 dag, 7 dagen, 30 dagen) Nauwkeurig rapporteren over het aantal gebruikers in plaats van apparaten
Uitgever Rapporteren over en inzicht krijgen in verschillende groepen gebruikers op basis van de verschillende apparaatcombinaties die ze gebruiken Mijn middelen en inspanningen beter richten op de meest waardevolle/veelbelovende groep gebruikers
Uitgever Inzicht krijgen in het klanttraject op verschillende apparaten door op gebruikers gebaseerde rapporten (actieve gebruikers, trechters, paden) te analyseren De gebruikerservaring optimaliseren voor het volledige klanttraject op verschillende apparaten
Marketeer Rapporteren over en inzicht krijgen in mijn marketingprestaties op verschillende apparaten (bijv. kanalen, campagnes, enz.) De advertentie-uitgaven optimaliseren op basis van gebruik op verschillende apparaten
Marketeer Remarketing inzetten voor gebruikers op verschillende apparaten Zeer relevante advertenties bieden op basis van het gebruik op verschillende apparaten

Gebruik van Rapportageoverzicht met geactiveerde Google-signalen

Als u Rapportageoverzicht wilt gebruiken, moet u Google-signalen activeren voor de overzichtsproperty en ten minste één bronproperty. Voor optimale gegevensmodellen activeert u Google-signalen voor de overzichtsproperty en alle bronproperty's.

Als u Rapportageoverzicht gebruikt terwijl Google-signalen zijn geactiveerd, worden gebruikers gededupliceerd op verschillende apparaten en ook in de verschillende domeinen van uw bronproperty's.

Google-signalen activeren als u Rapportageoverzicht gebruikt:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheer.
 3. Selecteer onder Account het account waartoe de overzichtsproperty behoort.
 4. Selecteer onder Property de overzichtsproperty.
 5. Selecteer Gegevensverzameling in de lijst Property.
 6. Zet de schakelaar in het gedeelte Gegevensverzameling voor Google-signalen op Aan.
 7. Ga naar elke bronproperty waarvoor u Google-signalen wilt aanzetten en zet de schakelaar in het gedeelte Gegevensverzameling voor Google-signalen op Aan.
Opmerking: Nadat u Google-signalen voor een overzichtsproperty en een of meer bronproperty's heeft geactiveerd, is de activeringsschakelaar niet meer zichtbaar in het gedeelte Gegevensverzameling voor Google-signalen van de instelling van de overzichtsproperty. Als u Google-signalen wilt deactiveren, opent u de instelling van de bronproperty waar Gegevensverzameling voor Google-signalen actief is en zet u de schakelaar op Uit.

Bekijk meer informatie over het rapportageoverzicht.

Niet-ondersteunde functies

De volgende functies worden niet ondersteund voor property's waarvoor Google-signalen zijn geactiveerd:

Google Analytics-functie Niet-ondersteunde functie
BigQuery Export Aanvullende gegevens verzameld door Google-signalen worden niet geëxporteerd naar BigQuery.
Dashboards U kunt gegevens die door Google-signalen zijn verzameld nog niet gebruiken in dashboards.
Aangepaste rapportage U kunt gegevens die door Google-signalen zijn verzameld nog niet gebruiken in aangepaste rapporten.
Aangepaste tabellen U kunt gegevens die door Google-signalen zijn verzameld nog niet gebruiken in aangepaste tabellen.
Weergaven op basis van gebruikers-ID U heeft nog geen toegang tot Google-signalen in weergaven op basis van gebruikers-ID.
Segmenten U kunt nog geen segmenten toepassen op rapporten voor verschillende apparaten.
Gegevensverwerking per uur op dezelfde dag In rapporten voor verschillende apparaten worden nog geen daggegevens weergegeven.
Mobiele app-property's Verschillende apparaten is nog niet uitgezet voor app-property's.
Reporting-API U kunt gegevens die door Google-signalen zijn verzameld nog niet gebruiken in de Reporting-API.
Data Studio U kunt gegevens die door Google-signalen zijn verzameld nog niet gebruiken in Data Studio-rapporten.
Smart Lists U kunt gegevens die door Google-signalen zijn verzameld nog niet gebruiken om Smart Lists te maken.

Google-signalen activeren

Als u wilt rapporteren over klanttrajecten op verschillende apparaten en/of remarketing wilt inzetten voor ingelogde Google-gebruikers, moet u Google-signalen activeren.

Als u Google-signalen wilt activeren, heeft u de rol Bewerker voor de property nodig.

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property waarin u Google-signalen wilt activeren.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Trackinginfo en dan op Gegevensverzameling.
 4. Klik in de blauwe meldingsbanner bovenaan de pagina op AAN DE SLAG en volg de prompt in het blauwe dialoogvenster.

  Klik door de informatie- en activeringsvensters.
 5. Lees de informatie over Google-signalen en klik op DOORGAAN.
 6. Activeer Google-signalen.
  • Selecteer de property's waarvoor u Google-signalen wilt activeren (alle property's van het account, alleen deze property of een specifieke subset van property's in het account).
  • Klik op ACTIVEREN als u Google-signalen direct wilt activeren.
  • Klik op LATER BESLISSEN als u Google-signalen later wilt activeren.
Voordat u Google-signalen activeert, ziet u ook een af te sluiten bericht ('Google-signalen activeren') in Analytics dat toegang biedt tot dezelfde informatie- en activeringsvensters. Volg de voorgaande stappen als u het bericht negeert voordat u Google-signalen activeert of besluit ze later te activeren.

Nadat u Google-signalen heeft geactiveerd, is de schakelaar voor de functie ingesteld op AAN.

Nu de Google-signalen zijn geactiveerd, kunt u het volgende:

 • Remarketingadvertenties voor meerdere apparaten weergeven aan Google-gebruikers bij wie Advertenties personaliseren aanstaat.
 • Nieuwe, op gebruikers gebaseerde gegevens bekijken in de rapporten voor verschillende apparaten. Deze nieuwe gegevens zijn beschikbaar vanaf de datum waarop u Google-signalen activeert.

Als u de instelling wilt wijzigen, gaat u naar de kolom Property > Trackinginfo > Gegevensverzameling.

Als u Google-signalen activeert, vervangt dat bedieningselement de bedieningselementen voor remarketing- en advertentiefuncties.

Instellingen voor Advertenties personaliseren

U kunt Advertenties personaliseren aan- of uitzetten voor elke property. Deze instelling is van toepassing ongeacht of Google-signalen zijn aangezet. Als u de instelling voor Advertenties personaliseren wijzigt, heeft dit geen invloed op de verzameling van gegevens voor Google-signalen. Als deze optie is uitgezet, worden er alleen Google-signalen verzameld voor meetdoeleinden en worden de gegevens niet gebruikt om advertenties te personaliseren. Meer informatie

Volgende stappen

Bekijk de rapporten voor verschillende apparaten

Tips voor hoe u gegevens uit rapporten voor verschillende apparaten kunt interpreteren

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false