[UA] הפעלת Google Signals

שיפור הרימרקטינג והדיווח
המאמר הזה מכיל מידע על הפעלת Google Signals ב-Universal Analytics. לקבלת מידע על הפעלת Google Signals ב-Google Analytics 4, יש לעיין במאמר [GA4] הפעלת Google Signals בנכסי Google Analytics 4.
הנושאים במאמר הזה:

מבוא

כשמפעילים את Google Signals, המערכת מעדכנת את התכונות הבאות שקיימות ב-Google Analytics. בגרסה המעודכנת הן כוללות גם נתונים נצברים ממשתמשי Google שהביעו הסכמה להתאמה אישית של מודעות:

תכונה קיימת ב-Google Analytics כשהאפשרות Google Signals מופעלת

רימרקטינג באמצעות Google Analytics

ניתן ליצור קהלים לרימרקטינג מתוך הנתונים הקיימים ב-Google Analytics ולשתף את הקהלים האלה עם חשבונות הפרסום המקושרים שלכם.

הקהלים שאתם יוצרים ב-Google Analytics ומפרסמים ב-Google Ads ובמוצרי פרסום אחרים של Google Marketing Platform יכולים לשמש לצורך הצגת מודעות למשתמשי Google שהביעו הסכמה להתאמה אישית של מודעות, בקמפיינים של רימרקטינג שכשירים לפעילות במכשירים שונים.

הערה: עליכם להפעיל את Google Signals כדי לצרף משתמשים לקהלים שאתם מייצאים ל-YouTube.

מערכת Analytics יוצרת מודלים נפרדים בהתאמה אישית עבור פירוט העסקאות והשלמת המטרות העסקיות באתר שלכם, על סמך נתוני המרות חוצות-מכשירים ממשתמשים שנכנסו לחשבונות Google שלהם והביעו הסכמה להתאמה אישית של מודעות.

מידע נוסף על ייצוא של המרות חוצות-מכשירים

תכונות דיווח לצורך פרסום

מערכת Google Analytics אוספת מידע בהתאם להגדרות של קוד המדידה, וגם דרך קובצי cookie קיימים להעדפות מודעה שהותקנו על-ידי Google.

מערכת Google Analytics אוספת מידע נוסף על משתמשים שהביעו הסכמה להתאמה אישית של מודעות.

מידע נוסף

דוחות 'דמוגרפיה' ו'תחומי עניין'

מערכת Google Analytics אוספת מידע נוסף מקובץ ה-cookie של DoubleClick (פעילות באינטרנט) וממזהי פרסום במכשירים

מערכת Google Analytics אוספת מידע נוסף על משתמשים שהביעו הסכמה להתאמה אישית של מודעות.

מידע נוסף

הערה: אם משביתים את Google Signals, מערכת Analytics מפסיקה לאסוף את המידע הנוסף הזה. אם משביתים ולאחר מכן מפעילים את Google Signals, לא יהיה לכם מידע דמוגרפי או מידע לגבי תחומי עניין מהתקופה שבה איסוף נתוני Google Signals היה מושבת.

דוחות על פעולות במכשירים שונים (גרסת בטא)

הדוחות האלה מאפשרים לכם לקשר בין נתונים לגבי מכשירים ופעילויות מביקורים שונים, כדי להבין את התנהגות המשתמשים בכל השלבים של תהליך ההמרה – מהקשר הראשוני ועד לשימור לטווח הארוך.

בהתבסס על נתונים נצברים ממשתמשים שהביעו הסכמה להתאמה אישית של מודעות, מערכת Google Analytics יוצרת מודלים של התנהגות לכל בסיס המשתמשים בכל סוגי המכשירים. הנתונים מבוססים על משתמשים ולא על ביקורים. אין צורך בתצוגות מפורטות של User-ID כדי ליצור מודלים של התנהגות מהסוג הזה.

 

בנוסף, ייתכן שאתם עומדים בדרישות לשימוש בתכונת הביקורים בחנות פיזית ב-Analytics. למידע נוסף על דרישות הסף

נתונים ממשתמשים שהפעילו התאמה אישית של מודעות

כשמשתמשים מפעילים התאמה אישית של מודעות, Google יכולה ליצור תמונה כוללת המתארת איך המשתמשים יוצרים אינטראקציה עם נכסי האינטרנט ממגוון דפדפנים וממגוון מכשירים. למשל, תוכלו לראות את המסלול של משתמשים שגולשים בין מוצרים באתר שלכם דרך הטלפון, ואחר כך חוזרים לבצע רכישות דרך הטאבלט או המחשב הנייד.

בשל הנפח הגדול של נתונים שנוצרו על ידי משתמשים שההגדרה 'התאמה אישית של מודעות' מופעלת, אצלם Google יכולה להעריך את ההתנהגות במכשירים השונים, בכל בסיס המשתמשים שלכם.

כברירת מחדל, נתונים שנצברים בזמן שאנשים מחוברים לחשבון Google נשמרים ל-26 חודשים. עם זאת, אם שמירת הנתונים מוגדרת לפרק זמן קצר מ-26 חודשים, נתונים שנצברים בזמן שאנשים מחוברים לחשבון Google יישמרו רק למשך פרק הזמן הזה.

הדוחות על פעולות במכשירים שונים כוללים נתונים נצברים בלבד. המערכת אף פעם לא חושפת נתונים של משתמשים ספציפיים.

שיתוף נתונים עם מוצרי Google אחרים

הנתונים לא משותפים עם מוצרי Google אחרים אם כשמפעילים את Google Signals: שיתוף של נתונים עם מוצרי Google אחרים נקבע לפי הגדרות שיתוף הנתונים וקישור המוצרים שבחרתם בחשבון Analytics.

תרחישים לדוגמה

אני... ואני רוצה... כדי שאוכל...
בעל אתר לדווח על מספרי משתמשים ממכשירים שונים (כולל פעילות ביום אחד, ב-7 ימים וב-30 ימים) לדווח בצורה מדויקת על מספר המשתמשים במקום על מספר המכשירים
בעל אתר לדווח על קבוצות משתמשים שונות בהתבסס על השילובים השונים של מכשירים שהם משתמשים בהם, ולהבין את התנהגות המשתמשים למקד את המשאבים והמאמצים שלי בקבוצות המשתמשים הכי מבטיחות/רווחיות
בעל אתר לנתח דוחות שמבוססים על משתמשים (משתמשים פעילים, משפכים, ניתוב), כדי להבין את המסלול להמרת הלקוח בכל סוגי המכשירים לבצע אופטימיזציה של חוויית המשתמש לאורך כל המסלול להמרת הלקוח, בכל סוגי המכשירים
משווק לדווח על ביצועי השיווק שלי במגוון מכשירים ולהבין אותם (למשל, ערוצים, קמפיינים וכו') לבצע אופטימיזציה של הוצאות הפרסום בהתאם לצורת השימוש במכשירים השונים
משווק לבצע פעולות רימרקטינג למשתמשים במכשירים שונים להציג מודעות ברמת רלוונטיות גבוהה בהתאם לצורות השימוש במכשירים השונים

שימוש בדיווח של רשימת נכסים כשהאפשרות Google Signals מופעלת

כדי להשתמש בדיווח של רשימת נכסים, צריך להפעיל את Google Signals בנכס-העל ולפחות בנכס מקור אחד. כדי ליצור מודלים של נתונים בצורה הטובה ביותר, מומלץ להפעיל את Google Signals בנכס-העל ובכל נכסי המקור.

כשמשתמשים בדיווח של רשימת נכסים ומפעילים את Google Signals, המערכת מבטלת כפילויות של משתמשים. בעת ביטול הכפילויות, המערכת מביאה בחשבון את כל המכשירים וכל הדומיינים של נכסי המקור.

כדי להפעיל את Google Signals כשמשתמשים בדיווח של רשימת נכסים:

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. לוחצים על ניהול.
 3. בקטע חשבון, בוחרים בחשבון שאליו שייך נכס-העל.
 4. בקטע נכס, בוחרים בנכס-העל.
 5. ברשימת הנכסים, בוחרים באפשרות איסוף נתונים.
 6. בקטע איסוף נתונים ל-Google Signals, מעבירים את המתג למצב מופעל.
 7. עוברים לכל נכס מקור שבו רוצים להפעיל את Google Signals, ובקטע איסוף נתונים ל-Google Signals מעבירים את המתג למצב מופעל.
הערה: אחרי שמפעילים את Google Signals בנכס-על ובנכס מקור אחד או יותר, מתג ההפעלה לא מופיע יותר בקטע איסוף נתונים ל-Google Signals בהגדרות האישיות של נכס-העל. כדי להשבית את Google Signals, פותחים את ההגדרות האישיות של נכסי המקור שבהם איסוף הנתונים ל-Google Signals מופעל, ומעבירים את המתג למצב כבוי.

מידע נוסף על דיווח של רשימת נכסים

תכונות שלא נתמכות

הפונקציונליות הבאה לא נתמכת בנכסים שבהם האפשרות Google Signals הופעלה:

תכונה של Google Analytics פונקציונליות שלא נתמכת
BigQuery Export נתונים נוספים שנאספו על ידי Google Signals לא מיוצאים ל-BigQuery.
מרכזי בקרה עדיין אי אפשר להשתמש בנתונים שנאספו על ידי Google Signals במרכזי בקרה.
דוחות בהתאמה אישית עדיין אי אפשר להשתמש בנתונים שנאספו על ידי Google Signals בדוחות בהתאמה אישית.
טבלאות בהתאמה אישית עדיין אי אפשר להשתמש בנתונים שנאספו על ידי Google Signals בטבלאות בהתאמה אישית.
תצוגות מפורטות של User-ID עדיין לא ניתן לגשת ל-Google Signals בתצוגות מפורטות של User-ID.
פלחים עדיין לא ניתן להשתמש בפלחים בדוחות על פעולות במכשירים שונים.
עיבוד נתונים פעם בשעה במשך היום דוחות על פעולות במכשירים שונים עדיין לא מציגים נתונים שמתקבלים במשך היום.
נכסים של אפליקציות לנייד בנכסים של אפליקציות עדיין לא ניתן להשתמש בדוחות על פעולות במכשירים שונים.
Reporting API עדיין אי אפשר להשתמש בנתונים שנאספו על ידי Google Signals ב-Reporting API.
Looker Studio עדיין אי אפשר להשתמש בנתונים שנאספו על ידי Google Signals בדוחות Looker Studio.
רשימות חכמות עדיין אי אפשר להשתמש בנתונים שנאספו על ידי Google Signals כדי ליצור רשימות חכמות.

הפעלה של Google Signals

כדי לדווח על התהליכים שעוברים המשתמשים במכשירים שונים או לבצע רימרקטינג למשתמשי Google מחוברים, עליכם להפעיל את Google Signals.

כדי להפעיל את Google Signals, צריך הרשאת עריכה בנכס הרלוונטי.

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על אדמין ועוברים אל הנכס שבו רוצים להפעיל את Google Signals.
 3. בעמודה נכס, לוחצים על פרטי מעקב ולאחר מכן על איסוף נתונים.
 4. לוחצים על תחילת העבודה בבאנר ההודעה הכחול שבראש הדף ופועלים לפי ההנחיות בתיבת הדו-שיח הכחולה.

  עוברים בקליק בין חלוניות המידע וההפעלה.
 5. קוראים את המידע על Google Signals ולוחצים על המשך.
 6. מפעילים את Google Signals.
  • בוחרים את הנכסים שעבורם רוצים להפעיל את Google Signals (כל הנכסים של החשבון, הנכס הזה בלבד או קבוצת משנה ספציפית של נכסים בחשבון).
  • לוחצים על הפעלה אם רוצים להפעיל את Google Signals מיד.
  • לוחצים על אני רוצה להחליט מאוחר יותר כדי להפעיל במועד מאוחר יותר.
לפני שמפעילים את Google Signals, ב-Analytics מופיעה הודעה שאפשר לסגור ("הפעלת Google Signals"). דרך ההודעה מגיעים לאותן חלוניות מידע והפעלה. אם סוגרים את המודעה לפני שמפעילים, או מחליטים להפעיל מאוחר יותר, צריך לבצע את השלבים הבאים.

אחרי שמפעילים את Google Signals, המתג של התכונה נמצא במצב מופעל.

כשהתכונה Google Signals מופעלת, אפשר:

 • להציג מודעות רימרקטינג במכשירים שונים למשתמשי Google שהשאירו את ההגדרה 'התאמה אישית של מודעות' מופעלת.
 • לראות נתונים חדשים המבוססים על משתמשים בדוחות על פעולות במכשירים שונים. חשוב לזכור שאלו הם נתונים חדשים שהופקו מאז שהפעלתם את Google Signals.

כדי לשנות את ההגדרה, עוברים אל העמודה 'נכס' > פרטי מעקב > איסוף נתונים.

כשמפעילים את Google Signals, הפקד הזה מחליף את הפקדים של הרימרקטינג ותכונות הפרסום.

הגדרות ההתאמה האישית של מודעות

תוכלו להפעיל או להשבית התאמה אישית של מודעות לכל נכס בנפרד. ההגדרה הזו חלה גם אם התכונה Google Signals לא מופעלת. שינוי הגדרה של ההתאמה האישית של המודעות לא משפיע על איסוף הנתונים ב-Google Signals. כשהתכונה מושבתת, נתוני Google Signals נאספים למטרות מדידה בלבד, ואוסף הנתונים האלה לא ישמש להתאמה אישית של מודעות. מידע נוסף

השלבים הבאים

סקירה לגבי דוחות על פעולות במכשירים שונים.

טיפים לפירוש הנתונים מדיווח על פעולות במכשירים שונים

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
בחירת תוכנית הלימודים האישית שלכם

מומלץ לנסות את google.com/analytics/learn, משאב חדש שיעזור לכם להפיק כמה שיותר מ-Google Analytics 4. באתר החדש תמצאו סרטונים, מאמרים ותהליכים מודרכים, וגם קישורים ל-Discord, לבלוג, לערוץ ה-YouTube ולמאגר ה-GitHub של Google Analytics.

מתחילים ללמוד כבר היום!

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי