[UA] Google-jelek aktiválása

A remarketing és a jelentéskészítés hatékonyságának fokozása
Ez a cikk a Google-jelek Universal Analytics szolgáltatásban történő aktiválásáról szól. A Google-jelek Google Analytics 4 szolgáltatásban való aktiválásáról a [GA4] A Google-jelek aktiválása a Google Analytics 4-tulajdonokhoz című cikkben olvashat.
A cikk tartalma:

Bevezetés

Amikor aktiválja a Google-jeleket, akkor az alábbi, már használatban lévő Google Analytics-funkciók frissülnek, és a továbbiakban tartalmazni fogják azoknak a Google-felhasználóknak az összesített adatait is, akik beleegyeztek a Hirdetések személyre szabása funkció használatába:

Már használatban lévő Google Analytics-funkció A Google-jelek aktiválása után

Remarketing a Google Analytics használatával

Remarketingközönségeket hozhat létre a Google Analytics szolgáltatásban gyűjtött adatokból, és ezeket a közönségeket megoszthatja az összekapcsolt hirdetési fiókokkal.

A Google Analytics szolgáltatásban létrehozott, majd a Google Ads és más Google Marketing Platform-termékekben közzétett közönségek hirdetéseket jeleníthetnek meg a több eszközre kiterjedően működő remarketingkampányokban azok számára a Google-felhasználók számára, akik beleegyeztek a Hirdetések személyre szabása funkció használatába.

Megjegyzés: A YouTube szolgáltatásba exportált közönségek feltöltéséhez aktiválni kell a Google-jeleket.

Az Analytics különálló egyedi modelleket hoz létre az Ön webhelyén történő e-kereskedelmi tranzakciókhoz és célteljesülésekhez azoknak a felhasználóknak az eszközökön keresztüli konverziós adatai alapján, akik bejelentkeztek a Google-fiókjukba, valamint beleegyeztek a Hirdetések személyre szabása funkció használatába.

További információ az eszközökön keresztüli konverziók exportálásáról

Hirdetésjelentési funkciók

A Google Analytics az Ön által megadott mérésikód-konfigurációnak, valamint a Google-hirdetési cookie-knak megfelelően gyűjti az adatokat.

A Google Analytics további információt is gyűjt azokról a felhasználókról, akik beleegyeztek a Hirdetések személyre szabása funkció használatába.

További információ.

Demográfiai és érdeklődési jelentések

A Google Analytics további információt gyűjt a DoubleClick-cookie-ból (az internetes tevékenységekre vonatkozóan), valamint az eszköz hirdetésazonosítóiból.

A Google Analytics további információt is gyűjt azokról a felhasználókról, akik beleegyeztek a Hirdetések személyre szabása funkció használatába.

További információ.

MEGJEGYZÉS: Ha kikapcsolja a Google-jeleket, akkor az Analytics nem gyűjti tovább ezeket a kiegészítő információkat. Ha kikapcsolja, majd visszakapcsolja a Google-jeleket, akkor nem fog demográfiai és érdeklődési körökre vonatkozó információkkal rendelkezni arra az időszakra vonatkozóan, amikor a Google-jelek ki voltak kapcsolva.

Eszközökön keresztüli jelentések (béta)

Összekapcsolhatja az eszközökkel és a tevékenységekkel kapcsolatos, különböző munkamenetekből származó adatokat, így átláthatja a felhasználók viselkedését a konverziós folyamat minden lépésében – a kezdeti kapcsolatteremtéstől a felhasználók hosszú távú megtartásáig.

Azoknak a felhasználóknak az összesített adatai alapján, akik beleegyeztek a Hirdetések személyre szabása funkció használatába, a Google Analytics modellezi a teljes felhasználói bázis viselkedését a különböző eszköztípusokon. Ezek az adatok a felhasználókon, nem pedig a munkameneteken alapulnak. A viselkedés ilyen típusú modellezéséhez nincs szükség User ID szerinti nézetekre.

 

Ezenkívül lehetséges, hogy jogosult a Bolti látogatások Analytics-funkció használatára. További információ a jogosultsági követelményekről.

Azoktól a felhasználóktól származó adatok, akiknél be van kapcsolva a Hirdetések személyre szabása funkció

Ha a felhasználóknál be van kapcsolva a Hirdetések személyre szabása funkció, a Google képes átfogó képet adni arról, hogy ezek a felhasználók hogyan végeznek műveleteket egy adott online tulajdonnal a különböző böngészőkben és eszközökön. Láthatóvá válik például, hogy a felhasználók hogyan tekintik meg a webhelyen lévő termékeket a telefonjukról, majd hogyan térnek vissza később vásárolni a táblagépükről vagy számítógépükről.

Mivel nagyon sok adat érkezik azoktól a felhasználóktól, akiknél be van kapcsolva a Hirdetések személyre szabása funkció, a Google ennek alapján az egész felhasználói bázis eszközökön keresztüli viselkedését képes modellezni.

Alapértelmezés szerint a Google bejelentkezési adatok 26 hónap után lejárnak. Azonban ha az Adatmegőrzés beállítás értéke kevesebb mint 26 hónap, a Google bejelentkezési adatok betartják ezt a rövidebb időkeretet.

Az eszközökön keresztüli jelentésekben csak összesített adatok jelennek meg, az egyes felhasználók azonosítható adatai nem.

Adatmegosztás más Google-termékekkel

A Google-jelek aktiválása önmagában nem jár azzal, hogy adatokat oszt meg más Google-termékekkel. Az Analytics-fiókja adatmegosztási és termék-összekapcsolási beállításai határozzák meg, hogy az adatokat megkapják-e más Google-termékek.

Használati esetek

Mint Szeretnék... Ahhoz, hogy...
Megjelenítő Jelentést készíteni a különböző eszközöket használó felhasználók számáról (többek között az 1 napja, 7 napja, 30 napja aktívakról) Az eszközök száma helyett a felhasználók számáról láthassak pontos jelentést
Megjelenítő Jelentést készíteni a különböző felhasználócsoportokról az általuk használt különböző eszközkombinációk alapján, annak érdekében, hogy jobban megismerhessem ezeket a csoportokat Az erőforrásokat a legértékesebb/leginkább ígéretes felhasználócsoportra összpontosíthassam
Megjelenítő A felhasználóalapú jelentésekből (az aktív felhasználók, a csatornák és az útvonal alapján) képet kapni arról, hogy az ügyfelek milyen utat járnak be a különböző eszközökön Az ügyfelek által bejárt teljes út során minden eszközön optimális élményt biztosíthassak
Marketingszakember Jelentést készíteni a több eszközre kiterjedő marketingteljesítményről (pl. a csatornákról, kampányokról és egyebekről) Optimalizálhassam a hirdetési kiadásokat az eszközökön keresztüli használat alapján
Marketingszakember Eszközökön keresztüli remarketinget végezni a felhasználók körében A lehető legrelevánsabb hirdetéseket jeleníthessem meg az eszközökön keresztüli használat alapján

Az összesített jelentések használata a Google-jelekkel

Az összesített jelentések használatához aktiválni kell a Google-jeleket az összesítő tulajdonnál, valamint legalább egy forrástulajdonnál. A lehető legjobb adatmodellek készítéséhez mind az összesítő tulajdonnál, mind az összes forrástulajdonnál aktiválja a Google-jeleket.

Amikor az összesített jelentések mellett aktiválva vannak a Google-jelek, a rendszer megszünteti a felhasználók eszközökön keresztül, valamint a forrástulajdonok domainjein keresztül regisztrált ismétlődéseit.

A Google-jelek aktiválása az összesített jelentések használatakor:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra.
 3. A FIÓK területen válassza ki azt a fiókot, amelyhez az összesítő tulajdon tartozik.
 4. A TULAJDON területen válassza ki az összesítő tulajdont.
 5. A Tulajdon listából válassza az Adatgyűjtés lehetőséget.
 6. Az Adatgyűjtés a Google-jelek számára szakaszban állítsa Be állásba a kapcsolót.
 7. Egyesével lépjen minden olyan forrástulajdonhoz, amelynél engedélyezni szeretné a Google-jeleket, és az Adatgyűjtés a Google-jelek számára szakaszban állítsa a kapcsolót Be állásba.
Megjegyzés: Miután aktiválta a Google-jeleket az összesítő tulajdonnál, valamint egy vagy több forrástulajdonnál, az aktiválási kapcsoló nem jelenik meg az összesítő tulajdon konfigurációjának Adatgyűjtés a Google-jelek számára szakaszában. A Google-jelek kikapcsolásához nyissa meg azokat a forrástulajdon-konfigurációkat, ahol a Google-jelek számára történő adatgyűjtés aktív, és állítsa a kapcsolót Ki állásba.

További információ az összesített jelentésekről.

Nem támogatott funkciók

Az alábbi funkciók nem támogatottak azoknál a tulajdonoknál, amelyeknél aktiválva vannak a Google-jelek:

Google Analytics-funkció Nem támogatott műveletek
BigQuery Export A Google-jelek által gyűjtött további adatokat nem exportáljuk a BigQuery rendszerbe.
Irányítópultok A Google-jelek által gyűjtött adatokat nem használhatja az irányítópultokon.
Egyéni jelentéskészítés A Google-jelek által gyűjtött adatokat nem használhatja az egyéni jelentésekben.
Egyéni táblázatok A Google-jelek által gyűjtött adatokat nem használhatja az egyéni táblázatokban.
User ID szerinti nézetek A User-ID-nézetekben még nem használhatók a Google-jelek.
Szegmensek Az eszközökön keresztüli jelentésekben nem lehet szegmenseket beállítani.
Napon belüli óránkénti adatok feldolgozása Az eszközökön keresztüli jelentésekben nem jelennek meg óránkénti adatok.
Mobilalkalmazások tulajdonai Az eszközökön keresztüli funkció az alkalmazástulajdonok esetén nincs bekapcsolva.
Jelentéskezelő API A Google-jelek által gyűjtött adatokat nem használhatja a Jelentéskezelő API-ban.
Looker Studio A Google-jelek által gyűjtött adatokat nem használhatja a Looker Studio-jelentésekben.
Intelligens listák A Google-jelek által gyűjtött adatokból nem készíthet Intelligens listákat.

A Google-jelek aktiválása

A felhasználók eszközökön keresztüli útjának jelentéséhez és/vagy a bejelentkezett Google-felhasználók körében végzett remarketinghez aktiválni kell a Google-jeleket.

A Google-jelek aktiválásához az adott tulajdonra érvényes szerkesztői szerepkör szükséges.

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
 2. Kattintson az Adminisztrálás elemre, majd navigáljon ahhoz a tulajdonhoz, amelyben aktiválni szeretné a Google-jeleket.
 3. A TULAJDON oszlopban kattintson a Követési adatok elemre, majd az Adatgyűjtés opcióra.
 4. Az oldal felső részén megjelenő kék értesítési sávon kattintson a KEZDÉS elemre, és kövesse a kék párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.

  Haladjon végig az információkon és az aktiválási paneleken.
 5. Olvassa el a Google-jelekkel kapcsolatos információkat, majd válassza a FOLYTATÁS lehetőséget.
 6. Aktiválja a Google-jeleket.
  • Válassza ki azokat a tulajdonokat, amelyekhez aktiválni szeretné a Google-jeleket (kiválaszthatja a fiókban található összes tulajdont, csak ezt a tulajdont, illetve a fiókban található tulajdonok adott részhalmazát is).
  • Az AKTIVÁLÁS elemre kattintva azonnal aktiválhatja a Google-jeleket.
  • Ha az aktiválást csak később szeretné elvégezni, kattintson a KÉSŐBB DÖNTÖK elemre.
A Google-jelek aktiválása előtt megjelenik egy olyan bezárható üzenet („A Google-jelek aktiválása”) az Analytics rendszerben, amely hozzáférést biztosít ugyanazokhoz az információkhoz és aktiválási panelekhez. Ha az aktiválás előtt bezárja az üzenetet, esetleg a későbbi aktiválás mellett dönt, akkor folytassa az előző lépésekkel.

A Google-jelek aktiválása után a funkció kapcsolója BE állásban lesz.

Amikor aktiválva vannak a Google-jelek, a következőket teheti:

 • Több eszközre kiterjedő remarketinghirdetéseket jeleníthet meg azoknak a Google-felhasználóknak, akiknél be van kapcsolva a Hirdetések személyre szabása funkció.
 • Új, felhasználóalapú adatokat tekinthet meg az eszközökön keresztüli jelentésekben. Az új adatok attól a naptól kezdve állnak rendelkezésre, amelyen a Google-jeleket aktiválta.

A beállítás módosításához nyissa meg a Tulajdon oszlop > Követési adatok > Adatgyűjtés menüpontot.

Ez a vezérlő a Google-jelek aktiválásakor lecseréli a remarketing- és hirdetési funkciók vezérlőit.

A hirdetések személyre szabásának beállításai

Bármely tulajdonhoz be- vagy kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását. Ezt a beállítást a rendszer attól függetlenül alkalmazza, hogy a Google-jelek be vannak-e kapcsolva; a hirdetések testreszabási beállításának módosítása nem befolyásolja a Google-jelek alapján történő adatgyűjtést. A hirdetések személyre szabásának kikapcsolásakor a rendszer kizárólag mérési célokra gyűjti a Google-jelek adatait, és az így gyűjtött adatokat nem használja fel a hirdetések személyre szabásához. További információ.

További lépések

Az eszközökön keresztüli jelentések megtekintése.

Tippek az eszközökön keresztüli jelentéskészítésből származó adatok értelmezéséhez.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Próbálja ki a következő lépéseket:

true
Saját tanmenet kiválasztása

Tekintse meg a google.com/analytics/learn webhelyet – új forrásunkat, amely segít, hogy a legtöbbet hozza ki a Google Analytics 4 szolgáltatásból. Az új webhely videókat, cikkeket és irányított folyamatokat kínál, valamint a Google Analytics Discord-szerverére, blogjára, YouTube-csatornájára és GitHub-tárhelyére mutató linkeket is biztosít.

Vágjon bele a tanulásba még ma!

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
15719348699336842049
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
69256