Tämä artikkeli koskee Universal Analytics (UA) ‐mittauskokonaisuuksia. Tavalliset UA-mittauskokonaisuudet lopettivat datan käsittelyn 1.7.2023 (ja UA 360 ‐mittauskokonaisuudet 1.7.2024). Siirry Google Analytics 4:ään ja tutustu sitten ohjekeskuksen Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksia käsittelevään osioon.

[UA] Google-signaalien aktivointi

Uudelleenmarkkinoinnin ja raportoinnin tehostaminen
Tässä artikkelissa kerrotaan Google-signaalien aktivoinnista Universal Analyticsissa. Vastaavaa tietoa Google Analytics 4:stä on artikkelissa [GA4] Google-signaalien aktivointi Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksissa.
Sisällys:

Johdanto

Kun otat Google-signaalit käyttöön, alla listatut nykyiset Google Analytics ‑ominaisuudet alkavat hyödyntää sellaisten Google-käyttäjien koostettua dataa, jotka ovat sallineet mainosten personoinnin.

Nykyinen Google Analytics ‑ominaisuus Kun Google-signaalit on aktivoitu

Uudelleenmarkkinointi Google Analyticsin avulla

Voit luoda Google Analytics ‑datan perusteella uudelleenmarkkinointiyleisöjä ja jakaa niitä linkitettyjen mainontatiliesi käyttöön.

Voit hyödyntää mainonnassa yleisöjä, jotka olet luonut Google Analyticsissa ja lisännyt Google Adsiin tai muihin Google Marketing Platformin mainontatuotteisiin. Näin voit mainostaa useita laitteita tukevissa uudelleenmarkkinointikampanjoissa Google-käyttäjille, jotka ovat sallineet mainosten personoinnin.

Huom. Sinun on aktivoitava Google-signaalit, jotta YouTubeen eksportoimasi yleisöt voivat täyttyä.

Analytics luo erillisiä omia malleja sivustosi verkkokauppatapahtumille ja tavoitteiden toteutumisille. Mallit perustuvat eri laitteilla toteutuneiden konversioiden dataan, jota kerätään Google-tileille kirjautuneilta ja mainosten personoinnin sallineilta käyttäjiltä.

Lue lisää eri laitteilla toteutuneiden konversioiden eksportoinnista.

Mainonnan raportointi ‑ominaisuudet

Google Analytics kerää tietoja mittauskoodisi määritysten mukaisesti sekä käyttämistäsi Googlen mainosevästeistä.

Google Analytics kerää lisätietoja käyttäjistä, jotka ovat sallineet mainosten personoinnin.

Lue lisää

Demografisten tietojen ja kiinnostuksen kohteiden raportit

Google Analytics kerää lisätietoja DoubleClick-evästeestä (verkkotoiminnasta) ja laitteiden mainostunnuksista.

Google Analytics kerää lisätietoja käyttäjistä, jotka ovat sallineet mainosten personoinnin.

Lue lisää

HUOM. Jos poistat Google-signaalit käytöstä, Analytics keskeyttää näiden lisätietojen keräämisen. Jos poistat Google-signaalit käytöstä ja aktivoit ne sitten uudelleen, et saa demografisia tai kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja siltä ajalta, jolloin Google-signaalit olivat poissa käytöstä.

Raportointi kaikista laitteista (beta)

Voit yhdistää eri laitteita ja toimintaa koskevaa dataa, joka on peräisin eri istunnoista. Näin voit selvittää, miten käyttäjät toimivat konversioprosessin eri vaiheissa ensimmäisestä kontaktista aina pidempiin asiakassuhteisiin asti.

Google Analytics kerää koostettua dataa käyttäjistä, jotka ovat sallineet mainosten personoinnin, ja mallintaa datan perusteella sitä, miten kaikki käyttäjät toimivat eri laitetyypeillä. Data perustuu istuntojen sijasta käyttäjiin. Tämä toiminnan mallinnustapa ei edellytä User-ID-näkymien käyttöä.

 

Lisäksi voit ehkä käyttää Analyticsissa toimipistekäyntiraportointia. Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista.

Data käyttäjiltä, joilla mainosten personointi on päällä

Kun käyttäjillä on mainosten personointi päällä, Google pystyy luomaan kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten he toimivat mittauskokonaisuudessa useilla selaimilla ja laitteilla. Voit esimerkiksi nähdä, kuinka käyttäjät selaavat sivustosi tuotteita puhelimella ja palaavat myöhemmin viimeistelemään ostoksensa tabletilla tai kannettavalla tietokoneella.

Koska mainosten personoinnin päälle laittaneet käyttäjät tuottavat runsaasti dataa, Google voi arvioida sen perusteella kaikkein käyttäjien toimintaa eri laitteilla.

Googlen sisäänkirjautumisdata vanhenee oletuksena 26 kuukauden jälkeen. Jos datan säilyttämistä koskevan asetuksen arvoksi on valittu alle 26 kuukautta, Googlen sisäänkirjautumisdataa säilytetään vain sen aikaa.

Kaikkia laitteita koskevat raportit sisältävät vain koostettua dataa. Niissä ei näy koskaan yksittäisten käyttäjien dataa.

Datan jakaminen muihin Google-tuotteisiin

Dataa ei jaeta muihin Google-tuotteisiin Google-signaalien aktivoimisen seurauksena. Datan jakaminen riippuu Analytics-tilisi datan jakamista ja tuotteiden linkittämistä koskevista asetuksista.

Käyttötapauksia

Käyttäjä Käyttötarkoitus Lopullinen tavoite
Julkaisija Haluan nähdä raporteista käyttäjämäärät eri laitteilla (aktiiviset käyttäjät 1, 7 ja 30 päivän ajalta). Haluan selvittää tarkasti käyttäjien määrän käytettyjen laitteiden määrän sijaan.
Julkaisija Haluan nähdä raporteista, millaisia eri käyttäjäryhmiä ihmisten käyttämien laiteyhdistelmien perusteella muodostuu. Haluan oppia jakamaan resurssini paremmin, jotta voin keskittyä arvokkaimpien ja lupaavimpien käyttäjäryhmien tavoittamiseen.
Julkaisija Haluan oppia tuntemaan asiakaspolun eri laitteilla analysoimalla käyttäjäpohjaisia raportteja (aktiiviset käyttäjät, suppilot ja reittianalyysi). Haluan oppia optimoimaan käyttökokemuksen kaikilla laitteilla asiakaspolun jokaisessa vaiheessa.
Markkinoija Haluan luoda raportteja ja saada käsityksen markkinointini tehokkuudesta eri laitteilla (esim. kanavat ja kampanjat). Haluan optimoida mainoskulut eri laitteiden käytön perusteella.
Markkinoija Haluan käyttää uudelleenmarkkinointia eri laitteilla. Haluan, että käyttäjät näkevät osuvia mainoksia sen mukaan, miten he käyttävät eri laitteita.

Yhteisnäkymäraportoinnin käyttäminen, kun Google-signaalit on aktivoitu

Yhteisnäkymäraportoinnin käyttäminen edellyttää, että otat Google-signaalit käyttöön koostemittauskokonaisuudelle ja vähintään yhdelle lähteenä toimivalle mittauskokonaisuudelle. Parhaiden datamallien varmistamiseksi suosittelemme, että aktivoit Google-signaalit koostemittauskokonaisuudelle ja kaikille lähteenä toimiville mittauskokonaisuuksille.

Kun käytät yhteisnäkymäraportointia ja Google-signaalit on aktivoitu, eri laitteilta ja lähteenä toimivien mittauskokonaisuuksien verkkotunnuksista peräisin olevat käyttäjien kopiot poistetaan.

Näin aktivoit Google-signaalit käyttäessäsi yhteisnäkymäraportointia:

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
 3. Valitse TILI-kohdasta tili, johon koostemittauskokonaisuus kuuluu.
 4. Valitse koostemittauskokonaisuus MITTAUSKOKONAISUUS-kohdasta.
 5. Valitse Mittauskokonaisuus-listasta Datan kerääminen.
 6. Laita Google-signaalien datankeruu ‐kohdassa oleva valitsin Käytössä-asentoon.
 7. Siirry jokaiseen lähteenä toimivaan mittauskokonaisuuteen, jossa haluat ottaa Google-signaalit käyttöön, ja laita Google-signaalien datankeruu ‐kohdan valitsin Käytössä-asentoon.
Huom. Kun olet aktivoinut Google-signaalit koostemittauskokonaisuudessa ja vähintään yhdessä lähteenä toimivassa mittauskokonaisuudessa, aktivointivalitsin ei enää näy koostemittauskokonaisuuden määrityksissä Google-signaalien datankeruu ‑kohdassa. Voit poistaa Google-signaalit käytöstä avaamalla niiden lähteenä toimivien mittauskokonaisuuksien määritykset, joissa Google-signaalien datankeruu on käytössä, ja laittamalla valitsimen Ei käytössä ‐asentoon.

Lue lisää yhteisnäkymäraportoinnista.

Ominaisuudet, joita ei tueta

Seuraavia toimintoja ei tueta mittauskokonaisuuksissa, joissa Google-signaalit on aktivoitu:

Google Analytics ‑ominaisuus Toiminto, jota ei tueta
BigQuery Export Google-signaalien keräämää lisädataa ei eksportoida BigQueryyn.
Hallintapaneelit Google-signaalien keräämää dataa ei voi vielä käyttää hallintapaneeleissa.
Omat raportit Google-signaalien keräämää dataa ei voi vielä käyttää omissa raporteissa.
Omat taulukot Google-signaalien keräämää dataa ei voi vielä käyttää omissa taulukoissa.
User-ID-näkymät Google-signaaleja ei voi vielä käyttää User-ID-näkymissä.
Segmentit Segmenttejä ei voi vielä ottaa käyttöön kaikkia laitteita koskevissa raporteissa.
Päivänsisäisen datan käsittely (tunnin mukaan) Raportointi kaikista laitteista ei vielä sisällä päivänsisäistä dataa.
Mobiilisovellusmittauskokonaisuudet Raportointi kaikista laitteista ei ole vielä käytössä sovellusmittauskokonaisuuksissa.
Reporting API Google-signaalien keräämää dataa ei voi vielä käyttää Reporting APIssa.
Looker Studio Google-signaalien keräämää dataa ei voi vielä käyttää Looker Studio ‑raporteissa.
Älykkäät listat Google-signaalien keräämää dataa ei voi vielä käyttää Älykkäiden listojen luomiseen.

Google-signaalien aktivointi

Jos haluat luoda raportteja käyttäjien reiteistä eri laitteilla tai kohdistaa uudelleenmarkkinointia sisäänkirjautuneille Google-käyttäjille, sinun on aktivoitava Google-signaalit.

Google-signaalien aktivointi edellyttää, että sinulla on haluamassasi mittauskokonaisuudessa muokkaajan rooli.

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin..
 2. Klikkaa Järjestelmänvalvoja ja siirry sen mittauskokonaisuuden kohdalle, jossa haluat aktivoida Google-signaalit.
 3. Valitse MITTAUSKOKONAISUUS-sarakkeesta Seurantatiedot ja sitten Datan kerääminen.
 4. Klikkaa sivun yläreunan sinisestä ilmoituspalkista ALOITA ja seuraa sinisessä valintaikkunassa näkyviä ohjeita.

  Klikkaa haluamiasi vaihtoehtoja tieto- ja aktivointipaneeleista.
 5. Lue Google-signaaleja koskevat tiedot ja klikkaa sitten JATKA.
 6. Aktivoi Google-signaalit seuraavasti:
  • Valitse mittauskokonaisuudet, joissa haluat aktivoida Google-signaalit (kaikki tilillä olevat mittauskokonaisuudet, vain tämä mittauskokonaisuus tai tietyt mittauskokonaisuudet).
  • Klikkaa AKTIVOI, jos haluat aktivoida Google-signaalit heti.
  • Klikkaa PÄÄTÄ MYÖHEMMIN, jos haluat aktivoida Google-signaalit myöhemmin.
Ennen kuin aktivoit Google-signaalit, Analyticsissa näkyy ohitettavissa oleva viesti ("Aktivoi Google-signaalit"). Voit siirtyä edellä mainittuihin tieto- ja aktivointipaneeleihin myös tämän viestin kautta. Jos ohitat viestin ennen aktivointia tai päätät aktivoida ominaisuuden myöhemmin, seuraa edellä olevia ohjeita.

Kun olet aktivoinut Google-signaalit, ominaisuuden tilana näkyy KÄYTÖSSÄ.

Kun Google-signaalit on aktivoitu, voit

 • kohdistaa eri laitteilla uudelleenmarkkinointimainoksia sellaisille Google-käyttäjille, joilla mainosten personointi on päällä
 • nähdä uutta käyttäjäpohjaista dataa kaikkia laitteita koskevissa raporteissa. Muista, että uusi data on käytettävissä Google-signaalien aktivointipäivästä lähtien.

Jos haluat muuttaa asetusta, siirry kohtaan Mittauskokonaisuus > Seurantatiedot > Datan kerääminen.

Kun aktivoit Google-signaalit, valintasi korvaa uudelleenmarkkinoinnin ja mainontaominaisuuksien asetukset.

Mainosten personointiasetukset

Voit ottaa mainosten personoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä missä tahansa mittauskokonaisuudessa. Asetus on voimassa riippumatta siitä, ovatko Google-signaalit käytössä. Mainosten personointiasetuksen muuttaminen ei vaikuta Google-signaalien datan keräämiseen. Jos asetus on poissa käytöstä, Google-signaalien dataa kerätään vain mittaustarkoituksiin eikä kerättyä dataa käytetä mainosten personointiin. Lue lisää

Seuraavat vaiheet

Kaikkia laitteita koskevat raportit

Vinkkejä kaikkia laitteita koskevien raporttien datan tulkitsemiseen

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
8431124409765168261
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
69256