Aktivér Google-signaler

Forbedring af remarketing og rapportering
I denne artikel:

Indledning

Når du aktiverer Google-signaler, opdateres disse eksisterende Google Analytics-funktioner, så de også inkluderer samlede data fra Google-brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning:

Eksisterende Google Analytics-funktion Med Google-signaler aktiveret

Remarketing med Google Analytics

Opret remarketingmålgrupper ud fra dine Google Analytics-data, og del disse målgrupper med dine linkede annoncekonti.

Målgrupper, som du opretter i Google Analytics og udgiver i Google Ads og andre Google Marketing Platform-annonceringsprodukter, kan vise annoncer i remarketingkampagner, der er kvalificeret på alle enheder, til Google-brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning.

Funktioner til annonceringsrapportering

Google Analytics indsamler oplysninger i overensstemmelse med din sporingskodekonfiguration og de Google-annonceringscookies, der er til stede.

Google Analytics indsamler yderligere oplysninger om brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning.

Få flere oplysninger

Rapporterne Demografi og Interesser

Google Analytics indsamler yderligere oplysninger fra DoubleClick-cookien (webaktivitet) og fra enhedens annoncerings-id'er

Google Analytics indsamler yderligere oplysninger om brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning.

Få flere oplysninger

Rapporter på tværs af enheder (i beta)

Forbind data om enheder og aktiviteter fra forskellige sessioner, så du kan få en forståelse for brugeradfærd for hvert trin i konverteringsprocessen – fra den første kontakt til den langsigtede fastholdelse.

Kontakt din kontoadministrator for at aktivere denne betafunktion.

Baseret på samlede data fra brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning, modellerer Google Analytics adfærd for hele din brugerbase på tværs af enhedstyper. Disse data er brugerbaserede, ikke sessionbaserede. Denne adfærdsmodellering forudsætter ikke User ID-visninger.

 

Du er muligvis også kvalificeret til sporing af butiksbesøg i Analytics. Få flere oplysninger om kvalifikationskravene.

Data fra brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning

Når brugere aktiverer Annoncetilpasning, kan Google danne et helhedsbillede over, hvordan disse brugere interagerer med en onlineejendom fra flere browsere og flere enheder. Du kan f.eks. se, hvordan brugere gennemser produkter på dit website fra en telefon og senere vender tilbage for at gennemføre køb fra en tablet eller bærbar computer.

På grund af den store mængde data, der genereres af brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning, kan Google ud fra disse data estimere den samlede brugerbases adfærd på tværs af enheder.

Data på Google-konti, hvor brugeren er logget ind, udløber som standard efter 26 måneder. Men hvis indstillingen Dataopbevaring er indstillet til noget, der er kortere end 26 måneder, respekterer dataene på Google-konti, hvor brugeren er logget ind, denne kortere tidsramme.

Rapporter på tværs af enheder omfatter kun samlet data. Der vises aldrig data om individuelle brugere.

Datadeling med andre Google-produkter

Data deles ikke med andre Google-produkter som følge af aktivering af Google-signaler: Det er indstillingerne for datadeling og produkttilknytning på din konto, der er afgørende for, om dine data deles med andre Google-produkter.

Eksempler på brug

Som... Vil jeg gerne... Så jeg kan...
Udgiver Rapportere om brugertællinger på tværs af enheder (herunder aktiviteter over 1 dag, 7 dage og 30 dage) Rapportere det nøjagtige antal brugere i stedet for enheder
Udgiver Rapportere og forstå forskellige grupper af brugere baseret på de forskellige enhedskombinationer, de bruger Hjælpe med at fokusere mine ressourcer og min indsats på de mest værdifulde/lovende brugere
Udgiver Forstå kundens rejse på tværs af enheder ved at analysere brugerbaserede rapporter (aktive brugere, tragter, stier) Optimere brugeroplevelsen for den fulde kunderejse på tværs af enheder
Marketingmedarbejder Rapportere om og forstå mine markedsføringsresultater på tværs af enheder (f.eks. kanaler, kampagner osv.) Optimere annonceudgifter baseret på brug på tværs af enheder
Marketingmedarbejder Anvende remarketing til brugere på tværs af enheder Tilbyde meget relevante annoncer baseret på brug på tværs af enheder

Brug af oprulningsrapport med Google-signaler aktiveret

Hvis du vil bruge oprulningsrapport, skal du aktivere Google-signaler for oprulningsejendommen og mindst én kildeejendom. For at sikre de bedste datamodeller skal du aktivere Google-signaler for oprulningsejendommen og alle kildeejendomme.

Når du bruger oprulningsrapport med Google-signaler aktiveret, bliver brugerne deduplikeret på tværs af enheder og også på tværs af domænerne for dine kildeejendomme.

Få flere oplysninger om oprulningsrapporter.

Ikke-understøttede funktioner

De følgende funktioner understøttes ikke for de ejendomme, som Google-signaler er aktiveret for:

Google Analytics-funktion Ikke-understøttet funktion
BigQuery Export Yderligere data, der indsamles via Google-signaler, eksporteres ikke til BigQuery.
Betjeningspaneler Du kan endnu ikke bruge data, der indsamles af Google-signaler, i betjeningspaneler.
Tilpasset rapportering Du kan endnu ikke bruge data, der indsamles af Google-signaler, i tilpassede rapporter.
Tilpassede tabeller Du kan endnu ikke bruge data, der indsamles af Google-signaler, i tilpassede tabeller.
User ID-visninger Du kan endnu ikke få adgang til Google-signaler i User ID-visninger.
Segmenter Du kan endnu ikke anvende segmenter på rapporter på tværs af enheder.
Timebaseret databehandling inden for ét døgn Rapporter på tværs af enheder vises endnu ikke i data inden for ét døgn.
Mobilappejendomme Rapportering på tværs af enheder er endnu ikke aktiveret for appejendomme.
Reporting API Du kan endnu ikke bruge data, der indsamles af Google-signaler, i Rapporterings-API.
Data Studio Det er endnu ikke muligt at bruge data, der indsamles via Google-signaler, i Data Studio-rapporter.
Smart Lists Det er endnu ikke muligt at bruge data, der indsamles via Google-signaler, til generering af Smart Lists.

Aktivér Google-signaler

Hvis du vil rapportere om brugerrejser på tværs af enheder og/eller anvende remarketing til Google-brugere, der er logget ind, skal du aktivere Google-signaler.

Hvis du vil aktivere Google-signaler, skal du redigere tilladelsen for den pågældende ejendom.

 1. Log ind på Google Analytics..
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, som du vil aktivere Google-signaler for.
 3. Klik på Sporingsoplysninger i kolonnen EJENDOM, og klik derefter på Dataindsamling.
 4. Klik på KOM GODT I GANG i den blå notifikationsbanner øverst på siden, og følg vejledningen i den blå dialogboks.

  Klik gennem oplysnings- og aktiveringspanelerne.
 5. Læs oplysningerne om Google-signaler, og klik derefter på FORTSÆT.
 6. Aktivér Google-signaler.
  • Vælg de ejendomme, som du vil aktivere Google-signaler for (alle ejendomme på kontoen, kun denne ejendom eller en bestemt undergruppe af ejendomme på kontoen).
  • Klik på AKTIVÉR, hvis du vil aktivere Google-signaler med det samme.
  • Klik på BESLUT SENERE for at aktivere på et senere tidspunkt.
Før du aktiverer Google-signaler, får du også vist en meddelelse ("Aktivér Google-signaler BETA") i Analytics, der giver adgang til de samme oplysninger og aktiveringspaneler. Meddelelsen kan afvises. Hvis du afviser meddelelsen, før du aktiverer eller beslutter at aktivere senere, skal du følge de foregående trin.

Når du har aktiveret Google-signaler, er knappen for funktionen indstillet til TIL.

Med Google-signaler aktiveret kan du:

 • Vise remarketingannoncer på tværs af enheder til Google-brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning.
 • Se nye brugerbaserede data i rapporterne på tværs af enheder. Husk, at disse nye data er tilgængelige fra den dato, hvor du aktiverer Google-signaler.

Hvis du vil ændre indstillingen, skal du navigere til kolonnen Ejendom > Sporingsoplysninger > Dataindsamling.

Når du aktiverer Google-signaler, erstatter kontrolelementet dem til remarketing og Annonceringsfunktioner.

Næste trin

Se rapporterne på tværs af enheder.

Tips til tolkning af data fra rapportering på tværs af enheder.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?