[GA4] ตรวจสอบเหตุการณ์ใน DebugView

ตรวจสอบเหตุการณ์จากเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อมีการเรียกเหตุการณ์ให้แสดง

รายงาน DebugView จะแสดงข้อมูล (จากเหตุการณ์ พารามิเตอร์เหตุการณ์ และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้) เมื่อ Analytics รวบรวมข้อมูล รายงานสามารถช่วยให้คุณตั้งค่าการเก็บรวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้สํารวจเว็บไซต์หรือแอปของคุณ

หากต้องการใช้รายงาน DebugView ให้เปิดโหมดแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วไปที่กําหนดค่า > DebugView ทางด้านซ้าย

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่อง

แท็ก Google (เว็บไซต์)

หากต้องการเปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่องของ Analytics ในเบราว์เซอร์ ให้ติดตั้งส่วนขยายโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่อง Google Analytics ใน Chrome เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เปิดใช้ส่วนขยายแล้วรีเฟรชหน้าเว็บ จากนั้น ส่วนขยายจะบันทึกเหตุการณ์ 'debug_mode':true จนกว่าคุณจะปิดใช้ส่วนขยาย

หากต้องการตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดในหน้าเว็บ ให้เพิ่มพารามิเตอร์ "debug_mode":true ใน gtag('config') ตามที่แสดงไว้ที่นี่

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

หรือหากต้องการตรวจสอบเฉพาะบางเหตุการณ์ ให้เพิ่มพารามิเตอร์ 'debug_mode':true ในเหตุการณ์เหล่านั้นเท่านั้น เช่น

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

หากต้องการปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ยกเว้นพารามิเตอร์ 'debug_mode' ทั้งนี้ การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็น false ไม่ได้เป็นการปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่อง

Google Tag Manager (เว็บไซต์)

หากต้องการตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมด ให้ใช้ประเภทแท็ก Google Analytics: การกำหนดค่า GA4 และใส่ช่อง 'debug_mode' = true:

 

  • ระบบจะเปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่องในโหมดแสดงตัวอย่างโดยอัตโนมัติ
  • หากเปิดใช้โหมดแสดงตัวอย่าง คุณต้องตั้งค่าช่อง debug_mode เพื่อเปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่อง
  • หาก debug_mode เป็นจริง (ในแท็กการกําหนดค่าหรือแท็ก/เหตุการณ์เดียว) เหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมด (ธุรกรรม ecomm) จะไม่ปรากฏในรายงาน Google Analytics หากเป็นไปได้ เราขอแนะนําให้ใช้โปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผู้ช่วยแท็ก  ส่วนขยาย Chrome ในการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

หรือหากคุณต้องการตรวจสอบเฉพาะบางเหตุการณ์ ให้ใช้ประเภทแท็ก Google Analytics: เหตุการณ์ GA4 แล้วตั้งค่าช่อง debug_mode เป็น true สําหรับเหตุการณ์นั้นๆ

หากต้องการปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ยกเว้นช่อง 'debug_mode' ทั้งนี้ การตั้งค่าช่องเป็น false ไม่ได้เป็นการปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่อง

Google Analytics สําหรับ Firebase (แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่)

หากต้องการดูวิธีเปิดใช้และปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่องในโปรเจ็กต์ Android หรือ iOS โปรดดูเหตุการณ์การแก้ไขข้อบกพร่อง

เมื่อเปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว คุณจะเห็นเหตุการณ์ในรายงาน DebugView ทั้งใน Google Analytics และคอนโซล Firebase

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเหตุการณ์

ระบบจะไม่แสดงเหตุการณ์ในโหมดแก้ไขข้อบกพร่องหากคุณใช้งานการควบคุมความเป็นส่วนตัวในฝั่งไคลเอ็นต์ หรือหากคุณใช้งานโหมดความยินยอม และผู้ใช้ไม่ได้ให้คํายินยอมต่อคุกกี้ของ Analytics

เมื่อเปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่องในอุปกรณ์แล้ว ให้ไปที่กําหนดค่า > DebugView ในการนําทางด้านซ้าย เริ่มต้นใช้เว็บไซต์หรือแอป แล้วตรวจสอบเหตุการณ์ที่เรียกให้แสดง

สตรีมเป็นวินาที (คอลัมน์กลาง) จะแสดงเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกในช่วง 60 วินาทีที่ผ่านมา สตรีมเป็นนาที (คอลัมน์ซ้าย) จะแสดงชุดเหตุการณ์ที่เก็บถาวรในช่วง 30 นาทีที่ผ่านมา คอลัมน์ด้านขวาจะแสดงเหตุการณ์ยอดนิยมที่บันทึกไว้ในช่วง 30 นาที รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์การพัฒนาที่เลือกในปัจจุบัน

สตรีมเป็นวินาที

โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นรายการเหตุการณ์ที่บันทึกในช่วง 60 วินาทีที่ผ่านมา แต่ละเหตุการณ์จะแสดงการประทับเวลาที่ตรงกับเวลาที่มีการบันทึกในอุปกรณ์การพัฒนา คลิกเหตุการณ์เพื่อดูรายการพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เปลี่ยนระหว่างการใช้งานแอป คุณจะเห็นเหตุการณ์ปรากฏในสตรีม โดยเหตุการณ์ใหม่ล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบน

สตรีมเป็นนาที

สตรีมนี้จะแสดงกลุ่มวงกลม ซึ่งวงหนึ่งแทนที่แต่ละช่วง 30 นาทีล่าสุด ตัวเลขในวงกลมแสดงจำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับในนาทีนั้นๆ การคลิกที่วงกลมวงใดวงหนึ่งเหล่านี้จะเป็นการเติมข้อมูลสตรีมเป็นวินาที พร้อมเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกในระหว่างนาทีนั้น

เหตุการณ์ยอดนิยมและพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ปัจจุบัน

ตารางเหตุการณ์ยอดนิยมจะแสดงเหตุการณ์ยอดนิยมที่ได้รับการบันทึกไว้ในช่วงระยะเวลา 30 นาที ตารางพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ปัจจุบันจะแสดงสถานะล่าสุดของชุดพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์การพัฒนาที่เลือกในปัจจุบัน

ตัวเลือกอุปกรณ์

หากคุณเปิดใช้โหมดแก้ไขข้อบกพร่องในอุปกรณ์หลายเครื่อง ให้ใช้ตัวเลือกอุปกรณ์เพื่อเลือกอุปกรณ์เฉพาะที่รายงาน DebugView จะมุ่งเน้นได้ การทำเช่นนี้ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมากสามารถมุ่งเน้นไปที่การใช้เครื่องมือและความพยายามในการตรวจสอบด้วยตนเองได้ โดยไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เมนูตัวเลือกอุปกรณ์อยู่ที่ด้านซ้ายบนของรายงานโดยมีป้ายกำกับอุปกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง

ข้อมูลการระบุแหล่งที่มา

รายงาน DebugView จะวิเคราะห์ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาแบบจํากัดเพื่อให้การรายงานปรับเปลี่ยนตามบริบท เช่นเดียวกับรายงานแบบเรียลไทม์ เราแนะนําให้คุณดูข้อมูลการระบุแหล่งที่มาที่แม่นยําที่สุดในรายงานการได้ผู้ใช้ใหม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
69256
false
false