Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Om du använder en Universal Analytics-egendom kan du läsa avsnittet Universal Analytics i detta hjälpcenter.

[GA4] Övervaka händelser i felsökningsläget

Övervaka händelser (från webben eller en app) när de aktiveras
Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare och/eller appägare som vill övervaka händelser i realtid för att felsöka datainsamling.

Använd DebugView om du vill övervaka händelser från en enhet eller webbläsare som du har aktiverat felsökning för. Aktivera först felsökningsläget på en enhet eller i en webbläsare. Klicka sedan på DebugView i den högra navigeringspanelen om du vill övervaka händelser från enheten eller webbläsaren.

Steg 1: Aktivera felsökningsläget

Android

Aktivera Analytics felsökningsläge på en emulerad Android-enhet genom att köra följande kommandorad i ett skal eller ett terminalfönster:

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app <package_name>

Enheten fortsätter att vara i felsökningsläge tills du uttryckligen inaktiverar felsökning:

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app .none.

iOS

Aktivera Analytics felsökningsläge på en utvecklingsenhet genom att specificera följande kommandoradsargument i Xcode:

-FIRDebugEnabled

Enheten fortsätter att vara i felsökningsläge tills du uttryckligen inaktiverar felsökning:

-FIRDebugDisabled

Webbläsare

För att kunna aktivera Analytics-felsökningsläget i din webbläsare måste du installera Chrome-tillägget Google Analytics Debugger. Aktivera sedan tillägget och uppdatera sidan. Från och med den tidpunkten loggar tillägget händelser av typen 'debug_mode':true tills du inaktiverar tillägget.

Om du vill övervaka alla händelser på en sida kan du lägga till parametern debug_mode':true i gtag('config') så som visas här:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{'debug_mode':true});

Om du bara vill övervaka vissa händelser kan du lägga till parametern debug_mode:true enbart för de händelserna, till exempel:

gtag('event', 'xyz', {
  'debug_mode':true
});

Via Google Taggstyrning

Om du vill övervaka alla händelser använder du taggtypen Google Analytics: GA4-konfiguration och lägger till fältet 'debug mode' = true:

Om du bara vill övervaka vissa händelser kan du använda taggtypen Google Analytics: GA4-händelse och ställa in värdet sant för fältet debug_mode:

Steg 2: Övervaka händelserna

Händelser visas inte i felsökningsläget om du har implementerat integritetsinställningar på klientsidan eller har implementerat samtyckesläget och användarna inte har gett sitt samtycke till Analytics-cookies.

När du har aktiverat felsökningsläget på din enhet/dina enheter navigerar du till DebugView (i höger navigeringsfält). Börja använda webbplatsen eller appen och övervaka händelserna som aktiveras.

I sekundflödet (kolumnen i mitten) visas händelserna som har loggats under de senaste 60 sekunderna. I minutflödet (kolumnen till vänster) visas en serie arkiv över händelser under de senaste 30 minuterna. I den högra kolumnen visas de populäraste händelserna som har loggats under 30-minutersperioden samt befintliga användarattribut för den valda utvecklingsenheten.

Sekundflödet

Som standard visas en lista med händelser som har loggats under de senaste 60 sekunderna. Varje händelse har en tidsstämpel som motsvarar loggningstiden på utvecklingsenheten. Klicka på en händelse för att visa en lista med tillhörande parametrar. När användarattributen ändras under tiden som appen används visas händelserna i flödet. De senaste visas överst.

Minutflöde

Flödet visar en serie cirklar, en cirkel för var och en av de senaste 30 minuterna. Siffran i cirkeln anger antalet händelser som tagits emot under den minuten. Om du klickar på en av dessa cirklar fylls sekundströmmen med händelser som har loggats under den minuten.

De populäraste händelserna och användaregenskaper

I tabellen med de populäraste händelserna visas topphändelserna som har loggats under 30-minutersperioden. I tabellen med befintliga användarattribut visas det senaste tillståndet för användarattributen på den valda utvecklingsenheten.

Enhetsväljare

Om du har aktiverat felsökningsläget på flera enheter väljer du den specifika enhet som DebugView-rapporten fokuserar på med hjälp av enhetsväljaren. Det gör att olika utvecklare kan fokusera på sina egna instrumenteringar och utvärderingar utan att störa varandra. Du hittar enhetsväljarmenyn högst upp till vänster i rapporten under Felsökningsenhet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false