[GA4] Bevaka händelser i DebugView

Bevaka händelser från din webbplats eller app i samma ögonblick som Analytics samlar in dem

DebugView visar i realtid händelser och användarattribut som Analytics samlar in från en användare. Det betyder att du kan felsöka problem samtidigt som du installerar taggarna eller stegar igenom en extern användares aktivitet medan den inträffar. Du måste aktivera felsökningsläget för att kunna använda DebugView.

Aktivera felsökningsläget

Du kan aktivera felsökningsläget för händelser från din personliga enhet eller för händelser från alla användarenheter. När du felsöker din tagginstallation är det bäst att aktivera felsökningsläget för din personliga enhet så att du enkelt kan identifiera den under Felsökningsenhet i DebugView-rapporten.

I det här avsnittet beskriver vi hur du aktiverar felsökningsläget för en webbplats. Om du vill aktivera felsökningsläget för en Android- eller iOS-app kan du läsa den här artikeln i stället.

Aktivera felsökningsläget för din egen enhet

Om du vill aktivera felsökningsläget för din personliga enhet kan du använda Google Tag Assistant via tagassistant.google.com eller förhandsgranskningsläget. Tag Assistant lägger till en parameter i webbadressen för att aktivera felsökningsläget.

Aktivera felsökningsläget för alla

För att aktivera felsökningsläget för alla användarenheter måste du uppdatera din konfiguration.

Google-tagg (gtag.js)

Bevaka alla händelser

För att bevaka alla händelser på en sida lägger du till parametern debug_mode:true i config-kommandot enligt följande:

gtag('config', 'G-12345ABCDE', { 'debug_mode':true });

Bevaka vissa händelser

För att bara bevaka vissa händelser lägger du till parametern debug_mode:true enbart för de händelserna, till exempel:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Inaktivera felsökningsläget

För att inaktivera felsökningsläget utesluter du parametern 'debug_mode'. Du kan inte inaktivera felsökningsläget genom att ange parametern till false.

Google Taggstyrning

Bevaka alla händelser

För att bevaka aktivitet från alla webbplatsanvändare anger du debug_mode som true i Google-taggen.

Bevaka vissa händelser

För att bara bevaka aktivitet i samband med vissa händelser anger du debug_mode till true i Google Analytics: GA4-händelsetaggen.

Inaktivera felsökningsläget

För att inaktivera felsökningsläget utesluter du fältet 'debug_mode'. Du kan inte inaktivera felsökningsläget genom att ange fältet till false.

Bevaka händelserna i DebugView

Händelser visas inte i felsökningsläget om du har implementerat integritetsinställningar på klientsidan eller har implementerat samtyckesläge och användarna inte har gett sitt samtycke till Analytics-cookies.

Troubleshooting in Google Analytics

När du har aktiverat felsökningsläget på dina enheter går du till Administratör och klickar på DebugView under Datavisning. Börja använda webbplatsen eller appen och bevaka händelserna i samma ögonblick som de utlöses.

I sekundflödet (mellankolumnen) visas händelserna som har loggats under de senaste 60 sekunderna. I minutflödet (kolumnen till vänster) visas en serie arkiv över händelser under de senaste 30 minuterna. I den högra kolumnen visas de populäraste händelserna som har loggats under 30-minutersperioden samt användarattributen för den valda enheten.

Sekundflödet

Som standard visas en lista över händelser som har loggats under de senaste 60 sekunderna. Varje händelse har en tidsstämpel som motsvarar loggningstidpunkten på utvecklingsenheten. Klicka på en händelse för att se en lista över tillhörande parametrar. När användarattributen ändras under tiden som appen används visas händelserna i flödet, med de senaste händelserna överst.

Minutflödet

Det här flödet visar en serie cirklar som motsvarar de senaste 30 minuterna. Siffran i cirkeln anger antalet händelser som togs emot under den minuten. När du klickar på en av cirklarna fylls sekundflödet med händelser som loggades under den minuten.

Populäraste händelserna och Aktuella användarattribut

Tabellen Populäraste händelserna visar de populäraste händelserna som loggades under 30-minutersperioden. Tabellen Aktuella användarattribut visar det senaste tillståndet för användarattributen på den valda utvecklingsenheten.

Enhetsväljare

Om du har aktiverat felsökningsläget på flera enheter kan du välja vilken enhet som DebugView-rapporten ska fokusera på med hjälp av enhetsväljaren. Det gör att olika utvecklare kan fokusera på sina egna instrumenteringar och utvärderingar utan att störa varandra. Du hittar enhetsväljarmenyn under Felsökningsenhet högst upp till vänster i rapporten.

Attributionsdata

Precis som i realtidsrapporten utför rapporten DebugView en begränsad attributionsanalys för att säkerställa att rapporterna är responsiva. Vi rekommenderar att du använder förvärvsrapporterna om du vill se den mest exakta attributionsinformationen.

Nästa steg

Det är viktigt att filtrera bort trafik medan felsökningsläget är aktiverat så att den data du samlar in inte påverkar informationen i rapporterna negativt. Du kan filtrera bort utvecklartrafik så att data som samlas in i felsökningsläget inte påverkar din rapportdata. Läs mer

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
14404744458686746726
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256