[GA4] Övervaka händelser i DebugView

Övervaka händelser från en webbplats eller app i samma ögonblick som de utlöses

Rapporten DebugView visar data (från händelser, händelseparametrar och användarattribut) när Analytics samlar in data. Med hjälp av rapporten kan du ställa in datainsamling, felsöka problem som uppstår och ta reda på användarnas beteende när de utforskar din webbplats eller app.

Så här använder du rapporten DebugView:

  1. Aktivera felsökningsläge.
  2. Öppna Konfigurera > DebugView i det vänstra navigeringsfältet.

Steg 1: Aktivera felsökningsläget

Google-tagg (webbplatser)

För att kunna aktivera Analytics-felsökningsläget i webbläsaren måste du installera Chrome-tillägget Google Analytics Debugger. Aktivera sedan tillägget och uppdatera sidan. Tillägget loggar händelser av typen 'debug_mode':true tills du inaktiverar det.

Om du vill övervaka alla händelser på en sida ska du lägga till parametern debug_mode':true i gtag('config') så som visas här:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

Om du bara vill övervaka vissa händelser ska du lägga till parametern debug_mode:true enbart för de händelserna, till exempel:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Om du vill inaktivera felsökningsläget utesluter du parametern 'debug_mode'. Du kan inte inaktivera felsökningsläget genom att ange parametern till false.

Google Taggstyrning (webbplatser)

Om du vill övervaka alla händelser ska du använda taggtypen Google Analytics: GA4-konfiguration och lägga till fältet 'debug_mode' = true:

Om du bara vill övervaka vissa händelser ska du använda taggtypen Google Analytics: GA4-händelse och ange värdet true för fältet debug_mode:

Om du vill inaktivera felsökningsläget utesluter du fältet 'debug_mode'. Du kan inte inaktivera felsökningsläget genom att ange fältet till false.

Google Analytics för Firebase (appar)

Läs om hur du aktiverar och inaktiverar felsökningsläget i ditt Android- eller iOS-projekt i Felsöka händelser.

När du har aktiverat felsökningsläget kan du se dina händelser i rapporten DebugView i både Google Analytics och i Firebase-konsolen.

Steg 2: Övervaka händelserna

Obs! Händelser visas inte i felsökningsläget om du har implementerat integritetsinställningar på klientsidan eller har implementerat samtyckesläge och användarna inte har gett sitt samtycke till Analytics-cookies.

När du har aktiverat felsökningsläget på dina enheter öppnar du Konfigurera > DebugView i det vänstra navigeringsfältet. Börja använda webbplatsen eller appen och övervaka händelserna när de utlöses.

I sekundflödet (kolumnen i mitten) visas händelserna som har loggats under de senaste 60 sekunderna. I minutflödet (kolumnen till vänster) visas en serie arkiv över händelser under de senaste 30 minuterna. I den högra kolumnen visas de populäraste händelserna som har loggats under 30-minutersperioden samt befintliga användarattribut för den valda utvecklingsenheten.

Sekundflödet

Som standard visas en lista över händelser som har loggats under de senaste 60 sekunderna. Varje händelse har en tidsstämpel som motsvarar loggningstidpunkten på utvecklingsenheten. Klicka på en händelse för att se en lista över tillhörande parametrar. När användarattributen ändras under tiden som appen används visas händelserna i flödet, med de senaste händelserna överst.

Minutflödet

Flödet visar cirklar som motsvarar var och en av de senaste 30 minuterna. Siffran i cirkeln anger antalet händelser som togs emot under den minuten. När du klickar på en av cirklarna fylls sekundflödet med händelser som loggades under den minuten.

Populäraste händelserna och Aktuella användarattribut

Tabellen Populäraste händelserna visar de populäraste händelserna som loggades under 30-minutersperioden. Tabellen Aktuella användarattribut visar det senaste tillståndet för användarattributen på den valda utvecklingsenheten.

Enhetsväljare

Om du har aktiverat felsökningsläget på flera enheter kan du välja vilken enhet som DebugView-rapporten ska fokusera på med hjälp av enhetsväljaren. Det gör att olika utvecklare kan fokusera på sina egna instrumenteringar och utvärderingar utan att störa varandra. Du hittar enhetsväljarmenyn under Felsökningsenhet högst upp till vänster i rapporten.

Attributionsdata

Precis som i realtidsrapporten utför rapporten DebugView en begränsad attributionsanalys för att säkerställa att rapporterna är responsiva. Vi rekommenderar att du använder förvärvsrapporterna om du vill se den mest exakta attributionsinformationen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false