[GA4] Sledovanie udalostí v reporte DebugView

Sledujte udalosti z webu alebo mobilnej aplikácie pri spúšťaní udalostí

Report DebugView zobrazuje údaje (z udalostí, parametrov udalostí a vlastností používateľa), keď Analytics zhromažďuje údaje. Tento report vám pomôže nastaviť zhromažďovanie údajov, riešiť problémy, keď sa vyskytnú, a pochopiť správanie používateľa, keď skúma váš web alebo aplikáciu.

Ak chcete použiť report DebugView:

  1. Aktivujte režim ladenia.
  2. Na ľavom navigačnom paneli prejdite na Konfigurovať > DebugView.

1. krok: aktivácia režimu ladenia

Značka Google (weby)

Ak chcete aktivovať režim ladenia Analytics v prehliadači, nainštalujte si rozšírenie Google Analytics Debugger pre Chrome. Po inštalácii rozšírenie povoľte a obnovte stránku. Rozšírenie bude potom zaznamenávať udalosti 'debug_mode':true, až kým ho nedeaktivujete.

Ak chcete sledovať všetky udalosti na stránke, pridajte do značky gtag('config') parameter 'debug_mode':true, ako je uvedené tu:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

Ak chcete sledovať iba určité udalosti, pridajte parameter debug_mode':true iba do týchto udalostí, napríklad:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Ak chcete režim ladenia deaktivovať, vylúčte parameter 'debug_mode'. Nastavením parametra na hodnotu false sa režim ladenia nedeaktivuje.

Správca značiek Google (weby)

Ak chcete sledovať všetky udalosti, použite typ značky Google Analytics: konfigurácia GA4 a pridajte pole 'debug mode' = true:

Ak chcete sledovať iba určité udalosti, použite typ značky Google Analytics: udalosť GA4 a pre túto udalosť nastavte pole debug_mode na hodnotu true:

Ak chcete režim ladenia deaktivovať, vylúčte pole 'debug_mode'. Nastavením tohto poľa na hodnotu false sa režim ladenia nedeaktivuje.

Google Analytics for Firebase (mobilné aplikácie)

Viac o tom, ako aktivovať a deaktivovať režim ladenia v projekte pre Android alebo iOS, sa dozviete v článku Debug events (Udalosti ladenia).

Po aktivácii režimu ladenia si udalosti môžete pozrieť v reporte DebugView v službe Google Analytics a konzole Firebase.

2. krok: sledovanie udalostí

Poznámka: Udalosti nie sú v režime ladenia viditeľné, ak ste implementovali nastavenia ochrany súkromia na strane klienta alebo ak ste implementovali režim súhlasu a používatelia neudelili súhlas na používanie súborov cookie zo služby Analytics.

Keď v zariadeniach aktivujete režim ladenia, prejdite na ľavom navigačnom paneli na Konfigurovať > DebugView. Začnite používať svoj web alebo aplikáciu a sledujte spúšťanie udalostí.

Stream Sekundy (prostredný stĺpec) obsahuje udalosti zaznamenané za posledných 60 sekúnd. Stream Minúty (ľavý stĺpec) obsahuje rad archívov udalostí za posledných 30 minút. V pravom stĺpci sa zobrazujú Najčastejšie udalosti zaznamenané za 30 minút a tiež Vlastnosti aktuálneho používateľa pre momentálne zvolené vývojárske zariadenie.

Stream sekúnd

Predvolene vidíte zoznam udalostí zaznamenaných za posledných 60 sekúnd. Každá udalosť zobrazuje časovú pečiatku, ktorá zodpovedá času zaznamenania vo vývojárskom zariadení. Kliknutím na udalosť zobrazíte zoznam súvisiacich parametrov. Ako sa hodnoty vlastností používateľa počas používania aplikácie menia, v streame sa zobrazujú udalosti (najnovšie navrchu).

Stream minút

V tomto streame sa zobrazuje rad kruhov, jeden kruh pre každú z posledných 30 minút. Číslo v kruhu predstavuje počet prijatých udalostí za danú minútu. Keď kliknete na niektorý z týchto kruhov, v streame sekúnd sa zobrazia udalosti zaznamenané za danú minútu.

Tabuľky Najčastejšie udalosti a Aktuálne vlastnosti používateľa

Tabuľka Najčastejšie udalosti vykazuje najčastejšie udalosti zaznamenané počas 30 minút. Tabuľka Aktuálne vlastnosti používateľa zobrazuje najaktuálnejší stav skupiny vlastností používateľa pre aktuálne vybrané vývojárske zariadenie.

Selektor zariadenia

Ak ste režim ladenia aktivovali vo viacerých zariadeniach, pomocou selektora zariadenia vyberte konkrétne zariadenie, na ktoré sa má prehľad DebugView zamerať. Jednotliví vývojári sa tak môžu sústrediť na svoju inštrumentáciu a overenie bez toho, aby sa vzájomne ovplyvňovali. Ponuka selektora zariadenia sa nachádza v ľavom hornom rohu reportu. Má označenie LADIACE ZARIADENIE.

Údaje o atribúcii

Report DebugView podobne ako report V reálnom čase vykonáva obmedzenú analýzu atribúcie, aby zaistil responzívne reporty. Ak chcete získať najpresnejšie informácie o atribúcii, odporúčame vám použiť reporty Akvizícia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false