[GA4] Monitorowanie zdarzeń w DebugView

Monitorowanie zdarzeń z witryny lub aplikacji mobilnej w miarę ich wywoływania

Raport DebugView wyświetla dane (ze zdarzeń, parametrów zdarzeń i właściwości użytkownika) w miarę ich rejestrowania przez Analytics. Pomaga on konfigurować gromadzenie danych, rozwiązywać pojawiające się problemy i poznawać zachowania użytkowników korzystających z Twojej witryny lub aplikacji.

Aby użyć raportu DebugView, włącz tryb debugowania, a potem po lewej stronie kliknij Konfiguracja > DebugView.

Krok 1. Włącz tryb debugowania

Tag Google (witryny)

Aby włączyć tryb debugowania Analytics w przeglądarce, zainstaluj rozszerzenie do Chrome Google Analytics Debugger. Po zainstalowaniu rozszerzenia włącz je i odśwież stronę. Od tego momentu rozszerzenie będzie rejestrować zdarzenia 'debug_mode':true, dopóki nie wyłączysz tego rozszerzenia.

Aby monitorować wszystkie zdarzenia na stronie, dodaj parametr 'debug_mode':true do polecenia gtag('config') w taki sposób:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

Jeśli chcesz monitorować wybrane zdarzenia, dodaj tylko do nich parametr 'debug_mode':true, np.:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Aby wyłączyć tryb debugowania, wyklucz parametr 'debug_mode'. Ustawienie dla tego parametru wartości false (fałsz) nie wyłącza trybu debugowania.

Menedżer tagów Google (witryny)

Aby monitorować wszystkie zdarzenia, użyj typu tagu „Google Analytics: konfiguracja GA4” i dodaj pole 'debug_mode' = true:

 

  • Tryb debugowania jest włączony automatycznie w trybie podglądu.
  • Jeśli tryb podglądu jest wyłączony, musisz skonfigurować pole debug_mode, aby włączyć tryb debugowania.
  • Jeśli parametr debug_mode w tagu konfiguracji lub w pojedynczych tagach/zdarzeniach ma wartość „true” (prawda), wszystkie kolejne zdarzenia (tj. transakcje e-commerce) nie będą widoczne w raportach Google Analytics. Aby temu zapobiec, w miarę możliwości zalecamy debugowanie za pomocą Debugera lub rozszerzenia Tag Assistant do Chrome.

Jeśli chcesz śledzić tylko niektóre zdarzenia, użyj typu tagu Google Analytics: zdarzenie GA4 i w jego polu debug_mode ustaw wartość true (prawda):

Aby wyłączyć tryb debugowania, wyklucz pole 'debug_mode'. Ustawienie w tym polu wartości false (fałsz) nie wyłącza trybu debugowania.

Google Analytics dla Firebase (aplikacje mobilne)

Aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć tryb debugowania w projekcie na Androida bądź iOS, przeczytaj artykuł Wydarzenia debugowania.

Po włączeniu trybu debugowania Twoje zdarzenia będą widoczne w raporcie DebugView zarówno w Google Analytics, jak i w konsoli Firebase.

Krok 2. Monitoruj zdarzenia

Zdarzenia będą niewidoczne w trybie debugowania, jeśli po stronie klienta wdrożysz ustawienia prywatności lub jeśli masz włączony tryb uzyskiwania zgody, a użytkownicy nie wyrazili zgody na pliki cookie Analytics.

Gdy włączysz na urządzeniach tryb debugowania, w menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Konfiguracja > DebugView. Zacznij korzystać ze swojej witryny lub aplikacji i sprawdzaj wywoływane zdarzenia.

Strumień sekund (środkowa kolumna) wskazuje zdarzenia, które zostały zarejestrowane w ciągu ostatnich 60 sekund. W strumieniu minut (kolumna po lewej) zobaczysz serię archiwów zdarzeń z ostatnich 30 minut. Kolumna po prawej pokazuje najczęstsze zdarzenia z okresu 30 minut, a także aktualne właściwości użytkownika dla wybranego w danym momencie urządzenia, którego używasz do programowania.

Strumień sekund

Domyślnie widoczna jest lista zdarzeń zarejestrowanych w ciągu ostatnich 60 sekund. Każde zdarzenie ma sygnaturę czasową, która wskazuje moment jego zarejestrowania na urządzeniu służącym do programowania. Kliknij zdarzenie, aby wyświetlić listę powiązanych parametrów. W miarę jak wartości właściwości użytkownika zmieniają się w toku używania aplikacji, możesz zobaczyć zdarzenia pojawiające się w strumieniu. Najnowsze zdarzenia znajdują się na górze.

Strumień minut

Ten strumień wyświetla serię okręgów, po jednym dla każdej z ostatnich 30 minut. Numer w okręgu oznacza liczbę zdarzeń zarejestrowanych w danej minucie. Kliknięcie okręgu spowoduje wypełnienie strumienia sekund zdarzeniami zarejestrowanymi w danej minucie.

Najczęstsze zdarzenia i aktualne właściwości użytkownika

Tabela Najczęstsze zdarzenia pokazuje najczęstsze zdarzenia, które zarejestrowano w okresie 30 minut. Tabela Aktualne właściwości użytkownika przedstawia najnowszy stan zbioru właściwości użytkownika dla aktualnie wybranego urządzenia, którego używasz do programowania.

Wybór urządzenia

Jeśli tryb debugowania masz włączony na wielu urządzeniach, korzystając z menu „Wybór urządzenia”, możesz wybrać konkretne urządzenie, którego będzie dotyczyć raport DebugView. Pozwala to różnym programistom skupić się na swoich narzędziach i zadaniach weryfikacji bez przeszkadzania sobie nawzajem. Menu wyboru urządzenia znajduje się u góry po lewej stronie raportu i jest oznaczone etykietą URZĄDZENIE DEBUGUJĄCE.

Dane atrybucji

Podobnie jak raport Czas rzeczywisty, raport DebugView przeprowadza ograniczoną analizę atrybucji, aby zapewnić elastyczność raportowania. Najdokładniejsze informacje o atrybucji znajdziesz w raportach Pozyskanie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
69256
false
false