Uw Analytics-configuratie valideren met DebugView

Gebruik DebugView om tijdens het ontwikkelen uw Analytics-configuratie te valideren.

Analytics-implementaties voeren periodiek (vaak één keer per uur) een poll van de gebruiksgegevens uit om netwerkgegevens te besparen en de levensduur van de batterij te verlengen. Tijdens de ontwikkeling is het echter handig om gebeurtenissen meteen te bekijken, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat u hoeft te wachten. Met DebugView kunt u de gebeurtenissen van uw app in realtime volgen.

 

Aan de slag

Als u DebugView wilt gebruiken, moet u eerst de foutopsporingsmodus op uw apparaat inschakelen.

Android

U kunt de Analytics-foutopsporingsmodus op een geëmuleerd Android-apparaat inschakelen door de volgende opdrachtregel uit te voeren:

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app <package_name>

Dit gedrag blijft zich voordoen tot u de foutopsporingsmodus expliciet uitschakelt door de volgende opdrachtregel uit te voeren:

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app .none.

iOS

U kunt de Analytics-foutopsporingsmodus op uw ontwikkelingsapparaat inschakelen door het volgende opdrachtregelargument in Xcode op te geven:

-FIRDebugEnabled

Dit gedrag blijft zich voordoen tot u de foutopsporingsmodus expliciet uitschakelt door het volgende opdrachtregelargument op te geven:

-FIRDebugDisabled

Opmerking: Voordat u DebugView gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de tijd op uw apparaat nauwkeurig is. Wanneer de tijd van de apparaatklok afwijkt, resulteert dit in vertraagde of ontbrekende gebeurtenissen in uw Analytics-rapporten.

Rapportage

Wanneer u de foutopsporingsmodus op uw ontwikkelingsapparaten heeft ingeschakeld, gaat u naar DebugView en gebruikt u uw app om te controleren of de gebeurtenissen in uw app worden geregistreerd in het DebugView-rapport.

De Secondenstream (de middelste kolom) bevat de gebeurtenissen die in de afgelopen zestig seconden zijn vastgelegd. De Minutenstream (de linkerkolom) bevat een reeks archieven van gebeurtenissen in de afgelopen dertig minuten. De rechterkolom bevat de Topgebeurtenissen die in de periode van dertig minuten zijn geregistreerd. Daarnaast bevat deze kolom Huidige gebruikersproperty's voor het geselecteerde ontwikkelingsapparaat.

Secondenstream

Standaard wordt er een lijst weergegeven met gebeurtenissen die in de afgelopen zestig seconden zijn geregistreerd. Elke gebeurtenis is voorzien van een tijdstempel dat overeenkomt met het tijdstip waarop de gebeurtenis op het ontwikkelingsapparaat is geregistreerd. U kunt op een gebeurtenis klikken om een lijst met bijbehorende parameters te bekijken. Naarmate de waarden van gebruikersproperty's veranderen tijdens het gebruik van de app, ziet u gebeurtenissen in de stream verschijnen. De nieuwste verschijnen bovenaan.

Minutenstream

Deze stream bevat een reeks cirkels die elk overeenkomen met een minuut in de afgelopen dertig minuten. Het getal in de cirkel geeft het aantal gebeurtenissen aan dat in die minuut is ontvangen. Als u op een van deze cirkels klikt, wordt de Secondenstream gevuld met gebeurtenissen die in die minuut zijn gelogd. Hierdoor kunt u de gebeurtenissen die in de afgelopen dertig minuten zijn gelogd nauwkeurig onderzoeken.

'Topgebeurtenissen' en 'Huidige gebruikersproperty's'

De tabel Topgebeurtenissen bevat de topgebeurtenissen die gedurende de periode van dertig minuten zijn geregistreerd. De tabel Huidige gebruikersproperty's bevat de laatste status van de set gebruikersproperty's voor het ontwikkelingsapparaat dat momenteel is geselecteerd.

Apparaat-selector

Aangezien de foutopsporingsmodus op veel verschillende ontwikkelingsapparaten kan zijn ingeschakeld, kunt u de apparaatkiezer gebruiken om het specifieke apparaat te kiezen waarop het DebugView-rapport moet worden gefocust. Hierdoor kunnen meerdere ontwikkelaars zich concentreren op hun eigen instrumentatie- en validatie-inspanningen zonder elkaar te beïnvloeden. Het apparaatkeuzemenu bevindt zich in de linkerbovenhoek van het rapport met het label APPARAATFOUTEN OPSPOREN .

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?