[GA4] Gebeurtenissen bijhouden in DebugView

Gebeurtenissen van uw website of mobiele app bijhouden terwijl Analytics ze verzamelt

DebugView toont de gebeurtenissen en gebruikersproperty's die Analytics in realtime van een gebruiker verzamelt, zodat u problemen kunt oplossen terwijl u uw tags installeert of de live activiteit van een externe gebruiker doorloopt. U moet de foutopsporingsmodus aanzetten om DebugView te gebruiken.

De foutopsporingsmodus aanzetten

U kunt de foutopsporingsmodus aanzetten voor de gebeurtenissen op uw persoonlijke apparaat of voor de gebeurtenissen op alle gebruikersapparaten. Als u problemen met de installatie van uw tags oplost, kunt u het best de foutopsporingsmodus voor uw persoonlijke apparaat aanzetten, zodat u uw apparaat makkelijk kunt herkennen via Apparaatfouten opsporen in DebugView.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de foutopsporingsmodus voor een website aanzet. Ga naar dit artikel om de foutopsporingsmodus aan te zetten voor een Android- of iOS-app.

De foutopsporingsmodus aanzetten voor uzelf

Als u de foutopsporingsmodus wilt aanzetten voor uw persoonlijke apparaat, gebruikt u de Google Tag Assistant via tagassistant.google.com of de voorbeeldmodus. Tag Assistant voegt een parameter aan uw websiteadres toe om de foutopsporingsmodus aan te zetten.

De foutopsporingsmodus aanzetten voor iedereen

Als u de foutopsporingsmodus wilt aanzetten voor alle gebruikersapparaten, moet u uw configuratie updaten.

Google-tag (gtag.js)

Alle gebeurtenissen bijhouden

Als u alle gebeurtenissen op een pagina wilt bijhouden, voegt u als volgt de parameter 'debug_mode':true aan de opdracht config toe:

gtag('config', 'G-12345ABCDE', { 'debug_mode':true });

Bepaalde gebeurtenissen bijhouden

Als u alleen bepaalde gebeurtenissen wilt bijhouden, voegt u de parameter debug_mode':true aan alleen die gebeurtenissen toe, bijvoorbeeld:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

De foutopsporingsmodus uitzetten

Als u de foutopsporingsmodus wilt uitzetten, sluit u de parameter debug_mode uit. Als u de parameter instelt op false, wordt de foutopsporingsmodus niet uitgezet.

Google Tag Manager

Alle gebeurtenissen bijhouden

Als u activiteit van alle websitegebruikers wilt bijhouden, stelt u debug_mode in op true in uw Google-tag.

Bepaalde gebeurtenissen bijhouden

Als u alleen activiteit voor bepaalde gebeurtenissen wilt bijhouden, stelt u debug_mode in op true in uw Google Analytics: GA4-gebeurtenistag.

De foutopsporingsmodus uitzetten

Als u de foutopsporingsmodus wilt uitzetten, sluit u het veld debug_mode uit. Als u veld instelt op false, wordt de foutopsporingsmodus niet uitgezet.

De gebeurtenissen bijhouden in DebugView

Gebeurtenissen zijn niet zichtbaar in de foutopsporingsmodus als u aan de clientzijde privacyopties heeft geïmplementeerd of als u de toestemmingsmodus heeft geïmplementeerd en gebruikers geen toestemming hebben gegeven voor Analytics-cookies.

Troubleshooting in Google Analytics

Nadat u de foutopsporingsmodus heeft aangezet op uw apparaten, gaat u in het linkernavigatiemenu naar Beheer > DebugView. Ga aan de slag met uw website of app. U houdt nu de gebeurtenissen bij die worden geactiveerd.

De Secondenstream (de middelste kolom) bevat de gebeurtenissen die in de afgelopen 60 seconden zijn vastgelegd. De Minutenstream (de linkerkolom) bevat een reeks archieven van gebeurtenissen in de afgelopen 30 minuten. De rechterkolom bevat de Topgebeurtenissen die in de periode van 30 minuten zijn geregistreerd. Ook ziet u de gebruikersproperty's voor het geselecteerde apparaat.

Secondenstream

Standaard ziet u een lijst met gebeurtenissen die in de afgelopen 60 seconden zijn geregistreerd. Elke gebeurtenis heeft een tijdstempel dat overeenkomt met het tijdstip waarop de gebeurtenis op het ontwikkelingsapparaat is geregistreerd. Klik op een gebeurtenis om een lijst met bijbehorende parameters te bekijken. Naarmate de waarden van gebruikersproperty's veranderen als de app wordt gebruikt, ziet u gebeurtenissen in de stream verschijnen. De nieuwste staan bovenaan.

Minutenstream

Deze stream bevat een reeks cirkels die elk overeenkomen met een minuut in de afgelopen 30 minuten. Het getal in de cirkel geeft het aantal gebeurtenissen aan dat in die minuut is ontvangen. Als u op een van deze cirkels klikt, wordt de Secondenstream gevuld met gebeurtenissen die in die minuut zijn geregistreerd.

Topgebeurtenissen en Huidige gebruikersproperty's

De tabel Topgebeurtenissen bevat de topgebeurtenissen die gedurende de afgelopen 30 minuten zijn geregistreerd. De tabel Huidige gebruikersproperty's bevat de laatste status van de set gebruikersproperty's voor het ontwikkelingsapparaat dat momenteel is geselecteerd.

Apparaatkiezer

Als u de foutopsporingsmodus op meerdere apparaten heeft aangezet, gebruikt u de apparaatkiezer om het specifieke apparaat te kiezen waarop het DebugView-rapport zich richt. Hierdoor kunnen meerdere ontwikkelaars zich concentreren op hun eigen instrumentatie- en validatie-inspanningen zonder elkaar te beïnvloeden. Het apparaatkeuzemenu bevindt zich linksboven in het rapport met het label APPARAATFOUTEN OPSPOREN.

Attributiegegevens

Net als het rapport Realtime voert het rapport DebugView beperkte attributieanalyse uit om responsieve rapportage te garanderen. Raadpleeg de acquisitierapporten voor de meest nauwkeurige attributiegegevens.

Volgende stap

Het is belangrijk om verkeer weg te filteren terwijl de foutopsporingsmodus aanstaat zodat de gegevens die u verzamelt, geen negatieve invloed hebben op de gegevens in uw rapporten. U kunt ontwikkelaarsverkeer wegfilteren zodat de gegevens die u verzamelt terwijl de foutopsporingsmodus aanstaat, geen invloed hebben op uw rapportgegevens. Meer informatie

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256