[GA4] מעקב אחר אירועים ב-DebugView

מעקב אחר אירועים מאתר או מאפליקציה לנייד ברגע שהם מופעלים

בדוח DebugView מוצגים נתונים (מאירועים, מפרמטרים של אירועים וממאפייני משתמשים) כשמערכת Analytics אוספת את הנתונים. הדוח יכול לעזור לכם להגדיר איסוף נתונים, לפתור בעיות ולהבין את התנהגות המשתמשים בזמן שהם גולשים באתר או באפליקציה שלכם.

כדי להשתמש בדוח DebugView:

  1. מפעילים את מצב ניפוי הבאגים.
  2. עוברים לקטע הגדרה > DebugView בתפריט הניווט הימני.

שלב 1: הפעלה של מצב ניפוי הבאגים

Google Tag (אתרים)

כדי להפעיל את המצב 'ניפוי באגים' ב-Analytics בדפדפן, צריך להתקין את התוסף ל-Chrome‏ – Google Analytics Debugger. אחרי ההתקנה עליכם להפעיל את התוסף ולרענן את הדף. מנקודה זו ואילך התוסף יתעד אירועי ‎'debug_mode':true עד שתשביתו אותו.

כדי לעקוב אחר כל האירועים בדף, מוסיפים פרמטר ‎'debug_mode':true ל-gtag('config')‎, כמו שמוצג כאן:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

לחלופין, אם רוצים לעקוב רק אחר אירועים מסוימים, מוסיפים פרמטר ‎'debug_mode':true לאירועים האלה בלבד. לדוגמה:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

כדי להשבית את מצב ניפוי הבאגים, מחריגים את הפרמטר 'debug_mode'. הגדרת הערך false עבור הפרמטר הזה לא תשבית את מצב ניפוי הבאגים.

Google Tag Manager (אתרים)

כדי לעקוב אחר כל האירועים, צריך להשתמש בסוג התג 'Google Analytics: תצורת GA4' ולכלול את השדה ‎'debug_mode' = true:

לחלופין, אם רוצים לעקוב רק אחרי אירועים מסוימים, משתמשים בתג מסוג 'Google Analytics: אירוע GA4' ומגדירים בשדה debug_mode את הערך true עבור האירוע הרצוי:

כדי להשבית את מצב ניפוי הבאגים, מחריגים את השדה debug_mode. הגדרת הערך false בשדה הזה לא תשבית את מצב ניפוי הבאגים.

Google Analytics for Firebase (אפליקציות לנייד)

מידע נוסף על הפעלה והשבתה של מצב ניפוי הבאגים בפרויקט Android או iOS זמין במאמר ניפוי באגים באירועים.

אחרי שתפעילו את מצב ניפוי הבאגים, תוכלו לראות את האירועים בדוח DebugView גם ב-Google Analytics וגם במסוף Firebase.

שלב 2: מעקב אחר האירועים

הערה: אירועים לא יוצגו במצב ניפוי באגים אם הטמעתם אמצעי בקרה על פרטיות בצד הלקוח, או אם הטמעתם סטטוס הסכמה והמשתמשים לא הביעו הסכמה לשימוש בקובצי cookie של Analytics.

אחרי שמפעילים את מצב ניפוי הבאגים במכשירים, עוברים לקטע הגדרה > DebugView בתפריט הניווט הימני. מתחילים להשתמש באתר או באפליקציה ועוקבים אחר האירועים כשהם מופעלים.

ברצף השניות (העמודה האמצעית) מוצגים האירועים שנרשמו ב-60 השניות האחרונות. ברצף הדקות (העמודה השמאלית) מוצגת סדרת ארכיונים של אירועים שהתרחשו ב-30 הדקות האחרונות. בעמודה הימנית מוצגים האירועים המובילים שנרשמו במהלך 30 הדקות האלה, וכן מאפייני המשתמשים הנוכחיים עבור מכשיר הפיתוח שנבחר.

רצף השניות

כברירת מחדל, מוצגת רשימת אירועים שנרשמו ב-60 השניות האחרונות. בכל אירוע מוצגת חותמת זמן שתואמת לשעת הרישום במכשיר הפיתוח. כדי לראות רשימה של פרמטרים משויכים לוחצים על אירוע. כשערכים של מאפייני משתמשים ישתנו במהלך השימוש באפליקציה, אירועים יופיעו על הרצף. האירועים החדשים ביותר יוצגו בחלק העליון.

רצף הדקות

רצף זה מציג סדרה של עיגולים — עיגול אחד לכל אחת מ-30 הדקות האחרונות. המספר בעיגול מציין את מספר האירועים שהתקבלו בדקה הזו. לחיצה על אחד מהעיגולים תציג ברצף השניות את האירועים שנרשמו באותה דקה.

אירועים מובילים ומאפייני משתמש נוכחי

הטבלה אירועים מובילים מציגה את האירועים המובילים שנרשמו בתקופת 30 הדקות. הטבלה מאפייני המשתמשים הנוכחיים מציגה את תמונת המצב העדכנית של קבוצת מאפייני המשתמשים בשביל מכשיר הפיתוח הנבחר.

בורר מכשירים

אם הפעלתם מצב ניפוי באגים במספר מכשירים, השתמשו בבורר המכשירים כדי לבחור את המכשיר שבו יתמקד דוח DebugView. כך מפתחים שונים יכולים להתמקד בהגדרות התיוג ובפעולות האימות שלהם בלי להשפיע אחד על השני. תפריט בורר המכשירים נמצא בפינה הימנית העליונה של הדוח, בשם ניפוי באגים במכשיר.

נתוני שיוך (Attribution)

בדומה לדוח זמן אמת, בדוח DebugView מתבצע ניתוח שיוך (Attribution) מוגבל כדי להבטיח דיווח רספונסיבי. כדי לקבל את נתוני השיוך המדויקים ביותר, מומלץ לעיין בדוחות צירוף משתמשים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false