[GA4] Overvåg hændelser i DebugView

Overvåg hændelser fra dit website eller din mobilapp, efterhånden som Google Analytics indsamler dem

DebugView viser de hændelser og brugeregenskaber, som Google Analytics indsamler fra en bruger, i realtid, hvilket giver dig mulighed for at finde og løse problemer, når du installerer dit tag eller gennemgår en ekstern brugers live-aktivitet. Du skal aktivere fejlretningstilstand for at bruge DebugView.

Aktivér fejlretningstilstand

Du kan aktivere fejlretningstilstand for hændelserne fra din personlige enhed eller for hændelserne fra alle brugerenheder. Når du finder og løser problemer med din taginstallation, er det bedst at aktivere fejlretningstilstand for din personlige enhed, så du nemt kan identificere din enhed fra "Debug Device" (Foretag fejlretning på enheden) i DebugView.

I dette afsnit beskrives, hvordan du aktiverer fejlretningstilstand for et website. Hvis du vil aktivere fejlretningstilstand for en Android- eller iOS-app, skal du i stedet læse denne artikel.

Aktivér fejlretningstilstand for din personlige enhed

Du kan aktivere fejlretningstilstand for din personlige enhed ved at bruge Google Tag Assistant via adressen tagassistant.google.com eller forhåndsvisningstilstand. I Tag Assistant føjes der en parameter til din websiteadresse for at aktivere fejlretningstilstand.

Aktivér fejlretningstilstand for alle

Hvis du vil aktivere fejlretningstilstand for alle brugerenheder, skal du opdatere din konfiguration.

Google-tag (gtag.js)

Overvåg alle hændelser

Hvis du vil overvåge alle hændelser på en side, skal du føje parameteren 'debug_mode':true til config-kommandoen på følgende måde:

gtag('config', 'G-12345ABCDE', { 'debug_mode':true });

Overvåg nogle hændelser

Hvis du kun vil overvåge bestemte hændelser, skal du nøjes med at føje parameteren 'debug_mode':true til de pågældende hændelser, f.eks. på følgende måde:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Deaktiver fejlretningstilstand

Hvis du vil deaktivere fejlretningstilstand, skal du ekskludere parameteren 'debug_mode'. Indstilling af parameteren til false medfører ikke deaktivering af fejlretningstilstand.

Google Tag Manager

Overvåg alle hændelser

Hvis du vil overvåge aktiviteteter fra alle websitebrugere, skal du angive debug_mode til true i dit Google-tag.

Overvåg nogle hændelser

Hvis du kun vil overvåge aktiviteten for visse hændelser, skal du angive debug_mode til true i tagget Google Analytics: GA4-hændelse.

Deaktiver fejlretningstilstand

Hvis du vil deaktivere fejlretningstilstand, skal du ekskludere feltet 'debug_mode'. Indstilling af værdien i feltet til false medfører ikke deaktivering af fejlretningstilstand.

Overvåg hændelserne i DebugView

Hændelser er ikke synlige i fejlretningstilstand, hvis du har implementeret privatlivsindstillinger på klientsiden, eller hvis du har implementeret samtykketilstand og brugerne ikke har givet samtykke til brug af Analytics-cookies.

Troubleshooting in Google Analytics

Når du aktiverer fejlretningstilstand på dine enheder, skal du gå til Administrator og derefter klikke på DebugView under Datavisning. Begynd at bruge dit website eller din app, og overvåg, hvilke hændelser der aktiveres.

Sekundstrømmen (den midterste kolonne) viser de hændelser, der er blevet logget i de seneste 60 minutter. I Minutstrøm (kolonnen til venstre) vises der en række arkiver med hændelser, der er blevet registreret inden for de seneste 30 minutter. Kolonnen til højre viser de vigtigste hændelser, der er logget inden for de seneste 30 minutter, samt brugeregenskaberne for den enhed, der aktuelt er valgt.

Sekundstrøm

Som standard ser du en liste over hændelser, der er logget inden for de seneste 60 sekunder. For hver hændelse vises der et tidsstempel svarende til det tidspunkt, hvor den er blevet registreret på udviklingsenheden. Klik på en hændelse for at se en liste over tilknyttede parametre. Når værdier for brugeregenskaber ændres i løbet af appbrugen, vises der hændelser i strømmen, og de nyeste vises øverst.

Minutstrøm

Denne strøm viser en række cirkler, hvor hver cirkel svarer til ét minut inden for de seneste 30 minutter. Tallet i cirklen angiver det antal hændelser, der er modtaget i det pågældende minut. Hvis du klikker på en af disse cirkler, fyldes sekundstrømmen med hændelser, som er blevet logget i løbet af det pågældende minut.

Vigtigste hændelser og aktuelle brugeregenskaber

Tabellen Vigtigste hændelser viser de vigtigste hændelser, der er blevet logget inden for de 30 minutter. I tabellen Aktuelle brugeregenskaber vises den seneste status for gruppen af brugeregenskaber for den aktuelt valgte udviklingsenhed.

Enhedsvælger

Hvis du har aktiveret fejlretningstilstand på flere enheder, skal du bruge enhedsvælgeren til at vælge den specifikke enhed, som DebugView-rapporten skal fokusere på. Det gør det muligt for flere udviklere at fokusere på deres egen instrumenterings- og valideringsindsats, uden at de påvirker hinanden. Enhedsvælgermenuen findes øverst til venstre i rapporten, og den hedder DEBUG DEVICE.

Tilskrivningsdata

Ligesom det er tilfældet med rapporten Realtid, udføres der kun begrænset tilskrivningsanalyse i rapporten DebugView for at sikre responsiv rapportering. Vi anbefaler, at du bruger rapporterne Anskaffelse for at få så korrekte tilskrivningsoplysninger som muligt.

Hvad sker der herefter?

Det er vigtigt at bortfiltrere trafik, mens fejlretningstilstand er aktiveret, så de data, du indsamler, ikke påvirker data i dine rapporter negativt. Du kan bortfiltrere udviklertrafik, så de data, du indsamler, mens fejlretningstilstand er aktiveret, ikke påvirker dine rapportdata. Få flere oplysninger

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu