[GA4] Overvåg hændelser i DebugView

Overvåg hændelser fra et website eller en mobilapp, når hændelserne aktiveres

Rapporten DebugView viser dig data (fra hændelser, hændelsesparametre og brugeregenskaber), efterhånden som Analytics indsamler data. Rapporten kan hjælpe dig med at konfigurere dataindsamling, finde og løse problemer, efterhånden som de opstår, og forstå en brugers adfærd, når brugeren udforsker dit website eller din app.

Hvis du vil bruge rapporten DebugView, skal du aktivere fejlretningstilstand og derefter gå til Konfigurer > DebugView i venstre side.

Trin 1: Aktivér fejlretningstilstand

Google-tag (websites)

Hvis du vil aktivere Analytics-fejlretningstilstand i din browser, skal du installere Chrome-udvidelsen Google Analytics-debugger. Når udvidelsen er installeret, skal du aktivere den og opdatere siden. Derefter registrerer udvidelsen hændelser af typen 'debug_mode':true, indtil du deaktiverer den.

Hvis du vil overvåge alle hændelser på en side, skal du føje parameteren 'debug_mode':true til gtag('config') som vist her:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

Hvis du kun vil overvåge bestemte hændelser, skal du nøjes med at føje parameteren 'debug_mode':true til de pågældende hændelser, f.eks. som følger:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Hvis du vil deaktivere fejlretningstilstand, skal du ekskludere parameteren 'debug_mode'. Indstilling af parameteren til false medfører ikke deaktivering af fejlretningstilstand.

Google Tag Manager (websites)

Hvis du vil overvåge alle hændelser, skal du bruge tagtypen "Google Analytics: GA4 Configuration" og inkludere feltet 'debug mode' = true:

 

  • Fejlretningstilstand aktiveres automatisk i forhåndsvisningstilstand.
  • Hvis forhåndsvisningstilstand ikke er aktiveret, skal du konfigurere feltet fejlretningstilstand for at aktivere fejlretningstilstand.
  • Hvis fejlretningstilstand er "true" (enten for konfigurationstagget eller enkelte tags/hændelser), vises alle efterfølgende hændelser (dvs. e-handelstransaktioner) ikke i Google Analytics-rapporter. Vi anbefaler at bruge Chrome-udvidelsen Debugger eller TagAssistant til fejlretning for at forhindre, at det sker.

Hvis du kun vil overvåge bestemte hændelser, skal du bruge tagtypen "Google Analytics: GA4 Event" og indstille værdien i feltet debug_mode for den aktuelle hændelse til true:

Hvis du vil deaktivere fejlretningstilstand, skal du ekskludere feltet 'debug_mode' Indstilling af værdien i feltet til false medfører ikke deaktivering af fejlretningstilstand.

Google Analytics til Firebase (mobilapps)

Du kan se, hvordan du aktiverer og deaktiverer fejlretningstilstand i dit Android- eller iOS-projekt, i Fejlretningshændelser.

Når du har aktiveret fejlretningstilstand, kan du se dine hændelser i rapporten DebugView i både Google Analytics og Firebase-konsollen.

Trin 2: Overvåg hændelserne

Hændelser er ikke synlige i fejlretningstilstand, hvis du har implementeret privatlivsindstillinger på klientsiden, eller hvis du har implementeret samtykketilstand og brugerne ikke har givet samtykke til brug af Analytics-cookies.

Når du har aktiveret fejlretningstilstand på dine enheder, skal du gå til Konfigurer > DebugView i navigationspanelet til venstre. Begynd at bruge dit website eller din app, og overvåg, hvilke hændelser der aktiveres.

I Sekundstrøm (den midterste kolonne) vises de hændelser, der er blevet registreret inden for de seneste 60 sekunder. I Minutstrøm (kolonnen til venstre) vises der en række arkiver med hændelser, der er blevet registreret inden for de seneste 30 minutter. Kolonnen til højre viser de vigtigste hændelser, der er logget inden for de seneste 30 minutter, samt de aktuelle brugeregenskaber for den udviklingsenhed, der aktuelt er valgt.

Sekundstrøm

Som standard ser du en liste over hændelser, der er logget inden for de seneste 60 sekunder. For hver hændelse vises der et tidsstempel svarende til det tidspunkt, hvor den er blevet registreret på udviklingsenheden. Klik på en hændelse for at se en liste over tilknyttede parametre. Når værdier for brugeregenskaber ændres i løbet af appbrugen, vises der hændelser i strømmen, og de nyeste vises øverst.

Minutstrøm

Denne strøm viser en række cirkler, hvor hver cirkel svarer til ét minut inden for de seneste 30 minutter. Tallet i cirklen angiver det antal hændelser, der er modtaget i det pågældende minut. Hvis du klikker på en af disse cirkler, fyldes sekundstrømmen med hændelser, som er blevet logget i løbet af det pågældende minut.

Vigtigste hændelser og aktuelle brugeregenskaber

Tabellen Vigtigste hændelser viser de vigtigste hændelser, der er blevet logget inden for de 30 minutter. I tabellen Aktuelle brugeregenskaber vises den seneste status for gruppen af brugeregenskaber for den aktuelt valgte udviklingsenhed.

Enhedsvælger

Hvis du har aktiveret fejlretningstilstand på flere enheder, skal du bruge enhedsvælgeren til at vælge den specifikke enhed, som DebugView-rapporten skal fokusere på. Det gør det muligt for flere udviklere at fokusere på deres egen instrumenterings- og valideringsindsats, uden at de påvirker hinanden. Enhedsvælgermenuen findes øverst til venstre i rapporten, og den hedder DEBUG DEVICE.

Tilskrivningsdata

Ligesom det er tilfældet med rapporten Realtid, udføres der kun begrænset tilskrivningsanalyse i rapporten DebugView for at sikre responsiv rapportering. Vi anbefaler, at du bruger rapporterne Anskaffelse for at få så korrekte tilskrivningsoplysninger som muligt.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
false
false
true
69256
false
false