[GA4] Sledování událostí v nástroji DebugView

Sledování událostí z webu nebo mobilní aplikace tak, jak je Analytics shromažďuje

Nástroj DebugView zobrazuje události a charakteristiky uživatelů, které služba Analytics od uživatele shromažďuje, v reálném čase. Umožňuje tak odstraňovat problémy při instalaci značek nebo v reálném čase procházet aktivitu externího uživatele. Pokud chcete používat DebugView, musíte povolit režim ladění.

Aktivace režimu ladění

Režim ladění můžete aktivovat pro události ze svého osobního zařízení nebo pro události ze zařízení všech uživatelů. Při odstraňování problémů s instalací značky je nejlepší povolit režim ladění pro své osobní zařízení, abyste své zařízení v možnosti Ladit zařízení nástroje DebugView snadno poznali.

V této části se dozvíte, jak můžete režim ladění aktivovat na webu. Pokud chcete aktivovat režim ladění pro aplikaci určenou pro Android nebo iOS, podívejte se do tohoto článku.

Aktivace režimu ladění pro sebe

Pokud chcete aktivovat režim ladění pro své osobní zařízení, použijte nástroj Google Tag Assistant na adrese tagassistant.google.com nebo režimu náhledu. Tag Assistant přidá k adrese webu parametr pro aktivaci režimu ladění.

Aktivace režimu ladění pro všechny

Pokud chcete povolit režim ladění pro zařízení všech uživatelů, musíte aktualizovat konfiguraci.

Značka Google (gtag.js)

Sledování všech událostí

Pokud chcete sledovat všechny události na stránce, přidejte do příkazu config parametr 'debug_mode':true:

gtag('config', 'G-12345ABCDE', { 'debug_mode':true });

Sledování některých událostí

Pokud chcete sledovat pouze určité události, přidejte parametr 'debug_mode':true pouze do daných událostí, například:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Deaktivace režimu ladění

Pokud chcete režim ladění zakázat, vylučte parametr 'debug_mode'. Nastavení parametru na hodnotu false režim ladění nezakáže.

Správce značek Google

Sledování všech událostí

Pokud chcete sledovat aktivitu všech uživatelů webu, nastavte ve značce Google parametr debug_mode na hodnotu true.

Sledování některých událostí

Pokud chcete aktivitu sledovat pouze u určitých událostí, nastavte ve značce Google Analytics: značka události GA4 parametr debug_mode na hodnotu true.

Deaktivace režimu ladění

Pokud chcete režim ladění zakázat, vylučte pole 'debug_mode'. Nastavení pole na hodnotu false režim ladění nezakáže.

Sledování událostí v nástroji DebugView

Pokud jste na straně klienta implementovali nastavení ochrany soukromí nebo jste implementovali režim souhlasu a uživatelé neposkytli souhlas se shromažďováním souborů cookie Analytics, nebudou události v režimu ladění viditelné.

Troubleshooting in Google Analytics

Jakmile na svých zařízeních režim ladění aktivujete, vyberte v levém navigačním panelu Administrátor > DebugView. Začněte používat web nebo aplikaci a sledujte spouštěné události.

Sekundový stream (prostřední sloupec) ukazuje události, které byly zaznamenány za posledních 60 sekund. Minutový stream (levý sloupec) obsahuje archivy událostí za posledních 30 minut. Pravý sloupec ukazuje nejčastější události zaznamenané za 30 minut a charakteristiky uživatelů pro aktuálně vybrané zařízení.

Sekundový stream

Ve výchozím nastavení se zobrazuje seznam událostí zaznamenaných za posledních 60 sekund. Každá událost zahrnuje časové razítko odpovídající času záznamu události na vývojářském zařízení. Kliknutím na událost zobrazíte seznam souvisejících parametrů. Jak se postupně během používání aplikace mění charakteristiky uživatele, zobrazují se ve streamu další události, nejnovější nahoře.

Minutový stream

Tento stream zobrazuje sérii kroužků, po jednom za každou z posledních 30 minut. Číslo v kroužku udává počet událostí zaznamenaných v dané minutě. Po kliknutí na některý z kroužků se sekundový stream naplní událostmi, které se zaznamenaly během dané minuty.

Nejčastější události a charakteristiky aktuálního uživatele

Tabulka Nejčastější události ukazuje události zaznamenané během 30 minut nejčastěji. V tabulce Charakteristiky aktuálního uživatele je uveden poslední stav sady charakteristik uživatele pro aktuálně vybrané vývojářské zařízení.

Výběr zařízení

Pokud jste režim ladění zapnuli na více zařízeních, můžete pomocí nástroje pro výběr zařízení vybrat konkrétní zařízení, na které se přehled DebugView zaměří. Tímto způsobem se několik vývojářů může soustředit každý na svoji instrumentaci a ověřování, aniž by se přitom vzájemně ovlivňovali. Nabídku selektoru zařízení najdete v přehledu vlevo nahoře. Je označena LADIT ZAŘÍZENÍ.

Údaje o atribuci

Stejně jako přehled V reálném čase i přehled DebugView provádí omezenou analýzu atribuce, aby byly přehledy responzivní. Nejpřesnější informace o atribuci najdete v přehledech Akvizice.

Co dál?

V režimu ladění je důležité odfiltrovat návštěvnost, aby shromažďovaná data neměla negativní vliv na přehledy. Návštěvnost vývojářů můžete odfiltrovat, takže data shromážděná v režimu ladění nebudou mít na přehledy vliv. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256