[GA4] Overvåk hendelser med DebugView

Overvåk hendelser fra mobilapper eller nettsteder når hendelsene utløses

I DebugView-rapporten vises data (fra hendelser, hendelsesparametere og brukeregenskaper) etter hvert som Analytics samler inn dataene. Med denne rapporten kan du konfigurere datainnsamling, feilsøke problemer etter hvert som de oppstår, og forstå brukernes atferd når de utforsker appen din eller nettstedet ditt.

Slik bruker du DebugView-rapporten:

  1. Slå på feilsøkingsmodus.
  2. Gå til Konfigurer > DebugView i navigasjonspanelet til venstre.

Trinn 1: Slå på feilsøkingsmodus

Google-tag (nettsteder)

Hvis du vil slå på feilsøkingsmodus i Analytics i nettleseren, må du installere feilsøkingsprogrammet for Google Analytics (Chrome-utvidelse). Når feilsøkingsprogrammet er installert, kan du slå på utvidelsen og laste inn siden på nytt. Etter aktivering loggfører utvidelsen 'debug_mode':true-hendelser frem til du slår av utvidelsen.

Hvis du vil overvåke alle hendelsene som forekommer på en side, må du legge til en 'debug_mode':true-parameter i gtag('config'), som vist nedenfor:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

Dersom du bare vil overvåke visse hendelser, kan du legge til en 'debug_mode':true-parameter i de aktuelle hendelsene, som her:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Hvis du vil slå av feilsøkingsmodusen, må du ekskludere 'debug_mode'-parameteren. Du kan ikke slå av feilsøkingsmodusen ved å angi false (usann) for parameteren.

Google Tag Manager (nettsteder)

Du kan overvåke alle hendelser ved å bruke tagtypen «Google Analytics: GA4-konfigurasjon» og ta med feltet 'debug mode' = true:

Hvis du derimot bare vil overvåke visse hendelser, kan du bruke tagtypen «Google Analytics: GA4-hendelse» og angi true (sann) som verdien i debug_mode-feltet for hendelsen:

Hvis du vil slå av feilsøkingsmodusen, må du ekskludere 'debug_mode'-feltet. Feilsøkingsmodusen slås ikke av ved å sette feltet til false (usann).

Google Analytics for Firebase (mobilapper)

Du kan finne ut hvordan du kan slå på og av feilsøkingsmodusen i Android- eller iOS-prosjekter, i artikkelen om feilsøking av hendelser.

Når du har slått på feilsøkingsmodus, kan du se hendelsene dine i DebugView-rapporten i både Google Analytics og Firebase-konsollen.

Trinn 2: Overvåk hendelsene

Hendelser vises ikke i feilsøkingsmodus hvis du har implementert personverninnstillinger på klientsiden, eller hvis du har implementert samtykkemodus og brukerne ikke har gitt samtykke til bruk av Analytics-informasjonskapsler.

Når du har slått på feilsøkingsmodus på enhetene dine, går du til Konfigurer > DebugView i navigasjonspanelet til venstre. Begynn å bruke appen din eller nettstedet ditt, og overvåk hendelsene når de utløses.

I sekundstrømmen (den midtre kolonnen) ser du hendelsene som er loggført i løpet av de siste 60 sekundene. I minuttstrømmen (venstre kolonne) ser du en rekke arkiver over hendelser fra de siste 30 minuttene. I kolonnen til høyre ser du topphendelsene som er loggført i løpet av perioden på 30 minutter, samt gjeldende brukeregenskaper for den valgte utviklingsenheten.

Sekundstrøm

Som standard ser du en liste over hendelser som er loggført de siste 60 sekundene. Det vises et tidsstempel i hver hendelse som tilsvarer tidspunktet for loggføringen på utviklingsenheten. Klikk på en hendelse for å se en liste over de tilhørende parameterne. Når verdiene for brukeregenskapene endres etter som appen brukes, blir det vist hendelser i strømmen, med de nyeste hendelsene øverst.

Minuttstrøm

I denne strømmen ser du en rekke sirkler – én sirkel for hvert av de siste 30 minuttene. Tallet i sirkelen indikerer antall hendelser som ble mottatt i løpet av det minuttet. Hvis du klikker på en av disse sirklene, fylles sekundstrømmen ut med hendelser som ble loggført i løpet av det minuttet.

Topphendelser og gjeldende brukeregenskaper

I Topphendelser-tabellen ser du topphendelsene som ble loggført i løpet av perioden på 30 minutter. I Gjeldende brukeregenskaper-tabellen ser du den nyeste tilstanden for settet med brukeregenskaper for den valgte utviklingsenheten.

Enhetsvelger

Hvis du har slått på feilsøkingsmodus på flere enheter, kan du bruke enhetsvelgeren til å velge hvilken spesifikk enhet det skal fokuseres på i DebugView-rapporten. Dermed kan flere utviklere fokusere på sitt eget instrumenterings- og valideringsarbeid uten å påvirke hverandre. Du finner Enhetsvelger-menyen øverst til venstre i rapporten, under FEILSØKINGSENHET.

Attribusjonsdata

I likhet med Sanntid-rapporten kjøres det begrenset attribusjonsanalyse i DebugView-rapporten for å sikre responsiv rapportering. Vi anbefaler at du leser gjennom Brukeranskaffelse-rapportene for å få mest mulig nøyaktig attribusjonsinformasjon.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false