Demo účet

Učte sa experimentovaním s údajmi z obchodu Google Merchandise Store a aplikácie Flood-It!

Demo účet Google Analytics predstavuje plne funkčný účet Google Analytics, do ktorého má prístup každý používateľ Googlu. Obsahuje jedno vlastníctvo zo služby Universal Analytics a dve vlastníctva zo služby Google Analytics 4. Demo účet predstavuje skvelý spôsob, ako analyzovať skutočné firemné údaje a experimentovať s funkciami v službe Google Analytics.

Obsah tohto článku:

Demo Account in Google Analytics

Prístup do demo účtu

Do demo účtu sa dostanete kliknutím na jeden z troch odkazov na konci tejto sekcie. Po kliknutí na odkaz:

 • Ak už máte účet Google, vyzveme vás na prihlásenie do tohto účtu.
 • Ak nemáte účet Google, vyzveme vás na vytvorenie účtu a následné prihlásenie.

Kliknutím na odkaz uvedený nižšie súhlasíte s tým, že Google vykoná jednu z týchto dvoch akcií týkajúcich sa vášho účtu Google:

 • Ak už máte účet Google Analytics, tento demo účet pridáme do vášho účtu Analytics.
 • Ak nemáte účet Google Analytics, účet vám vytvoríme a prepojíme ho s vaším účtom Google. Demo účet následne pridáme do vášho nového účtu Analytics.

Demo účet je k dispozícii v selektore účtov v službe Analytics, kde vyberáte odkazy na organizáciu a účet.

Demo účet sa započítava do maximálneho počtu účtov Analytics, ktoré môžete vytvoriť pod jedným účtom Google. Maximálny počet účtov pre Google Analytics je v súčasnosti 2000 účtov Analytics na účet Google.

Demo účet obsahuje tri vlastníctva. V závislosti od vlastníctva, ktoré chcete otvoriť ako prvé, kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov. Na iné vlastníctva môžete kedykoľvek prejsť pomocou selektora účtu.

Demo účet môžete kedykoľvek odstrániť.

Pôvod údajov

Údaje v demo účte Google Analytics pochádzajú z webu Google Merchandise Store a aplikácie Flood-It!.

Google Merchandise Store je web elektronického obchodu, na ktorom sa predáva značkový tovar Googlu. Na webe elektronického obchodu sú založené vlastníctva v službe Universal Analytics aj Google Analytics 4. Prečítajte si viac o rozdieloch medzi typmi vlastníctiev.

Tieto dve vlastníctva obsahujú údaje v účte a predstavujú typický príklad toho, čo by ste videli v prípade webu elektronického obchodu. Zahŕňajú tieto druhy informácií:

 • Údaje o zdroji návštevnosti. Ide o informácie o pôvode používateľov webu. Súčasťou týchto informácií sú informácie o organickej návštevnosti, návštevnosti z plateného vyhľadávania a návštevnosti z obsahových reklám.
 • Údaje o obsahu. Ide o informácie o správaní používateľov na webe. Tieto informácie zahŕňajú webové adresy stránok, ktoré si používatelia pozreli, a informácie o interakciách s obsahom stránok.
 • Údaje o transakciách. Ide o informácie o transakciách, ku ktorým dochádza na webe Google Merchandise Store.

Aplikácia Flood-It! je jednoduchý, no napínavý hlavolam, pri ktorom je cieľom vyplniť celú hraciu plochu jednou farbou tak, aby ste pri tom nepresiahli povolený počet krokov. Hra je k dispozícii na stiahnutie pre Android a iOS. Pre Flood-It! je k dispozícii vlastníctvo v službe Google Analytics 4 obsahujúce reporty hier a údaje z aplikácie a webu, ktoré zahŕňajú tieto druhy informácií:

 • Vypočítané metriky. Ide o informácie, ktoré sú vypočítané z existujúcich metrík. Patria sem metriky, ako sú priemerné výnosy na aktívneho používateľa a priemerný čas interakcie. Zahŕňajú aj konverziu kupujúceho a krivku výnosov, ktoré sú založené na kľúčových indikátoroch výkonu odporúčaných službou Google Play.
 • Údaje udalostí. Ide o informácie o interakcii používateľov s obsahom. Patria sem udalosti, ako sú dokončené úrovne a obnovenia úrovní.
 • Údaje elektronického obchodu. Ide o informácie súvisiace s nákupmi v aplikácii.

Spôsoby použitia demo účtu

Keďže demo účet zobrazuje skutočné údaje z webu elektronického obchodu, je užitočný na preskúmanie reportov a funkcií v službe Google Analytics. Tu je niekoľko akcií, ktoré môžete vykonávať s dvoma vlastníctvami v službe Google Analytics 4:

 • zobrazovanie štandardných reportov služby Google Analytics 4 vo vlastníctve pre Merchandise Store;
 • skúmanie reportov hier vo vlastníctve Flood‑It;
 • základná analýza, napríklad:
  • Ktorý kanál je zodpovedný za získavanie väčšiny nových používateľov na rôznych platformách?
  • Aký je celkový počet jedinečných používateľov jednotlivých firiem?
  • Ku koľkým konverziám došlo v aplikácii Flood-It! a na webe Merchandise Store minulý týždeň?
 • Vykonajte prieskum lievika: kde používatelia vstupujú do konverzného lievika a kde ho opúšťajú.
 • Vykonajte ad hoc prieskumy presunutím viacerých premenných (rozličných segmentov, dimenzií a metrík, ktoré používate na meranie výkonnosti firmy) na plátno, kde uvidíte okamžité vizualizácie údajov.

Tu je niekoľko akcií, ktoré môžete vykonávať s vlastníctvom v službe Universal Analytics:

Obmedzenia

Všetci používatelia majú pre demo účet Google Analytics rolu čitateľa. To znamená, že môžete:

 • pozrieť si údaje reportu a nastavenia konfigurácie;
 • pracovať s údajmi v reportoch (napr. filtrovať tabuľku, pridať sekundárnu dimenziu, vytvoriť segment);
 • vytvárať vlastné prvky, ako sú vlastné prehľady, zdieľať ich a zobrazovať si zdieľané prvky (na zdieľaných prvkoch nie je možné spolupracovať).

Viac o povoleniach používateľa sa dozviete v sekcii o správe používateľov v tomto centre pomoci.

Údaje v demo účte sú znejasnené, ale stále sú to typické údaje služby Analytics.

Vlastníctvo v službe Universal Analytics nezahŕňa report Prieskumník používateľov.

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 nezahŕňajú funkciu exportu reportov ani prieskumov, možnosť zobraziť dimenziu identifikátora zariadenia ani používanie techniky prieskumu používateľov v hlavnej ponuke prieskumov.

Demo účet nemôžete použiť s rozhraním Analytics Reporting API pre žiadny typ vlastníctva. Takéto pokusy povedú k chybe povolení.

Zrušenie prístupu do demo účtu

Ak chcete zrušiť svoj prístup do demo účtu, vykonajte nasledujúce kroky. Prístup do demo účtu môžete kedykoľvek získať znova.

 1. Na stránke Správca kliknite v sekcii Účet na Správa prístupu k účtu.
 2. Kliknite na Odobrať seba.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka