Bu makale Universal Analytics hakkındadır. Yeni nesil Google Analytics'i kullanıyorsanız bu yardım merkezinin Google Analytics 4 özellikleri bölümüne bakın.

Tag Assistant Recordings uyarı mesajı referansı

Bu makalede, Google Tag Assistant Recordings aracından alabileceğiniz ana uyarı mesajları ve aldığınız belirli bir uyarı mesajı için uygulanması önerilen işlemler açıklanmıştır.

Uyarı mesajı Anlamı/işlem
Bu isabetin hemen öncesinde özdeş bir sayfa görüntüleme isabeti vardı. Bu büyük ihtimalle yinelenen bir isabet. Art arda olan yinelenen sayfa görüntüleme isabetleriniz varsa, hemen çıkma oranınız ve sayfa görüntüleme sayıları doğru olmayabilir.

Anlamı: Bu sayfa, arta arda gelen yinelenen sayfa görüntüleme isabetleri göndermektedir. Bu durum, site istatistiklerinizin yapay olarak artmasına neden olabilir.

İşlem: Sayfadaki sayfa görüntüleme etiketlerini kontrol edin ve yinelenenleri kaldırın.

Sık karşılaşılan izleme kurulumu hatalarını giderme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu isabet, X parametresi için geçersiz bir değer içeriyordu.

Anlamı: İsabet, geçersiz bir parametre değeri göndermektedir.

İşlem: Sayfadaki etiketleri kontrol edin ve belirtilen parametre için uygun bir değer sağlayın.

İzleme kodu parametreleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Measurement Protocol Parameter Reference (Measurement Protocol Parametre Referansı) sayfasını inceleyin.

Bu isabet, zorunlu X parametresi için bir değer içermiyordu.

Anlamı: Bu isabet, zorunlu bir parametre için bir değer içermiyordur.

İşlem: Sayfadaki etiketleri kontrol edin ve eksik parametreyi sağlayın.

İzleme kodu parametreleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Measurement Protocol Parameter Reference (Measurement Protocol Parametre Referansı) sayfasını inceleyin.

Bu isabet, X parametresi için sınırların dışında olan bir değer içeriyordu. Değer çok düşük veya çok yüksek olabilir.

Anlamı: Belirtilen parametre, kabul edilemez bir değer göndermektedir. Değer çok düşük, çok yüksek veya yanlış veri türünde olabilir.

İşlem: Sayfadaki etiketleri kontrol edin ve belirtilen parametrenin doğru verileri gönderdiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi edinmek için Analytics Developers Guide Method Reference (Analytics Geliştirici Kılavuzu Yöntem Referansı) sayfasını inceleyin.

Analytics, bu isabetle birlikte gönderilen X parametresini tanımadı.

Anlamı: İsabet, tanınmayan bir parametre göndermektedir.

İşlem: Sayfadaki etiketleri kontrol edin ve tüm parametrelerin doğru olduğundan emin olun.

İzleme kodu parametreleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Measurement Protocol Parameter Reference (Measurement Protocol Parametre Referansı) sayfasını inceleyin.

Bu isabet, sınırların dışında olan X parametresini içeriyordu. Bu parametre, sınırlı sayıda örneği olan bir nesneye (örneğin, özel boyut veya metrik, içerik gruplama) atıfta bulunuyor ve bu nesnenin sınırlarını aşıyor olabilir.

Anlamı: Belirtilen isabet, kabul edilemez bir parametre göndermektedir. İsabet, sınırlı sayıda örneği olan bir nesneye (örneğin, özel boyut, özel metrik, içerik gruplama) atıfta bulunuyor olabilir.

İşlem: Sayfadaki etiketleri kontrol edin ve belirtilen parametrenin söz konusu nesnenin sınırlarını aşmadığından emin olun.

İzleme kodu parametreleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Measurement Protocol Parameter Reference (Measurement Protocol Parametre Referansı) sayfasını inceleyin.

Bu isabet, X parametresini içeriyordu. Ancak Analytics arka ucu, ilgili parametrenin değerini kaydetmeden önce değiştirdi. Büyük olasılıkla değer çok uzundu ve kısaltıldı.

Anlamı: Analytics arka ucu, bir isabet parametresinin değerini kaydetmeden önce değiştirmiştir.

İşlem: Sayfa kodunu inceleyin ve parametreyi gerektiği şekilde düzeltin.

İzleme kodu parametreleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Measurement Protocol Parameter Reference (Measurement Protocol Parametre Referansı) sayfasını inceleyin.

Bu isabet X parametresini içermediğinden, Analytics parametrenin varsayılan değerini kullanacak.

Anlamı: İsabette bir parametre değeri eksiktir. Analytics, bu parametre için varsayılan değeri kullanacaktır.

İşlem: Etiketi inceleyin ve parametrenin varsayılan değerinin istediğiniz gibi olup olmadığını kontrol edin. Varsayılan değer istediğiniz gibi değilse etiketi uygun değeri gönderecek şekilde değiştirin.

Daha fazla bilgi edinmek için Analytics Developers Guide Method Reference (Analytics Geliştirici Kılavuzu Yöntem Referansı) sayfasını inceleyin.

Bu isabet X özel boyut dizinini kullandı. Ancak bu dizin, belirtilen mülkte kullanılmıyor.

Anlamı: İsabet, belirtilen mülkte kullanılmayan bir özel boyut dizini göndermektedir.

İşlem: Belirtilen mülk için özel boyutları kontrol edin ve doğru dizin numarasını kullandığınızdan emin olun.

Özel boyutlar ve metrikler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

Bu isabet, X özel metrik dizinini kullandı. Ancak, bu dizin belirtilen mülkte kullanılmıyor.

Anlamı: İsabet, belirtilen mülkte kullanılmayan bir özel metrik dizini göndermektedir.

İşlem: Belirtilen mülk için özel metrikleri kontrol edin ve doğru dizin numarasını kullandığınızdan emin olun.

Özel boyutlar ve metrikler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu sayfanın Analytics'e sayfa görüntüleme isabeti göndermesi çok uzun sürdü. Kullanıcılar, sayfa görüntülemesi kaydedilmeden önce sitenizden çıkıyor olabilir.

Anlamı: Bu sorun, isabet gönderen sayfanın yüklenme hızı yavaş olduğunda veya etiket sayfaya düzgün yerleştirilmediğinde ya da her iki durumda da meydana gelebilir.

İşlem: Web yöneticinizin veya geliştiricinizin, sayfa görüntüleme isabeti etiketini sayfaya doğru şekilde yerleştirmesini sağlayın. Sayfa yükleme performansını optimize etmeye yönelik adımlar atın.

Sayfa yükleme gecikmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu isabet yeni bir oturum başlatıyor. Bu isabet, diğer isabetlerden farklı bir ilişkilendirmeye sahip olabilir, önceki oturum zaman aşımına uğramış olabilir veya alanlar arası izleme doğru şekilde ayarlanmamış olabilir.

Anlamı: Google Tag Assistant Recordings, isabet tarafından başlatılan yeni bir oturum fark etmiştir. Bu durum, raporlarınızda yanılgıya yol açabilir.

İşlem: Yeni oturumların başlatılması çeşitli durumlardan kaynaklanabilir (örneğin, kendi alanınızdan yapılan yönlendirmeleri hariç tutmamak).

Oturumun Google Analytics'te nasıl tanımlandığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu isabet yeni bir oturum başlatıyor. Bunun nedeni, büyük olasılıkla oturumun önceki isabetten bu isabete dek zaman aşımına uğramış olmasıdır.

Anlamı: Zaman aşımı süresi bitmeden önce isabet oluşmadıysa Analytics oturumlarının süresi dolabilir. Zaman aşımı için belirlenen süre çok kısa olabilir veya kullanıcı yolculuğundaki işlemler arasında büyük boşluklar varsa bu durumla karşılaşılabilir.

İşlem: Zaman aşımı ayarını değiştirin veya daha kısa bir akış kaydedin.

Oturum ve kampanya zaman aşımı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu isabet yeni bir oturum başlatıyor. Bunun nedeni, büyük olasılıkla kullanıcı yolculuğunun gece yarısı sınırını geçmiş olmasıdır.

Anlamı: Analytics oturumları, gece yarısında koşulsuz olarak sona erdirilir. Gece yarısından sonra devam eden kullanıcı yolculukları için her zaman yeni bir oturum başlatılır. Gece yarısı, görünüm ayarlarınızdaki saat dilimi tarafından belirlenir.

İşlem: Gece yarısını kapsayan akışlar kaydetmekten kaçının.

Görünüm ayarlarını düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu isabet yeni bir oturum başlatıyor. Bunun nedeni büyük olasılıkla istemci kimliğinin değişmiş olmasıdır. Bu durum, hatalı izleme kodu uygulaması yapılmasından kaynaklanır.

Anlamı: Google Tag Assistant Recordings, isabet tarafından başlatılan yeni bir oturum fark etmiştir. Olası neden de isabetin yeni bir alandan gelmesidir.

İşlem: Sitelerinizde doğru alanlar arası izleme uygulamakta olduğunuzdan emin olun.

Alanlar arası izleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Learn Google Geliştirici Kılavuzu'nu inceleyin.

Bu isabet yeni bir oturum başlatıyor. Bunun nedeni büyük olasılıkla kampanyanın değişmiş olmasıdır.

Anlamı: Analytics, yeni bir ilişkilendirmeyle (ör. yeni bir yönlendiren) isabet alırsa yeni oturum başlatır. 

İşlem: Yeni ilişkilendirmenizin amacınıza uygun olup olmadığını bir kez daha kontrol edin.

Özel kampanya etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu sayfa isabet göndermese de aynı alandaki diğer kayıtlı sayfalar isabet gönderdi. Büyük olasılıkla bu sayfa, Analytics izleme koduyla doğru şekilde etiketlenmedi.

Anlamı: Google Tag Assistant Recordings bu sayfada Analytics etiketi bulamamıştır. Ancak aynı alandaki diğer kayıtlı sayfalar Analytics'e isabet göndermiştir.

İşlem: Web yöneticinizin veya geliştiricinizin sayfayı düzenlemesini ve uygun etiketleri gerektiği şekilde eklemesini sağlayın.

"Eksik İzleme Kodu" bildirimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Etkinlik isabetleri bir sayfa görüntüleme isabetinden sonra gönderilmelidir. Ancak, bu etkinlik isabetinin öncesinde bir sayfa görüntüleme yok.

Anlamı: Her sayfa bir sayfa görüntüleme isabeti göndermelidir ve Sayfa görüntüleme isabeti, Etkinlik isabetlerinden önce gönderilmelidir. Aksi durumda, Açılış Sayfası raporunda (not set) değerleri görebilirsiniz.

İşlem: Web yöneticinizin veya geliştiricinizin sayfayı düzenleyerek Etkinlik isabetinin düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olmasını sağlayın.

"(not set)" hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu sayfa, Google Ads otomatik etiketleme GCLID parametresiyle istendi. Ancak parametre değeri, yönlendirmeler nedeniyle bozuldu. Bu sayfada başlatılan oturumlar için Analytics, doğru ilişkilendirmeye sahip olmayacak.

Anlamı: GCLID, otomatik olarak etiketlenmiş Google Ads reklam kampanyalarınıza atanan bir URL parametresidir. Bu sayfa GCLID parametresini göndermekte ancak parametre, yönlendirme tarafından değiştirilmektedir. Bu durum, Google Ads raporlarınızı olumsuz şekilde etkiler.

İşlem: Web yöneticinizin veya geliştiricinizin, web sunucunuzun yönlendirme yapılandırmasını düzenlemesini ve GCLID parametresinin değişmeden iletildiğinden emin olmasını sağlayın.

Google Ads otomatik etiketleme kurulumunu kontrol etme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Google Ads otomatik etiketleme GCLID parametresi bu isabette değil, bu sayfanın URL'sinde mevcuttu. Analytics, bu oturum için doğru ilişkilendirmeye sahip olmayacak.

Anlamı: GCLID, otomatik olarak etiketlenmiş Google Ads reklam kampanyalarınıza atanan bir URL parametresidir. Bu sayfa GCLID parametresini göndermekte ancak parametre, sayfadaki JavaScript tarafından değiştirilmektedir. Bu durum, Google Ads raporlarınızı olumsuz şekilde etkiler.

İşlem: Web yöneticinizin veya geliştiricinizin komut dosyasını düzenlemesini ve GCLID parametresinin değişmeden iletildiğinden emin olmasını sağlayın.

Google Ads otomatik etiketleme kurulumunu kontrol etme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu sayfa, kısa bir süre içinde iki etkileşim isabeti göndermiş. Sayfa her yüklendiğinde iki isabet gönderiliyor olabilir. Bu durumda, hemen çıkma oranı gerçeği yansıtmayan bir şekilde düşük görünebilir.

Anlamı: Analytics çok yakın aralıklarla etkileşim isabeti almıştır. Büyük olasılıkla, bu etkileşimler kullanıcı tarafından sağlanmayıp sayfadaki kod tarafından gönderilmektedir. Böyle bir durumda Analytics, söz konusu sayfa için hemen çıkma oranını doğru şekilde kaydedemeyebilir.

İşlem: Sayfa kaynağını inceleyin. Yinelenen etiketler tespit ederseniz bunlardan birini kaldırın. Sayfa yüklenirken etkileşim etkinliği isabeti gönderiyorsanız kodu değiştirerek etkileşim dışı parametreyi "true" (doğru) değerine ayarlayın.

Hemen çıkma oranı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu isabet, bu oturumdaki diğer özel değişkenlerle aynı ada sahip bir özel değişken içeriyor. Ancak, bu değişkenin kapsamı diğerlerinden farklı.

Anlamı: Yinelenen özel değişken adları kullanıyorsunuz, ancak bu değişkenlerin kapsamı aynı değil.

İşlem: İsabetlerinizle birlikte gönderdiğiniz özel değişkenlerin tutarlı bir kapsama sahip olduğundan emin olun.

Özel Değişkenler - Web İzleme (ga.js) hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu isabet, bu oturumdaki diğer özel değişkenlerle aynı ada sahip oturum kapsamlı bir özel değişken içeriyor. Ancak bu değişkenin değeri diğer değişkenlerinkinden farklı.

Anlamı: Oturum kapsamlı değişkenler, oturum süresince aynı değere sahip olmalıdır.

İşlem: İsabetlerinizle birlikte gönderdiğiniz özel değişkenlerin tutarlı kapsamlara ve değerlere sahip olduğundan emin olun. Kapsam hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel Değişkenler - Web İzleme (ga.js) hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu isabetin izleme kodu kitaplığı, bu mülkteki diğer isabetlerde kullanılan izleme kodu kitaplığıyla eşleşmiyor.

Anlamı: Bu isabet, mülkteki diğer isabetlerin kullandığı Analytics izleme kodu sürümünden farklı bir sürüm (ör. analytics.js yerine ga.js) kullanmaktadır.

İşlem: Sitenizde Analytics izleme kodunun tek bir sürümünü kullanın.

Birden fazla izleme kodu örneği yükleme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu isabete ilişkin URI'da ana makine adı yok.

Anlamı: Bu isabet, ana makine adını sağlamamaktadır. Analytics, bu sitedeki trafiği kaynağıyla doğru şekilde ilişkilendiremez.

İşlem: İzleme kodunuzu düzenleyip ana makine adının doğru şekilde gönderildiğinden emin olun.

Ana makine adı parametresini ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false