[UA] Kampanie i źródła wizyt

Ten artykuł dotyczy kampanii i źródeł wizyt w Universal Analytics. Informacje o kampaniach i źródłach wizyt w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Kampanie i źródła wizyt.
Tematy w tym artykule:

Informacje ogólne

Użytkownicy trafiają do Twojej witryny lub aplikacji z najróżniejszych źródeł, m.in. kampanii reklamowych, wyszukiwarek i sieci społecznościowych. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób Analytics gromadzi, przetwarza i raportuje dane o kampaniach i źródłach wizyt.

Jeśli występują nieoczekiwane wahania lub niezgodności związane z liczbą wizyt, skorzystaj z tego narzędzia do rozwiązywania problemów, by wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

 

Zapoznanie z kampaniami i źródłami wizyt

W Analytics kampanie reklamowe, wyszukiwarki, sieci społecznościowe i inne źródła, które kierują użytkowników do Twojej usługi, są nazywane zbiorczo kampaniami i źródłami wizyt. Proces, w ramach którego dane kampanii i źródeł wizyt są wysyłane do Analytics i umieszczane w raportach, składa się z takich etapów:

Możesz dostosowywać sposób gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych.

Gromadzenie danych

Wysyłanie danych kampanii i źródeł wizyt za pomocą pakietów SDK i kodu śledzenia Analytics odbywa się poprzez użycie następujących pól:

Nazwa pola Parametr protokołu Opis pola Wartość przykładowa
Źródło kampanii &cs Określa w raportach wymiar źródła. promocja_e-mailowa
Medium kampanii &cm Określa w raportach wymiar medium. e-mail
Nazwa kampanii &cn Określa w raportach nazwę kampanii. styczniowa_promocja_butów
Treść kampanii &cc Określa w raportach wymiar treści. e-mail_odmiana1
Hasło kampanii &ck Określa w raportach wymiar hasła. buty%20zimowe
Lokalizacja dokumentu &dl Służy do określania wymiarów, gdy umieszczone są niestandardowe parametry kampanii (utm). http://sklep.example.com/boots?utm_source=promocja_e-mailowa&utm_medium=e-mail&utm_campaign=promocja_styczniowa&utm_content=e-mail_odmiana1
Strona odsyłająca do dokumentu &dr Wskazuje źródło odesłań i może służyć do określania wymiarów, gdy brak innych pól kampanii lub źródeł wizyt. http://blog.blogger.com/buty

Pamiętaj, że każda sesja może być przypisana tylko do jednej kampanii lub jednego źródła wizyt. Z tego względu, jeśli podczas gromadzenia danych zostaną w środku dotychczasowej sesji wysłane do Analytics nowe wartości kampanii lub źródła wizyt, spowoduje to zakończenie bieżącej sesji i rozpoczęcie nowej.

Przetwarzanie

Podczas przetwarzania wartości pól kampanii i źródeł wizyt są one finalizowane pod postacią wartości wymiarów i przypisywane do sesji. Logikę przetwarzania ilustruje Schemat blokowy przetwarzania kampanii i źródeł wizyt.

Do przetwarzania korzystającego z wartości parametru utm_ (np. sieć reklamowa, sieć społecznościowa, adres e-mail, płatne wyniki wyszukiwania itd.) mają zastosowanie następujące metody:

  • Pierwszeństwo źródła – wizyta bezpośrednia, która ma miejsce w następstwie wizyty wynikającej z płatnego odesłania, nie zastąpi nigdy istniejącej strony odsyłającej.
  • Pierwszeństwo kampanii – każda wizyta w witrynie wynikająca z innego płatnego źródła, np. po kliknięciu linku w płatnych wynikach wyszukiwania, linku Google Ads lub banera reklamowego, zastępuje informacje zapisane w pliku cookie kampanii przez poprzednie źródło.
  • Jedna kampania na sesję – każda wizyta w witrynie mająca swoje źródło w innej kampanii (płatnej lub bezpłatnej) powoduje rozpoczęcie nowej sesji niezależnie od czasu trwania bieżącej sesji. To oznacza, że zmiana wartości któregokolwiek z następujących parametrów adresu URL kampanii powoduje rozpoczęcie nowej sesji: utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content, utm_id, utm_campaign i gclid. Więcej o sesjach dowiesz się z artykułu Jak zdefiniowana jest sesja w Analytics.

Przetwarzanie kampanii niestandardowych

Sesja jest przetwarzana jako kampania niestandardowa, gdy w polu lokalizacja dokumentu osadzone są niestandardowe parametry kampanii lub gdy określona jest wartość pola źródło kampanii. W przypadku przetwarzania kampanii niestandardowej, wartości niestandardowych parametrów kampanii są odzwierciedlane bezpośrednio przez wymiary w raportach.

Na przykład taka wartość pola lokalizacja dokumentu:

&dl=http://store.example.com/buty
?utm_source=promocja_e-mailowa
&utm_medium=email
&utm_campaign=promocja_styczniowa
&utm_content=odmiana_reklamy1
 

zostałaby przekształcona w takie wynikowe wartości wymiarów:

source=promocja_e-mailowa
medium=e-mail
campaign=promocja_styczniowa
content=e-mail_odmiana1

Przetwarzanie odesłań z płatnych wyszukiwań

Sesja jest przetwarzana jako odesłanie z płatnych wyników wyszukiwania, gdy w docelowym adresie URL reklamy stosowane są niestandardowe parametry kampanii albo identyfikatory kliknięć Google Ads lub Google Marketing Platform, a następnie są one przesyłane do Analytics w polu lokalizacji dokumentu.

Dowiedz się więcej o sprawdzaniu, czy działa automatyczne tagowanie Google Ads.

Jeśli nie są stosowane niestandardowe parametry kampanii ani identyfikatory kliknięć, sesja może być przetwarzana jako bezpłatna.

Przetwarzanie odesłań z bezpłatnych wyszukiwań

Przetwarzanie danych odesłań z wyszukiwarek polega na porównywaniu nazwy hosta i parametru zapytania z pola strona odsyłająca do dokumentu z listą znanych wyszukiwarek i ich parametrów zapytań. Pierwsza znana wyszukiwarka, która pasuje do nazwy hosta i parametru zapytania z pola strona odsyłająca do dokumentu zostaje użyta do określenia wartości wymiarów raportu.

Zobacz pełną listę domyślnych wyszukiwarek

Możesz skonfigurować domyślną listę, dodając do niej niestandardowe wyszukiwarki.

Uwaga: większość wyszukiwań w Google jest przeprowadzanych poprzez protokół HTTPS, co powoduje, że dla wymiaru słowa kluczowego automatycznie wprowadzana jest wartość (nie podano).

Przetwarzanie odesłań z sieci społecznościowych

Przetwarzanie danych odesłań z sieci społecznościowych polega na porównaniu nazwy hosta podanej w polu strona odsyłająca do dokumentu z listą znanych sieci społecznościowych. Pierwsza znana sieć społecznościowa, która zawiera ciąg nazwy hosta, zostaje użyta w raportach do określenia wymiaru źródła.

Przetwarzanie wizyt bezpośrednich

Sesja jest przetwarzana jako wizyta bezpośrednia, jeśli brak informacji o źródle odesłania albo ustawiono ignorowanie źródła odesłań lub wyszukiwanego hasła. Więcej informacji o wykluczeniach stron odsyłających i wyszukiwanych haseł.

Raportowanie

Po przetwarzaniu dostępne są w raportach te wymiary i dane kampanii oraz źródeł wizyt:

Wymiary

Interfejs internetowy Interfejs API podstawowego raportowania Opis
Źródło ga:source Źródło odesłań do Twojej usługi.
Medium ga:medium Rodzaj odesłań do Twojej usługi (np. e-mail, cpc itd.)
Kampania ga:campaign Nazwa kampanii marketingowej kierującej użytkowników do Twojej usługi
Treść reklamy ga:adContent Opis treści reklamowej lub promocyjnej, która służy do kierowania użytkowników do Twojej usługi.
Słowo kluczowe ga:keyword Słowo kluczowe wyszukiwane przez użytkowników w celu dotarcia do Twojej usługi.
Sieć społecznościowa ga:socialNetwork Nazwa sieci społecznościowej, która odesłała użytkowników do Twojej usługi.
Ścieżka odesłania ga:referralPath Ścieżka adresu URL odesłania (np. wartość pola strona odsyłająca do dokumentu)
Odesłanie ze społecznościowego źródła ruchu ga:hasSocialSourceReferral Określa, czy sesja była odesłaniem z sieci społecznościowej. Możliwe wartości: Tak oraz Nie

Dane

Interfejs internetowy Interfejs API podstawowego raportowania Opis
Bezpłatne wyniki wyszukiwania ga:organicSearches Liczba bezpłatnych wyników wyszukiwania, jakie pojawiły się w obrębie sesji. Te dane są niezależne od wyszukiwarki.

W przypadku płatnych kampanii Google Ads i Google Marketing Platform dostępne są dodatkowe pola, które mogą być wypełniane automatycznie po określeniu identyfikatorów kliknięć Google Ads lub Google Marketing Platform albo ręcznie przez zaimportowanie danych o kosztach.

Zaawansowane opcje konfiguracji

Na poziomie usługi dostępne są takie zaawansowane opcje konfiguracji:

Limit czasu kampanii

Opcja ta określa, jak długo trwa powiązanie danej kampanii lub danego źródła wizyt z unikalnym użytkownikiem.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu limitu czasu kampanii.

Niezależnie od skonfigurowanego limitu czasu dotychczasowe dane kampanii lub źródła wizyt odnoszące się do konkretnego użytkownika zostaną zastąpione nowymi danymi kampanii lub źródła wizyt. Limit czasu jest liczony od momentu zarejestrowania danej kampanii.

Niestandardowe źródła w bezpłatnych wynikach wyszukiwania

Niestandardowe źródła w bezpłatnych wynikach wyszukiwania można konfigurować na poziomie usługi oraz dodawać do domyślnej listy źródeł wyszukiwania. Dowiedz się, jak dostosowywać źródła w bezpłatnych wynikach wyszukiwania.

Wykluczanie stron odsyłających i wyszukiwanych haseł

Użytkownicy mogą wykluczać z raportów konkretne źródła odesłań lub bezpłatne wyszukiwane hasła, konfigurując wykluczenia na poziomie usługi.

Aby zapobiegać występowaniu w pomiarach internetowych „odesłań wewnętrznych”, w ramach których sesje są przypisywane witrynie odsyłającej z Twojej własnej domeny, musisz dodawać nazwy hostów objętych pomiarami oraz nazwy hostów wszystkich bram płatności innych firm jako wykluczone strony odsyłające. Dowiedz się, jak wykluczać strony odsyłające i wyszukiwane hasła.

Schemat blokowy przetwarzania danych

Na poniższym schemacie blokowym przedstawiono sposób określania wartości wymiarów na podstawie parametrów kampanii i źródeł wizyt przesłanych do Analytics w pojedynczym działaniu.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne