Testa remarketingkampanjer

Skapa remarketingmålgrupper som är likadant uppbyggda för test

Du kan skapa två eller flera remarketingmålgrupper som är likadant uppbyggda och köra olika annonskampanjer för de olika målgrupperna. Sedan kan du jämföra resultaten för kampanjerna och fastställa vilken som är effektivast.

Innehåll i artikeln:

Om dimensionen Användarsegment

Analytics lägger slumpmässigt in dina användare i en av 100 behållare. Dimensionen Användarsegment (värden mellan 1 och 100) anger vilken behållare varje användare har tilldelats. Genom att inkludera ett villkor för användarsegment i målgruppsdefinitioner kan du skapa flera målgrupper som är identiska med undantag för värdet på användarbehållaren. Sedan kan du jämföra de olika kampanjernas inverkan på identiska målgrupper.

Du kan till exempel skapa två remarketingmålgrupper som har samma ålder, kön och ort men olika användarbehållare. Sedan kan du köra olika versioner av remarketingkampanjen för olika målgrupper och se vilken version som är effektivast.

Skapa målgrupperna

Det här exemplet visar hur du definierar två demografiskt identiska målgrupper baserade på Ålder, Kön och Plats (Ort) och hur du skiljer dem åt med hjälp av värdet på Användarbehållare.

 1. Logga in på Google Analytics..
 2. Klicka på Administratör och leta reda på egendomen där du vill skapa målgruppen.
 3. Klicka på Målgruppsdefinitioner > Målgrupper i kolumnen EGENDOM.
 4. Klicka på + Ny målgrupp. (Läs mer om hur du skapar målgrupper.)
 5. I steg 1 väljer du den Analytics-vy som innehåller användardata för målgruppen. Välj det annonskonto där målgruppen ska vara tillgänglig.
 6. I steg 2 klickar du på Skapa ny.
 7. I byggverktyget för målgrupp använder du Demografi-filtren för att välja kategorierna Ålder och Kön samt för att ange Plats (Ort).
  Byggverktyg för målgrupp med Demografi-filter
 8. Använd villkorsfiltren för att ange Användarbehållare mindre än eller lika med 50.
  Byggverktyg för målgrupp med Villkor-filter
 9. Klicka på Använd. Ge målgruppen ett namn (till exempel ”Testmålgrupp för remarketingkampanj A”) och spara den.
 10. Börja med steg 4 ovan för att skapa den andra målgruppen.
  • I byggverktyget för målgrupp använder du Demografi-filtren för att välja samma kategorier för Ålder och Kön som i den förra målgruppen samt för att ange samma Plats.
  • Använd villkorsfiltren för att ange Användarbehållare större än 50.
  • Klicka på Använd. Ge målgruppen ett namn (till exempel ”Testmålgrupp för remarketingkampanj B”) och spara den.

Kör testet

Så här testar du de två kampanjerna i Google Ads:

Utvärdera resultaten

Du utvärderar resultaten av dina kampanjer i Analytics.

Logga in på ditt Analytics-konto och leta reda på vyn där du vill utvärdera resultaten.

Skapa två segment som vardera baseras på namnet på den remarketingkampanj du testar. Exempel:

 • Segment 1: Kampanj matchar exakt Remarketingkampanj A
 • Segment 2: Kampanj matchar exakt Remarketingkampanj B

Sedan kan du jämföra statistik för varje segment i dina Analytics-rapporter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?