Çöp Kutusu

Çöp Kutusu'ndaki hesapları, mülkleri ve görünümleri geri yükleyin.

Çöp Kutusu, silinmek üzere işaretlenen hesapları, mülkleri ve görünümleri içerir. Öğeleri kalıcı olarak silinmeden önce Çöp Kutusu'ndan geri yüklemek için 35 gününüz vardır.

Bu makalede ele alınan konular:

Çöp Kutusu hakkında

Çöp Kutusu, hesaplar, mülkler ve görünümlerin silinmeden önce geçici olarak tutuldukları alandır. Hesaplar, mülkler ve görünümler Çöp Kutusu'na taşınır ve kalıcı olarak silinmeden önce 35 gün boyunca orada tutulur.

Çöp Kutusu, silinmek üzere işaretlenen tüm öğelerin listesini, bunları silinmek üzere işaretleyen kullanıcıyı ve öğelerin kalıcı olarak silinecekleri tarihi gösterir. Bir öğeyi geri yüklemek için seçip Çöp Kutusu'nun dışına taşımanız yeterlidir. Çöp Kutusuna erişmek için, hesapta Düzenleme iznine sahip olmanız gerekir.

Analytics, Çöp Kutusu'nda 35 günden uzun süre kalan öğeleri kalıcı olarak siler ve silme işlemini, Analytics Sistemi kullanıcı kimliğiyle Değişiklik Geçmişine kaydeder.

Neler geri yüklenir?

Bir hesap veya mülk geri yüklendiğinde, bağımsız olarak Çöp Kutusu'na taşınan mülkler ve/veya görünümler hariç olmak üzere, söz konusu hesap veya mülkün bileşen özellikleri ve/veya görünümleri otomatik olarak geri yüklenir. Örneğin, H Hesabının M1 Mülkü ile G1 ve G2 Görünümlerini içerdiğini varsayalım:

  • 1. Örnek: G2 Çöp Kutusu'na taşınır. Ardından, H Hesabı Çöp Kutusu'na taşınır. H Hesabı geri yüklendiğinde, M1 ve G1 otomatik olarak geri yüklenir ancak G2 geri yüklenmez. G2 Çöp Kutusu'nda kalır.
  • 2. Örnek: H Hesabı Çöp Kutusu'na taşınır. H Hesabı geri yüklendiğinde, M1, G1 ve G2 otomatik olarak geri yüklenir.
  • 3. Örnek: G2 Çöp Kutusu'na taşınırV2 is moved to the Trash Can. Ardından, H Hesabı Çöp Kutusu'na taşınır. G2 geri yüklendiğinde, M1 otomatik olarak geri yüklenir ancak G2 geri yüklenmez. G2 Çöp Kutusu'nda kalır.

Bir hesabı, mülkü veya görünümü Çöp Kutusu'ndan geri yüklediğinizde, tüm ayarlar ve yapılandırmalar (hedefler, filtreler, kullanıcı izinleri, diğer Google ürünlerine bağlantılar vb.) korunur.

Öğeler (hesaplar, mülkler, görünümler) Çöp Kutusundayken veri işlenmez. Çöp Kutusundan geri alındıktan sonra, temel raporlar için veri işleme bir saat içinde tekrar başlar. Gerçek zamanlı işleme saniyeler içinde tekrar başlar.

Bir hesabı, mülkü veya görünümü geri yükleme

Bir hesabı, mülkü veya görünümü geri yüklemek için:

  1. Analytics hesabınızda oturum açın. Analytics hesaplarınızın tümü silinmişse Çöp Kutusu'na erişebilmek için yeni bir Analytics hesabı oluşturmanız gerekir.
  2. Yönetici'yi tıklayın.
  3. HESAP sütununda, Çöp Kutusu'nu tıklayın.
  4. Tabloya göz gezdirerek veya tablodaki arama alanını kullanarak, geri yüklemek istediğiniz öğeyi bulun.
  5. Geri yükle'yi tıklayın.

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?