Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Kôš

Obnovte účty, vlastníctva a zobrazenia v koši.

Kôš obsahuje účty, vlastníctva a zobrazenia, ktoré boli označené na odstránenie. Máte 35 dní na obnovenie položiek z koša, kým budú natrvalo odstránené.

Obsah tohto článku:

Kôš

Kôš je dočasným úložiskom pre účty, vlastníctva a zobrazenia pred ich odstránením. Účty, vlastníctva a zobrazenia sú presunuté do koša, z ktorého sú po uplynutí 35 dní definitívne odstránené.

Kôš zobrazuje zoznam všetkých položiek označených na odstránenie, používateľa, ktorý ich označil na odstránenie, a dátum ich trvalého odstránenia. Ak chcete obnoviť položku, vyberte ju a presuňte von z koša. Na prístup ku košu musíte mať v účte rolu redaktora.

Po uplynutí 35 dní Analytics definitívne odstráni položku z koša a toto odstránenie zaznamená v histórii zmien spolu s používateľom, ktorého identifikuje systém služby Analytics.

Po odstránení vlastníctva alebo zobrazenia sa atribučné projekty pripojené k danému vlastníctvu alebo zobrazeniu neodstránia automaticky. Ak plánujete odstrániť všetky údaje súvisiace s vlastníctvom alebo zobrazením, musíte samostatne odstrániť súvisiace atribučné projekty. Ľubovoľný používateľ s rolou redaktora v účte môže zobraziť zoznam atribučných projektov na https://analytics.google.com/analytics/attribution/projectsatribučné projekty odstrániť odtiaľto.

Čo sa obnoví

Obnovením účtu alebo vlastníctva sa automaticky obnovia jeho vlastníctva a/alebo zobrazenia s výnimkou vlastníctiev a/alebo zobrazení, ktoré boli samostatne presunuté do koša. Povedzme, že účet A obsahuje vlastníctvo P1 a zobrazenia V1 a V2:

  • Príklad 1: V2 sa presunie do koša. Účet A sa neskôr presunie do koša. Obnovením účtu A sa automaticky obnovia P1 a V1, ale nie V2. V2 zostane v koši.
  • Príklad 2: Účet A sa presunie do koša. Obnovením účtu A sa automaticky obnovia P1, V1 a V2.
  • Príklad 3: V2 sa presunie do koša. Účet A sa neskôr presunie do koša. Obnovením V2 sa automaticky obnovia P1 a A, ale nie V2. V2 zostane v koši.

Keď obnovíte z koša účet, vlastníctvo alebo zobrazenie, všetky nastavenia a konfigurácie (ciele, filtre, povolenia používateľov, odkazy na iné produkty Google atď.) sa zachovajú.

Údaje sa nespracujú, kým sa v koši nachádzajú objekty (účty, vlastníctva, zobrazenia). Spracovanie údajov sa znova spustí pre základné prehľady v priebehu jednej hodiny od obnovenia z koša. Spracovanie v reálnom čase sa znova spustí v priebehu niekoľkých sekúnd.

Ako obnoviť účet, vlastníctvo alebo zobrazenie

Pri obnovení účtu, vlastníctva alebo zobrazenia postupujte takto:

  1. Prihláste sa do účtu Analytics. Ak boli odstránené všetky vaše účty Analytics, budete musieť vytvoriť nový účet Analytics, aby ste získali prístup ku košu.
  2. Kliknite na položku Správca.
  3. V stĺpci ÚČET kliknite na Kôš.
  4. Pohľadom do tabuľky alebo pomocou vyhľadávacieho poľa v tabuľke vyhľadajte položku, ktorú chcete obnoviť.
  5. Kliknite na Obnoviť.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false