Inteligentné ciele

Použite najlepšie relácie webu ako konverzie na optimalizáciu výkonnosti služby Google Ads.

Najlepším spôsobom, ako optimalizovať ponuky, reklamy a web, je meranie explicitných konverzií pomocou sledovania konverzií v službe Google Ads alebo importovaných transakcií elektronického obchodu Analytics. Ak však ešte nemeriate konverzie, inteligentné ciele vám umožnia jednoducho použiť najlepšie relácie ako konverzie. Pomocou inteligentných cieľov potom môžete optimalizovať výkonnosť služby Google Ads.

Na vykonávanie úloh alebo používanie funkcií opísaných v tomto článku potrebujete rolu redaktora na úrovni zobrazenia.

Obsah tohto článku:

Ako fungujú inteligentné ciele

Inteligentné ciele sa konfigurujú na úrovni zobrazenia. Inteligentné ciele pomocou strojového učenia analyzujú desiatky signálov o reláciách vášho webu a určujú, ktoré z nich s najväčšou pravdepodobnosťou povedú ku konverziám. Každej relácii sa pridelí skóre, pričom „najlepšie“ relácie sa transformujú do inteligentných cieľov. Model Inteligentné ciele zahŕňa napríklad signály ako Trvanie relácie, Počet stránok na reláciu, Oblasť, ZariadeniePrehliadač. (Podobný model strojového učenia používajú inteligentné remarketingové zoznamy na identifikáciu najlepších používateľov.)

Na určenie najlepších relácií inteligentné ciele stanovia prah vybratím približne 5 % najkvalitnejších návštev vášho webu zo služby Google Ads. Po nastavení prahu inteligentné ciele aplikujú na všetky relácie vášho webu vrátane návštevnosti z iných kanálov, ako je Google Ads. Po aktivácii v službe Analytics sa inteligentné ciele budú dať importovať do služby Google Ads.

Predpoklady na používanie inteligentných cieľov

Ak chcete používať inteligentné ciele, budete musieť splniť určité predpoklady a vykonať tieto kroky:

 1. Prepojte účty Analytics a Google Ads.
 2. Prepojené účty Google Ads musia odosielať na váš web dostatočnú návštevnosť. Kliknutia v službe Google Ads musia za posledných 30 dní viesť aspoň k 500 reláciám služby Analytics, aby ste mohli nastaviť inteligentné ciele.

  Ak počet relácií pre vybrané zobrazenie v prepojenom účte klesne za posledných 30 dní pod 250, inteligentné ciele budú deaktivované, kým sa počet relácií nezvýši aspoň na 500.

 3. Zobrazenie prehľadov nesmie za 30 dní získať viac než 10 miliónov relácií.
 4. Pre účet Google Analytics musí byť zapnuté nastavenie zdieľania údajov Produkty a služby Google. Pozrite si pokyny uvedené nižšie:
Aktivácia zdieľania údajov

1. krok: aktivácia inteligentných cieľov

Ak používate vhodné zobrazenie, môžete inteligentné ciele aktivovať výberom typu cieľa Inteligentný cieľ podľa zvyčajného postupu na nastavenie cieľa:

Pokyny na nastavenie inteligentných cieľov
 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na požadované zobrazenie.
 3. V stĺpci ZOBRAZENIE kliknite na Ciele.
 4. Kliknite na tlačidlo + NOVÝ CIEĽ.
 5. Vyberte Inteligentný cieľ (ak je k dispozícii).
 6. Pomenujte svoj inteligentný cieľ a kliknite na Uložiť.

Žiadne ďalšie konfigurovanie ani prispôsobovanie sa nevyžaduje. (Ide o jeden z dôvodov, prečo ich označujeme ako „inteligentné ciele“.)

Ak ste pre toto vlastníctvo vybrali kategóriu odvetvia, krok Opis cieľa bude vyzerať trochu inak, než ukazuje uvedený príklad. Ignorujte tieto rozdiely a vyberte Inteligentné ciele.

2. krok: import inteligentných cieľov do služby Google Ads

Ak chcete optimalizovať výkonnosť služby Google Ads pomocou inteligentných cieľov, musíte ich najprv importovať do služby Google Ads.

Pokyny na import cieľov a transakcií z účtu Analytics do účtu Google Ads
 1. Po aktivácii inteligentných cieľov v službe Analytics sa prihláste do účtu Google Ads, kliknite na Nástroje a nastavenia a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 2. V sekcii Konverzné akcie kliknite na tlačidlo +.
 3. Kliknite na Importovať a potom vyberte Google Analytics.
 4. Kliknite na Pokračovať.
 5. Vyberte položky, ktoré chcete importovať, a potom kliknite na Importovať a pokračovať.

Účet Google Ads začne importovať údaje z účtu Analytics. Historické údaje z obdobia pred importom sa nezahrnú.

 

Prečítajte si viac o importe cieľov a transakcií zo služby Analytics do služby Google Ads.

3. krok: optimalizácia výkonnosti služby Google Ads pomocou inteligentných cieľov

Ak chcete optimalizovať výkonnosť služby Google Ads pomocou inteligentných cieľov, odporúčame vám použiť ponuky cieľovej CZA, čo je flexibilná stratégia automatických ponúk. Ak chcete ponuky spravovať svojpomocne, môžete použiť aj manuálne ponuky CZK.

Po importe inteligentných cieľov do služby Google Ads nechajte inteligentné ciele v prevádzke niekoľko týždňov, aby nazhromaždili dostatok údajov. Ak potom budete chcieť začať používať inteligentné ciele na optimalizáciu výkonnosti služby Google Ads, cenu za svoje reklamy vydeľte počtom splnených inteligentných cieľov. Výsledkom bude vaša cena za akvizíciu (CZA). Podľa nej potom môžete nastaviť cieľovú CZA v službe Google Ads.

Príklad:

Za posledné 2 týždne ste v službe Google Ads preinvestovali 2 000 € a získali ste 80 konverzií na inteligentné ciele. Priemerná CZA za reláciu inteligentných cieľov počas tohto obdobia teda bude 25 € (2 000 € / 80 = 25 €). Toto je vaša priemerná cena za získanie relácie s vysokou pravdepodobnosťou konverzie na základe modelu Inteligentné ciele.
V tomto príklade by ste mali nastaviť cieľovú CZA v službe Google Ads na 25 €.

Prehľad Inteligentné ciele

Ak chcete zistiť, akú výkonnosť dosahujú vaše inteligentné ciele, použite prehľad Konverzie > Ciele > Inteligentné ciele. Tento prehľad zobrazuje, ako sa vaša návštevnosť na základe inteligentných cieľov líši od ostatnej návštevnosti. Do vlastných prehľadov môžete zahrnúť aj dimenziu Splnené inteligentné ciele.

Prehľad Inteligentné ciele informuje o výkonnosti inteligentných cieľov ešte pred ich aktiváciou vo vašom zobrazení (ak máte oprávnenie na používanie inteligentných cieľov). Vďaka tomu môžete aj bez vykonania všetkých uvedených krokov zistiť, či inteligentné ciele budú pre vás prínosom.

Prehľad Inteligentné ciele a dimenzia Splnené inteligentné ciele sú k dispozícii iba v zobrazeniach, ktoré sú vhodné pre inteligentné ciele.

Obmedzenia inteligentných cieľov

Na inteligentné ciele sa vzťahujú nasledujúce limity a obmedzenia.

 • Inteligentné ciele nie sú konfigurovateľné ani prispôsobiteľné.
 • Na každé zobrazenie môžete použiť len jeden inteligentný cieľ.
 • Inteligentné ciele zaberajú 1 z 20 dostupných cieľových priestorov (podobne ako ľubovoľný iný cieľ).
 • Inteligentné ciele sú aktuálne dostupné len pre zobrazenia webu. Inteligentné ciele nie je možné použiť pre zobrazenia mobilných aplikácií.
 • Inteligentné ciele nie sú k dispozícii pre zobrazenia, ktoré dosahujú viac ako milión prístupov za deň.
 • Inteligentné ciele nepodporujú konverzie po zobrazení ani konverzie naprieč zariadeniami v službe Google Ads.

Prečo sa moje inteligentné ciele náhle menia?

Model Inteligentný cieľ sa môže pravidelne upravovať, aby zohľadňoval zmeny návštevnosti alebo konfigurácie vášho webu. Ak napríklad pridáte novú konverziu s vysokým konverzným pomerom alebo sa zníži konverzný pomer existujúcej konverzie, ktorý bol doteraz vysoký, model sa prispôsobí a môžete zaznamenať výrazné zmeny inteligentných cieľov.

Súvisiace zdroje

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyberte si vlastnú sériu kurzov

Pozrite si google.com/analytics/learn, nový zdroj, ktorý vám pomôže vyťažiť zo služby Google Analytics 4 maximum. Na novom webe sa nachádzajú videá, články a návody, ako aj odkazy na rôzne zdroje o službe Google Analytics (Discord, blog, kanál na YouTube a odkladací priestor GitHub).

Začnite s učením ešte dnes!

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
16029802583792940239
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true