העלאה וניהול של נתונים

למד כיצד להעלות קבצים, למחוק קבצים ולבדוק את הסטטוס של הנתונים שהעלית.

הדף נהל העלאות הוא הדף שבו מעלים נתונים חדשים ל-Analytics. לכל קבוצת נתונים יש דף נהל העלאות משלה. דף זה מציג את הסטטוס של הקבצים שאתה ואחרים העליתם עבור מערך נתונים זה. באמצעות דף זה תוכל גם למחוק נתונים שהועלו.

נדרשת הרשאת עריכה ברמת הנכס כדי להעלות נתונים או למחוק קבצים שהועלו. בעלי הרשאת קריאה וניתוח יכולים לראות קובצי נתונים שהועלו.

לא ניתן למחוק או לשנות נתוני החזרים כספיים לאחר העלאתם לחשבון Google Analytics.
במאמר זה:

הצגת הדף 'נהל העלאות'

  1. כניסה ל-Google Analytics.
  2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים לנכס שמכיל את קבוצת הנתונים שרוצים לנהל.
  3. בעמודה נכס, לוחצים על יבוא נתונים. תוצג הטבלה מערכי נתונים.
  4. אתר את מערך הנתונים שאותו תרצה לנהל.
  5. לחץ על הקישור נהל העלאות משמאל למערך הנתונים. פעולה זו תביא להצגת הדף נהל העלאות.
Manage uploads page
הדף 'נהל העלאות'

העלאת נתונים

כדי להעלות נתונים חדשים ל-Analytics:

  1. הצג את הדף נהל העלאות של קבוצת הנתונים שתקבל את הנתונים.
  2. לחץ על הלחצן העלה קובץ.
  3. בחר בקבצים שברצונך להעלות ולחץ על העלה.

זמן עיבוד וסטטוס עיבוד

כדי שהנתונים יוכלו להופיע בדוחות, עליהם לעבור עיבוד. המשמעות היא שעשוי לחלוף פרק זמן של עד 24 שעות לפני שהנתונים יתחילו להופיע בדוחות.

סטטוס העיבוד של כל קובץ שהועלה מוצג בדף ניהול העלאות.

סטטוס העלאת קובץ
סטטוס תיאור
בהמתנה הקובץ הועלה בהצלחה והוא ממתין לעיבוד.
הושלם

הקובץ עובד בהצלחה.

בסיום העיבוד, ייתכן שיחלפו 24 שעות לכל היותר עד שהנתונים יהיו זמינים בדוחות.

 

נכשל אירעה שגיאת העלאה. מידע נוסף מופיע בסעיף העלאות שנכשלו ושגיאות העלאה.

כדי לראות אם הסטטוס של קובץ השתנה, לוחצים על הלחצן רענון שבחלק העליון של הדף ניהול העלאות.

העלאות שנכשלו ושגיאות העלאה

אם נמצאות שגיאות בקובץ שהועלה, לא יעובדו נתונים מהקובץ כלל, והסטטוס שיוצג בדף נהל העלאות יהיה 'נכשל'. לחץ על הקישור הצג שגיאות כדי לראות את הודעת השגיאה הספציפית. למידע נוסף על טיפול בשגיאות העלאה.

מחיקת נתונים שהועלו

כדי למחוק קובץ שהועלה ממערך נתונים, עבור לדף נהל העלאות של מערך הנתונים. בחר את הקבצים למחיקה ולחץ על הלחצן מחק נבחרים.

השפעת המחיקה

מחיקת קובץ נתונים שהועלה מונעת את צירוף נתונים אלה להתאמה עתידי. עם זאת, התאמות שכבר צורפו לנתונים שהועלו לא יושפעו מכך. במילים אחרות, דוחות שיורצו לאחר שהקובץ נמחק לא יציגו את הנתונים שהועלו, אולם דוחות היסטוריים (מתאריכים שלפני המחיקה) עדיין יציגו את הנתונים.

ביטול הקישור של תצוגות מפורטות

כדי שמערך נתונים יהיה פעיל, עליו להשתייך לתצוגה מפורטת אחת לפחות. לכן, הסרת כל התצוגות המפורטות ממערך נתונים גורמת למערך הנתונים להיות לא פעיל. כאשר אתה מוסיף תצוגה מפורטת למערך נתונים קיים, הנתונים של תצוגה מפורטת זו יתחילו להצטרף החל מתאריך ההוספה של התצוגה המפורטת (אך בכפוף לתכתיבים של מצב מערך הנתונים).

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?