העלאה וניהול של נתונים

במאמר זה אנחנו מסבירים כיצד להעלות ולמחוק קבצים ולבדוק את סטטוס הנתונים שהעליתם.
אם לא תספקו את פרמטר השאילתה הנדרש uploadType, בקשות ל-Analytics Management API עם השיטה uploadData עשויות להיכשל ולהציג את הודעת השגיאה "שמות לא חוקיים של כותרות עמודה --------------------------".

העלאה של נתונים חדשים ל-Analytics מתבצעת בדף ניהול העלאות. לכל קבוצת נתונים יש דף ניהול העלאות משלה. דף זה מציג את הסטטוס של הקבצים שאתם ואחרים העליתם עבור מערך נתונים זה. באמצעות דף זה תוכלו גם למחוק נתונים שהועלו.

אתם זקוקים להרשאת עריכה ברמת הנכס כדי להעלות נתונים או למחוק קבצים שהועלו. בעלי הרשאת קריאה וניתוח יכולים לראות קובצי נתונים שהועלו.

לא ניתן למחוק או לשנות נתוני החזרים כספיים לאחר העלאתם לחשבון Google Analytics.
במאמר זה:

הצגת הדף 'ניהול העלאות'

  1. כניסה ל-Google Analytics.
  2. לוחצים על אדמין ועוברים אל הנכס המכיל את קבוצת הנתונים שרוצים לנהל.
  3. בעמודה נכס, לוחצים על יבוא נתונים. תוצג הטבלה קבוצות נתונים.
  4. מאתרים את מערך הנתונים שאותו רוצים לנהל.
  5. לוחצים על הקישור ניהול העלאות משמאל למערך הנתונים. פעולה זו תביא להצגת הדף ניהול העלאות.
Manage uploads page
הדף 'ניהול העלאות'

העלאת נתונים

כדי להעלות נתונים חדשים ל-Analytics:

  1. מציגים את הדף נהל העלאות של קבוצת הנתונים שתקבל את הנתונים.
  2. לוחצים על הלחצן העלאת קובץ.
  3. בוחרים בקבצים שרוצים להעלות ולוחצים על העלאה.

זמן עיבוד וסטטוס עיבוד

כדי שהנתונים יוכלו להופיע בדוחות, עליהם לעבור עיבוד. המשמעות היא שעשוי לחלוף פרק זמן של עד 24 שעות לפני שהנתונים יתחילו להופיע בדוחות.

סטטוס העיבוד של כל קובץ שהועלה מוצג בדף ניהול העלאות.

סטטוס העלאת קובץ
סטטוס תיאור
בהמתנה הקובץ הועלה בהצלחה והוא ממתין לעיבוד.
הושלם

הקובץ עובד בהצלחה.

בסיום העיבוד, ייתכן שיחלפו 24 שעות לכל היותר עד שהנתונים יהיו זמינים בדוחות.

 

נכשל אירעה שגיאת העלאה. מידע נוסף מופיע בסעיף העלאות שנכשלו ושגיאות העלאה.

כדי לראות אם הסטטוס של קובץ השתנה, לוחצים על הלחצן רענון שבחלק העליון של הדף ניהול העלאות.

העלאות שנכשלו ושגיאות העלאה

אם יתגלו שגיאות בקובץ שהועלה, הנתונים בקובץ לא יעובדו והסטטוס שיופיע בטבלה ניהול העלאות יהיה "נכשל". כדי לראות את הודעת השגיאה הספציפית לחצו על הקישור הצגת שגיאות. מידע נוסף על טיפול בשגיאות העלאה.

מחיקת נתונים שהועלו

כדי למחוק קובץ שהועלה ממערך נתונים, עוברים לדף ניהול העלאות של מערך הנתונים. בוחרים את הקבצים למחיקה ולוחצים על הלחצן מחיקת הקבצים הנבחרים.

השפעת המחיקה

מחיקת קובץ נתונים שהועלה מונעת את צירוף הנתונים אל היטים עתידיים. עם זאת, היטים שכבר צורפו לנתונים שהועלו לא יושפעו מכך. במילים אחרות, דוחות שיורצו לאחר שהקובץ נמחק לא יציגו את הנתונים שהועלו, אולם דוחות היסטוריים (מתאריכים שלפני המחיקה) עדיין יציגו את הנתונים.

ביטול הקישור של תצוגות מפורטות

כדי שמערך נתונים יהיה פעיל, עליו להשתייך לתצוגה מפורטת אחת לפחות. לכן, הסרת כל התצוגות המפורטות ממערך נתונים גורמת למערך הנתונים להיות לא פעיל. כאשר מוסיפים תצוגה מפורטת למערך נתונים קיים, הנתונים של תצוגה מפורטת זו יתחילו להצטרף החל מתאריך ההוספה של התצוגה המפורטת (אך בכפוף לתכתיבים של מצב מערך הנתונים).

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?