Aquest article és sobre les propietats de Universal Analytics, que deixaran de tractar dades l'1 de juliol de 2023 (l'1 d'octubre de 2023, en el cas de les propietats d'Analytics 360). Si encara no ho heu fet, comenceu a utilitzar una propietat de Google Analytics 4.

Donar format als fitxers de càrrega

Obteniu més informació sobre com podeu crear fitxers d'importació CSV i donar-los format.

En aquest article es donen alguns consells per crear fitxers per penjar a Analytics, i per donar-los format. Aquests fitxers han de tenir el format correcte perquè no es produeixin errors a l'hora de penjar-los.

Contingut d'aquest article:

Consideracions generals

  1. Els fitxers de dades s'han de penjar en format CSV (valors separats per comes).
  2. La capçalera del fitxer CSV ha de coincidir exactament amb l'esquema del conjunt de dades de destinació. L'ordre de les columnes ha de ser el mateix que s'especifica a l'esquema, i a tots els noms de les columnes s'ha d'utilitzar el nom intern ga. de la dimensió o la mètrica, no el nom descriptiu (per exemple, ga:source i no Font).
  3. Les dades penjades han de tenir el format correcte. A continuació trobareu més informació al respecte.

Crear el fitxer de càrrega

Tot i que podeu utilitzar el sistema que us vagi millor, hi ha dues maneres ben senzilles de crear un fitxer de dades per penjar: amb un editor de text o amb una aplicació d'edició de fulls de càlcul. Independentment de com creeu el fitxer, necessitareu l'esquema del conjunt de dades per crear la capçalera del fitxer.

Obtenir l'esquema

Per copiar o baixar l'esquema d'un conjunt de dades, editeu el conjunt de dades i feu clic al botó Obtén l'esquema.

Com s'obté l'esquema del conjunt de dades:
  1. Inicieu la sessió a Google Analytics.
  2. Feu clic a Administrador i aneu a la propietat en què voleu penjar les dades.
  3. A la columna PROPIETAT, seleccioneu la propietat que contingui el conjunt de dades que allotjarà les dades.
  4. Feu clic a Importació de dades.
  5. Feu clic a l'enllaç del nom del conjunt de dades de destinació.
  6. Feu clic al botó Obtén l'esquema (a prop de la part inferior de la pàgina). Es mostrarà el quadre de diàleg següent.

Utilitzar l'editor de text

Per crear el fitxer de dades per penjar amb un editor de text, només cal copiar i enganxar l'esquema a la primera línia d'un fitxer nou. A continuació, podeu afegir les dades, un registre per fila, sota aquesta capçalera.

Comproveu que l'editor creï fitxers de text sense format. Els editors de format de text enriquit, com ara Microsoft Word, no s'han d'utilitzar, llevat que deseu explícitament els fitxers com a text sense format (.txt). El format de text enriquit conté caràcters addicionals de format i de control que poden provocar errors d'importació.

Utilitzar un full de càlcul

Si voleu utilitzar un full de càlcul per a les dades que s'han de penjar, seguiu els passos anteriors per obtenir l'esquema del conjunt de dades. A continuació, feu clic al botó Baixa la plantilla d'esquema. Les capçaleres de l'esquema es baixaran a la carpeta Baixades del vostre ordinador. Posteriorment, podreu obrir l'esquema amb l'editor de fulls de càlcul que preferiu. Utilitzeu la funció d'importació del full de càlcul per introduir-hi les dades que vulgueu penjar. Quan el fitxer estigui a punt per penjar-lo, utilitzeu la funció Anomena i desa o Exporta de l'editor de fulls de càlcul i trieu CSV com a format de sortida.

Donar format a les dades per penjar

El sistema d'importació de dades espera que cada línia del fitxer penjat contingui informació d'una única petició de fitxer. Les dimensions i mètriques individuals que formen una petició de fitxer han d'estar separades per una coma. Cada línia del fitxer acaba amb un salt de línia. Si les mateixes dades que voleu penjar contenen comes, aquestes dades han d'anar entre cometes. Probablement la principal causa d'errors de contingut és l'ús incorrecte de les comes, de les cometes i dels salts de línia a les dades penjades; per tant, si enteneu com es tracten aquests caràcters en la importació de dades, us poseu estalviar uns quants maldecaps.

Comes

Per definició, als fitxers CSV s'utilitzen comes per marcar el canvi de cel·la. En altres paraules, quan el sistema d'importació de dades detecta una coma sense els caràcters d'escapada (les cometes), interpreta que s'ha d'iniciar una entrada de columna. Aquest és un exemple de dades amb un format correcte:

abc123,29.99,Blau,XXL 
def345,100,Vermell,M
ghi678,1035.20,Verd,S

En aquest cas, la importació de dades detecta quatre columnes de dades:

abc123 29,99 Blau XXL
def345 100 Vermell M
ghi678 1035.20 Verd S

Però què passa si quan afegim una coma a les dades, com ara quan establim la columna numèrica en format de moneda (afegint una coma per separar els milers, com en aquest exemple?

ghi678,1,035.20,Verd,S

Ara, a causa de la coma extra, quan s'intenta penjar el fitxer, el sistema d'importació de dades veu cinc columnes i genera una taula de dades penjades que té aquest aspecte:

abc123 29,99 Blau XXL
def345 100 Vermell M
ghi678 1 035.20 Verd S

I això produirà un error com aquest:

"Error: el recompte de columnes no coincideix."

Cometes

Per evitar aquest error, podeu posar el valor d'una cel·la entre cometes. És a dir, si el valor conté una coma, l'heu de posar entre cometes perquè la importació de dades no interpreti la coma com l'inici d'una altra cel·la (com s'ha explicat més amunt).

Exemple:

ghi678,"1,035.20",Verd,S

El valor "1,035.20" es tractarà com una sola cel·la (tot i que la importació de dades l'interpretarà com una cadena, no com un valor de moneda).

Quan els valors d'una cel·la es posen entre cometes, el nombre de cometes ha de ser parell. Si una fila conté un nombre senar de cometes, es produirà un error d'importació i apareixerà un missatge com aquest:

“Error: hi ha un format CSV que no és vàlid a la fila x.”

Salts de línia

Els salts de línia en un fitxer CSV serveixen per indicar l'inici d'una fila. La importació de dades no admet salts de línia a les cel·les, encara que els valors estiguin entre cometes. Si una fila conté salts de línia addicionals, es produirà un error en el nombre de columnes de la fila en qüestió o d'alguna de les següents, i apareixerà un missatge com aquest:

"Error: el format CSV de la fila no és vàlid."

Passos següents

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false