Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder nästa generation av Google Analytics kan du läsa mer i avsnittet för Google Analytics 4-egendomar i detta hjälpcenter.

Exempel på import av återbetalningsdata

Läs om hur du importerar återbetalningar för en webbutik för kläder

Genom att importera återbetalningsdata kan du anpassa dina interna e-handelsrapporter till Analytics.

För att du ska kunna använda den här funktionen måste egendomen använda plugin-programmet Förbättrad e-handel.

Innehåll i artikeln:

Transaktioner kan bara återbetalas i Analytics inom sex månader från det ursprungliga rapporterade transaktionsdatumet. Transaktionerna måste ha skickats med det nya förbättrade e-handelsformatet. Om du använder filter för att modifiera transaktions-id:n ska du skicka återbetalningen med det ursprungliga ofiltrerade transaktions-id:t.

Det går inte att radera eller modifiera återbetalningsdata som har överförts till ditt Analytics-konto. Du ansvarar själv för att återbetalningsinformationen är korrekt innan du skickar den eller överför den till Analytics.

Scenario:

Du har en webbutik för kläder och vill importera återbetalningsdata så att du kan analysera hur återbetalningarna påverkar verksamheten. Du använder Analytics-rapporterna Förbättrad e-handel.

Steg 1: Välj vilken data som ska importeras

Du har en datafil utanför Analytics som kopplar varje produkt till en återbetalning.

Steg 2: Skapa datamängden

Innan du kan bearbeta återbetalningar måste du ha samlat in transaktionsdata med pluginprogrammet ec.js.

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på egendomen där du vill överföra data.
 3. Klicka på Dataimport i kolumnen EGENDOM.
 4. Klicka på Ny datamängd.
 5. Välj Återbetalningsdata som Typ.
 6. Ge datamängden namnet Återbetalningar.
 7. Definiera schemat med hjälp av exemplet nedan.

Schemaexempel

Transaktions-id är standardnyckeln.

Schemainställningar:

Nyckel: Transaktions-id
Dimension: Artikelnummer
Mätvärden: Produktpris, Återbetald kvantitet, Intäkter

Spara datamängden.

Steg 3: Skapa CSV-filen

Generera CSV-filen i två steg:

1. Hämta rubriken i CSV-filen

Öppna datamängdskonfigurationen genom att klicka på Återbetalningar i datamängdstabellen.

Klicka på Hämta schema.

Information liknande den nedan visas:

CSV header
ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue

 

Det här är den rubrik som du ska använda som första rad i CSV-filerna du överför. Kolumnerna identifieras i tabellen nedan:

Transaktion Artikelnummer Pris Återbetald kvantitet Transaktionsintäkter
ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue

2. Skapa ett kalkylark och exportera det som en CSV-fil

Skapa ett Google-kalkylark enligt formatet ovan. Första raden (rubriken) i kalkylarket ska bestå av de interna dimensionerna (till exempel ga:transactionId i stället för Transaktioner) enligt dialogrutan Hämta schema ovan. Kolumnerna under rubrikcellerna ska innehålla data som motsvarar respektive rubrik.

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345 119.90 1 119.90
T00002 23456 119.90 2 239.80
T00003 34567 119.90 3 359.70
T00004 45678 119.90 4 479.6

Exportera kalkylarket som en CSV-fil. Filen ser ut ungefär så här:

  ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue
  T00001,12345,119.90,1,119.90
  T00002,23456,119.90,2,239.80
  T00003,34567,119.90,3,359.70
  T00004,45678,119.90,4,479.60
 

Hel kontra partiell återbetalning

Du kan inte blanda hela och partiella återbetalningar i samma överföringsfil. Använd olika överföringsfiler för varje återbetalningstyp.

Om du vill återbetala en hel transaktion ska alla rader i överföringsfilen enbart innehålla transaktions-id:

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001        

 

Om du vill återbetala en partiell transaktion ska alla rader i överföringsfilen innehålla transaktions-id, artikelnummer och återbetald kvantitet:

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345   1  

Steg 4: Överför data

Nu ska du överföra CSV-filen till Analytics. Du har två alternativ för att överföra informationen: manuellt via Analytics-gränssnittet eller genom kodning med hanterings-API:et.

Överför manuellt
 1. Leta reda på raden för Återbetalningar i tabellen Datamängd.
 2. Klicka på Hantera överföringar vid datamängden Återbetalningar.
  Dialogrutan Hantera överföringar
 3. Klicka på Överför fil, markera filen och klicka på Överför.
Överför via hanterings-API:et
 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på egendomen där du vill överföra data.
 3. Klicka på Dataimport i kolumnen EGENDOM.
 4. Klicka på datamängden i listan.
 5. Klicka på Hämta id för anpassad datakälla …
 6. Kopiera id:t.
 7. Överför informationen via hanterings-API:et genom att följa de här anvisningarna.

Steg 5: Visa data i rapporter

När du har överfört återbetalningsinformationen visas den i rapporten Försäljningsresultat.

Du kan också skapa en anpassad rapport med något av återbetalningsmätvärdena (till exempel Lokalt produktåterbetalningsbelopp, Lokalt återbetalningsbelopp, Produktåterbetalningar, Produktåterbetalningsbelopp, Återbetald kvantitet, Återbetalningsbelopp) och sedan lägga till en av de tillgängliga dimensionerna.

Överförd data måste bearbetas och sammanfogas med befintlig data. Det kan ta upp till 24 timmar innan importerad data visas i rapporterna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false