Eksempel på importering av refusjonsdata

Finn ut hvordan du importerer refusjoner for klesforhandleren i eksempelet.

Ved å importere refusjonsdata kan du samkjøre den interne netthandelsrapporteringen din med Google Analytics.

For å kunne benytte denne funksjonen må du bruke programtillegget for utvidet netthandel for området ditt.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Transaksjoner kan bare bli refundert i Analytics innen seks måneder etter det opprinnelige rapporterte transaksjonstidspunktet. Transaksjonene må være sendt i det nye Utvidet netthandel-formatet. Hvis du bruker filtre for å endre transaksjons-ID-en, må du sende refusjonen med den opprinnelige, ufiltrerte transaksjons-ID-en.

Du kan ikke slette eller endre refusjonsdata etter at du har lastet dem opp til Analytics-kontoen din. Du har selv det hele og fulle ansvaret for å validere nøyaktigheten av tilbakebetalingsdataene dine før du sender eller laster dem opp til Analytics.

Scenario:

Du selger klær via en nettbutikk, og ønsker å importere tilbakebetalingsdata slik at du kan analysere virkningen på bedriften din med Analytics-rapportene for utvidet netthandel.

Trinn 1: Bestem deg for hvilke data som skal importeres

Du vedlikeholder en datafil utenfor Analytics som knytter hvert klesprodukt til eventuelle tilbakebetalinger for det aktuelle produktet.

Trinn 2: Lag datasettet

Før du kan behandle refusjoner, må du ha samlet inn transaksjonsdata med ec.js-programtillegget.

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil laste opp data til.
 3. Klikk på Dataimportering i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på Nytt datasett.
 5. Velg Data for tilbakeføring av betaling som type.
 6. Gi datasettet navnet «Tilbakebetalinger».
 7. Definer skjemaet med eksemplet nedenfor som referanse.

Skjemaeksempel

Transaksjons-ID er angitt som standardnøkkel.

Skjemainnstillinger:

Nøkkel: Transaksjons-ID
Dimensjon: Produkt-SKU
Beregninger: Produktpris, Antallet refunderinger for et produkt, Inntekter

Lagre datasettet.

Trinn 3: Lag CSV-filen

Genereringen av CSV-filen for opplasting består av to trinn:

1. Hent overskriften for CSV-filen

Klikk på Tilbakebetalinger i datasettabellen for å åpne datasettkonfigurasjonen.

Klikk på Hent skjema.

Deretter ser du noe tilsvarende dette:

CSV header
ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue

 

Dette er overskriften du skal bruke som første linje i CSV-filene du laster opp. Du ser kolonnene i tabellen nedenfor:

Transaction SKU-kode for produktet Price Antall tilbakeføringer for et produkt Transaction Revenue
ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue

2: Opprett et regneark, og eksportér det som CSV-fil

Opprett et Google-regneark i formatet ovenfor. Den første raden (overskriften) i regnearket bør inneholde de interne navnene på dimensjonene (f.eks. ga:transactionId i stedet for Transaksjon) som er angitt i Hent skjema-dialogboksen, som vist ovenfor. Kolonnene nedenfor hver overskriftscelle bør inneholde de tilhørende dataene for hver overskrift.

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345 119,90 1 119,90
T00002 23456 119,90 2 239,80
T00003 34567 119,90 3 359,70
T00004 45678 119,90 4 479,60

Eksportér regnearket som CSV-fil. Filen ser omtrent slik ut:

  ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue
  T00001,12345,11.99,1,11.99
  T00002,23456,11.99,2,23.98
  T00003,34567,11.99,3,35.97
  T00004,45678,11.99,4,47.96
 

Fullstendig kontra delvis refusjon

Du kan ikke kombinere fullstendig refusjon og delvis refusjon i den samme opplastingsfilen. Bruk separate opplastingsfiler for hver refusjonstype.

Hvis du vil refundere hele transaksjonen, skal hver rad i opplastingsfilen din bare inneholde Transaksjons-ID-en:

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001        

 

Hvis du vil refundere deler av en transaksjon, skal hver rad i opplastingsfilen din inneholde Transaksjons-ID, Produkt-SKU og antallet som er refundert:

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345   1  

Trinn 4: Last opp dataene

Nå kan du laste opp CSV-filen du laget, til Analytics. Data kan lastes opp på to måter: manuelt – via brukergrensesnittet i Analytics – eller programmatisk – via Management API.

Manuell opplasting
 1. Finn raden for Tilbakebetalinger i datasettabellen.
 2. Klikk på Administrer opplastinger for datasettet Tilbakebetalinger.
  Administrer opplastinger-dialogfeltet
 3. Klikk på Last opp fil, velg filen og klikk på Last opp.
Opplasting via Management API
 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil laste opp data til.
 3. Klikk på Dataimportering i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på datasettnavnet i listen.
 5. Klikk på Hent ID for spesialtilpasset datakilde.
 6. Ta en kopi av ID-en.
 7. Følg disse instruksjonene for å laste opp via administrasjonsgrensesnittet.

Trinn 5: Se dataene i rapportene

Når du har lastet opp refusjonsdata, kan du se dem i Salgsresultater-rapporten.

Du kan også opprette en egendefinert rapport med én eller flere av beregningene for tilbakeføring (f.eks. Tilbakebetalingsbeløpet for produktet i lokal valuta, Tilbakebetalingsbeløpet i lokal valuta, Antall tilbakebetalinger for produktet, Tilbakebetalingsbeløpet for produktet, Antallet refunderinger for et produkt og Tilbakebetalingsbeløp) og deretter legge til én eller flere av de tilgjengelige dimensjonene.

Opplastede data må behandles og slå sammen med eksisterende data. Det kan ta opptil ett døgn før de importerte dataene fremgår i rapporter.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?