Παράδειγμα Εισαγωγής δεδομένων επιστροφής χρημάτων

Μάθετε πώς να εισάγετε επιστροφές χρημάτων για μια υποθετική εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων στο διαδίκτυο.

Η Εισαγωγή δεδομένων επιστροφής χρημάτων σάς δίνει τη δυνατότητα να ευθυγραμμίζετε τις εσωτερικές αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου με το Analytics.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η ιδιοκτησία σας πρέπει να χρησιμοποιεί την προσθήκη Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Στο Analytics, η επιστροφή χρημάτων για συναλλαγές μπορεί να γίνει μόνο εντός 6 μηνών από την αρχική ημερομηνία της συναλλαγής που έχει αναφερθεί. Οι συναλλαγές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη νέα μορφή Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου. Αν χρησιμοποιείτε φίλτρα για την τροποποίηση του αναγνωριστικού συναλλαγής, θα πρέπει να αποστείλετε την επιστροφή χρημάτων με το αρχικό, μη φιλτραρισμένο αναγνωριστικό συναλλαγής.

Δεν είναι δυνατό να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε δεδομένα επιστροφής χρημάτων, αφού μεταφορτωθούν στο λογαριασμό σας στο Analytics. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την επικύρωση της ακρίβειας των δεδομένων επιστροφής χρημάτων, πριν από την αποστολή ή τη μεταφόρτωσή τους στο Analytics.

Σενάριο:

Έχετε μια εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα επιστροφής χρημάτων, για να μπορείτε να αναλύσετε την επίδραση στην επιχείρησή σας με τις αναφορές Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου του Analytics.

Πρώτο βήμα: Προσδιορίστε τα δεδομένα προς εισαγωγή

Διατηρείτε ένα αρχείο δεδομένων εκτός του Analytics το οποίο συσχετίζει κάθε προϊόν ένδυσης με τυχόν επιστροφές χρημάτων που εκδίδονται για το συγκεκριμένο προϊόν.

Δεύτερο βήμα: Δημιουργήστε το σύνολο δεδομένων

Για να γίνει επεξεργασία των επιστροφών χρημάτων, θα πρέπει να έχετε συλλέξει δεδομένα συναλλαγών με την προσθήκη ec.js.

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιότητα στην οποία θέλετε να ανεβάσετε δεδομένα.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΤΗΤΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο σύνολο δεδομένων.
 5. Επιλέξτε τον τύπο Δεδομένα επιστροφής χρημάτων.
 6. Δώστε στο σύνολο δεδομένων το όνομα "Επιστροφές χρημάτων".
 7. Ορίστε το σχήμα, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο το παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα σχήματος

Το Αναγνωριστικό συναλλαγής ορίζεται ως προεπιλεγμένο κλειδί.

Ρυθμίσεις σχήματος:

Κλειδί: Αναγνωριστικό συναλλαγής
Ιδιότητα: SKU προϊόντος
Μετρήσεις: Τιμή προϊόντος, Ποσότητα με επιστροφή χρημάτων, Έσοδα

Αποθηκεύστε το σύνολο δεδομένων.

Τρίτο βήμα: Δημιουργήστε το αρχείο CSV

Η δημιουργία του αρχείου μεταφόρτωσης CSV είναι μια διαδικασία 2 βημάτων:

1. Λήψη της κεφαλίδας για το CSV

Στον πίνακα "Σύνολο δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφές χρημάτων, για να ανοίξτε τη διαμόρφωση του συνόλου δεδομένων.

Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη σχήματος.

Θα εμφανιστεί ένα απόσπασμα κώδικα με περίπου την εξής εμφάνιση:

CSV header
ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue

 

Πρόκειται για την κεφαλίδα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως πρώτη γραμμή των μεταφορτωμένων αρχείων CSV. Ο παρακάτω πίνακας επισημαίνει τις στήλες:

Συναλλαγή SKU προϊόντος Τιμή Ποσότητα με επιστροφή χρημάτων Έσοδα από συναλλαγές
ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue

2. Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου και εξαγωγή ως CSV

Δημιουργήστε ένα υπολογιστικό φύλλο Google που ακολουθεί την παραπάνω μορφή. Η πρώτη σειρά (κεφαλίδων) του υπολογιστικού φύλλου πρέπει να χρησιμοποιεί τα εσωτερικά ονόματα ιδιοτήτων (π.χ. ga:transactionId αντί για Συναλλαγή) που παρέχονται στο παράθυρο διαλόγου Λήψη σχήματος, όπως φαίνεται παραπάνω. Οι στήλες κάτω από κάθε κελί κεφαλίδας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δεδομένα για κάθε κεφαλίδα.

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345 11.99 1 11.99
T00002 23456 11.99 2 23.98
T00003 3456 11.99 3 35.97
T00004 45678 11.99 4 47.96

Εξαγάγετε το υπολογιστικό φύλλο ως CSV. Το αρχείο σας θα έχει περίπου την εξής μορφή:

  ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue
  T00001,12345,11.99,1,11.99
  T00002,23456,11.99,2,23.98
  T00003,34567,11.99,3,35.97
  T00004,45678,11.99,4,47.96
 

Πλήρεις επιστροφές χρημάτων έναντι μερικών επιστροφών χρημάτων

Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε πλήρεις επιστροφές χρημάτων και μερικές επιστροφές χρημάτων στο ίδιο αρχείο μεταφόρτωσης. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά αρχεία μεταφόρτωσης για κάθε τύπο επιστροφής χρημάτων.

Αν θέλετε να γίνει επιστροφή χρημάτων για μια ολόκληρη συναλλαγή, κάθε σειρά του αρχείου μεταφόρτωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το αναγνωριστικό συναλλαγής:

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001        

 

Αν θέλετε να γίνει επιστροφή χρημάτων για μέρος μιας συναλλαγής, κάθε σειρά του αρχείου μεταφόρτωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει το αναγνωριστικό συναλλαγής, το SKU προϊόντος και την ποσότητα με επιστροφή χρημάτων:

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345   1  

Τέταρτο βήμα: Ανεβάστε τα δεδομένα

Τώρα μπορείτε να ανεβάσετε στο Analytics το αρχείο CSV που δημιουργήσατε. Υπάρχουν δύο επιλογές για τη μεταφόρτωση δεδομένων: μη αυτόματα χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χρήστη του Analytics ή προγραμματιστικά μέσω του API διαχείρισης.

Μη αυτόματη μεταφόρτωση
 1. Στον πίνακα "Σύνολο δεδομένων", βρείτε τη σειρά για τις Επιστροφές χρημάτων.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση μεταφορτώσεων για το σύνολο δεδομένων Επιστροφές χρημάτων.
  Διάλογος διαχείρισης μεταφορτώσεων
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση αρχείου, επιλέξτε το αρχείο και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση.
Μεταφόρτωση μέσω του API διαχείρισης
 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιότητα στην οποία θέλετε να ανεβάσετε δεδομένα.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΤΗΤΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων.
 4. Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα του συνόλου δεδομένων.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αναγνωριστικού πηγής προσαρμοσμένων δεδομένων…
 6. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αναγνωριστικού.
 7. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για μεταφόρτωση μέσω του API διαχείρισης.

Πέμπτο βήμα: Προβάλετε τα δεδομένα σε αναφορές

Αφού μεταφορτώσετε τα δεδομένα επιστροφής χρημάτων, μπορείτε να τα δείτε στην αναφορά "Απόδοση πωλήσεων".

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά με οποιεσδήποτε από τις μετρήσεις επιστροφής χρημάτων (π.χ. "Ποσό επιστροφής χρημάτων για προϊόν σε τοπικό νόμισμα", "Ποσό επιστροφής χρημάτων σε τοπικό νόμισμα", "Επιστροφές χρημάτων προϊόντος", "Ποσότητα με επιστροφή χρημάτων", "Ποσό επιστροφής χρημάτων") και, στη συνέχεια, να προσθέσετε οποιεσδήποτε από τις διαθέσιμες ιδιότητες.

Τα μεταφορτωμένα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία και να ενωθούν με τα υπάρχοντα δεδομένα σας. Ενδέχεται να χρειαστούν έως 24 ώρες, μέχρι να εμφανιστούν τα εισηγμένα δεδομένα σε αναφορές.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;