Bảo vệ dữ liệu của bạn

Các luật bảo vệ quyền riêng tư của người dùng như Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu của Khu vực kinh tế Châu Âu và các luật khác về quyền riêng tư, trong đó xác lập các quyền cho cư dân ở các tiểu bang của Hoa Kỳ có áp dụng luật, có ảnh hưởng đến nhà xuất bản nội dung, nhà phát triển ứng dụng, khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng. Ngoài ra, hãy xem thêm Chính sách quyền riêng tư của Google, cũng như trang web của Google dành cho khách hàng và đối tác. Hiện tại, các quy định này áp dụng cho những khu vực địa lý cụ thể, nhưng các nhà xuất bản và nhà phát triển ứng dụng thường triển khai những chế độ kiểm soát gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng ở tất cả các khu vực.

Google cam kết bảo vệ sự an toàn và tính bí mật cho dữ liệu. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ các lựa chọn về quyền riêng tư, dù với vai trò là nhà xuất bản hay người tiêu dùng. Trang này cung cấp thông tin về việc thu thập và bảo mật dữ liệu cho:

  • Nhà xuất bản nội dung và nhà phát triển ứng dụng ("khách hàng") sử dụng các sản phẩm đo lường của Google.
  • Khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng ("người dùng") của những trang web và ứng dụng sử dụng các sản phẩm đo lường của Google.

Thu thập dữ liệu

Khách hàng của Google sử dụng các thẻ trên trang web và SDK cho ứng dụng di động để bật các sản phẩm đo lường của Google. Dữ liệu đo lường thu thập được sẽ giúp khách hàng hiểu rõ nhu cầu của người dùng và tuỳ ý cá nhân hoá trải nghiệm người dùng cũng như cung cấp quảng cáo phù hợp (xem bài viết Cá nhân hoá quảng cáo).

Các thẻ Google và SDK sẽ dùng cookie và mã phiên bản ứng dụng tương ứng để đo lường hoạt động tương tác của người dùng. Mặc dù các giá trị nhận dạng này cung cấp thông tin về hành vi của người dùng, nhưng Google nghiêm cấm khách hàng gửi Thông tin nhận dạng cá nhân đến Google Analytics. Tuy nhiên, việc sử dụng cookie và mã ứng dụng cũng phải tuân thủ các luật về quyền riêng tư nêu trên. Khách hàng của Google cần phải thông báo cho người dùng về thông tin đang được lưu trữ và cho phép họ lựa chọn đồng ý hoặc từ chối.

Hãy xem các mục sau trên trang này để:

Thông tin cho khách truy cập của những trang web và ứng dụng sử dụng Google Analytics

Chính sách quyền riêng tư của Google

Tại Google, chúng tôi thấu hiểu sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi và nhận thức rất rõ trách nhiệm của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng dữ liệu và quyền riêng tư của bạn luôn được an toàn. Để thực hiện trách nhiệm này, chúng tôi cho bạn biết chúng tôi thu thập những thông tin nào khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chính sách và nguyên tắc về quyền riêng tư của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm cả Google Analytics.

Cookie và giá trị nhận dạng trong Google Analytics

Google Analytics chủ yếu sử dụng cookie của bên thứ nhất để báo cáo mức độ tương tác của khách truy cập (còn gọi là người dùng) trên trang web của khách hàng Google Analytics. Người dùng có thể tắt cookie hoặc xoá từng cookie. Tìm hiểu thêm

Ngoài ra, Google Analytics hỗ trợ một tiện ích bổ sung không bắt buộc cho trình duyệt. Sau khi được cài đặt và bật, tiện ích bổ sung này vô hiệu hóa hoạt động đo lường của Google Analytics trên bất kỳ trang web nào mà người dùng truy cập. Xin lưu ý rằng tiện ích bổ sung này chỉ vô hiệu hóa hoạt động đo lường của Google Analytics.

Trong trường hợp một trang web hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics cho Ứng dụng hoặc SDK Google Analytics cho Firebase, Google Analytics sẽ thu thập giá trị nhận dạng của bản sao ứng dụng (số được tạo ngẫu nhiên nhằm xác định một bản cài đặt riêng của Ứng dụng). Bất cứ khi nào người dùng đặt lại Giá trị nhận dạng cho quảng cáo của họ (Mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android và Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo trên iOS), hệ thống cũng đồng thời đặt lại giá trị nhận dạng cho bản sao ứng dụng.

Trong trường hợp các trang web hoặc ứng dụng đã triển khai Google Analytics với các sản phẩm quảng cáo khác của Google (như Google Ads), thì chúng tôi có thể thu thập thêm các mã nhận dạng cho quảng cáo. Người dùng có thể từ chối sử dụng tính năng này và quản lý chế độ cài đặt của họ đối với cookie này trong mục Cài đặt quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Thông tin cho những trang web và ứng dụng sử dụng Google Analytics

Google Analytics tuân theo Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Google đóng vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu đối với Google Analytics. Điều này được quy định trong Điều khoản xử lý dữ liệu của Google Ads. Chúng tôi áp dụng điều khoản này cho tất cả khách hàng Google Analytics có hợp đồng trực tiếp với Google. Tìm hiểu thêm

Google Analytics là đơn vị xử lý dữ liệu theo GDPR vì Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu thay mặt cho các khách hàng của chúng tôi, theo hướng dẫn của họ. Khách hàng của chúng tôi là những đơn vị kiểm soát dữ liệu có toàn quyền thu thập, truy cập, giữ lại và xoá dữ liệu của họ bất cứ lúc nào. Việc Google sử dụng dữ liệu chịu sự kiểm soát của các điều khoản trong hợp đồng của Google với khách hàng sử dụng Google Analytics và bất kỳ chế độ cài đặt nào mà khách hàng bật thông qua giao diện người dùng của sản phẩm của chúng tôi.

Google Analytics theo luật về quyền riêng tư tại Hoa Kỳ

Để giúp khách hàng Google Analytics chuẩn bị cho việc tuân thủ những luật xác lập các quyền cho cư dân ở các tiểu bang của Hoa Kỳ có áp dụng luật, chúng tôi đã cập nhật Điều khoản xử lý dữ liệu để bao gồm Phụ lục dành cho nhà cung cấp dịch vụ và đơn vị xử lý theo Luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Theo toàn bộ điều khoản của phụ lục này, Google Analytics sẽ có vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình (khi tính năng chia sẻ dữ liệu với các sản phẩm và dịch vụ của Google bị tắt). Do đó, Google Analytics chỉ sử dụng dữ liệu thu thập được thay mặt cho khách hàng trong Google Analytics để cung cấp các dịch vụ của Google Analytics. Khách hàng có thể làm theo hướng dẫn này để chấp nhận Điều khoản xử lý dữ liệu. Những khách hàng đã đồng ý với Điều khoản xử lý dữ liệu của chúng tôi sẽ không cần làm gì thêm để chấp nhận phụ lục CCPA dành cho nhà cung cấp dịch vụ. Khách hàng nên xem Phụ lục dành cho nhà cung cấp dịch vụ và đơn vị xử lý theo Luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ, cũng như việc sử dụng dữ liệu của Google Analytics để đảm bảo tuân thủ.

Để giúp khách hàng quản lý nhu cầu trong việc tuân thủ, Google Analytics cung cấp một bộ công cụ (xem chi tiết ở bên dưới) để giúp bạn kiểm soát cách thu thập dữ liệu và việc dữ liệu có được dùng để cá nhân hoá quảng cáo hay không.

Nếu bạn đã liên kết Google Analytics với một sản phẩm khác, vui lòng tham khảo bài viết Thông tin tổng quan về việc liên kết Google Analytics.

Google Analytics theo LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

Google đóng vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu đối với Google Analytics. Điều này được quy định trong Điều khoản xử lý dữ liệu của Google Ads. Chúng tôi áp dụng điều khoản này cho tất cả khách hàng Google Analytics có hợp đồng trực tiếp với Google. Tìm hiểu thêm

Google Analytics là đơn vị xử lý dữ liệu theo Luật chung về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân (LGPD), vì Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu thay mặt cho khách hàng (theo hướng dẫn của họ). Khách hàng của chúng tôi là những đơn vị kiểm soát dữ liệu có toàn quyền thu thập, truy cập, giữ lại và xoá dữ liệu của họ bất cứ lúc nào. Việc Google sử dụng dữ liệu chịu sự kiểm soát của các điều khoản trong hợp đồng của Google với khách hàng sử dụng Google Analytics và bất kỳ chế độ cài đặt nào mà khách hàng bật thông qua giao diện người dùng của sản phẩm của chúng tôi.

Chuyển dữ liệu quốc tế

Xem tại đây để biết thông tin về việc chuyển dữ liệu thông qua Google Analytics.

Dữ liệu do Google Analytics thu thập

Cookie của bên thứ nhất

Google Analytics thu thập cookie của bên thứ nhất, dữ liệu có liên quan đến thiết bị/trình duyệt, địa chỉ IP (khi thu thập dữ liệu, Google Analytics 4 không ghi lại hoặc lưu trữ địa chỉ IP) và các hoạt động trên trang web/ứng dụng để đo lường và báo cáo số liệu thống kê về lượt tương tác của người dùng trên những trang web và/hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics. Khách hàng có thể tuỳ chỉnh cookie và dữ liệu thu thập được bằng các tính năng như cài đặt cookie, User-ID, Nhập dữ liệuMeasurement Protocol. Tìm hiểu thêm

Ví dụ: khách hàng Google Analytics đã bật phương pháp thu thập analytics.js hoặc gtag.js có thể kiểm soát việc họ có sử dụng cookie để lưu trữ giá trị nhận dạng khách hàng ngẫu nhiên hoặc đã gán biệt danh hay không. Nếu khách hàng quyết định đặt cookie, thì thông tin lưu trữ trong cookie nội bộ của bên thứ nhất sẽ chỉ là giá trị nhận dạng ngẫu nhiên (ví dụ: 12345.67890).

Đối với khách hàng sử dụng SDK Google Analytics cho ứng dụng, chúng tôi thu thập mã nhận dạng phiên bản ứng dụng (mã số được tạo ngẫu nhiên khi người dùng cài đặt một ứng dụng lần đầu tiên).

Mã nhận dạng cho quảng cáo

Khi khách hàng sử dụng Các tính năng quảng cáo Google Analytics, hệ thống sẽ thu thập cookie quảng cáo của Google và sử dụng cookie đó để bật các tính năng như tính năng Tái tiếp thị trên Mạng Hiển thị của Google. Các tính năng này hoạt động theo các chế độ đã thiết lập trong mục Cài đặt quảng cáo của người dùng, theo Các yêu cầu về chính sách đối với Các tính năng quảng cáo Google AnalyticsChính sách của Google về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu (chính sách này yêu cầu khách hàng phải có được sự đồng ý để sử dụng cookie trong trường hợp pháp luật yêu cầu (bao gồm cả sự đồng ý đối với quảng cáo được cá nhân hoá)). Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng cookie quảng cáo, hãy truy cập vào mục Câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư trong quảng cáo của Google. Trong trường hợp Các tính năng quảng cáo bị tắt cho đến khi có được sự đồng ý (xem bài viết Các chế độ kiểm soát quyền riêng tư trong Google Analytics), bạn có thể triển khai Google Analytics mà không gây ảnh hưởng đến hoạt động thu thập dữ liệu thông thường cũng như ngăn hệ thống sử dụng một số dữ liệu nhất định cho mục đích cá nhân hoá quảng cáo (xem mục Cá nhân hoá quảng cáo ở bên dưới).

Quy định cấm về Thông tin nhận dạng cá nhân

Hợp đồng của chúng tôi cấm khách hàng gửi Thông tin nhận dạng cá nhân đến Google Analytics. Khách hàng nên áp dụng Các phương pháp hay nhất này để đảm bảo không gửi Thông tin nhận dạng cá nhân đến Google Analytics.

Dữ liệu này được dùng để làm gì?

Google sử dụng dữ liệu của Google Analytics để cung cấp dịch vụ đo lường Google Analytics cho khách hàng. Các giá trị nhận dạng (như cookie và mã nhận dạng phiên bản ứng dụng) được dùng để đo lường hoạt động tương tác của người dùng với trang web và/hoặc ứng dụng của khách hàng, còn địa chỉ IP được dùng để cung cấp và bảo vệ khả năng bảo mật của dịch vụ, đồng thời cho khách hàng biết người dùng của họ đến từ nơi nào trên thế giới. Khách hàng cũng có thể chọn sử dụng dữ liệu do Google Analytics thu thập cho mục đích quảng cáo hoặc cá nhân hoá trang web/ứng dụng, bao gồm cả mục đích cá nhân hoá quảng cáo (Xem bài viết Cá nhân hoá quảng cáo ở bên dưới).

Quyền truy cập vào dữ liệu

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu Google Analytics nếu khách hàng chưa cho phép (bao gồm cả sự cho phép thông qua các chế độ cài đặt trong giao diện người dùng của sản phẩm) hoặc sự cho phép rõ ràng theo cách khác theo các điều khoản trong thoả thuận Google Analytics của khách hàng, ngoại trừ một số trường hợp hạn chế theo yêu cầu của pháp luật.

Khách hàng có thể kiểm soát quyền truy cập đối với dữ liệu trong tài khoản hoặc tài sản Analytics của mình bằng cách thiết lập quyền xem và chỉnh sửa của những nhân viên hoặc người đại diện khác có thể đăng nhập vào tài khoản Analytics đó. Tìm hiểu thêm

Nhóm kỹ sư chuyên trách về bảo mật tại Google bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa bên ngoài. Trong nội bộ, chỉ có những người cần truy cập vào dữ liệu (ví dụ như nhân viên) để phục vụ công việc mới được cấp quyền truy cập. Hoạt động truy cập đó cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt bằng các chế độ kiểm soát theo chính sách nội bộ và bằng kỹ thuật tự động như thông tin xác thực, SSL và nhật ký bảo mật.

Tóm tắt về việc liên kết sản phẩm

Trong trường hợp khách hàng liên kết tài sản Analytics của họ với một tài khoản sản phẩm hoặc dịch vụ Google khác ("Đối tác tích hợp"), thì họ có thể truy cập vào một số dữ liệu nhất định trong tài sản Analytics đó và xuất dữ liệu sang tài khoản được liên kết. Khi được xuất thông qua việc tích hợp liên kết, dữ liệu sẽ tuân theo các điều khoản và chính sách của Đối tác tích hợp.

Xin lưu ý rằng dữ liệu được gửi đến Đối tác tích hợp phải tuân theo các điều khoản của Đối tác tích hợp đó, và Google Analytics không còn giữ quyền truy cập hoặc kiểm soát đối với dữ liệu đó nữa.

Khách hàng có thể xem xét và quản lý các mục liên kết tích hợp sản phẩm của họ bất cứ lúc nào trong giao diện người dùng tóm tắt về việc liên kết sản phẩm của Analytics.

Chia sẻ dữ liệu

Google Analytics cung cấp một số chế độ cài đặt chia sẻ dữ liệu cho khách hàng, thông qua đó khách hàng có thể tuỳ chỉnh cách hệ thống thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng một phương pháp thu thập dữ liệu Analytics (như mã JavaScript, SDK dành cho thiết bị di động và Measurement Protocol) mà Google có thể truy cập và sử dụng theo các lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Xin lưu ý rằng các chế độ cài đặt này chỉ áp dụng cho dữ liệu được thu thập từ trang web, ứng dụng di động và những thiết bị kỹ thuật số khác sử dụng Analytics. Các chế độ cài đặt này không áp dụng cho dữ liệu liên quan đến việc khách hàng sử dụng Analytics, chẳng hạn như số lượng tài sản và những tính năng bổ sung được thiết lập. Bất kể chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu của khách hàng là gì, dữ liệu Analytics cũng chỉ có thể được dùng ở mức cần thiết nhằm duy trì và bảo vệ dịch vụ của Analytics. Tìm hiểu thêm

Các chế độ kiểm soát dữ liệu cho hoạt động giữ lại, xoá và di chuyển dữ liệu

Giữ lại dữ liệu

Với chế độ kiểm soát Giữ lại dữ liệu, khách hàng có thể giới hạn hoặc kéo dài thời gian giữ lại dữ liệu ở cấp người dùng và cấp sự kiện trong máy chủ Google Analytics. Tất cả khách hàng nên xem lại chế độ cài đặt Giữ lại dữ liệu và đảm bảo chọn thời gian giữ lại thích hợp.

Xoá người dùng

Khách hàng có thể xoá dữ liệu của một người dùng khỏi Google Analytics bằng cách chuyển một giá trị nhận dạng người dùng tới API Xoá người dùng của Google Analytics hoặc thông qua báo cáo Trình khám phá người dùng. Tuy nhiên, thao tác này không xoá dữ liệu tổng hợp được liên kết với người dùng đó, chẳng hạn như những URL trang được truy cập.

Khả năng có thể di chuyển và quyền truy cập dữ liệu ở cấp người dùng

Khách hàng có thể thu thập thông tin sự kiện cho mọi giá trị nhận dạng người dùng cụ thể thông qua báo cáo Trình khám phá người dùng hoặc API Hoạt động của người dùng. Các tính năng này cho phép khách hàng phân tích và xuất dữ liệu ở cấp sự kiện cho một giá trị nhận dạng người dùng. Ngoài ra, những khách hàng sử dụng Google Analytics 360 có thể tích hợp với BigQuery để xuất toàn bộ dữ liệu sự kiện có liên quan đến người dùng của họ trong một kho lưu trữ có thể truy vấn.

Cá nhân hoá quảng cáo

Khách hàng có thể chọn giới hạn việc sử dụng dữ liệu Analytics cho mục đích cá nhân hoá quảng cáo, thay vì tắt tính năng thu thập tất cả dữ liệu Analytics hoặc mã nhận dạng cho quảng cáo (xem bài viết "Các chế độ kiểm soát quyền riêng tư trong Google Analytics"). Khách hàng có thể chọn tắt tính năng Cá nhân hoá quảng cáo đối với dữ liệu được thu thập từ toàn bộ tài sản của họ, hoặc tắt tính năng đó cho từng sự kiện hay người dùng riêng lẻ (cho ứng dụng, trang webMeasurement Protocol). Những khách hàng sử dụng Google Analytics cho Firebase hoặc tài sản Google Analytics 4 cũng có thể loại trừ những sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể (như "giao dịch mua" hoặc "giới tính") khỏi mục đích Cá nhân hoá quảng cáo.

Nếu khách hàng chọn loại trừ bất kỳ dữ liệu nào trong số 1) tất cả dữ liệu ở cấp tài sản, 2) các sự kiện riêng lẻ hoặc 3) những tên sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể khỏi tính năng cá nhân hoá quảng cáo, thì Analytics sẽ thêm một tín hiệu bổ sung (được gọi là "quảng cáo không được cá nhân hoá" hay viết tắt là "npa") vào hệ thống Đăng lại để cho biết rằng các mạng không nên sử dụng dữ liệu đó cho mục đích cá nhân hoá quảng cáo. Xin lưu ý rằng cách xử lý tín hiệu "npa" của mỗi mạng là do mạng đó quyết định.

Quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu

Chứng nhận

ISO 27001

Google hiện đã được cấp giấy chứng nhận ISO 27001 về các hệ thống, ứng dụng, con người, công nghệ, quy trình và trung tâm dữ liệu phục vụ một số sản phẩm của Google (bao gồm cả Google Analytics). Tìm hiểu thêm về việc tuân thủ ISO và tải giấy chứng nhận của chúng tôi xuống (bản PDF) hoặc tìm hiểu thêm về ISO 27001.

Bảo mật thông tin

Trong quá trình tính toán dựa trên web, tính bảo mật của cả dữ liệu và ứng dụng là rất quan trọng. Google sử dụng nguồn lực đáng kể nhằm bảo mật việc xử lý các ứng dụng và dữ liệu để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào dữ liệu.

Dữ liệu được lưu trữ bằng định dạng mã hoá để tối ưu hoá hiệu suất, thay vì được lưu trữ trong hệ thống tệp truyền thống hoặc cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được phân tán trên một số khối vật lý và logic để hỗ trợ việc truy cập dự phòng và truy cập thuận tiện, và do đó gây khó khăn cho việc can thiệp vào dữ liệu.

Các ứng dụng Google chạy trong môi trường được phân phối, đa người dùng. Thay vì tách riêng dữ liệu của từng khách hàng vào một máy hoặc một tập hợp các máy, Google sẽ phân phối dữ liệu về tất cả người dùng của Google (dữ liệu về người tiêu dùng, doanh nghiệp và thậm chí là dữ liệu riêng của Google) trong một cơ sở hạ tầng chung bao gồm nhiều máy đồng nhất của Google và được đặt trong các trung tâm dữ liệu của Google.

Ngoài ra, Google Analytics đảm bảo việc truyền tải an toàn các thư viện JavaScript và dữ liệu đo lường của riêng mình. Theo mặc định, Google Analytics sử dụng giao thức Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS) để hướng dẫn các trình duyệt có hỗ trợ HTTP qua SSL (HTTPS) sử dụng giao thức mã hoá cho tất cả hoạt động liên lạc giữa người dùng cuối, trang web và máy chủ Google Analytics. Tìm hiểu thêm

Bảo mật hoạt động và khôi phục trong thảm hoạ

Để giảm thiểu việc gián đoạn dịch vụ do lỗi phần cứng, thiên tai hoặc rủi ro khác, Google đã triển khai một chương trình toàn diện phục hồi dữ liệu sau thảm hoạ ở tất cả các trung tâm dữ liệu của mình. Chương trình này bao gồm nhiều phần để loại bỏ các điểm chịu lỗi, bao gồm cả những điều sau đây:

Sao chép lại dữ liệu Để đảm bảo khả năng sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm hoạ, dữ liệu Google Analytics lưu trữ trong hệ thống tệp phân phối của Google sẽ được sao chép sang các hệ thống riêng biệt trong các trung tâm dữ liệu khác nhau.

Phân phối theo vị trí địa lý của trung tâm dữ liệu Google điều hành một nhóm trung tâm dữ liệu được phân phối theo vị trí địa lý. Nhóm trung tâm dữ liệu này được thiết kế để duy trì tính liên tục của dịch vụ trong trường hợp có thảm hoạ hoặc sự cố khác ở một vùng.

Khả năng phục hồi và dự phòng cơ sở hạ tầng Các cụm máy tính của Google được thiết kế với khả năng phục hồi và dự phòng, giúp giảm thiểu hư hỏng tại một điểm và tác động của các lỗi phổ biến của thiết bị cũng như rủi ro môi trường.

Kế hoạch đảm bảo tính liên tục nếu xảy ra thảm hoạ Ngoài việc dự phòng dữ liệu và các trung tâm dữ liệu riêng lẻ theo khu vực, Google cũng có kế hoạch đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn tại trụ sở chính của Google ở Mountain View, CA. Kế hoạch này tính đến tình huống xảy ra thảm hoạ lớn (chẳng hạn như sự kiện địa chấn hoặc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng), đồng thời giả định rằng Google không thể hỗ trợ nhân sự và cung cấp dịch vụ trong tối đa 30 ngày. Google lên kế hoạch này để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng không bị gián đoạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn

Mời bạn cùng tìm hiểu google.com/analytics/learn, một trang thông tin mới giúp bạn khai thác tối đa Google Analytics 4. Trang web mới này gồm nhiều video, bài viết và quy trình có hướng dẫn, đồng thời cung cấp đường liên kết đến các nguồn thông tin về Google Analytics (Discord, Blog, kênh YouTube và kho lưu trữ GitHub).

Hãy bắt đầu học hỏi ngay từ hôm nay!

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính