Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Nguyên tắc bảo mật và riêng tư của Google Analytics tóm tắt các bước mà chúng tôi thực hiện để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Tại Google, chúng tôi nhận thức rất rõ sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi và trách nhiệm của chúng tôi là giữ bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Là một phần trong trách nhiệm này, chúng tôi cho bạn biết chúng tôi thu thập những thông tin nào khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chính sách & nguyên tắc bảo mật của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm cả Google Analytics.

Tính bảo mật của dữ liệu

Google Analytics bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu Google Analytics theo nhiều cách:

 • Điều khoản dịch vụ của Google Analytics, mà tất cả khách hàng Google Analytics đều phải tuân thủ, nghiêm cấm gửi thông tin nhận dạng cá nhân (PII) đến Google Analytics. PII bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà Google có thể sử dụng để nhận dạng hợp lý một cá nhân, bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, địa chỉ email hoặc thông tin thanh toán.
 • Không được chia sẻ dữ liệu Google Analytics mà không có sự đồng ý của khách hàng, ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế nhất định, chẳng hạn như khi được pháp luật yêu cầu.
 • Nhóm kỹ sư chuyên trách về bảo mật tại Google bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa bên ngoài. Truy cập nội bộ vào dữ liệu (ví dụ: bởi nhân viên) được quy định chặt chẽ và phải tuân theo Thủ tục và kiểm soát truy cập của nhân viên.
Kiểm soát bảo mật

Google cung cấp các quyền kiểm soát sau cho chủ sở hữu trang web đã triển khai Google Analytics và cho người dùng trang web để cung cấp nhiều lựa chọn hơn về cách dữ liệu của họ được Google Analytics thu thập.

 • Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics Người dùng trang web không muốn JavaScript của Google Analytics báo cáo dữ liệu của họ có thể cài đặt tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics. Tiện ích này chỉ dẫn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) ngăn chặn thông tin được gửi đến Google Analytics. Tiện ích trình duyệt này có sẵn trên hầu hết các trình duyệt hiện đại. Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics không ngăn chặn thông tin được gửi đến chính trang web hoặc đến các dịch vụ phân tích web khác. Tìm hiểu thêm về Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics.
 • Vô hiệu hóa Google Analytics và triển khai kiểm soát chọn không sử dụng độc lập Chủ sở hữu trang web sử dụng JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) có thể vô hiệu hóa việc theo dõi trên trang mà không phải xóa đoạn mã JavaSript của Google Analytics. Chủ sở hữu trang web sử dụng phương pháp này cũng có thể tạo thông báo và kiểm soát của riêng họ cho người dùng trang web hoặc triển khai kiểm soát bảo mật được tạo bởi nhà phát triển bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về cách chủ sở hữu trang web có thể vô hiệu hóa việc theo dõi.
 • Cài đặt quảng cáo Một số trang web sử dụng Google Analytics triển khai tính năng Tiếp thị lại với Google Analytics. Tính năng này sử dụng cookie quảng cáo của Google. Người dùng có thể chọn không sử dụng tính năng này và quản lý cài đặt của họ đối với cookie này bằng cách sử dụng Cài đặt quảng cáo.
 • Thông báo và chọn không tham gia Google Analytics SDK và Measurement Protocol Chủ sở hữu bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc thiết bị kỹ thuật số hay dịch vụ nào khác triển khai bất kỳ phương pháp thu thập và/hoặc tính năng thay thế nào qua Google Analytics SDK hoặc Measurement Protocol bắt buộc phải cung cấp thông báo và cung cấp lựa chọn (chẳng hạn như chọn không tham gia) cho người dùng theo chính sách của chúng tôi.
 • Cài đặt Tài khoản Google Kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2016, người dùng Google có tùy chọn xem xét cài đặt cho phép họ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu được thu thập về hoạt động web và ứng dụng trên các trang web đối tác của Google. Tại thời điểm hiện tại, các cài đặt này không ảnh hưởng đến khả năng sản phẩm Google Analytics, điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật, bảo mật dữ liệu hoặc chính sách chia sẻ dữ liệu. Tìm hiểu thêm.
Cookie của Google Analytics

Google Analytics chủ yếu sử dụng cookie của bên thứ nhất để báo cáo về tương tác của người dùng trên trang web của khách hàng Google Analytics.

Đối với khách hàng sử dụng Tính năng quảng cáo của Google Analytics, cookie quảng cáo của Google được sử dụng để bật các tính năng, chẳng hạn như Tiếp thị lại, cho các sản phẩm như AdWords trên Mạng hiển thị của Google. Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng cookie quảng cáo, hãy truy cập vào Câu hỏi thường gặp về bảo mật quảng cáo của Google. Để quản lý cài đặt cho các cookie này và chọn không sử dụng các tính năng này, hãy truy cập vào Cài đặt quảng cáo.

Universal Analytics

Khách hàng của Google Analytics đã bật phương pháp thu thập analytics.js qua Universal Analytics có thể kiểm soát việc họ có sử dụng cookie để lưu trữ mã nhận diện khách hàng ẩn danh hoặc khách hàng ngẫu nhiên hay không. Nếu khách hàng quyết định đặt cookie, thông tin được lưu trữ trong cookie nội bộ của bên thứ nhất được giảm thành mã định danh ngẫu nhiên (ví dụ: 12345.67890).

Universal Analytics giới thiệu thêm nhiều tùy chọn cấu hình tính năng và phương pháp thu thập mới, kể cả qua Measurement Protocol. Mặc dù các tính năng này không thay đổi quá nhiều các nguyên tắc bảo mật và riêng tư của Google Analytics, nhưng bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc thiết bị kỹ thuật số khác nào hay dịch vụ triển khai một số tính năng nhất định của Universal Analytics (như Measurement Protocol) phải chịu trách nhiệm cung cấp thông báo và cung cấp quyền kiểm soát cho người dùng của họ.

Trong trường hợp khách hàng Google Analytics sử dụng dịch vụ đã triển khai Universal Analytics, hãy kiểm tra thông báo và lựa chọn mà dịch vụ này cung cấp trực tiếp với khách hàng Google Analytics sử dụng dịch vụ như vậy, vì lựa chọn không tham gia được cung cấp trực tiếp bởi Google Analytics không ảnh hưởng đến dữ liệu được báo cáo thông qua một số tính năng nhất định của Universal Analytics, chẳng hạn như Measurement Protocol. Để biết thêm thông tin, hãy xem lại nguyên tắc sử dụng Universal Analyticsthông tin về bảo mật và quyền riêng tư của Universal Analytics.

Sử dụng địa chỉ IP

Mỗi máy tính và thiết bị kết nối Internet được chỉ định một địa chỉ Giao thức internet (IP). Địa chỉ IP thường được chỉ định theo nhóm dựa trên quốc gia và có thể thường được sử dụng để xác định quốc gia, tiểu bang và thành phố mà từ đó máy tính đang kết nối Internet. Bởi vì trang web cần phải sử dụng địa chỉ IP để Internet hoạt động, nên chủ sở hữu trang web có quyền truy cập địa chỉ IP cho người dùng của họ bất kể họ có sử dụng Google Analytics hay không. Google Analytics sử dụng địa chỉ IP để cung cấp và bảo vệ tính bảo mật của dịch vụ và để cho chủ sở hữu trang web biết người dùng của họ đến từ nơi nào trên thế giới (còn được gọi là "Vị trí địa lý IP").

Một phương pháp được gọi là Che mặt nạ IP cung cấp cho chủ sở hữu trang web sử dụng Google Analytics tùy chọn để chỉ dẫn Google Analytics chỉ sử dụng một phần địa chỉ IP, thay vì toàn bộ địa chỉ, đối với vị trí địa lý.

Cài đặt chia sẻ dữ liệu

Cài đặt chia sẻ dữ liệu Google Analytics cho phép khách hàng Google Analytics chia sẻ dữ liệu tài khoản của mình với các sản phẩm và dịch vụ khác. Chia sẻ dữ liệu cung cấp phản hồi về Google Analytics mà chúng tôi có thể sử dụng để tạo các tính năng và tài liệu giáo dục tốt hơn. Có một vài loại cài đặt chia sẻ dữ liệu mà bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu không có tùy chọn nào được chọn, dữ liệu tài khoản Google Analytics sẽ bị loại trừ khỏi bất kỳ quy trình tự động nào không liên quan cụ thể đến việc vận hành Google Analytics hoặc liên quan đến việc bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu. Tìm hiểu thêm về Cài đặt chia sẻ dữ liệu của Google Analytics.

Kiểm soát dữ liệu của quản trị viên tài khoản

Quản trị viên tài khoản Google Analytics sở hữu dữ liệu Google Analytics của họ.

Người dùng tài khoản có thể xuất báo cáo bất cứ lúc nào từ Google Analytics bằng cách sử dụng tùy chọn tải xuống XML, PDF hoặc CSV hoặc qua API báo cáo chính của Google Analytics. Bạn có thể sử dụng độc lập dữ liệu đã xuất mà không có Google Analytics hoặc với các ứng dụng/dịch vụ khác cùng với Google Analytics.

Người dùng tài khoản cũng có thể xóa chế độ xem trong tài khoản Google Analytics của họ bất cứ lúc nào.

Thủ tục và kiểm soát truy cập của nhân viên

Google phân loại dữ liệu Google Analytics là thông tin bảo mật. Kiểm soát truy cập của nhân viên bảo vệ dữ liệu khách hàng khỏi việc truy cập trái phép và chúng tôi tiến hành kiểm toán để đảm bảo kiểm soát được thực thi.

 • Tất cả dữ liệu tài khoản đều được bảo mật và tuân theo các điều khoản bảo mật của Chính sách bảo mật của Google.
 • Quyền truy cập vào dữ liệu tài khoản cấp khách hàng có thể được cấp cho nhân viên yêu cầu quyền truy cập cụ thể để thực hiện công việc của họ chỉ khi họ có nhu cầu. Nhân viên yêu cầu truy cập phải giải thích lý do tại sao họ cần quyền truy cập, chứng minh họ nắm rõ chính sách truy cập và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách cũng như phải nhận được chấp thuận trước khi họ có thể truy cập vào dữ liệu.
 • Đại diện dịch vụ khách hàng và nhân viên hỗ trợ không được truy cập vào dữ liệu cấp khách hàng nếu chưa có sự cho phép rõ ràng từ khách hàng.
 • Khi truy cập vào dữ liệu khách hàng, nhân viên sẽ chỉ được thao tác với những báo cáo mà họ cần để hoàn tất nhiệm vụ chính thức của mình.
 • Nhân viên không được truy cập vào dữ liệu bằng cách sử dụng bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ mạng không thuộc sở hữu hoặc không được phê duyệt bởi Google.
Bảo mật thông tin

Trong tính toán dựa trên web, bảo mật của cả dữ liệu và ứng dụng là rất quan trọng. Google dành nguồn lực đáng kể nhằm bảo mật việc xử lý các ứng dụng và dữ liệu để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu.

Dữ liệu được lưu trữ bằng định dạng được mã hóa để tối ưu hóa hiệu suất, thay vì được lưu trữ trong hệ thống tệp truyền thống hoặc cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được phân tán trên một số khối vật lý và logic dành cho truy cập dự phòng và truy cập thiết thực, do đó, gây khó khăn cho việc can thiệp vào dữ liệu.

Các ứng dụng Google chạy trong môi trường được phân phối, đa người dùng. Không còn tách riêng dữ liệu của từng khách hàng vào một máy hoặc một tập hợp các máy, dữ liệu từ tất cả khách hàng của Google (dữ liệu riêng của người tiêu dùng, doanh nghiệp và thậm chí của Google) được phân phối trong cơ sở hạ tầng dùng chung bao gồm nhiều máy đồng nhất của Google và được đặt trong trung tâm dữ liệu của Google.

Bảo mật hoạt động và khôi phục thảm họa

Để giảm thiểu gián đoạn dịch vụ do lỗi phần cứng, thiên tai hoặc rủi ro khác, Google triển khai chương trình khôi phục thảm họa toàn diện ở tất cả các trung tâm dữ liệu của mình. Chương trình này bao gồm nhiều phần để loại bỏ các điểm chịu lỗi duy nhất, bao gồm những điều sau đây:

 • Sao chép lại dữ liệu Để giúp đảm bảo tính khả dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, dữ liệu Google Analytics được lưu trữ trong hệ thống tệp phân phối của Google được sao chép sang các hệ thống riêng biệt trong các trung tâm dữ liệu khác nhau.
 • Phân phối theo địa lý của trung tâm dữ liệu Google điều hành bộ trung tâm dữ liệu được phân phối theo địa lý. Bộ trung tâm này được thiết kế để duy trì tính liên tục của dịch vụ trong trường hợp có thảm họa hoặc sự cố khác ở một vùng. Kết nối tốc độ cao giữa các trung tâm dữ liệu giúp đảm bảo chuyển đổi dự phòng nhanh chóng. Quản lý trung tâm dữ liệu cũng được phân phối để cung cấp mức độ phù hợp suốt cả ngày, không phụ thuộc vào vị trí và quản trị hệ thống.
 • Khả năng phục hồi và dự phòng cơ sở hạ tầng Các cụm máy tính của Google được thiết kế với khả năng phục hồi và dự phòng, giúp giảm thiểu các điểm chịu lỗi và tác động của các lỗi thiết bị phổ biến cũng như rủi ro môi trường. Mạch kép, thiết bị chuyển mạch, mạng và các thiết bị cần thiết khác được sử dụng để cung cấp dự phòng. Cơ sở hạ tầng trang thiết bị tại các trung tâm dữ liệu đã được thiết kế mạnh mẽ, chịu lỗi và đồng thời có thể duy trì.
 • Kế hoạch về tính liên tục trong trường hợp thảm họa Ngoài việc dự phòng dữ liệu và các trung tâm dữ liệu riêng lẻ theo khu vực, Google cũng có kế hoạch về tính liên tục của doanh nghiệp cho trụ sở chính của Google ở Mountain View, CA. Kế hoạch này dành cho các thảm họa lớn, chẳng hạn như sự kiện địa chấn hoặc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và giả định con người và dịch vụ có thể không có sẵn trong tối đa 30 ngày. Kế hoạch này được thiết kế để cho phép hoạt động dịch vụ của chúng tôi được duy trì liên tục cho khách hàng.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false