Zaščita podatkov

V načelih za varnost in zasebnost storitve Google Analytics je povzeto, kako skrbimo za zaščito vaših podatkov.

Naš pravilnik o zasebnosti

Pri Googlu se dobro zavedamo, da nam zaupate in da smo odgovorni za varovanje vaše zasebnosti ter podatkov. V okviru te odgovornosti vas obveščamo, katere informacije zbiramo, ko uporabljate naše izdelke in storitve, zakaj jih zbiramo ter kako jih uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje. V Googlovem pravilniku in načelih zasebnosti je opisano, kako ravnamo z osebnimi podatki, ko uporabljate Googlove izdelke ter storitve, vključno s storitvijo Google Analytics.

Zaupnost podatkov

Storitev Google Analytics na več načinov varuje zaupnost vaših podatkov:

 • Pogoji storitve Google Analytics, ki jih morajo spoštovati vse stranke storitve Google Analytics, prepovedujejo pošiljanje podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavo, storitvi Google Analytics. Podatki, ki omogočajo osebno prepoznavo, vključujejo vse podatke, na podlagi katerih lahko Google prepozna posameznega uporabnika, vključno z imeni, e-poštnimi naslovi ali informacijami za obračun, vendar ne omejeno nanje.
 • Podatkov storitve Google Analytics ni dovoljeno nikomur posredovati brez soglasja stranke, razen v določenih omejenih okoliščinah, na primer kadar to zahteva zakonodaja.
 • Skupine inženirjev za zagotavljanje varnosti pri Googlu skrbijo za zaščito podatkov pred zunanjimi grožnjami. Interni dostop do podatkov (npr. s strani zaposlenih) je omejen in ga urejajo določila postopkov in nadzora dostopa zaposlenih.
Nastavitve zasebnosti

Google lastnikom spletnih mest, ki uporabljajo storitev Google Analytics, in uporabnikom spletnih mest ponuja te načine nadzora, ki omogočajo več možnosti izbir, kako Google Analytics zbira njihove podatke.

 • Dodatek za brskalnik za izključitev storitve Google Analytics Uporabniki spletnega mesta, ki ne želijo, da koda JavaScript storitve Google Analytics beleži njihove podatke, lahko namestijo dodatek za brskalnik za izključitev storitve Google Analytics. Dodatek kodi JavaScript za Google Analytics (ga.js, analytics.js in dc.js) sporoči, naj prepove pošiljanje podatkov storitvi Google Analytics. Dodatek za brskalnik je mogoče uporabiti v večini novejših brskalnikov. Dodatek za brskalnik za izključitev storitve Google Analytics ne preprečuje pošiljanja podatkov samemu spletnemu mestu ali drugim storitvam za spletno analizo. Preberite več o dodatku za brskalnik za izključitev storitve Google Analytics.
 • Onemogočite Google Analytics in uporabite neodvisne kontrolnike za izključitev Lastniki spletnih mest, ki uporabljajo kodo JavaScript storitve Google Analytics (ga.js, analytics.js in dc.js), lahko onemogočijo sledenje na strani, pri čemer jim ni treba odstraniti delčka kode JavaScript storitve Google Analytics. Lastniki spletnih mest, ki uporabijo ta način, lahko tudi ustvarijo lastna obvestila in kontrolnike za uporabnike spletnega mesta ali uporabijo kontrolnike za nadzor zasebnosti, ki jih ustvarijo razvijalci neodvisnih podjetij. Preberite več o tem, kako lahko lastniki spletnih mest onemogočijo sledenje.
 • Nastavitve oglasov Na nekaterih spletnih mestih, ki uporabljajo Google Analytics, je implementirana funkcija Ponovno trženje s storitvijo Google Analytics, ki izrablja Googlove oglasne piškotke. Uporabniki lahko izključijo to funkcijo in upravljajo nastavitve za ta piškotek v nastavitvah oglasov.
 • Obvestilo o uporabi SDK-ja in protokola Measurement Protocol storitve Google Analytics ter njuno onemogočenje Naši pravilniki določajo, da morajo lastniki katerega koli spletnega mesta, aplikacije ali druge digitalne naprave ali storitve, ki uporablja kateri koli drug način in/ali funkcijo zbiranja podatkov prek razvojnega kompleta Google Analytics SDK ali protokola Measurement Protocol, objaviti obvestilo in uporabnikom ponuditi možnost izbire (na primer onemogočenje).
 • Nastavitve Google Računa Od 28. junija 2016 naprej lahko Googlovi uporabniki pregledajo nastavitve, ki omogočajo boljši nadzor nad zbranimi podatki o dejavnosti v spletu in v aplikacijah na spletnih mestih Googlovih partnerjev. Trenutno te nastavitve nimajo vpliva na zmožnosti izdelka, pogoje storitve, pravilnik o zasebnosti, varnost podatkov ali pravilnike o skupni rabi za Google Analytics. Preberite več o tem.
Piškotki v storitvi Google Analytics

Storitev Google Analytics za poročanje o interakcijah uporabnikov na spletnih mestih strank v storitvi Google Analytics uporablja predvsem lastne piškotke.

Pri strankah, ki uporabljajo oglaševalske funkcije storitve Google Analytics, se za omogočanje funkcij (na primer za ponovno trženje) za izdelke, kot je AdWords v Google Prikaznem omrežju, uporabljajo Googlovi oglasni piškotki. Če želite več informacij o tem, kako Google uporablja oglasne piškotke, obiščite stran s pogostimi vprašanji o zasebnosti pri oglaševanju z Googlom. Če želite upravljati nastavitve teh piškotkov in onemogočiti te funkcije, obiščite stran Nastavitve oglasov.

Universal Analytics

Stranke storitve Google Analytics, ki so prek storitve Universal Analytics omogočile način zbiranja s kodo analytics.js, lahko nadzirajo, ali želijo s piškotki shranjevati anonimni oziroma naključni identifikator strank. Če se stranka odloči, da bo nastavila piškotek, se podatki, shranjeni v lastnem lokalnem piškotku, spremenijo v naključni identifikator (npr. 12345.67890).

Storitev Universal Analytics uvaja več možnosti za konfiguracijo funkcij in nove načine zbiranja (tudi prek platforme Measurement Protocol). Čeprav te funkcije v večji meri ne spreminjajo načel varnosti in zasebnosti storitve Google Analytics, morajo lastniki kakršnega koli spletnega mesta, aplikacije ali druge digitalne naprave oziroma storitve, ki uporablja določene funkcije storitve Universal Analytics (kot je Measurement Protocol), objaviti obvestilo in uporabnikom ponuditi možnost nadzora.

Če stranke storitve Google Analytics uporabljajo storitev, ki je implementirala storitev Universal Analytics, preverite podano obvestilo in izbiro, ki jo je ponudila ta storitev, neposredno pri stranki storitve Google Analytics, ki uporablja to storitev, saj možnost izključitve, ki jo neposredno ponuja storitev Google Analytics, ne vpliva na podatke, o katerih se poroča prek določenih funkcij storitve Universal Analytics, kot je Measurement Protocol. Več informacij je na voljo v razdelkih Navodila za uporabo storitve Universal Analytics in Informacije o varnosti in zasebnosti storitve Universal Analytics.

Uporaba naslova IP

Vsakemu računalniku in napravi, ki sta povezana z internetom, se dodeli naslov internetnega protokola (IP). Naslov IP se običajno dodeli v blokih za posamezne države in se pogosto uporabi za prepoznavanje države ter mesta, iz katerih se računalnik povezuje z internetom. Ker internet deluje samo, če spletna mesta uporabljajo naslove IP, imajo imetniki spletnih mest dostop do naslovov IP svojih obiskovalcev, ne glede na to, ali uporabljajo storitev Google Analytics ali ne. Google Analytics uporablja naslove IP, da zagotovi in varuje varnost storitve ter lastnikom spletnih mest omogoči vpogled v podatke o tem, iz katerih delov sveta prihajajo njihovi uporabniki (imenovano tudi »geolokacija IP«).

Z metodo, imenovano maskiranje IP-jev, lahko lastniki spletnih mest, ki uporabljajo storitev Google Analytics, storitvi sporočijo, naj pri določanju geografske lokacije uporabi samo del naslova IP in ne celotnega IP-ja.

Nastavitve skupne rabe podatkov

Nastavitve skupne rabe podatkov v storitvi Google Analytics omogočajo strankam storitve Google Analytics, da podatke iz svojega računa dajo v skupno rabo z drugimi izdelki in storitvami. S skupno rabo podatkov nam boste podali povratne informacije o storitvi Google Analytics, na podlagi katerih vam bomo lahko ponudili boljše funkcije in izobraževalno gradivo. Na voljo je več vrst nastavitev za skupno rabo podatkov, ki jih lahko kadar koli spremenite. Če ne boste izbrali nobene možnosti, bomo podatke iz računa Google Analytics izključili iz vseh avtomatiziranih postopkov, ki niso neposredno povezani z delovanjem storitve Google Analytics ali z zagotavljanjem varnosti in integritete podatkov. Preberite si več o nastavitvah skupne rabe podatkov v storitvi Google Analytics.

Nadzor skrbnika računa nad podatki

Skrbniki računov Google Analytics so lastniki svojih podatkov v storitvi Google Analytics.

Uporabniki računov lahko z možnostmi prenosa datoteke XML, PDF ali CSV oziroma prek osrednjega API-ja za poročanje storitve Google Analytics poročila kadar koli izvozijo. Izvožene podatke lahko uporabite samostojno (nepovezano s storitvijo Google Analytics) ali z drugimi aplikacijami/storitvami (v povezavi s storitvijo Google Analytics).

Uporabniki računa lahko prav tako kadar koli izbrišejo pogled v svojem računu Google Analytics.

Nadzor dostopa zaposlenih in postopki

Google uvršča podatke iz storitve Google Analytics med zaupne. Nadzor dostopa zaposlenih ščiti podatke o strankah pred nepooblaščenim dostopom, izvajamo pa tudi revizije, s katerimi zagotavljamo, da se nadzor dejansko izvaja.

 • Vsi podatki v računu so zaupni in predmet določb o zaupnosti iz Googlovega pravilnika o zasebnosti.
 • Dostop do podatkov na ravni računa stranke se lahko odobri strogo samo takrat, ko je to nujno, in to zaposlenim, ki potrebujejo določen dostop za izvajanje svojega dela. Zaposleni, ki prosijo za dostop, morajo pojasniti, zakaj ga potrebujejo, izkazati svojo seznanjenost s pravilnikom o dostopu, sprejeti ta določila in pogoje ter prejeti odobritev, preden lahko dejansko dostopajo do podatkov.
 • Predstavniki podpore za stranke in podporno osebje ne smejo dostopati do podatkov na ravni stranke brez izrecnega dovoljenja stranke.
 • Pri dostopanju do podatkov o stranki morajo zaposleni omejiti svojo dejavnost na tista poročila, ki jih potrebujejo za izvršitev svojih uradnih dolžnosti.
 • Zaposleni ne smejo dostopati do podatkov iz nobene omrežne naprave, ki ni v lasti Googla oziroma je ta ni odobril.
Varnost podatkov

Pri spletnem računalništvu je varnost podatkov in aplikacij bistvenega pomena. Google namenja zelo veliko sredstev za zagotavljanje varnosti aplikacij in obravnave podatkov, da bi preprečil nepooblaščen dostop do podatkov.

Podatki se hranijo v šifrirani obliki zapisa, optimizirani za hitro delovanje, in ne v tradicionalnem datotečnem sistemu ali v zbirkah podatkov. Podatki so razpršeni v številnih fizičnih in logičnih obsegih, ki zagotavljajo redundanco in priročen dostop, hkrati pa preprečujejo poseganje vanje.

Googlove aplikacije se izvajajo v porazdeljenem okolju z več imetniki. Namesto da bi bili podatki o posamezni stranki razdeljeni na eno napravo ali nabor naprav, so podatki o vseh Googlovih strankah (potrošnikih, poslovnih strankah in celo Googlovi lastni podatki) porazdeljeni v skupni infrastrukturi, ki jo sestavlja veliko število Googlovih homogenih naprav, lociranih v Googlovih podatkovnih središčih.

Operativna varnost in obnovitev po prekinitvi delovanja

Da bi se zmanjšale prekinitve storitve zaradi odpovedi strojne opreme, naravne nesreče ali druge prekinitve delovanja, Google v vseh svojih podatkovnih središčih uporablja celovit program za obnovitev po prekinitvi delovanja. Ta program vključuje več komponent, ki odpravljajo kritične točke odpovedi, med drugim tudi naslednje:

 • Podvajanje podatkov Zaradi zagotavljanja razpoložljivosti v primeru prekinitve delovanja se podatki iz storitve Google Analytics, shranjeni v Googlovem porazdeljenem datotečnem sistemu, podvojujejo v ločene sisteme v drugih podatkovnih središčih.
 • Zemljepisna razpršenost podatkovnih centrov Google upravlja geografsko porazdeljen niz podatkovnih središč, ki je zasnovan za zagotavljanje neprekinjenosti delovanja storitve v primeru nesreče ali drugega dogodka v posamezni regiji. Hitre povezave med podatkovnimi središči zagotavljajo hiter preklop na rezervne zmogljivosti. Upravljanje podatkovnih središč je porazdeljeno tako, da se zagotavljata stalna pokritost in skrbništvo sistema, neodvisna od lokacije.
 • Odporna in redundantna infrastruktura Googlove računalniške gruče so bile razvite tako, da so odporne in redundantne, s čimer se kar najbolj odpravlja kritične točke odpovedi ter zmanjšuje vpliv pogostih okvar opreme in okoljskih tveganj. Za zagotavljanje redundance so uporabljena dvojna vezja, stikala, omrežja in druge potrebne naprave. Infrastruktura objektov v podatkovnih središčih je zasnovana tako, da je robustna in odporna na napake ter jo je mogoče vzdrževati med delovanjem.
 • Načrt za neprekinjeno delovanje v primeru katastrofalnih dogodkov Google poleg redundantnosti podatkov in regionalno porazdeljenih podatkovnih središč uporablja tudi načrt kontinuitete poslovanja za svoj sedež v kraju Mountain View, CA. Ta načrt upošteva katastrofalne nesreče, kot so potresi ali krize javnega zdravja, ter predvideva, da so lahko ljudje in storitve nerazpoložljivi do 30 dni. Zasnovan je tako, da strankam omogoči neprekinjeno delovanje naših storitev.
Je bil ta članek uporaben?
Kako lahko to izboljšamo?