Zabezpečenie údajov

Právne predpisy chrániace súkromie používateľov, ako sú všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v Európskom hospodárskom priestore a iné právne predpisy o ochrane súkromia, ktoré stanovujú rôzne práva obyvateľom príslušných štátov USA, ovplyvňujú vlastníkov obsahu, vývojárov aplikácií, návštevníkov webu a používateľov aplikácií. Prečítajte si aj pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google a pozrite si web Googlu pre zákazníkov a partnerov. Tieto nariadenia sa momentálne vzťahujú na konkrétne geografické regióny. Vlastníci a vývojári aplikácií však často implementujú nastavenia, ktoré ovplyvňujú používanie vo všetkých regiónoch.

Google dbá na ochranu dôvernosti a bezpečnosti údajov. Je dôležité poznať možnosti ochrany súkromia, či už v role vlastníka alebo spotrebiteľa. Na tejto stránke nájdete informácie o zhromažďovaní a zabezpečení údajov pre:

  • vlastníkov obsahu a vývojárov aplikácií („zákazníci“) používajúcich služby Googlu na meranie,
  • návštevníkov a používateľov („používatelia“) webov a aplikácií používajúcich služby Googlu na meranie.

Zhromažďovanie údajov

Zákazníci Googlu používajú značky na webových stránkach a súpravu SDK pre mobilné aplikácie, ktoré umožňujú fungovanie služieb Googlu na meranie. Zhromaždené údaje merania pomáhajú zákazníkom pochopiť potreby používateľov a prípadne prispôsobiť používateľské prostredie a ponúkať relevantnú reklamu (pozrite si sekciu Prispôsobenie reklám).

Značky Google a súprava SDK používajú na meranie interakcie používateľov súbory cookie a identifikátory inštancií aplikácie (v tomto poradí). Hoci tieto identifikátory poskytujú informácie o správaní používateľov, Google zakazuje zákazníkom odosielať do služby Google Analytics údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Na používanie súborov cookie a identifikátorov aplikácií sa však aj tak vzťahujú uvedené právne predpisy o ochrane súkromia. Zákazníci Googlu musia informovať používateľov o uchovávaní informácií a umožniť im udeliť alebo zamietnuť súhlas.

Pozrite si nasledujúce sekcie na tejto stránke, kde:

 

Informácie pre návštevníkov webov a používateľov aplikácií používajúcich Google Analytics

Naše pravidlá ochrany súkromia

Google intenzívne vníma dôveru, ktorú doň vkladáte, a svoju zodpovednosť za ochranu vášho súkromia a zabezpečenie vašich údajov. V rámci tejto zodpovednosti vás informujeme, aké informácie zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, prečo ich zhromažďujeme a ako ich využívame na zlepšenie vášho prostredia. Zásady a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google opisujú, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, keď používate produkty a služby Googlu vrátane služby Google Analytics.

Súbory cookie a identifikátory služby Google Analytics

Google Analytics využíva na vytváranie reportov interakcií návštevníka (označuje sa aj ako používateľ) na weboch zákazníkov služby Google Analytics najmä súbory cookie hostiteľskej domény. Používatelia môžu zakázať súbory cookie alebo odstrániť jednotlivé súbory cookie. Ďalšie informácie

Google Analytics okrem toho podporuje voliteľný doplnok prehliadača, ktorý po nainštalovaní a aktivovaní zakáže službe Google Analytics používať meranie na všetkých weboch, ktoré používateľ navštívi. Upozorňujeme, že tento doplnok zakáže iba meranie službou Google Analytics.

Ak web alebo aplikácia používa Google Analytics for Apps SDK alebo Google Analytics for Firebase SDK, Google Analytics zhromažďuje identifikátor inštancie aplikácie. Ide o náhodne generované číslo, ktoré identifikuje jedinečnú inštaláciu aplikácie. Keď používateľ resetuje svoj reklamný identifikátor (reklamný identifikátor v systéme Android a identifikátor pre inzerentov v systéme iOS), resetuje sa aj identifikátor inštancie aplikácie.

V prípade webov alebo aplikácií, ktoré majú okrem služby Google Analytics implementované aj iné reklamné služby Googlu (napríklad Google Ads), môžu byť zhromažďované aj ďalšie reklamné identifikátory. Používatelia môžu deaktivovať túto funkciu a spravovať svoje nastavenia pre tento súbor cookie pomocou Nastavení reklám. Ďalšie informácie

Informácie pre weby a aplikácie používajúce Google Analytics

Google Analytics podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Google pôsobí ako sprostredkovateľ osobných údajov pre Google Analytics. To sa odráža v našich podmienkach spracúvania údajov z reklám, ktoré sú k dispozícii pre všetkých zákazníkov služby Google Analytics s priamymi zmluvami s Googlom. Ďalšie informácie

Google Analytics je podľa nariadenia GDPR sprostredkovateľom osobných údajov, pretože zhromažďuje a spracúva údaje v mene našich klientov na základe ich pokynov. Naši zákazníci sú prevádzkovatelia osobných údajov, ktorí si zachovávajú plné práva týkajúce sa zhromažďovania, prístupu, uchovávania a odstraňovania svojich údajov. Používanie údajov Googlom upravujú podmienky jeho zmluvy so zákazníkmi služby Google Analytics a nastavenia aktivované zákazníkmi v používateľskom rozhraní našej služby.

Google Analytics podľa právnych predpisov o ochrane súkromia v Spojených štátoch

Do našich podmienok spracúvania údajov sme pridali dodatok pre poskytovateľov služieb a sprostredkovateľov k právnym predpisom štátov USA o ochrane súkromia. Chceme tak pomôcť zákazníkom služby Google Analytics pripraviť sa na právne predpisy, ktoré stanovujú rôzne práva obyvateľom príslušných štátov USA. V súlade so všetkými podmienkami tohto dodatku bude Google Analytics vystupovať ako poskytovateľ služieb svojim zákazníkom (v prípade, že je deaktivované zdieľanie údajov so službami Googlu). Údaje zhromaždené v mene zákazníka v službe Google Analytics bude preto používať len na poskytovanie služieb Google Analytics. Zákazníci, ktorí zatiaľ neprijali naše podmienky spracúvania údajov, tak môžu urobiť podľa týchto pokynov. Zákazníci, ktorí už s našimi podmienkami spracúvania údajov vyjadrili súhlas, nebudú musieť podniknúť ďalšie kroky na prijatie dodatku pre poskytovateľov služieb, na ktorých sa vzťahuje zákon CCPA. Zákazníci by si mali prečítať dodatok pre poskytovateľov služieb a sprostredkovateľov k právnym predpisom štátov USA o ochrane súkromia a o používaní údajov v službe Google Analytics, aby sa uistili, že sú splnené ich požiadavky na dodržiavanie pravidiel.

Google Analytics poskytuje niekoľko nástrojov uvedených nižšie, ktoré umožňujú nastaviť, ako sa údaje zhromažďujú a či sa majú používať na prispôsobenie reklám. Tieto nástroje pomôžu zákazníkom spravovať ich požiadavky na dodržiavanie pravidiel.

Ak ste prepojili účet Google Analytics s inou službou, pozrite si súhrn prepojenia účtu Google Analytics.

Google Analytics podľa zákona Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Google pôsobí ako sprostredkovateľ osobných údajov pre Google Analytics. To sa odráža v našich podmienkach spracúvania údajov z reklám, ktoré sú k dispozícii pre všetkých zákazníkov služby Google Analytics s priamymi zmluvami s Googlom. Ďalšie informácie

Google Analytics je podľa zákona LGPD sprostredkovateľom osobných údajov, pretože zhromažďuje a spracúva údaje v mene našich klientov na základe ich pokynov. Naši zákazníci sú prevádzkovatelia osobných údajov, ktorí si zachovávajú plné práva týkajúce sa zhromažďovania, prístupu, uchovávania a odstraňovania svojich údajov. Používanie údajov Googlom upravujú podmienky jeho zmluvy so zákazníkmi služby Google Analytics a nastavenia aktivované zákazníkmi v používateľskom rozhraní našej služby.

Medzinárodné prenosy

Google dodržiava pri prenosoch internetových reklám a meraní osobných údajov z Európy štandardné zmluvné doložky. V prípade služieb, kde Google vystupuje ako sprostredkovateľ, zahŕňajú Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads podľa potrieb príslušných prenosov údajov relevantné štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou (na zabezpečenie legitímnosti prenosov údajov v súlade s nariadením GDPR) aj štandardné zmluvné doložky platné v Spojenom kráľovstve (na zabezpečenie legitímnosti prenosov údajov v súlade s nariadením GDPR, ktoré je začlenené do právnych predpisov Spojeného kráľovstva).

Zaväzujeme sa zaistiť právny podklad pre prenosy údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Údaje zhromažďované službou Google Analytics

Súbory cookie hostiteľskej domény

Google Analytics zhromažďuje súbory cookie hostiteľskej domény, teda údaje týkajúce sa zariadenia alebo prehliadača, adresy IP a aktivít na webe alebo v aplikácii, na meranie a reportovanie štatistík o interakciách používateľov na weboch alebo v aplikáciách, ktoré používajú službu Google Analytics. Zákazníci si môžu prispôsobiť súbory cookie a zhromažďované údaje pomocou funkcií, ako sú nastavenia súborov cookie, User‑ID, import údajov a Measurement Protocol. Ďalšie informácie

Zákazníci služby Google Analytics, ktorí majú napríklad aktivovaný spôsob zhromažďovania pomocou súboru analytics.js alebo gtag.js, môžu sami určovať, či budú používať súbory cookie na uchovávanie pseudonymných alebo náhodných identifikátorov klientov. Ak sa zákazník rozhodne nastaviť súbor cookie, informácie uložené v lokálnom súbore cookie hostiteľskej domény sa obmedzia na náhodný identifikátor (napr. 12345.67890).

V prípade zákazníkov používajúcich Google Analytics for Apps SDK zhromažďujeme identifikátor inštancie aplikácie, čo je číslo, ktoré sa náhodne generuje pri prvej inštalácii aplikácie používateľom.

Reklamné identifikátory

Keď zákazníci používajú reklamné funkcie služby Google Analytics, súbory cookie pre reklamy Googlu sa zhromažďujú a používajú na aktivovanie funkcií, ako je napríklad remarketing v Obsahovej sieti Google (ang. Google Display Network). Na tieto funkcie sa vzťahujú Nastavenia reklám používateľov, požiadavky na pravidlá pre reklamné funkcie služby Google Analytics a pravidlá Googlu pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, ktoré od zákazníkov vyžadujú získanie súhlasu na používanie súborov cookie vrátane súhlasu na používanie prispôsobených reklám, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Viac o tom, ako Google používa súbory cookie pre reklamy, sa dozviete na stránke častých otázok o ochrane súkromia pri inzercii s Googlom. Google Analytics možno až do získania súhlasu zaviesť bez vplyvu na zhromažďovanie bežných údajov, ak sú reklamné funkcie deaktivované (pozrite si článok Nastavenia ochrany súkromia v službe Google Analytics). Okrem toho možno zabrániť používaniu určitých údajov na účely prispôsobenia reklám (pozrite si sekciu Prispôsobenie reklám nižšie).

Zakázanie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti

Naše zmluvy zakazujú zákazníkom odosielať službe Google Analytics údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Zákazníci by mali postupovať podľa týchto osvedčených postupov, aby sa uistili, že údaje umožňujúce zistenie totožnosti sa neposielajú do služby Google Analytics.

Na čo sa tieto údaje používajú?

Google pomocou údajov služby Google Analytics poskytuje zákazníkom službu merania. Identifikátory ako súbory cookie a identifikátory inštancií aplikácie slúžia na meranie interakcií používateľov na weboch alebo v aplikáciách zákazníka. Adresy IP sa používajú na poskytovanie služby a zaistenie jej bezpečnosti. Slúžia aj na to, aby zákazník získal predstavu o tom, z ktorej časti sveta pochádzajú jeho používatelia. Zákazníci sa môžu rozhodnúť používať údaje zhromaždené službou Google Analytics aj na prispôsobenie webov alebo aplikácií, prípadne na reklamné účely vrátane prispôsobenia reklám (pozrite si sekciu Prispôsobenie reklám nižšie).

Prístup k údajom

Údaje služby Google Analytics nezdieľame bez oprávnenia od zákazníka (vrátane oprávnení udelených v nastaveniach v používateľskom rozhraní služby), alebo ak to inak výslovne nepovoľujú podmienky jeho zmluvy so službou Google Analytics s výnimkou vymedzených okolností, keď to vyžaduje zákon.

Zákazníci môžu rozhodovať o vlastnom prístupe k údajom vo svojich účtoch alebo vlastníctvach služby Analytics nastavením povolení na zobrazenie a úpravy pre zamestnancov alebo iných zástupcov, ktorí sa môžu prihlasovať do ich účtu Analytics. Ďalšie informácie

Technické tímy Googlu zamerané na zabezpečenie chránia údaje pred externými hrozbami. Interný prístup k údajom (napr. zamestnancov) obmedzuje prísne riadenie prístupu (riadenie vyplývajúce z interných pravidiel a automatické technické riadenie, ako sú overenie, SSL a denníky zabezpečenia) iba na osoby, ktoré k nim potrebujú získať prístup z pracovných dôvodov.

Súhrn prepojenia služieb

Keď zákazníci prepoja svoje vlastníctvo v službe Analytics s účtom iného produktu alebo služby Googlu („integračný partner“), určité údaje z daného vlastníctva v službe Analytics môžu byť získané a exportované do prepojeného účtu. Po exportovaní údajov prostredníctvom integrácie prepojenia sa na tieto údaje začnú vzťahovať zmluvné podmienky a pravidlá integračného partnera.

Upozorňujeme, že po odoslaní údajov integračnému partnerovi sa na tieto údaje vzťahujú zmluvné podmienky tohto integračného partnera a Google Analytics už nemá prístup k týmto údajom ani kontrolu nad nimi.

Zákazníci si môžu kedykoľvek pozrieť a spravovať svoje prepojenia integrácie služieb v súhrne prepojenia služieb v používateľskom rozhraní služby Analytics.

Zdieľanie údajov

Google Analytics poskytuje zákazníkom viaceré nastavenia zdieľania údajov. Vďaka nim môžu zákazníci prispôsobiť, ako môže Google na základe predvolieb zákazníka získať prístup k údajom služby Analytics nadobudnutým metódou zhromažďovania údajov služby Analytics (napr. kód JavaScript, mobilné súpravy SDK a platforma Measurement Protocol) a ako ich môže používať. Upozorňujeme, že tieto nastavenia sa vzťahujú iba na údaje zhromaždené z webov, mobilných aplikácií a iných digitálnych zariadení používajúcich Analytics. Nevzťahujú sa na údaje týkajúce sa používania služby Analytics zákazníkom, ako je napríklad počet vlastníctiev a to, ktoré ďalšie funkcie sú konfigurované. Údaje služby Analytics je zároveň bez ohľadu na nastavenia zdieľania údajov zákazníka možné použiť iba v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie a ochranu služby Analytics. Ďalšie informácie

Nastavenia správy údajov v súvislosti s uchovávaním, odstránením a prenosnosťou

Uchovávanie údajov

Nastavenia uchovávania údajov umožňujú zákazníkom obmedziť alebo predĺžiť trvanie uchovania ich údajov na úrovni používateľa a udalosti na serveroch služby Google Analytics. Všetci zákazníci by si mali skontrolovať nastavenia uchovávania údajov a ubezpečiť sa, že je zvolené vhodné uchovávanie.

Odobratie používateľa

Zákazníci môžu odstrániť údaje jedného používateľa zo služby Google Analytics tak, že odovzdajú identifikátor jedného používateľa do rozhrania User Deletion API služby Google Analytics alebo prostredníctvom nášho reportu Prieskumník používateľov. Neodstránia sa však súhrnné dáta súvisiace s daným používateľom, ako napríklad navštívené webové adresy stránok.

Prístup k údajom na úrovni používateľa a prenosnosť

Informácie o udalosti pre ľubovoľný identifikátor používateľa môžu zákazníci získať prostredníctvom reportu Prieskumník používateľov alebo rozhrania User Activity API. Tieto funkcie umožňujú zákazníkom analyzovať a exportovať údaje na úrovni udalosti pre jeden identifikátor používateľa. Naši zákazníci služby 360 môžu okrem toho využiť integráciu s nástrojom BigQuery a vytvoriť v jednom dopytovateľnom odkladacom priestore úplný export údajov všetkých udalostí spojených s ich používateľmi.

Prispôsobenie reklám

Zákazníci môžu namiesto deaktivácie zhromažďovania všetkých analytických údajov alebo reklamných identifikátorov obmedziť používanie svojich analytických údajov na účely prispôsobenia reklám (pozrite si článok Nastavenia ochrany súkromia v službe Google Analytics). Zákazník môže napríklad aktivovať signály Googlu, aby lepšie porozumel tomu, koľko jedinečných používateľov navštevuje jeho weby na rôznych zariadeniach, ale môže obmedziť export týchto údajov na účely remarketingu do prepojeného reklamného účtu, ako je Google Ads. Zákazníci môžu deaktivovať prispôsobenie reklám pre údaje zhromaždené z celého svojho vlastníctva alebo ho môžu deaktivovať pre jednotlivé udalosti alebo jednotlivých používateľov (pre aplikácie, weby a platformu Measurement Protocol). Zákazníci používajúci vlastníctva v službe Google Analytics for Firebase alebo Google Analytics 4 môžu zároveň vylúčiť konkrétne udalosti alebo vlastnosti používateľa (napríklad „nákup“ alebo „pohlavie“), aby sa nepoužívali na prispôsobenie reklám.

Ak boli z prispôsobenia reklám vylúčené 1) všetky údaje na úrovni vlastníctva, 2) jednotlivé udalosti alebo 3) konkrétne názvy udalostí alebo vlastnosti používateľa, Analytics pripojí do volaní postback dodatočný signál (nazývaný „npa“), ktorý znamená, že siete by nemali používať údaje na účely prispôsobenej reklamy. Pripomíname, že spracovanie tohto signálu „npa“ v jednotlivých sieťach je určené jednotlivými sieťami.

Ochrana súkromia a zabezpečenie údajov

Certifikácie

ISO 27001

Google získal certifikát ISO 27001 pre systémy, aplikácie, ľudí, technológiu, procesy a dátové centrá zabezpečujúce množstvo služieb Googlu vrátane služby Google Analytics. Prečítajte si viac o našom súlade s normou ISO a stiahnite si náš certifikát (PDF) alebo si prečítajte viac o norme ISO 27001.

Zabezpečenie údajov

Pri internetovom spracovaní údajov je zabezpečenie údajov aj aplikácií nesmierne dôležité. Google vyhradil značné zdroje na zabezpečenie aplikácií a spracovania údajov, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k údajom.

Údaje nie sú uložené v tradičnom systéme súborov ani formou databázy, ale v šifrovanom formáte, ktorý je optimalizovaný z hľadiska výkonnosti. Údaje sú rozptýlené vo viacerých fyzických a logických zväzkoch zabezpečujúcich redundanciu a účelný prístup. Tým je zabezpečené znejasňovanie údajov na ochranu pred neoprávneným zásahom.

Aplikácie Google sú spustené v distribuovanom prostredí s viacerými zákazníkmi. Namiesto izolovania údajov jednotlivých zákazníkov v jednom počítači alebo skupine počítačov sa údaje od všetkých používateľov Googlu (spotrebiteľov, firiem a dokonca aj vlastné údaje Googlu) distribuujú v zdieľanej infraštruktúre, ktorú tvorí množstvo homogénnych počítačov Googlu umiestnených v jeho dátových centrách.

Google Analytics ďalej zabezpečuje bezpečný prenos svojich knižníc v jazyku JavaScript a údajov merania. Google Analytics predvolene používa mechanizmus HTTP Strict Transport Security (HSTS), ktorý prehliadačom podporujúcim protokol HTTP prostredníctvom protokolu SSL (HTTPS) nariaďuje, aby na všetku komunikáciu medzi koncovými používateľmi, webmi a servermi služby Google Analytics používali šifrovací protokol. Ďalšie informácie

Prevádzkové zabezpečenie a obnovenie po havárii

Google zaviedol vo všetkých dátových centrách komplexný program obnovenia po havárii na minimalizovanie prerušenia poskytovania služby spôsobeného poruchami hardvéru, prírodnými pohromami alebo inými katastrofami. Tento program obsahuje viaceré komponenty určené na eliminovanie jednotlivých kritických bodov, medzi ktoré patria:

Replikácia údajov: údaje služby Google Analytics uložené v distribuovanom systéme súborov sa replikujú v oddelených systémoch a rôznych dátových centrách, aby boli dostupné aj v prípade pohromy.

Geografická distribúcia dátových centier: Google prevádzkuje geograficky distribuovaný systém dátových centier, ktorý je určený na zachovanie prevádzky služby v prípade pohromy alebo inej nehody v určitom regióne.

Odolná a redundantná infraštruktúra: pri návrhu počítačových klastrov Googlu sa myslelo na odolnosť a redundanciu, čo pomáha minimalizovať kritické body, vplyv bežných porúch zariadenia a rizík vyplývajúcich z prostredia.

Plán kontinuity v prípade pohromy: okrem redundancie údajov a dátových centier v rôznych regiónoch má Google aj plán kontinuity prevádzky pre centrálu v Mountain View v Kalifornii. Tento plán počíta s veľkými pohromami, ako sú seizmické udalosti alebo ohrozenie zdravia verejnosti. Predpokladá sa v ňom nedostupnosť ľudí a služieb trvajúca až 30 dní. Tento plán je určený na zabezpečenie nepretržitej prevádzky našich služieb pre zákazníkov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

true
Vyberte si vlastnú sériu kurzov

Pozrite si google.com/analytics/learn, nový zdroj, ktorý vám pomôže vyťažiť zo služby Google Analytics 4 maximum. Na novom webe sa nachádzajú videá, články a návody, ako aj odkazy na rôzne zdroje o službe Google Analytics (Discord, blog, kanál na YouTube a odkladací priestor GitHub).

Začnite s učením ešte dnes!

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
6911934449629028931
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256